Billeder på siden
PDF
ePub

siones. Claritatem excitari melius inveterato medicamento. Asservari autem in Cypria pyxide. Eodem sanari argema, , scabritias, excrescentia? in oculis : item cicatrices. Glaucomata vero jocineris recentis inassati sanie, cum despumato melle inunctis. Dentes ejus dentium doloribus

tactu prodesse, vel adalligatos ordine humeros hume4 rorum et lacertorum doloribus'. Ejusdem dentes, si de

sinistra parte rostri eruti sint“, illigatos pecoris aut capri pelle stomachi cruciatibus. Pulmones in cibo sumptos cæliacis. Ventriculis, cinerem cum oleo illitum. Nervis, medullas" e dorso cum oleo vetere ac felle. Febribus quartanis, jecur degustatum ter ante accessiones. Podagris",

7. Excrescentia. Carunculas ex rum, lacertorum doloribus. - Ego crescentes. Hard.

vero , etsi duriore correctione, le8. Glaucomata vero joc. Tavxw- gendum contenderim, non doloriLa vitium est oculi, quum præter bus, sed lacertos, ut omnia sibi naturam glaucescit. Seu morbus mutuo respondeant : dentes dolohumoris crystallini, mutati in glau- ribus dentium, humeros humerocum, seu album, aquosumve colo rum, lacertos lacertorum. Pint. rem : insanabilis fere. Plaut. in Mil.

10. Ejusdem... eruti sint. Sibi act. II, sc. I, v. 70, glaucomam semper in hoc similes quod illa vocat. Hard.

Glaucomata vero tantum fieri jubeant quæ subtilisjocinoris recentis sanie. Sub Glauco. sima sunt, liceatque semper his qui matis nomine olim pathemata quæ se ininime sanatos objiciant, relibet confundebantur quæ

humori spondere non hæc omnino facta bus aut membranis oculi opacitatem quæ in mandatis erant. Sic ibi de nactis impedimento erant quin ad hyænæ dentibus; sed etsi hyænæ retinam usque luminosi radii adve. dentes haberes , quis novit an vere herentur; donec Remig. LASNIER e sinistra parte rostri erutos ? Ipse varias cataractæ species melius si eruas, at forte aliquis vim his divignavit. Glaucomatis dehinc sensus nam suspicatus, furabitur, supponon tam late patere. Nec nostris netque e dextra parte tractos ? Aj. diebus quidquam per hanc vocem 11. Nervis, medullas, etc. Hæc significatur nisi humoris vitrei aut pariter Marc. Emp. cap. 36, pag. hyalodis membranæ opacitas; cujus 240, ubi Democritum rursus laumorbi nulla curatio est. AJ.

dat auctorem. Hard. 9. Ordine humeros humerorum et 12. Podagris. Vide Marc. Emp. lacerlorum doloribus. In apographo c. 36, p. 246, ubi calciamenta postro « humeros ordine humero. hyænæ pelle si quis in usu quoti

13

14

spinæ cinerem cum lingua et dextro pede vituli marini, addito felle taurino, omnia pariter cocta atque illita hyænæ pelle. In eodem morbo prodesse et fel cum lapide Assio. Tremulis, spasticis, exsilientibus, et quibus cor palpitet, aliquid ex corde coctum mandendum, ita ut reliquæ partis cinis cum cerebro hyænæ illinatur. Pilos 5 etiam auferri hac compositione illita , aut

per se felle, evulsis prius quos renasci non libeat. Sic et palpebris inutiles tolli. Lumborum doloribus carnes e lumbis edendas, illinendasque cum oleo. Sterilitatem mulierum emendari, oculo cum glycyrrhiza et anetho sumpto in cibo, promisso intra triduum conceptu. Contra nocturnos pavores, umbrarumque terrorem , unus e magnis dentibus lino alligatus succurrere narratur. Furentes

suffiri eo- 6 dem, et circumligari ante" pectus, cum adipe renium, aut jocinere, aut pelle præcipiunt. Mulieri candida a pectore hyænæ caro, et pili septem , et genitale cervi, si illigentur dorcadis pelle, collo suspensa , continere partus promittuntur. Venerem stimulare genitalia ad sexus"? suos in melle sumpta, etiamsi viri mulierum coitus oderint. Quinimmo totius domus concordiam, eodem genitali et articulo spinæ ' cum adhærente corio asservatis, constare: hunc spinæ articulum, sive nodum , Atlantion" vocant :

13

llac con

diano habuerit, podagræ morbo
cariturum ait. HARD.
positione illita. Felle cum lapide
Assio: vel cinere cordis cumcerebro
subacto. Dalec.

13. Aut. Conf. Marc. Emp. cap. 8, pag. 70. HARD.

14. Sic. Subintellige, pilos. Marc. Emp. I. c. HARD.

15. Furentes. Dentes usto suffiri, eumdemque circumligari ante pectus, etc. Harn, 16. Ante. Reg. 2 et Ch, «ante

VIII.

pectus suum , cum adipe renium, etc. , Hard

17. Ad secus suos. Pro sexuum diversitate. HARD.

18. Spinæ. Dorsi, aut lumborum. Nam colli spina , sine articulis, osse continuo riget , lih. VIII, cap. 30. Dal.

19. Atlantion. Et sane özhas est extrema colli vertebra, quæ pondus sustinet. Jul. Pollux,I1,4, de collo et vertebris ejus, pag. Joi

: 0 τελευταίος (σπόνδυλος) ώς άρθροφορών,

6

20

7 est autem primus. In comitialium quoque remediis habent

eum. Adipe accenso, serpentes fugari dicunt. Maxilla comminuta in aniso, et in cibo sumpta, horrores sedari. Eodem suffitu mulierum menses evocari : tantumque est vanitatis, ut si ad brachium alligetur superioris rostri dextræ partis dens , jaculantium ictus deerraturos negent. Palato ejusdem arefacto, et cum alumine Ægyptio calefacto, ac ter in ore permutato, fatores et ulcera oris

emendari. Eos vero qui linguam in calceamento sub pede 8 habeant, non latrari a canibus. Sinistra parte cerebri na

ribus illita, morbos perniciosos mitigari, sive hominum, sive quadrupedum. Frontis corium fascinationibus resistere. Cervicis carnes, sive mandantur, sive bibantur, arefactæ, lumborum doloribus. Nervis a dorso armisque, suffiendos nervorum dolores. Pilos rostri admotos mulierum labris amatorium esse. Jecur in potu datum , torminibus et calculis mederi. Jam cor in cibo potuve sumptum, omnibus doloribus corporum auxiliari : lienem lienibus : omentum,

ulcerum inflammationibus cum oleo : medullas, dolori9 bus spinæ et nervorum lassitudini. Renium" nervos potos

in vino cum thure, fecunditatem restituere ademptam veneficio. Vulvam cum mali Punici dulcis cortice in potu datam prodesse mulierum vulvæ. Adipe e lumbis suffiri difficulter parientes, et statim parere. E dorso medullam adalligatam contra vanas species opitulari. Spasticis, genitales e maribus suffitu. Item lippientibus, ruptis, et contra inflammationes, servatos pedes, tactu:lævos dextris partibus, dextros lævis. Sinistrum pedem superlatum parturienti, lethalem esse: dextro illato, facile eniti. Membranam quæ

ärdasovoulaitetai. Translatione ducta quod avium est, de animalibus
ab Atlante , qui ea corporis parte usurpatur. Dal. Rostri. Cons. C.
sustinere cælum pingitur a poetis. D. HARD.
Haro.

21. Renium. Sic MSS. Reg. Ch. 20, Rostri. Maxillæ. Rostrum, aliique. Hard.

22

fel continuerit, cardiacis potam in vino , vel in cibo sumptam, succurrere : vesicam in vino potam, contra urinæ incontinentiam. Quæ autem in vesica inventa sit urina, 10 additis oleo ac sesamo, et melle, haustam prodesse ægrimoniæ veteri. Costarum primam et octavam, suffitu ruptis salutarem esse : ex spina vero parturientibus ossa : sanguinem cum polenta sumptum, torminibus. Eodem tactis postibus, ubicumque Magorum infestari artes, non elici Deos, nec colloqui , sive lucernis", sive pelvi, sive aqua, sive pila“-, sive

quo
alio

genere tententur. Carnes si edantur, contra canis rabidi morsus efficaces esse : etiamnum jecur efficacius. Carnes vel ossa hominis, si quæ ir in ventriculo occisæ inveniantur, suffitu podagricis auxiliari. Si ungues inveniantur in his , mortem alicujus capientium significari. Excrementa sive ossa reddita , quum interimitur, contra Magicas insidias pollere. Fimum , quod in intestinis inventum sit, arefactum, ad dysentericos valere potuin : illitumque cum adipe anserino opitulari toto corpore læsis malo medicamento: a cane vero morsis adipem illitum, et corium substratum. Rursus tali sinistri cinere decocto cum sanguine mustelæ, perunctos omnibus odio venire : idem fieri oculo decocto. Super omnia est , quod extremam fistulam " intestini contra ducum ac potestatum iniquitates commonstrant, et ad successus petitionum , judiciorumque ac litium éventus, si omnino tantum aliquis secum habeat. Ejusdem o caverna

I 2

22. Egrimoniæ. Vox Tullio Ho. 26. Ejusdem. Foramen, quo exiratioque nota , pro ægritudine. H. tus excrementorum est. Alibi ca

23. Sive lucernis De his Magiæ verna Plinio auris est, sive quod generibus opportunius agetur XXX, aurium loco alicui animalium est. 5. HARD.

Sic XI, 50, de vitulo marino ac 24. Sive pila. Șive sphæris. H. delphino : « Hæc cavernas tantum 25. Extremam fistulam, etc. Po habent aurium loco.

Et paulo stremam et ultimam partem intestini post, de avibus : « Cæteris cayernæ recti. Dal

ad auditum. » HARD.

[ocr errors]

sinistro lacerto alligata, si quis mulierem respiciat, amatorium esse tam præsens, ut illico sequatur. Ejusdem loci pilorum cinerem ex oleo illitum viris, qui sint probrosæ mollitiei, severos, non modo pudicos mores induere.

XXVIII. Proxime fabulosus est crocodilus, ingens quoque ille, cui vita in aqua terraque communis. Duo enim genera eorum': illius ' e dextra maxilla dentes adalligati dextro lacerto, coitus (si credimus) stimulant. Canini' ejus dentes febres statas arcent thure repleti“, sunt enim cavi: ita ne diebus quinque ab ægro cernatur, qui adalligaverit. Idem pollere et ventre exemptos lapillos, adversus febrium horrores venientes tradunt. Eadem de causa Ægyptii perungunt et adipe ægros suos. Alter illi similis,

multum infra magnitudine, in terra tantum odoratis2 simisque floribus vivit. Ob id intestina ejus diligenter ex

quiruntur jucundo nidore referta”. Crocodileam? vocant, oculorum vitiis utilissimam , cum porri succo inunctis et contra suffusiones vel caligines. Illita quoque ex oleo

XXVIII. 1. Duo enim genera eo

5. Alter illi similis. Cordylum rum. Prior in aquis et terra æque vocant. Dal. degit, alter in terra tantum. Dal. 6. Jucundo nidore farcta. Impressa

2. Illius. Prioris, sive amphibii. exemplaria non farcta habent, sed Auctor libri, qui Kiranidum Ki- refracta : scribe, referta, ex nostro rani inscribitur, II, p. 83, sq. apographo. Pint. « Dentes autem ( Crocodili) dextri 7. Crocodileam vocant. Nempe abstracti , eoque vivo dimisso ge- ejus stercus. Pint. Crocodileam. stati , coitum stimulant: sinistri au In eo animali, inquit, id quod crotem mulieribus.Si vero utrique ada. codileam vocant, oculorum vitiis ptentur,facient incontinentiam. » H. sanandis utilissimum est. Stercus

3. Canini. Habdarrahmanus est sive fimum crocodili, de quo Ægyptius, interprete Ecchellensi, multa Albert. M. de Anim. xxiv, c. 17, p. 88 : « Dens crocodili ex

p. 632. Cave R. Stephano credas sinistra maxilla appensus laboranti in Thes. Lat. linguæ, aienti crocovehementi febri, curat illum. » H. dileam esse animal simile crocodilo. H.

4. Arcent thure repleti. In antiquo Quidni tamen ipsa intestina, codice , Arcent ut repleri : ex qui. h. e. membranas instestinalis tubi? hus verbis eliciat quisque veriorem Nam id magis obvium. Sed e sesensum. PINTIAN.

quentibus patet de stercore esse

« ForrigeFortsæt »