Billeder på siden
PDF
ePub

3

quem Curium appellant, ter fistula evocati veniunt ad augurium. Diripere eos carnes objectas, lætum est consultantibus“: caudis abigere, dirum. Hierapoli' Syriæ in lacu Veneris ædituorum vocibus parent vocati : exornati auro veniunt : adulantes scalpuntur: ora hiantia manibus inserendis præbent. In Stabiano Campaniæ ad Herculis petram, melanuri in mari panem abjectum rapiunt: idem ad nullum cibum, in quo hamus sit , accedunt.

IX. Nec illa in novissimis mira, amaros esse pisces ad Pelen'insulam, et ad Clazomenas. Contra, ad’ scopulum Siciliæ, ac Leptin Africæ, et Eubæam, et Dyrrachium. Rursus ita salsos, ut possint salsamenta existimari, circa Cephaleniam et Ampelono, et Paron, et Deli petras : in portu ejusdem insulæ, dulces. Quam differentiam pabulo constare non est dubium. Apion maximum piscium esse tradit porcum*, quem Lacedæmonii orthragoriscum' vocant: grunnire eum, quum capiatur. Esseo vero illam

I

[ocr errors]

clarissima sunt Lyciæ oppida. Æ. scopulo, IļI, 14 : In eo freto lianus, Hist. An. lib.VIII, cap. 5, est scopulus Scylla. » Hard. Lyciæ pagum eum Syrrhain vocat, 3. Et Ampelon. Macedoniæ oppositumque esse inter Myra et pidum, de quo IV, 17, Cretæne, Phellum tradit. Dal.

de quo IV, 20, intelligendas hic 3. Quem , etc. Koúpion, út155 locus sit, obscurum est. H. — Amxcuçãs, a cæsarie : ob quam et axepe pelon. Sami promontorium. Dsl. sexólns, intonsus, idem cognomi 4. Porcum. Rondel. lib. XV, cap. natus est. Ita MSS. omnes. Ludit

7.

HARD. operam Alciatus, qui Dicum pro 5. Orthragoriscum. Op payopio xov. Curium hic reponit. HARD.

Vocis ejus originationem disce ex 4. Consultantibus. Sic MSS. no. Aristocle, aliisque apud Athen. stri. Chiffl. consulentibus. HARD. IV, pag. 140. Describitur a Ron

5. Hierapoli. Narrat hanc rem deletio, XV, 7. Massilienses mole Lucianus prolixe, libro de Syria vocant ; Hispani, bout. NarbonenDea, p. 1073. Hard.

sium nonnulli, qui Hispaniam ProIX. Ad Pelen. De Pele, seu vinciamque frequentarunt, utraque Pela , dictum est ad V, 38. HARD. conjuncta appellatione molebout.

3. Ad scopulum. Scopulum in Diversus hic a marino porculo, de telligit, qui in freto Siciliæ est ,

quo IX, 17. Harn. qua dimiritur ab Italia : quo de 6. Esse. Quod porro pisces alibi

I.

naturæ accidentiam, quod magis miremur, etiam in locis quibusdam, apposito occurrit exemplo. Siquidem salsamenta omnium generum in Italia Beneventi refici? constat.

X. Pisces marinos in usu fuisse protinus a condita Roma, auctor est Cassius Hemina; cujus verba de ea re hic subjiciam : « Numa constituit, ut pisces qui squamosi non essent, ni pollucerent': parcimonia' commentus, ut convivia publica et privata, conæque ad pulvinaria' facilius compararentur : ni qui ad polluctum emerent, pretio minus parcerent, eaque præmercarentur. »

PISCES.

NON

tus,

etc.

dulces, alibi sint amari, sive salsi, Plinianis componas, conceptam contingere id naturæ ex differentia his verbis legem a Numa intelligas: soli, cælive, aut pabuli, affini

QVEI. SQVAMOSEI. etiam monstratur exemplo. H. SVNT. NEI. POLLVCETO. SQVAMOSOS.

7. Refici. Iterum sale condiri, OMNEIS. PRAETER. SCARVM. POLLY• evanescenke priore conditura, ob CETO. HARD. mutationem cæli. » Sic MSS. Reg. 2. Parcimonia. Libri ad hunc 2, Ch. Interpolatorum manu prius diem editi, quibus et conditivi legebatur recentia effici constat. H. favent, sed hac parte vitiati, a ni

Recentia effici constat. Sic eva pollucerent patrimonia : commennescente sale, ut eo condita nun.

> Ridicule. Certissima quam fuisse videantur. Dal. nostra conjectura est , quam Ser

X. 1. Ni pollucerent patrimonia. vius egregie stabilit , ad eum verVertranius apud Varronem hic le sum Maronis,

" pauperque Sena. git, - Numa constituit, ut pisces tus Thura dabant, » En. VIII : qui squamosi non essent, non pol. « Re vera pauper, inquit, per quod lucerentur, commentus, etc. » Sex- ostenditur parcimonia pro laude tus Pompeius scribit pisces omnes tunc habita. Et libri Veterum trasquamosos polluceri præter sca dunt a majoribus sacrificando parrum. Lego, pollucerentur sacris cimoniam observatam esse. » Itaremoniis. Vide Scalig. in Festum que est ea Nomæ lex lata , ut suivoce Pollucere. Dalec. Ni pol. ptibus parceretur; ejusmodi enim lucerent parcimonia. Ne coemerent pisces, ob raritatem, magno veniad epulas sacras deorum : parci- bant. HARD. monia viam excogitavit, qua ce 3. Ad pulvinaria. Pulvinar, lectus næ deorum facilius compararen- qui in templis sterni consuevit, nu tur. Usus hac voce Festus : « Pollu mini dicatus. Hard. cere merces quas liceat, sunt far, 4. Ni qui. Dictum prisco more , polenta ... pisces quibus est squa- pro ne qui. Qua de re Vossium vide ma, præter scarum. » Quæ si cum in Anthol. nc actum agam. HARD,

1

XI. Quantum apud nos Indicis margaritis pretium est, de quibus' suo loco satis diximus, tantum apud Indos in curalio': namque ista persuasione gentium constant. Gignitur quidem et in Rubro mari, sed nigrius : item in Persico vocatur lace : laudatissimum in Gallico sinu

$99. Hand.

Polluctum. Alexander ab Alex. FORT, Donati, vel jusserunt, vel sipollinctum legit, et funebrem cæ verunt fieri : nec enim distat hocce nam interpretatur a pollinciendo. corporis a forma arborum, dum in Budæus polluctum restituit. Pollucere altitudinem surgit gracile et teres ad sacra pertinet, libare, diis of. sesquipedalem et in ramusculos ferre, votivum epulum facere. luxuriat. Linnæi ed. priores madrePolluclum cæna lauta, opipara, et poris annumeravere: præstantissi. splendida, qualis esse solet in sacris mus Pallas Isidibus; nec multo epulis. Dal Pretio minus par.

post Isis nobilis vocatum est a GMEcerent , eaque præmercarentur. Pre Lin et SOLANDER : sed nuperrime et tium pecuniamve largius darent. merito ab Isidum gente amoveri Ne pecuniæ non parcerent, ne jussit DeLaMARCK , approbavitque pretio majore ultro oblato, anno omnibus fere rerum naturalium penam, ut dicitur, calfacerent, in ritis alio referenda corallia. Ergo cenderentque. Hard.

nunc a coralliis principium ordini XI. 1. De quibus. Lib. IX, 54, primo polypiferorum corticisero

rum, si non tam polypi ratio ha2. Tantum. Etiam Isidoro, teste beatur quam polypiferæ arboris; Origg. XVI, 8, Curalium, sic Actinozoarius compositus, si secus. etiam libri omnes prisci habent, Jam laudato DeLaMaRCK et Lasive ut recentiores, corallium , et MOUROUX prior ordinatio placet , corallum, nomen retinet, du co. nec abludit Cuvier; posterior vero rail. HARD.

ex ingeniosissimo de BLAINVILLE 3. In curalio. Corallium inter profecta est. As. gemmas recenset Theophr. libro 4. Gignitur

laudatissimum , Trepi aitwr, rubrum, rotundum, Optime hæc : nec Indico aut simile radici, ac cuin eo comparat Erythræo mari tantum inesse coIndicam arundinem in saxum du rallia scito, sed toti Pacifico, qua ratam. De corallio multa Orpheus Polynesia insulas et Aulonas præhet. libro περί λίθων. DALEC. Sane Unde huic Oceano nomen quidam hæc olim opinio obtinuit. Sciebant voluere dari corallicum mare ; non tamen ( vide et ipsum Nostrum in- inepte, modo de corallii pulchritufra corallium vivere : atqui nullus dine conticuerint, quod his locis lapis vivit; crescit tantum, nil am. subfuscum et livens. Laudatissimum plius. Saltem igitur vegetabilium nu certe e Mediterranei freti, ut mox mero accensendum fuit corallium; Noster ait , partibus variis, quarum quod Gessner , Bauhin, TOURNE- præcipuas bene congerit, culpan

[ocr errors]

etc.

[ocr errors]

c. HARD.

II.

circa' Stoechadas insulas, et in Siculo circao Æolias, ac Drepanum?. Nascitur et apud Graviscas, et ante Neapolim Campaniæ; maximeque rubens, sed molle , et ideo vilissimum Erythris. Forma' est ei fruticis , colos viridis. Baccæ " ejus candidæ sub aqua ac molles : exemptæ con- , festim durantur et rubescunt", quasi corna sativa specie dus in hoc tamen quod AEgei maris cap. II, pag. 16, et Isidorus, l. oblitus sit et Messanici freti. Sed vid. inf. not. II. AJ,

10. Baccæ. Sic etiam loquitur 5. Circa. Nec ibi solum , sed Isidorus, I. c. Ex quo palam fit etiam tota Provinciæ ora Stæcha curalium olim quum ex aquis ex. dibus apposita , probatissimum col. traheretur, sectum in frusta , seu ligi scribit Hon. Bouche, Hist. baccas, corni specie ac magnituProv. I, 8, pag. 49. HARI). dine, etiam tum quum sub aquis

6. Et in Siculo circa Æolias. Cu foret ac mollius crederetur , ne lias, non Helian, in scripto codice. postquam attigisset auras, franPINT. Circa. Ita Ch. codex. In gendo durities obstitisset. Cf. n. 11. Reg. 1, circa Eulias. In editis in

Exemptæ confeslim durantur sulse, circa Heliam, Hard.

et rubescunt. Passim ab antiquis cre7. In Siculo circa Æolias, ac Dre ditum proditumque est, corallium panum. Vere : potuisset adjicere, herbaceam mollitiem habere sub quoniam de Siculo mari sermo erat, aqua: experimento compertum celeberrimo omnium et pulcherri. vel tum saxeam ei inesse duritiem. mo corallio hoc fretum nobilitari. Quare comminisci ausi sunt alii , Id maris vulgo vocatur ager coral. vivere sub aquis corallium , tacta licus, ac velut silvestris vastitas, in lapidescere : quas nugas dum Plitonsiles partes divisum est, quarum nius recitat, non probat. « Aiunt, quæque totius campi decima pars inquit, tactu lapidescere , etc. • est ; nam decem annis videtur ad

Unde Petr. Quiquer. de laud. Prov. maximum pervenisse arbor coralli- II, f. 57. Ovidius : « Sic et coraca. Testatur tamen celeb. v. Spal- lium, quo primum contigit auras LANZANI, vidisse se coralliferas ar

Tempore, durescit : mollis fuit bores ex inexplorato hucusque loco herba sub undis. » Marbodæus item avulsas, quas crassiora vulgaribus lib. de Lapid. pret. cap. 20, de grana commendarent, sed non pul- corallio: et quod in medico magis, chriora , neque vividius gratiusve quam in vatibus mirum , Diosc. rubentia. AJ.

quoque, V, 139, qui id asseverate 8. Et ideo. Ita Reg. 2, recte. pronuntiat. Hard. Monendus Vilissimum, non quia rubens, sed hic de pluribus lector. Non ho. quia molle. Prius utilissimum lege mæomeria constat arbor corallica, batur. Male. Harv.

sed duabus præcipue partibus, sc. 9. Forma. Hæc quoque Solinus, axe et cortice. Axis durus et lapidi,

13

atque magnitudine. Aiunt tactu protinus lapidescere, si vivat. Itaque occupari, evellique retibus, aut acri ferramento præcidi. Qua de causa curalium" vocitatum interpretantur. Probatissimum quam maxime rubens, et quam ramosissimum, nec scabiosum, aut lapideum , aut rursus inane, et concavum. Auctoritas baccarum ejus non minus

Indorum viris quoque pretiosa est , quam feminis nostris 3 uniones Indici. Aruspices eorum vatesque inprimis reli

giosum““ id gestamen amoliendis periculis arbitrantur. Itaque et decore et religione gaudent. Prius quam hoc

14

etiam sub aqua , simillimus totus 13. Probatissimum. Hæc totidem que calcaris; nam totus solvitur, verbis Dioscorides loco laudato, et si acido nitrico injeceris; at iste post eum Oribas. lib. XIII, pag. cortex seu albus, seu pallidus, quem

228. HARD. sibi axis circumdedit, ut mollis ac 14. Religiosum. Solin. cap. II, fere gelatinosus dum vita perstat, pag. 16, de curalii ramulis : « Exsic aridus et friabilis post mortem , cuduntur ex illis multa gestamina. h. e. postquam ex aquis avulsus est Habet enim, ut Zoroastres ait, maaxis. Atqui corallio vendibili abest teria hæc quamdam potestatem ; ac iste cortex. Unde vides quam fa- propterea quidquid inde fit, ducicile error ignaras mentes invaserit! tur inter salutaria. Curalium alias Quid, si reputaveris et ipsius axis dicunt : nam Metrodorus Gorgiam extremo cuique ramusculo mollitu- nominat. Idem quod resistat typhodinem quamdam competere. Cæte- nibus, et fulminibus, affirmat. » rum cave ne hunc arboris corallicæ Hoc carmine Marbodæus expressit, corticem eumdem putes cum cor

loc. cit. de corallio : « Ex quo fins tice vero, omnibus sane TroMÚTTOOL guntur gestamina commoda multis : communi, qui arborem creant et Quippe salutaris gestantibus ipse incolunt. Mollis hic quoque, nec co probatur : Illius, ut dixit Zorolore absimilis; sed canales cylin astres, mira potestas. Et sicut scridricos habet, qui ab extremo ra bit Metrodorus , maximus auctor, musculo ad pedem arboris in lon. Fulmina , typhonas, tempestatesgitudinem porrecti eunt, et luteo que repellit A rate vel tecto ..... quodam succo distenti sunt, quos Umbras dæmonicas ac Thessala vir doctiss. De BLAINVILLE extremo monstra repellit. Collo suspensus animalculorum ordini aggregandos pellit de ventre dolorem. Adde esse censet. As.

Geopon. auctorem, lib. XV, cap. 12. Qua de causa curalinm vocita

I, pag. 406. HARD.

Meræ fatum. Óti év ári xoupeital, quoniam bellæ, et Scheherazadicis historiis in mari tondetur. DALEC.

appendendæ. As.

« ForrigeFortsæt »