Billeder på siden
PDF
ePub

ejus de semet ipsi fateantur. Illa perdidere imperii mores, illa quæ sani patimur, luctatus”, ceromata, ceu valetudinis causa instituta : balineæ ardentes quibus persua sere in corporibus cibos coqui, ut nemo non minus validus exiret, obedientissimi vero efferrentur 54. Potus“ deinde je- 10 junorum ac vomitiones , et rursus perpotationes , ac pilorum eviratio instituta resinis eorum : itemque pectines semetipsis fatentur.

Quæ proceres

56. Ac pilorum eviratio instituta, artis ejus de semet ipsi fateantur , - etc. Hoc παρατιλμόν και πίττωσιν νοin eod. Pint.

cant Græci, qua ua).Daxoi, id est, 52. Luctatus. De ceromate oleo molles evirantur et vulsi fiunt. ve , quo luctatores ungebantur, Virilitatis autem etiam signum et diximus lib. XXVIII, cap. 13. Ideo indicium pili. Resina autem pilari vero ungebantur , ut membra solitos olim nunc molles et effemiemollita sine ullius rupturæ peri-, natos viros , nunc quibusdam sacris culo labores sustinerent : quod addictos, ut Isidis calvos, ex VeLucianus περί γυμνασίων sic fere terum scriptis manifestissimum est. prodit : Xplouev daim ( cd Guzta) Juven. Sat. VIII, 114, « resinata zai kiteháttolen, ás súrovÓTepa juventus. • Martial. xii, 32, an: riyvauvto, etc. Negat ergo Plinius Nec plena turpi matris olla resina, hæc fuisse quondam valetudinis Summenianæ qua pilantur uxocausa instituta , sed luctæ potius et Et x, epigr. 48 : « Nuntiat exercitationis. Hard.

octavam Phariæ sua turba juvencæ, 53. Balineæ. Ut cruditatem de Et alii Atque) pilata redit jamponerent, caldariis

utebantur. que, subitque cohors. , HARD. Horat. lib. I, ep. 6, v. 61:« Crudi 57. Resinis. Glabros et depiles tumidique lavemur. „Juvenalis, Sat. reddebant olim viros molliores , I, v, 144: « Et crudum pavonem adolescentesque, picis illitu, vel in balnea portas. · Vide quæ

dixi resinæ. Unde apud Juvenal. Sat. mus lib. XIV, cap. 28. HARD. VIII, vers. 114 , Resinata juventus.

54. Efferrentur. Exstinctiva Vide Constantin, in Lexico verbo pore balinearum efferrentur ad TIITTów. Eviratio porro a Plinio

appellatur, quoniam virilitatis si55. Potus. De his Seneca, ep. gnum est et indicium pili. Jul. 122 : Isti non videntur tibi Capitolinus in Pertinace , pag. 56 , contra naturam vivere , qui jejunivasa Samnitica Commodi imp. me. bibunt, qui vinum recipiunt inani. morat, calefactandæ resinæ ac bus venis, et ad cibum ebrii trans pici devellendis hominibus ac lævi. eunt?... Merum illud delectat, quod gandis. » HARD. non innatat cibo, quod libere pe 58. Itemque. Pecten in feminis netrat ad nervos : illa ebrietas ju- locus est ubi pili nascuntur. Juven. vat, quæ in vacuum venit. » H. Sat. VI, 370: « Inguina traduntur

res. >>

rogum. HARD.

in feminis quidem publicati 59. Ita est profecto; lues morum, nec aliunde major quam e medicina, vatem prorsus

quotidie facit Catonem, et oraculum : satis esse ingenia 11 Græcorum « inspicere, non perdiscere.» Hæc fuerint dicenda

pro senatu illo, sexcentisque populi romani annis , adversus artem, in qua conditione insidiosissima auctoritatem pessimis boni faciunt : simul contra attonitas quorumdam persuasiones, qui prodesse nisi pretiosa non putant. Neque enim dubitaverim aliquibus fastidio futura, quæ dicentur animalia: at non Virgilio or fuit nominare formicas nulla necessitate, et curculiones, ac lucifugis congesta cubilia blattis : non Homero inter prælia Deorum

improbitatem muscæ describere : non naturæ gignere ista, quum gignat hominem. Proinde causas quisque et effectus, non res, æstimet.

IX. Ordiemur autem a confessis, hoc est, lanis ovisque, ut obiter rebus præcipuis honos in primis perhibeatur. Quædam etiam sic alienis locis, tamen obiter dici necesse erit. Nec' deerat materiæ pompa, si quidquam

62

1

medicis jam pectine nigro. . Et etc. Iliados 0: Tint'aŮ, Óxuyqusid, hos pariter depilabant. Vid. Mar- θεούς έριδι ξυνελαύνεις, Θάρσος αηττον tial. lib. XII, ep. 32, 21.

Excusa ; DALEC. Add. Iliad. 59. Publicati. Medicorum oculis P, v. 570 : Kai oi uvins Bápoos évi expositi. Vel medicis, ut diximus, sñ@sosiy évñxev, Hre, xai elpyouévn vel quum in publico matrona trans μάλα περ χροός ανδρομέοιο , Ισχανάα lucet, ut dictum est lib. VI, cap.

δακέειν, λαρόν τε οι αίμ' ανθρώπου. 20. Vide quæ tum ibi , tum lib. « Et ei muscæ audaciam in pecto. XI, c. 26, in Notis adjecimus. H. ribus immisit : quæ quamvis de.

60. Nisi pretiosa non putant. Im pulsa frequenter a corpore humano, mani pretio ex alio orbe quæsita mordere appetit : dulcisque illi remedia. HARD.

sanguis hominis est. » Affert hic 61. Virgilio. De curculione Dalecampius Homeri locum a proGeorg. I, vers. 186. De blattis, posito omnino alienum. Hard. IV, ejusdem operis v. 243 : « Lu IX, 1. Nec deerat materiæ pompa. cifugis congesta cubilia blattis. Immo legendum e contrario, .Nec Ipse est versus, dempto uno pede. deerat materia pompæ, - ex antiquo 62. Homero inter prælia Deorum,

exemplari. PINT.

aliud intueri liberet, quam fidem operis'. Quippe inter prima proditis etiam ex cinere phænicis nidoque medicinis , ceu vero id certum esset, atque non fabulosum. Irridere est, vitæ remedia post millesimum annum reditura monstrare. (11.) Lanis auctoritatem veteres Romani etiam religiosam habuere, postes a nubentibus attingi jubentes : præterque cultum et tutelam contra frigora, succidæ plurima præstant remedia ex oleo vinoque , aut

annorum

2. Quam fidem operis. Quam ut dormirent, vel quod lanificium fidem opus obtineat. Hard. viro præstituras se eo symbolo 3. Post millesimum annum.Certum pollicerentur. Plinius hic tacet cin

numerum pro incerto gulum ex ovis lana factum, quod ponit. Diversas Veterum sententias novæ nuptæ in lecto vir solvebat: de phænicis reversione attulimus apud Verrium Flaccum. Dalec. lib. X, cap. 2. Hard.

Postes. Sic MSS. omnes Reg. I 4. Postes. Ædium, in quas acce Colb. aliique. Rectius tamen fortasdebat sponsa , janua , marito illam sis cingi. Dalec. laudatus Plut. Qu. operiente, lana cingebatur, et co Rom. pag. 271 : Ερίω δε την θύραν ronabatur, lauroque multa orna περιςέφει του ανδρός. « Nova nupta batur : postes etiam vittis laneis inariti januam lana coronat. » Quo contegebantur, quas ab introgressa et Lucan. respexit, solennes nuptiatangi, mos erat, et adipe suillo rum ritus negative describeds,lib. II, oleoque , vel lupino ungi, ne quid v. 355 ; « Festa coronato non penvenenum aut pestilens domui no. dent limine serta , Infulaque in ceret : qua superstitione et magi geminos discurrit candida postes. felle nigri canis domos suffiebant, Attingi tamen haud penitus adsperet genitale sub limine defodiebant. nandum : quum ritus ille tangendi Alex. lib. II, cap. 5. Scribit idem postes lana ea fieri potuerit, qua ibidem , Sponsas, quum ex domo colus instructa, quam novæ nuptæ patris ad maritum prodibant, co secum deferebant , eodem auctore lum lana comptum et fusum cum Plutarcho I. c. HARD. stamine gestare solitas. Quod testa 5. Succidæ. Succidam lanam tur et Plutarch. o výkon , inquiens, oscam Varro a Nævio dici tradit, εισφέρει μέν ήλακάτην, και την άτρα Festus et solocem, DAL. Succidæ. XTCv additque, quod propius huic Recens tonsæ. Unde succida lana loco est, ερίω δε την θύραν περισέφειν appellata sit, Varro docet , de R. TCŨ kvapós. Nec prætereundum quod R. lib. II, cap. ult. his verbis : tradit Rhod. lib. XXVII, cap. 14, « Tonsuræ tempus inter æquinoin lanata pelle novas nuptas sedere ctium vernum et solstitium, quum solitas, vel more vetusto , quod sudare inceperint oves : a quo supriscis temporibus in pellium stratis dore recens lana tonsa succida est

aceto, prout quæque mulceri morderive opus sit, et adstringi, laxarive, luxatis membris, dolentibusque nervis impositæ, et crebro suffusæ °. Quidam etiam salem admiscent luxatis. Alii cum lana rutam tritam adipemque imponunt. Item contusis tumentibusque. Halitus quoque

oris gratiores facere traditur, confricatis? dentibus atque 3 gingivis, admixto melle. Prodest et phreneticis suffitu.

Sanguinemo in naribus sistit cum oleo rosaceo : et alio

vero

appellata. » A succo alii deduci est ) prodesse suffitu lanam succimalunt. Et succida vellera dixit dam auctor est Cels. lib. III, cap. 20, Martialis, lib. XI, ep. 27 : « Suc- qui hanc inter ea annumerat, quæ cida palliolo vellera quinque petit. odore fædo movent sic affectos. Hæc porro totidem cum Plinio HARD. Hæc conveniunt quidem verbis habet Diosc. lib. II, cap. 82: medicamina; pauci tamen e freneÉpca cioutenpå. ... ápuóbovaz év dox ñ ticis incolumes evaderent, nisi quid πρός τραύματα, θλάσματα, αποσύρ- amplius feret.Simillime censendum ματα, πελιώματα, όςών κατάγματα, de viribus quas Noster lane succida βρεχόμενα όξει και ελαίω ή οίνω. tribuit. Plinii Valeriani auctoritas

Lanæ succidæ subveniunt inter plus valet, si cum jam laudato LEinitia vulneribus, contusis, desqua CLERC, item Mercuriale , istius matis, lividis, et ossium fracturis, librum putes a Nostri manu esse; aceto, et oleo, aut vino imbutæ., labente ætate aliquatenus HARD.

auctum , et, quæ editorum solen6. Suffusæ. Olei, aceti, vini li- nis astutia, emendatum a quodam quore. DALEC.

Valeriano, aut Valerio, sub hoc 7. Confricatis. Et horum quoque titulo potuit per scholas vagari , candori conferre haud

C. Plinii Secundi de re medica lidam lanam melle illitam , si perfri. ber a Valerio plenior factus ; dein centur, auctor est Marc. Emp. cap. brevitatis studio ac vecessitate XIII, pag. 97. HARD.

vocatum Plinium Valerii, aut Pli8. Prodest. Plin. Val. III, cap.

nium Valerianum.Nota tamen diver9. Serenus, cap. 8 de phrenesi , sum abiisse doctissimum Gunzregis pag. 129 : « Illotis etiam lanis suf in Polonia archiatrum, cujus exstat fire memento, Cerritum , etc. » dissertatio inscripta, de auctore operis Cerritus dicitur , quasi Cereritus, de re medica vulgo Plinio Valeriano Atticis, anunsplaxos, quasi Cere- adscripti libellus. Lipsiæ 1736. Galris ira et larvarum incursione ani. lum quemdam SIBURIUM nomine mo vexatus. Hæc vox Horatio nota, hic scripti operis reum agit. Aj. Plauto maxime familiaris. At non 9. Sanguinem. Geminum adhiphreneticis modo , sed et lethargicis bendæ lapæ succidæ modum edo( qui morbus phrenesi contrarius cet : primum ut in naribus ; alte

parum succi.

modo indita auribus obturatis spissius. Quin et " hulceribus vetustis imponitur cum melle. Vulnera" ex vino, vel aceto, vel aqua frigida et oleo expressa sanat. Arietis vellera" lota frigida ex oleo madefacta, in muliebribus malis inflammationes vulvæ sedant. Et si procidant, suffitu reprimunt. Succida" lana imposita subditaque mortuos partus evocat. Sistit etiam profluvia earum. Atcanis rabiosi morsibus inculcata post diem septimum solvitur. Reduvias " sanat ex aqua frigida. Eadem nitro, sulphure, 4 oleo, aceto , pice liquida ferventibus tincta, quam calidis

in aqua,

et

rum , ut in aure indatur. Sic etiam

deinde in oleo, suppoQ. Seren. cap. xxxv, pag. 148 : sita locis dolorem tollit. Et suf· Lana oleo madefit, sed nondum fumigata, ante prolapsam vulvam lota , rosato : Hæc datur in nares, reprimit. » HARD. vel claudit densius aures. » Expla

13. Succida. Q. Serenus, cap. natius porro Marc. Emp. cap. x , XXXV, pag. 148 : Menstruus pag. 55 : « Lana succida conjicitur immenso si profluit impete sanguis, in nares cum oleo rosaceo : et Succida lana malos remoratur subauriculæ de lana succida obturan dita cursus : Mortua quin etiam tur , et ita sanguis profluens con producit corpora partu.» Hard. tinetur, Ita verbis fere totidem 14. At canis. Plin. Val. lib. III, Plin. Val. lib. I, cap. 26. Frustra

cap. 50. Hard. igitur contra consensum omnium 15. Reduvias. Quas Græci , esemplarium ex dubiæ fidei ve ut alibi diximus, trapwouxías, et tasto codice profert Dalecampius Plinius ipse passim appellant. alteram lectionem, et allio modico Theod. Prisc. lib. I, cap. 30 : « Paindito in auribus. Allium in aure ronychiæ in initiis lana ex aqua indere quid juvet ad sistendum infusa imposita curantur, eaque sanguinem, conjicere haud proclive frigidiore frequentius irriganda est. Utitur hac forma loquendi

HARD. Plinius rursum inferius, cap. 11; El 16. Eadem. Totidem verbis Marc. alio modo lutea ovorum , etc. H. Emp. cap. xxv, pag. 171; Plin.

10. Quin et hulceribus. Plin. Val. lib. II, c. 36, et Q. Seren. cap. Valer. lib. III, cap. 29. Hard. XXVI, pag. 141 : « Quum sævit

11. Vulnera. Plin. Val. lib. III, nitis hærens injuria lumbis, Aut cap. 20, et Q. Seçen. c. de vulnerio pice cum molli nitrum, sulphurbus quibuscumque , etc. HARD. que et acetum Succida lana rapit

12. Arictis vellera, Sext. Plat. contacta calentibus isdem : Pro. c. vi, de ariete t. 2, ad locorum dolo derit hanc ægris crebro perducere

• Lana ejusdem nigra intincta membra. HARD.
VIU.

14

erunt. »

pe

rem:

« ForrigeFortsæt »