Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

qui flosculus es Inventiorum,

Non horum modo, sed quot aut fuerunt
Aut posthac aliis erunt in annis,
Mallem divitias mi dedisses

25 Isti, quoi neque servus est neque arca,
Quam sic te sineres ab illo amari.

'Qui? non est homo bellus?' inquies. est:
Sed bello huic neque servus est neque arca,
Hoc tu quam lubet abiice elevaque:

30 Nec servum tamen ille habet neque arcam.

14

Cinaede

Thalle, mollior cuniculi capillo
Vel anseris medullula vel imula auricilla
Vel pene languido senis situque araneoso,
Idemque Thalle turbida rapacior procella,
5 Cum diva munerarios ostendit oscitantes,
Remitte pallium mihi meum, quod involasti,
Sudariumque Saetabum catagraphosque Thynos,
Inepte, quae palam soles habere tanquam avita.
Quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte,
10 Ne laneum latuse:lum manusque mollicellas
Inusta turpiter tibi flagella conscribillent,
Et insolenter aestues velut minuta magno
Deprensa navis in mari vesaniente vento.

Furi, villula nostra non ad Austri
15 Flatus opposita est neque ad Favoni
Nec saevi Boreae aut Apeliotae.

25. cui nec D,

29. Nec D.

13, 21. est DL. 24. mi] fortasse uti. qui nec L. Dec arca L. 28. est om L. quam L: qua Laurentianus, quia Riccardianus, quidem D.

ce L.

[ocr errors]

abi.

imula Parisinus et

14, 1. cunniculi DL. 2. medulla D. Laurentianus: imulla L, nulia D et pr Riccardianus. moricilla DL. correxit_Scaliger. 5. mulier aves (arios margo L) DL. mulier alios Laurentianus et pr Riccardianus. mulier avos sic scriptum est_in_codice vetustissimo et venerando Romanae bibliothecae . Perreius. ego ex li feci n. munerarius est qui munera dat vel invitus et oscitanti rapta. ostendet D. 7. sathabum DL, sethabum Laurentianus. tinos D, thymus L. 9. tuis ó ingunibus D. 10. natisque Scaliger. DL. conscribilent L, conscribent D. 15. favonii DL. 16, apheliote DL.

11. Insula 12. velut inimica DL.

Verum ad milia quindecimn et ducentos.
O ventum horribilem atque pestilentem!

Minister vetuli puer Falerni

20 Inger mi calices amariores,

Ut lex Postumiae iubet magistrae
Ebriosa acina ebriosioris.

At vos quo lubet hinc abite, lymphae
Vini pernicies, et ad severos

25 Migrate: hic merus est Thyonianus.

Pisonis

isonis comites, colors inanis Aptis sarcinulis et expeditis, Veranni optime tuque mi Fabulle, Quid rerum geritis? satisne cum isto 30 Vappa frigoraque et famem tulistis? 15 Ecquidnam in tabulis patet lucelli Expensum, ut mihi, qui meum secutus Praetorem refero datum lucello

'O Memmi, bene me ac diu supinum
5 Tota ista trabe lentus irrumasti.
Sed, quantum video, pari fuistis
Casu: nam nihilo minore verpa
Farti estis. pete nobiles amicos.
At vobis mala multa dii deaeque
10 Dent, obprobria Romulei Remique.

Quis hoc potest videre, quis potest pati,
Nisi impudicus et vorax et aleo,
Mamurram habere quod Comata Gallia
Habebat ante et ultima Britannia?

14, 20. Inger codex Gellii Schoppianus 7, 20: Ingere DL.

22. Ebriosa Gellius: Ebriosae DL.

acina codices Gellii, ut

videtur: acino D, acinae L. 23. quod iubet DL.

est antonianus L. 28. Verani D.

15, 1. Et quid nam D, Vt quid nam L. Omnem mi D.

hac L.

5. trhae D.

25. meus

4. O memini L, 6. pari Laurentia

7. Casum D, Casus L.

verpa

nus: parum DL. fuisti D. Laurentianus: verba DL. 8. Facti D. 10. opprobria romu13. Manu murram L, Nam murram D. v. Plin. hist. 14. Habeat L. ante et Statius: cum te et L, et cum

li D.

nat. 36,6. te D.

15 Cinacde Romule, haec videbis et feres?
Et ille nunc superbus et superfluens
Perambulabit omnium cubilia

Ut albulus columbus aut Adoneus?
Cinaede Romule, haec videbis et feres?
20 Es impudicus et vorax et aleo.
Eone nomine, imperator unice,
Fuisti in ultima occidentis insula,
Ut ista vestra diffututà mentula
Ducenties comesset aut trecenties?
25 Quid est alid sinistra liberalitas?
Parum expatravit an parum elluatus est?
Paterna prima lancinata sunt bona:
Secunda praeda Pontica: inde tertia.
Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus.
30 Hunc Galliae timet et Britanniae.

16 Quid hunc malum fovetis? aut quid hic potest,
Nisi uncta devorare patrimonia?

5

Eone nomine urbis, opulentissime
Socer, generque, perdidistis omnia?

Alphene inmemor atque unanimis false sodalibus,

Iam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi?

lam me prodere, iam non dubitas fallere, perfide? Ebeu quid faciant, dic, homines, cuive habeant fidem? Certe tute iubebas animam tradere, inique, me 10 Inducens in amorem, quasi tuta omnia mi forent. Idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque Ventos irrita ferre ac nebulas aerias sinis.

Si tu oblitus es, at dii meminerunt, meminit Fides, Quae te ut paeniteat postmodo facti faciet tui:

15, 17. Perambulavit DL. 18. idoneus DL. correxit Statius. 23. nostra L. diffutura DL. potius defututa.

25. alit L, ait D. alind Guarinus, alid Statius. 27. primum DL. correxit Scaliger. 29. Hibera om. D. sit DL. amni D. 30. timent L. fortasse Time Britannia, hunc timete Galliae. 16, 1. hic] hinc DL. 2. cuncta L. 3. verbis D. fortasse o piissime. 4. Gener socerque antholog. Lat. 2, 244. duri D. 7. me post non add L, ante non D.

hil DL.

[ocr errors]

per fidem D. 8. Oheu DL. quod D. dico DL.

10. Tu ducens D.

omnia tuta DL.

om DL.
Laurentianus: Inde DL. ad tua D.
13. ut dii L, audii (ni fallor) D.

pr L.

6. ni.

9. me 11. Idem aereas

12. Vento D.
14, postremo D.

15 Nec facta impia fallacum hominum caelicolis placent. Quae tu negligis, ac me miserum deseris in malis.

Paene insularum, Sirmio, insularumque
Ocelle, quascunque in liquentibus stagnis
Marique vasto fert uterque Neptunus,
20 Quam te libenter quamque laetus inviso,
Vix mi ipse credens Thyniam atque Bithynos
Liquisse campos et videre te in tuto!
O quid solutis est beatius curis,
Cum mens onus reponit, ac peregrino
25 Labore fessi venimus larem ad nostrum
Desideratoque acquiescimus lecto.

Hoc est, quod unum est pro laboribus tantis.
Salve, o venusta Sirinio, atque hero gaude:
Gaudete vosque, o Lydiae lacus undae:
30 Ridete, quicquid est domi cachinnorum.

17 Amabo, mea dulcis Ipsithilla,

Meae deliciae, mei lepores,

Iube ad te veniam meridiatum.
Et si iusseris illud, adiuvato,
5 Nequis liminis obseret tabellam,
Neu tibi lubeat foras abire,
Sed domi maneas paresque nobis
Novem continuas fututiones.
Verum, siquid ages, statim iubetd:
10 Nam pransus iaceo et satur supinus
Pertundo tunicamque palliumque.

[ocr errors]

furum optime balneariorum Vibenni pater, et cinaede fili, (Nam dextra pater inquinatiore, 15 Culo filius est voraciore)

16, 15 et 16. huc revocavi, cum in libris sequerentur versum

septimum. 15. improbă D.

bente L.

bithinios L. vos o Itali.

Õ

21. mihi DL.

[ocr errors]

20. li

16. Quos margo L. crederis D. thimiam DL. vós quoque DL, vosque vel

29. Gaude L. Lydiae] immo Libuae.

17, 1, ipsythila D, Ipsitila L. 3, meridianum L. 6. libeat L. 15. est in D.

volantiore pr L.

B

[ocr errors]
[ocr errors]

Cur non exilium malasque in oras
Itis, quandoquidem patris rapinae
Notae sunt populo, et natis pilosas,
Fili, non potes asse venditare,

Dianae sumus in fide
Puellae et pueri integri:
Dianam pueri integri
Puellaeque canamus.
O Latonia, maximni ́
Magna progenies Iovis,
25 Quain mater prope Deliam
Deposivit olivain,
Montium domina ut fores
Silvarumque virentium
Saltuumque reconditorum
Amniumque sonantum.

30

18 Tu Lucina dolentibus
Iuno dicta puerperis,

Tu potens Trivia et potho es
Dicta lumine Luna.

5 Tu cursu, dea, menstruo
Metiens iter annuum
Rustica agricolae bonis
Tecta frugibus exples.
Sis quocunque tibi placet
10 Sancta nomine, Romulique,
Antique ut solita es, bona
Sospites ope gentem.

Poetae tenero, meo sodali

Velim Caecilio, papyre, dicas,

15 Veronam veniat, Novi relinquens

ase ven

27. dominam D.

17, 16. horas D. 18. nates D. 19. potest DL. dicare D, ad se vindicare L. 20. 'Dianae pueri integri Pontanus ex v. c. Perreius: om DL. Dianam excerpta Italorum. 23. O Latona L. 26. Deposuit DL. 30. Omniumque (Omnium D) sonantium DL. 18, 3. noto est D. 5. menstrua DL. DL. placent L. 10. nomine que romuli L. quam Itali, Ancique Scaliger. solitas es L.

9. Scis quaecunque

11. Anti

« ForrigeFortsæt »