Billeder på siden
PDF
ePub

2

[ocr errors]

yr

korf ý

broui. Gøyr yr auia? ý rei yssyd myún myneded ? a choetyd diffeith. y rei hynny a uydant høya y hoedel ; a hynny a wna arbet gormodyon bøyteu a llynn. Y myyn deu vod y mae kadý iechyt: Nyt amgē. y kyntaf yv aruer o'r bøydeu a vo kymedrýl y oedran ac y añyan-Sef yý hynny. arv' o honay o'r kyffelyp výydeu a llyn ac y magyssit arnadunt. Yr eil yv ymdywallt o'r petheu a gynhullavd yn y gylla fford y pen uchaf idav.

178. Heuyt gøybyềet pavb mae kyrff y dynion yssyd yn erbyn y býydeu ar llyn: a bot pavb onadunt hayach yn afiachus. Heuyt llygredic ynt y kyrf o dra gøres. yr hýnn yssyd yn sychu yr annyan. yr hýnn yssyd yn meithrin y korf. Heuyt llygredic ynt y kyrf gan dra gøres yr heul, htñ yssyd yn sychu yr anyan : ac yn enwedic corfforoed yr aniueileit. y rei yd ynn borthir arnadunt. Pann vo y

. wressavc býdeu kedyrn a berthynāt idav, kanys havd vyd eu * treulay.

$ 179. Paũ no yo korf ý vreisc, ac ý sych, bvydeu bonhedic a berthynāt idav; a býydeu îr; kanys y rei hyny a dreula ef ý havd. Yn y môù hyspyssa y digaún dŷn kynnal y iechyt, ac 6 aru'' o výydeu a llyñ a uont gỹedravl oe añyan. hyñ a brouet.

$ 180. Or byd dŷn a chorf gøressavc y annyā idav, bvydeu gøressavc a berthynant idav.

$ 181. Or byd corff oeruelavc, bøydeu oeruelavc a berthynant iday.

$ 182. Heuyt y gorf gúlyboravc, neu gorf sych änyā8 bøydeu oeruelave a waharạir.

$ 183. Kylla gøressaúc bøydeu kedyrn a vyd goreu idav, kanys y kyffelybo gylla hýnný a gyffelybir y tan a losco

5

6

7

a

2

1 Gvyr Arabia, T. 2 Myned, T. 3 Arbed, T. • Y, T. 6 Nid yw ac yn T. 7 Arver, T.

Annyan, T. kyffelyb yn T.

5 Nid yw y 9 Nid yw

yn T.

8

a

ysgyrion breiscyon. Kylla oeruelaúc bøydeu gvan a uyd goreu idav; kanys y kyffelyb hýnný a gyffelybir y tan yn llosgi gvellt.

§ 184. Arýwydon kylla iach ynt, bot y corff y escut, a bot ỳ eglur y deall, a mynych chvennychu bøyt.

§ 185. Arvydon kylla afiachus ynt ; trymder corf, anorbeidrýyd ymdeimlav ac ef, diogi yn y weithretoed; høyd yn y wyneb. dileugen ý uynych a golúc ymatlaes, a brytheiryav ý uyñych ; a phan glywer hyny y chwerý; kanys hyny a uac gvynnoed yn y kylla ; y rei a dardant drøy y korf ar? y? aelodeu, ac a barant gassau bøyt.

§ 186. Pan gyuottych oth wely; rottya dogyn, odyna ymestyn dy aelodeu trøy grynoi dy benn ath vynýgyl. hynny a gadarnhaa y corf, a chrynoat y penn a wnâ redec 3 yr anyan o'r kylla yr pen; ac or peñ pan gysgych y syrth yr corf drachefyn. Yr hâf ymenneina myyn défyr oer: hynny a gyneil gøres yn y pen, ac o hynny y megir chýant bøyt. Gvedy hynny. gvisc dillat têc ym danat: kanys medýl dyn a lawenhââ myyn petheu têc, a'r gallon a dyrcheif. Gøedy hyny sych dy dañed a risc y coll sychyon, kanys gloevach vydant o hynny; ac eglurach vyą dy yadvd ;* a pherach vyd yr 5 anadyl. Heuyt sâf weitheu myýn amseroed; kanys llês maýr a vnâ, ac agori a ýna y greadur, a breisgau a na’r vynvgyl. tecach uyd llió yr wyneb a breisgau a vna'r breicheu, a gvellau yr olíc, a rýystraý arnat lvydyav, a chadarnhau y gôf. Ymạidan a chyt gerdet ac výto ual ydaruereist o výyta ac o yuet. ý gymhedraúl gýnâ, a llauurya dogyn o gerdet neu o varchogaeth ; kanys hyny a nertha y corf—ac a dinustyr gøynnoed? o vyún yrå kylla ; ac escudach vyd dyn a chryfach, a gúressogach vyd y gylla, a thynerach vyd y gieu.

[ocr errors]

a

1 Nid yw ar yn T.

2 Yr, T. 3 Hel, T. 6 Vynt, T.

Gvyned, T. 8 Y, T.

* Ymadravd, T.

5 Dy, T.

7

[ocr errors]

§ 187. Pan gymerych výyt, kym' y bryt mýyhaf a gerych, ? os keffy ; ac y enwedic bara sur : ac o'r búytey výydeu géann haýsa uyd yr kylla dreulav. Dyeithyr or bøytey deu ryý výyt; bøyt gvan, a býyt kadarn; bøyta y býyt kadarn yn gyntaf; kanys gøressogach yý gýaelavt y kylla. noe warthaf: kanys nes yý yr avu yr hún y keiff y wrês o honav.

$ 188. Pā vvyteych. na výyta dy holl awyd; gat beth o chvant bøyt arnat. Nac ģf dýfyr gyt ath výyt; kanys oeri a ýna y kylla, a rýystray arnav dreulav y býyt, a diffodi y gøres : ac o goruyd arnat yuet défyr, yf ychydic. a hynny o'r dyfyr oera a geffych. Pan darffo it výyta. kerda wasdattir plyd. Pā uyñych gyscu. na chýsc ormod, gorffowys aýr ar yr ystlys deheu, ac odyna tro ar yr ystlys asseu a chýpla dy hûn. Or klyýy dolur yth gylla, a thrymder, dot lawer o dillat y danat y dýyn gørês yr kylla ; ac ģf dýfyr týym, a

ў hyny a5 beir chýydu yr afiachuster a uo yth gylla. Rodyay llawer kyn bøyt a wresoca y kylla. Rodyaý llaver wedy búyt a vaetha y kylla ; kanys heb dreulav od llauur y 6 syrth y waelavt y kylla, ac yna y? mac 8 llawer o gleuydyea. Kysgu kyñ býyt a wna dận ý gûl : kysgu wedy býyt a wna dy y reisc.

Y nos a uyd oerach no'r dyd. Ac or achavs hýnný kynt y treula y kylla hyt nos. no hyt dyd; kanys bo

у oera vo y tywyd. goreu y treula y kylla. kans y gøres a syrth or aelodeu y gylch y kylla. Ot aru' dýn o výyta dwy weith yn y dyd; ac na býytao nayn un weith; hyny a waethâ y kylla. Ot aru’y 10 o 11 výyta un weith yn y dyd, ac odyna dýyweith hyāy a waethaa y kylla.

Or bøytey myýn un ams' yn y dyd; a symut hyny y ams' arall. hynny a argyweda yr 12 kylla. Dyeithyr or dayāghen ; megys y bo reit y symut. aru' bop ychydic. Heuyt na výyta yny

5 Nid

9 Nid yw

1 Or, T. 2 Gvannhavs, T. 3 Clyd, T.

4 Nid yw ar yn T. yw a yn T. 6 Y dvfyr a, T. 7 Nid yw y yn T. 8 Mae, T. kans y gvres a syrth or aelodeu y gylch y kylla yn T. 10 Os arvery, T. yw o yn T. is Y, T.

F

il Mid

19

darfo yr kylla wackau. a hynny a elly y? adnabot ar dy chwant yr bøyt, ar deneurýyd dy olev. Or búytey heb chvant býyt arnat. rewi a úna y gyres annyanaúl. Ac or b7ytey pan uo chínt bọyt arnat. dy anyan ao vyd kyn wresocket a thân. A phúy bynnac ny chym'o býyt yna, y gylla a leiný o afiachust' yr hýnn a beir y gvaev yn y penn.

[ocr errors]

1 Nid yw y yn T.

2 Nid yw a yn T.

THE

PHYSICIANS OF MYDDVAT.

« ForrigeFortsæt »