Billeder på siden
PDF
ePub

semine , ac polenta in mulso illita. Prodest et tussientibus per se luteum devoratum liquidum", ita ut dentibus non attingatur : thoracis" destillationibus, faucium scabritiæ. Privatim contra hæmorrhoidum morsum illinitur, sorbeturque crudum. Prodest' et renibus, vesicæ rosionibus 4 exhulcerationibusque, et cruenta exscreantibus. Quinque ovorum lutea in vini hemina cruda sorbentur dysentericis, cum cinere putaminis sui 16 et papaveris succo, ac vino. Dantur"? coeliacis cum uvæ passæ pinguis pari pondere, et malicorii, per triduum æquis portionibus. Et alio modo lutea ovorum trium, lardi veteris et mellis quadrantibus, vini veteris cyathis tribus, trita ad crassitudinem mellis , et quum opus sit, avellanæ nucis magnitudine ex aqua pota. Item ex oleo fricta terna , totis ovis pridie maceratis in aceto. Sic "9 et lientericis. Sanguinem

18

12. Prodest... luteum devoratum In MSS. Reg. 1 cum inira. Reg. liquidum. Videtur id esse quod vo a, et is quem Pintianus vidit , catur lait de poule, nec injucundum, cum cinere , quod sincerum est. nec inutile , quamvis vulgatissimum Nullus editis patrocinatur, qui cum remedium. Liquido tamen vitello jure præ se ferunt. Et quod jus, amaaddenda , ut emulsio animalis hinc

bo, ex ovorum putamine concinfiat, aqua, tum saccharom. Forma nari queat ? qua pinguitudine? H.. quædam est istius remedii, quam 17. Dantur. Simile medicamenloch jaune vocant, quæ oleis ditior tum habet Marc. Emp. loc. cit. cap. est quam prior, As.

XXVII, pag. 193. Hard. 13. Thoracis. Ilpos spamuollecÙS 18. Et alio. Totidem ferme ver. τραχείας αρτηρίας, και αίματος ανα. bis Marc. Emp. 1. c. et Plin. Val. γωγάς, και κατάρρους, και θώρακος 11, 26. HARD. ρευματισμούς αρμόζει. « Confert ad 19. Sic et lienicis. In eod. Sic asperæ arteriæ scabritias, sanguinis lieni cricis. Scribo, Sic et lientericis. rejectiones , destillationes, ac thora Est lienteria morbus lævitas intesticis rheumatismos.» Diosc. II, 55.H, norum : de cujus duobus generibus

14. Privatim. Diosc. I. c. Hard. et curatione, lege Pauluin lib. III, 15. Prodest. Diosc. loc. cit. Ipos et cæteros. Pint.

- Sic. Δειεντερία κύσεως δηγμούς, και έλκωσιν νεφρών, morbus est, quum intestina lævore etc. HARD.

fluunt: celerrima scilicet transmis16. Cum jure putaminis sui. Scri- sio, ac tota simul ciborum egestio, bo , cum cinere putaminis sui , ex quum tales excernuntur, quales inapographo nostro. Pint. Cum, gesti sunt:acia intepa, intestinorum

et

23

a5

autem rejicientibus cum tribus cyathis musti. Utuntur iisdem ad liventia, si vetustiora sint, cum bulbis ac melle. Sistunt" et menses mulierum cocta , et ex vino pota : et inflationes

quoque vulvæ cruda cum oleo, aut vino illita. 5 Utilia" sunt et cervicis doloribus cum anserino adipe et

rosaceo. Sedis“ etiam vitiis indurata igni, ut calore quoque prosint. Et condylomatis cum rosaceo. Item anbustis durata in aqua , mox in pruna putaminibus exustis: tum lutea ex rosaceo illinuntur. Fiunt" et tota lutea , quæ vocant sitista

,quum

triduo incubita tolluntur. Stomachum lævor, seu lævitas. Cels. IV, 16 : est. Nec minus felix in emendandis « Ex torminibus interdum intesti. Notis, quæ falso Tironi ac Seneca norum lævitas oritur, quæ conti adscribuntur apud Gruter. pag. nere nihil possunt , et quidquid 180: « Sinteria. Sinteriacus. Dissenassumptum est, imperfectum pro teria. Dissenteriacus. » Lege: «Lientinus reddunt, etc.»— - Sic restitui. teria.Lienteriacus. Dysenteria. Dysmus ex indubitata conjectura , non enteriacus. » Hard. uno argumento nixa. Nam

neque

20. Sistunt. Sext. Plat. parte II, lienicis, quod libri hactenus editi cap. 9 de gallina , tit. ad proflupræferunt, vox est nota Plinio, qui vium mulieris : « Gallinæ ovum lienosos semper aut splenicos vocat:

totum comburas et conteras , et in neque lienosis prodesse hoc medi vino mixtum illinies : restringit. » camentum potest, quod nunc af HARD. fertur : lienteriæ quod genus ali 21. Utilia. Plin. Val. I, 54. H. quod dysenteriæ est, mire prodest. 22. Sedis. Sic etiam Diosc. II , Theod. certe Prisc. II, parte 9,

54. Hard. cap. 18, cui titulus est, de dysen 23. Item ambustis. Plin. Val. III, tericis, vel neutericis ( ubi lientericis 36 : Ambustis sanandis : « Ova in legi oportere perspicuum est, quum aqua decoquantur: deinde in pruna de lienterico eo capite sermo sit, torreantur , donec putamina eorum ac nominatim id appelletur) ova his comburantur : tum lintea ( scribo in aceto cocta sorbilia convenire plane lutea) eorum ex rosaceo illinanasseverat. Quamobrem ob affinita

HARD. tem morbi, hoc loco cæliacis dysen 24. Fiunt et tota lutea quæ vocant tericisque , de quibus proxime schista. Hermolaus schista emendaantea sermo fuit, lienterici com vit, quum antea sicista legeretur . inode subnectuntur. Denique in Ego video posse non minus recte Reg. cod. 1, Sic et in lienterici. In legi synchyla , hoc est , confusa Reg. 2 , et Colb. 3, Sic et lieniericis, propter commistionem, lutei cum diserte scribitur, ex quo lientericis albo et tetro. Pint. fingi oportere, facilis conjectura 25. Quæ vocant silista. Eitish,

tur.

31

dissolutum confirmant pulli ovorum cum gallæ dimidio, ita ne ante duas horas alius cibus sumatur. Dant et dysentericis pullos in ipso ovo decoctos, admixta vini austeri hemina, et pari modo olei polentæque. Membrana putaminis detracta sive crudo, sive cocto , labiorum fissuris medetur. Putaminis” cinis in vino potus, sanguinis eru- 6 ptionibus. Comburi sine membrana oportet : sic *8 fit et dentifricium. Idem cinis et mulierum menses cum myrrha illitus sistit. Firmitas putaminum tanta est, ut recta, nec vi, nec pondere ullo frangantur, nec nisi paululum inflexa rotunditate. Tota“ ova adjuvant partum, cum ruta, et anetho, et cumino pota e vino. Scabiem corporum ac pruritum oleo et cedria mixtis tollunt. Hulcera quoque humida in capite , cyclamino admixta. Ad puris” et sanguinis exscreationes ovum crudum cum porri sectivi succo, parique mensura mellis Græci calefactum altilia Græcis sonant, sive saginata, diluta simul vino atque exhausta ut GITEUTÉ. Ita porro Reg. I cod. medentur. » Nec plane displicet In Reg. 2, et vetustis editionibus tosta ova legi , ut in Ch. codice. sicista, quæ vox nauci non At Reg. uterque tota. Hard. Hermolaus schista rescripserat : quo 31. Scabiem. Addit et Marc. auctore , obscurum. Harv.

Emp. cap. iv, pag. 40, sed im26. Pulli ovorum. Ova suo pullo prudenter scilicet : verbis illis e plena, resiccata , et in pulverem vino, quæ clausola est superioris trita. Dalec. Pulli. Pulli ovis sententiæ, in hanc transductis. suis inclusi. HARD.

• Ex vino, inquit, et oleo, et cedria , 27. Putaminis. Sic auctor libri, pruritum scabiemque capitis tolli qui Kiranidum Kirani inscribitur. manifestum est ,

si Hard.

due. HARD. 28. Sic. Q. Serenus , cujus verba 32. Ad puris, etc. Plin. Val. I, retulimus lib. sup.cap. 49.

64 : « Si ex alto præcipitati sunt.... 29. Idem cinis et mulierum menses

exscreantibus , quinque cum myrrha illitus sistit. In vetere ovorum mediola cruda in vini heexemplari, « Idem cinis ciet mu mina propinantur : si et purulenta lierum menses cum myrrha , etc. » sint quæ exspuuntur, eodem temPixt.

pore ovum crudum cum pari men3o. Tota. Q. Serenus de conce sura succi porri sectivi sorbetur. ptione et partu ;. Ova etiam rutæ Itemque Græci mellis calefactum et fragili miscentur anetho , Quæ hauritur. » Hard.

est.

ungatur assi

cruenta

hauritur. Dantur et tussientibus cocta et trita cum melle, 7 et cruda cum passo oleique pari modo. Infunduntur" et

virilitatis 35 vitiis singula, cum ternis passi cyathis, amylique semuncia a balineis. Adversus ictus serpentium cocta tritaque adjecto nasturtio illinuntur". Cibo quot modis juvent notum est, quum transmeent faucium tumorem, calfactuque obiter foveant. Nullus est alius cibus, qui in ægritudine alat, neque oneret, simulque vim potus ac cibi habeat. Maceratorum

37

in aceto molliri diximus putamen. Talibus 38 cum farina in panem subactis cæliaci recreantur. Quidam" ita resoluta in patinis torreri utilius putant. Quo genere non alvos tantum, sed et menses feminarum sistunt:

aut si major sit impetus, cruda cum farina ex aqua hau8 riuntur. Et “o per se lutea ex iis decocta in aceto ", donec

33. Dantur. Ad verbum Plin. in venenorum curatione, quæ adVal. I, 58. Q. Serenus, cap. XVIII stringentia nuncupant. As. de tussi medenda : « Ovum molle 37. Maceratorum. Lib. X, cap. teres domitum ferventibus undis, 8o. HARD. etc. » Cels. IV, 4 , dat tussientibus 38. Talibus. Q. Serenus , cap. « ovum sorbile sulphure adjecto XXVII : « Coeliacos autem recreabis potui primum aquam calidam , pane salubri, Quem madido farre deinde invicem aliis diebus hanc, efficies, ac mollibus ovis : Quorum aliis vinum, » Hard.

testa fero prius emollescat aceto. » 34. Infunduntur. Et imponi in Sic et Marc. Emp. cap. xxvit, pag. ani vitiis Galenus jubet Eutrop. I, 195; et Plin. Val. II, 33 : . Ova 14, t. X. HARD.

pridie, inquit, in aceto 35. Virilitatis. Pudendorum. H. rantur : ex his et farina et aqua, 36. Adversus ictus serpentium.....

panis coeliacis fit.

HARD. illinuntur. Si morsus innoxius, hoc 39. Quidam. Q. Serenus, cap. est, qui læsa cute carnes tantum xxx, de solutione ventris compelacinaverit, non ridiculum illini; scenda , pag. 145: « Sin autem lonsed ridiculum in primis, si vene go decurrent intima fluxu , Torrinato dente anguis polleat. Neote dus ex vino cortex potabitur ovi. rici medelam invenerunt in volatili Marc. Emp. similiter ad verbum, alcali, hodie ammoniac. Vid. Comm.

cap. XXVII, pag. 193, et Plin. Acad. Reg. Scient. 1717. Quam ta Val. II, 33. Hari). men minus approbat Fontana , 40. Et per se lutea. Totidem Ricerche fisiche sul veleno della vipera, verbis Marc. Emp. I. c. HARD. Lucc. 1769, in-8, et localia com 41. Lutea ex iis decocta in aceto. mendat. Ovorum aliqua est utilitas Res vera: nam aceto solvitur carbo

mace

42

indurescant : iterumque cum trito pipere torrentur ad cohibendas alvos. Fit 43 et dysentericis remedium singulare, ovo effuso in fictili novo, ejusdemque ovi mensura, ut paria sint omnia, melle, mox aceto , item oleo, confusis crebroque permixtis. Quo fuerint ea excellentiora, hoc præsentius remedium erit. Alii eadem mensura pro oleo et aceto resinam adjiciunt rubentem, vinumque : et alio modo temperant, olei tantum mensura pari, pineique corticis duabus sexagesimis denariorum, una ejus quod" rhum diximus, mellis obolis quinque simul decoctis, ita ut cibus alius post quatuor horas sumatur. Torminibus quo- 9 que multi medentur, ova bina cum

allii spicis quatuor una terendo, vinique hemina calefaciendo , atque ita potui dando. Et ne quid desit ovorum gratiæ, candidum ex his admixtum calci vivæ glutinat vitri fragmenta “6. Vis vero

45

197. Hard.

nas e calce; unde flexilem pelli- contere, adjice vini veteris hemiculam manere jam patet. Aj. nam, et fervefactum medicamen

42. Iterumque. Marc. Emp. I. c. dysenterico da bibendum. » Et pag.

43. Fit. Plin. Val. ad verbum, 195: «Dysenterico et torminoso, II, 22, et Marc. Emp. XXVII, et qui jam corruptum sanguinem

egerit, saluberrimum medicamen44. Quod rhum diximus. Lib. tum est tale. Allii spicæ quatuor, XXIV, cap. 54. Hard.

et ova duo incocta in unum terun45. Cum allii spicis quatuor una tur : hisque additur vini veteris terendo. In libris hactenus editis, sextarius, et coquitur ad tertias , cum aliis piscis, perinde quasi cum etc, » HARD. piscium ovis gallinæ ova permi 46. Candidum ex his admixtum scenda censuerit. Sincera lectio calci vivæ glutinat vitri fragmenta. quibusdam ante nos ex conjectura Vere; item murrhinorum nostrosuboluit : quibus tamen conjectu- rum, modo hoc placeat signari noram stabilirent, argumenta deerant. mine vasa vulgo dicta porcelaines. Suppeditat ea nobis auctor haud Quotidie glutinum venale fertur pænitendus, qui e Plinianis flori- ad hæc resarcienda, quod e calce et bus maximam vim in suos hortos albumine constat. Videtur quoque transtulit, Marc. Emp. cap. xxvii, ex eodem albumine præcipue conpag. 192 : « Cauliculos ex aceto stitisse cæmentum, quo Veterum coctos, inquit, allii spicas quatuor monumenta purgatas , ova incocia duo simul

mansere. As.

non

pauca tamdiu

« ForrigeFortsæt »