Billeder på siden
PDF
ePub

muriam appellant’: et illi quidem etiam lignum referre arbitrantur. Quercus optima , ut quæ per se cinere sincero vim salis reddat : alibi corylus laudatur : ita infuso liquore salso, carbo etiam in salem vertitur. Quicumque ligno confit sal, niger est. Apud Theophrastum invenio, Umbros' arundinis et junci cinerem decoquere aqua solitos, donec exiguum superesset humoris *. Quin et e muria salsamentorum recoquitur, iterumque consumpto liquore ad naturam suam redit : vulgoo e mænis jucundissimus.

XLI. Marinorum' maxime laudatur Cyprius a Sala- 1 mine : de stagnis Tarentinus, ac Phrygius', qui Tattæus vocatur?. Hi duo oculis utiles. A Cappadocia vero qui in laterculis affertur*, cutis nitorem dicitur facere. Magis

2. Muriam appellant. Vulgo ap. quibus jam supra lib. VI, cap. 20, Sequanos, mure et murette. Dal. verba fecit), seu de accolis insulæ

3. Umbros. Sane Umbros ve Ombrios (de qua sup. eod. lib. cap. tusta omnia exemplaria referunt, 32). As. ut ipse fatetur Hermolaus, Reg. 1, 4. Humoris. Quem longiore co. 2, Colb. etc. ut mirari subeat cur ctura in salem densarent. Dal. libri omnes editi, Imbros vel Imbrios

5. Quin et e muria. Muria sal. exhibeant, ut de Imbro Thraciæ

sugo est, in qua salsamenta innainsula id intelligatur, quod de Um tant, hoc est, pisces cæteraque id bris, Italiæ populis accipiendum genus , quæ sale condiuntur , ad est. Testis Aristot. Meterolog. II, diuturnum usum ; la saumure. H. 3, p. 558: Τοιούτον δ' έτερον γίνεται 6. Vulgo. E mænis sale conditis, και εν Ομβρικούς • έςι γάρ τις τόπος salsugine seu muria decocta, juŠv Trepúxacı xá). 2105 xai oxcives. cundissimus sal eximitur. Hard. Τούτων ουν κατακαίoυσι, και την τέ XLI. 1. Marinorum. Dioscorides, op&v šu. Eamontes els údwo epey cuoiv. lib. V, cap. 126. Hard. όταν δε λίπωσί τι του ύδατος, τούτο 2. Ac Phrygius. Diosc. loc. cit. ψυχθέν, αλών γίνεται πλήθος. « Αliud Εν τοις λεγομένοις δε και τα λιμναία huic rei proximum Umbri moliun- προκριτέον ευτoνώτατον δε αυτού εςι tur: quemdam enim locum habent, το Φρύγιον , καλούμενον δε Τατταίον. in quo arundines et junci enascun HARD. lur, quorum cinerem decoquere 3. Qui Tattæus vocatur. Straboni aqua soliti sunt, donec exiguum lib. XII , post Galatiam Austrum supersit humoris : qui ubi refrixit, versus lacus est nomine Tatta , Capin salis copiam solet evadere. » H. padociæ majori vicinus , juxta Mo- Coojicit gallicus interpres de rimenos in Phrygia majori. Dal. Umbris Indicis sermonem esse (de 4. Qui in laterculis affertur. Mi

tamen extendit is, quem Citieum appellavimus. Itaque a partu ventrem eo cum mclanthio illinunt. Salsissimus sal qui siccissimus : suavissimus omnium Tarentinus atque candidissimus: et de cætero fragilis, qui maxime candidus.

Pluvia dulcescit omnis. Suaviorem tamen rores faciunt; a sed copiosum Aquilonis flatus. Austro non nascitur. Flos?

salis non fit, nisi Aquilonibus. In igne nec crepitat, nec exsilit® Tragasæus', neque Acanthius ' ab oppido appellatus : nec ullius spuma , aut ramentum", aut tenuis.

pra

nutus , qui in lacu siccatur. Dal. Strabo, lib. XIII, p. 605, eodem Qui in laterculis, elc. Tubulis e in

tractu ,

haud procul Hamaxito, laterculo coctili, aut simili vase. Ita de quo lib. V, cap. 33 diximus, saMSS. omnes. HARD.

linas Tragesæas locat: To Tpayeozion 5. Citieum. Cap. 39. Hard. αλοπήγιον αυτόματον τοίς ετησίαις

6. Itaque a partu ventrem eo cum πηγνύμενον προς Αμαξίτω, « ubi sal melanthio illinunt. De melanthio su sponte sua cogitur spirantibus Etedictum est , lib. XX, cap. 17.

siis, » Consentit etiam Galenus de Sed pessime hanc plantam jussere fac. simpl. Med. lib. XI, cap. 2, umbilico applicari puerperarum ; pag. 316. In Reg. I , Tragasæus. In namque habetur εμμηναγωγός, et Reg. 2, Tragesæus. Errat Stephaγαλακτοποιός ; eo vero tempore nec nus, qui Tragasas, et Tragasæum menstrua provocanda sunt, nec la salem in Epiro locat. Hard. ctis abundantia. AJ,

9. Tragasæus. A Tragasa Epiri, 7. Flos. Sic appellabant tenuis. Acanthius ab Acantho, Macedoniæ simum , favillæ instar, levissimum urbibus. Tragasæ, Stephano in Epicandidissimumque salem : de eo ro locus, ab Tragaso dictus , cujus inferius, cap. 42. Neque is porro, Neptunus fecit mentionem , ut ibi neque omnino ullus sal minutatim in Halio campo sal nasceretur. Est dissolutus in igne crepitat, aut ex et apud Athenæum in Troade sal silit. Vide Agricolam de nat. Foss. Tragasæus, cui quum vectigal Ly. lib. III, pag. 209. Hard.

simachus imposuisset , evanuit, et 8. In igne nec crepilat, nec exsilit. vectigali mox sublato sucerevit rurLegendum : « In igne nec crepitat sum. Rhodigin. lib. IX, cap. 12. Tragasæus , neque Acanthius ab Hadrian. Junius, lib. II, cap. 9, oppido appellatus : nec ullius spu eamdem historiam rccitat, et mulma, aut ad ramenta tenuis. At tas præterea ejusdem argumenti. quid aliud salis ramentum, nisi sal Dalec. tenue? Salm. In igne, etc. Isid. 10. Acanthius. Ab Acantho, Ma. Origg. lib. XVI, cap. 2. Sali Tra- cedoniæ oppido, de quo dictum gaseo in Troade tributum imposi est lib. IV, cap. 17. Hard. tam scribit Athen. lib. III, cap. 73. 11. Nec ullius spuma, aul rainer

[ocr errors]

16

Agrigentinus' ignium patiens", ex aqua exsilit. Sunt et colorum differentiæ. Ruber" Memphi, rufus est circa Oxum. Centuripis" purpureus. Circa Gelam in eadem Sicilia tanti splendoris, ut imaginem recipiat '?. In Cappadocia croceus effoditur, translucidus et odoratissimus. Ad medicinæ usus, antiqui Tarentinum maxime laudabant. Ab hoc quemcumque e marinis : ex eo genere spumeum" præcipue. Jumentorum vero et boum 3

18

20

pon

tum. + Nec ullus ex spuma aut ra.

sic Gudianus, sic Menapius, non mento, - in vetere codice. Pint. plus minusve littera. Itaque mallem

- Nec ullius spuma , etc. Subintel temperasse Salmasium ad Solinum, lige , salis. Vide Agricolam loco pag. 116, scribere, corrupte in proxime citato. Hard.

omnibus libris Plinianis legi , uti 12. Agrigentinus. Solini para. magnitudinem recipiat : temperasse phrasis , cap. v, pag. 20 : « Salem inde conjicere, ut imaginum similiAgrigentinum si igni junxeris , dis- tudinem recipiat. Sane in Andegav. solvitur ustionc: cui si liquor aquæ et mihi occurrit: uti magnitudinem proximaverit, crepitat veluti tor recipiat : sed id detrahendo, reatur. » Futilis Meursii conjectura addendo erat curandum. Librarius, in Antigonum , pag. 188, ut inde qui male acceperat et fecerat uti, intelligitur, qui legi suadet, Agri ex maginem , quod sine sensu erat, gentinus ignium impatiens. Ignium fecit magnitudinem. Gron. patiens dicitur, qui in igae non 18. In Cappadocia. Sic Isidorus, crepitat, nec exsilit. Augustin. de loc. cit. At Solinus, cap. v, pag. Civit. Dei, lib. XXI, cap. 5 et 7 : 220, « In Pachyno adeo splendidus « Agrigentinum salem ait, quum et lucidus, ut imagines reddat. » fuerit admotus igni , velut in aqua Quo id auctore prodat , incertum. fluescere : quum vero aquæ , velut In MSS. et apud Isidorum, crocio in igne crepitare. » PARD.

nus. Hard. 13. Ignium patiens. In igne non 19. Spumeum. Levem et veluti crepitans. Cur sal crepitet , vide pumicosum , ac fistulosum spongiæ apud Aristot. Problem. 42 et 43, modo , aut marinæ spumæ. Dal. cap. II. Dalec.

- Spumeum. Sp

nam maris intel14. :ber. Isid. Origg. lib. XVI, ligit, seu spumam salis , ut junio

res aiunt, de qua Dioscor. lib. II, 15. Centuripis. Isidorus , loco ci

cap. 127. HARD. tato. HARD.

20. Jumentorum. Et hominum si. 16. Circa Gelam. Isidorus , loco militer oculis Plin. Val. adhibet, citato. Hard.

lib. I, cap. 18 : a Sal frixum, in17. Tanti splendoris , ut imaginem quit, tritum, admixto melle Attico recipiat. Sic Voss. sic Academicus, inunges , et caliginem tollit. » H.

cap. 2. HARD.

oculis“, Tragasæum et Bæticum. Ad obsonium et cibum utilior, quisquis facile liquescit: item humidior: minorem enim amaritudinem habent, ut Atticus et Euboicus. Servandis carnibus aptior acer et siccus, ut Megaricus. Conditur etiam odoribus additis, et pulmentarii vicem implet, excitans” aviditatem, invitansque in omnibus cibis, ita ut sit peculiaris" ex eo intellectus inter innumera condi4 menta. Ita est in mandendo quæsitus garo. Quin et pe

cudes armentaque et jumenta sale maxime sollicitantur ad pastum“, multo largiore lacte"), multoque gratiore etiam in caseo dote. Ergo hercule vita humanior sine sale non quit degere +8 : adeoque necessarium elementum est,

21. Oculis. Caligantibus, macu offerre possent, quoties utilis res losis, ungue impeditis. DALEC. futura sit; nec egena prata spare

21. Excitans. Expressit hocipsum gere sale. Multa quidem prata jam carmine Huetius in poematio de particulas salinas continent, et hæc sale : « Pulsa fames , et amor sali exquisitissima; sed non hæc dos bus revocatur edendi, Obtusoque aut felicitas omnibus contigit. As. abeunt fastidia longa palato, » H. 27. Multo largiore lacte. Aristot. 23. Ita ut sit peculiaris. Ita ut in

Hist. Anim. lib. VIII, cap. 13, p. omnibus condimentis vis ejus pe 909, et Isidor. Origg. lib. XVI, culiariter sentiatur. Idcirco et in cap. 2. Neque id Virgilium latuit gari esu inprimis quæritur. H. Georg. III, 394, ita canentem : 24. Inter innumera condimenta. «At, cui lactis amor,

cytisum loPlutarchus condimentum condi, tosque frequentes Ipse manu, sal. mentorum vocat, ut mox dicetur. sasque ferat præsepibus herbas. Dalec.

Hinc et amant fluvios magis, ac 25. Ita est in mandendo. MSS. magis ubera tendunt, Et salis occulReg. 2, et Chifflet. iterum in man tum referunt in lacte saporem. - H. dendo. HARD.

28. Ergo hercule vita humanior 26. Quin et pecudes armentaque et sine sale nequit degere. Vossiani tres, jumenta sale maxime sollicitantur ad hercules ; tum Opt. et Andeg. non pastum , etc. Vide quæ dicturi su quit degere. Et profecto sæpe sic mus inferius , sub finem cap. 44. maluerunt , lib. VII, cap. 15, «biHARD. Quin et pecudes, etc. Hoc tuminum sequax alioquin ac lenta notissimum est; unde non satis do natura , etc. non quit sibi avelli: » Jendum eo pretii annonam salis in ut correxit Salmasius ad Solinum, Gallia nostra devenisse , ut vix eo pag. 37, et succinunt quatuor nosatis utantur agricolæ, quum nec

stri lib. XXXI, cap. 10, a quod in in præsepi saccos salis plenos toties lerrestribus volucribusque fieri non

ut transierit intellectus ad voluptates animi quoque "9. Nam ita sales so appellantur : omnisque vitæ lepos" et summa hilaritas, laborumque requies non alio magis vocabulo quit. » Lib. XXXIV, c. 8, de Apo Odyss. Λ: οι ουκ ίσασι θάλασσαν Ανέ. xyomeno : « mire gratum Tiberio ρες, ουδέ θ' άλεσσι μεμιγμένον είδαρ principi: non quivit temperare sibi #3cost. Eustath. putat &xoay ơn.oũ• in eo. »

Sic Vossianus. At Dalec. σθαι εκείνων ανθρώπων οι ουδαμώς quasi tanti sit, corrigit : qui nequivit. Das oidaoiv, GỞts Baladricus, cut' Eodem

cap de Apollodoro : « cre. ορυκτούς, ούτε τους άλλοθεν, quod bro perfecta signa frangentem, dum refert et Pausan. in Atticis. Brod. satiare cupiditatem artis non quit; VI, 3. Jocus est Plauti lepidus in ideo Insanum cognominatum. » Sic Cas. III, 2, 8, de sene fatuo et in. iterum Vossianus. Vulgo , nequit sulso, « Non ecastor vilis emplu 'st artis et ideo; sed nec copulativa opusmodius, qui venit salis: , nempe hic esse ostendit illud Flori lib. II, salem carum esse oportet, alioqui cap. 7, e an idem temporis liberas emeret sibi hic senex tam insulsus, gentes, ideo impatientes jugi. ~ Ci- stolidus, ineptus. Dalec. - Nam. cero ad Div. lib. VII, epist. Vi : Sal enim , vel sales , urbanitas est , • Qui ipse sibi sapiens prodesse non jocus, argutia, lepos. Hinc libroquit, nequidquam sapit. Ubi etiam rum sales, sal humanitatis, protervi vitiarant. GRON.

urbanive sales, sal dicendi et face29. Ut transierit intellectus ad vo. tiæ, similiaque, quæ latine periti luptates animi quoque. Nam ita sales norunt. Vates idem, qui proxime appellantur. Pro tribus illis dictio- laudatus a nobis, admodum scite : nibus, quoque nam ita , substituo « Denique non nostros commendat scommata, audacter quidem, sed for. gratia mores, Ni fuerint tincti sate non infeliciter. Pint.-Ut, etc. libus : frigemus inepti : Nullus hoUt id nomen salis intelligamus nos, nulla ingrato sermone venutransisse etiam ad voluptates animi stas: Aversæ fugiunt Charites, Vesignificandas, non ad palati tantum nus ipsa facessit , Et formosa suum

præcludit Nympha cubile. Adde 30. Nam ita sales. Catullus for sales verbis, o non indocte poeta , mosam mulierem habendam non Si quis mansuro speras de carmine putat, quæ venustate careat, ac sa famam. HARD. le, id est, lepore et argutia. Plu 31. Vitæ lepos. Homerus salem tarchus, Sympos. lib. V: Atà TOŪT' ideo Ostoy divinum vocat. Plato in ίσως, ait , και κάλλος γυναικός το μήτ' Timæo diis charissimum, plerique αργόν, μήτ' απίθανον, αλλά μεμιγμέ- χάριτι. Rhod. lib. XXVII, cap. 24. νον χάριτι, και κινητικόν , αλμυρόν και

Catullus, «Nulla in tam magno cor. Sprzù xo).ūor. Victorius, lib. XII, pore mica salis, » id est, gratiæ , et cap. 13. Salis usum ante bellum Veneris, non ut Quintilianus putat, Trojanum multis incognitum fuis lib. VI, cap. 3, ridiculi. Plutarch. se, his versibus Homerus indicat, in Sympos. κινδυνεύουσι γάρ οι άλλες

gustum. Harn.

« ForrigeFortsæt »