Billeder på siden
PDF
ePub

Gyrytelaeth

Hedera terrestris, y feidiog las, barbatus

llysiau'r gerwyn, eiddiau'r Grana Parisi, grawn Paris.

ddaear, y cyrflys, y gerwynGesticlws, salnuaiog, craf y nad- llys. redd.

Hedopnis, dant y llew lleiaf. Garaseca, tanclys, tanced, tan- | Heliochrysos, blodau'r haul, cedlys, tansi, tansli.

euros, eurbenn. Generum, hefyd yw.

Helnus, hesg, gelesg. Glaucis, marchfeillion, meillion Heptapleurws, llwynhidydd. cochon.

Heptapleuron, llydan y ffordd. Geribiwm ola, perwaint. Heleniwm, marchalan, llysiau'r Geum, y fabcoll.

eli. Gromentwm, magmodor, ystraf Helionwm, tafod yr hydd. llob.

Heptaphylwm, tresgl melyn, Gratia Dei gras Duw,

melyn yr eithin. Gratiola yr yrddon, yr orddon. Hepatica, yscenllys, llysiau'r afu, Guadwm, y glaslys, y glaiarllys, goferllys, clust yr assen, y lasog.

cynglennydd y dwr. Geribiwm ola, perwaint. Helleborus niger, troed yr arth. Granum, grawn, had, ceri, ascer, Helxine, y berthlys, y gynghafcnewyll.

og, cwlm y gwydd, cwlm y Glans, mês, mesen, castinen, coed, y gylmog: cneuen, cestin.

Hirudinaria, melynllys, llygadlys, Gith, grawn Rhufain, hefyd ġd. llygadlym, llysiau'r wenol.

Hieraciwm, y felenydd.
H.

Hipposelinon, dulys, alisantr,

,

marchberllys, perllys y berHerba regia, yr odrwyth.

llan. Herba perforata, eirinllys, erin- Horminiwm, clais, had llygaid,

llys, godwallon, y gandoll. y werddonell. Herba Roberti, y droedrudd. Hyacinthus, sanau'r gog, groeso'r Herba sardonia, troed yr er- haf,glas y llwyni,clych yr eos. ydd.

Hyperia, llysiau Ieuan, y ganHerba pulicaris, y chweinllys,

, , y

doll fechan. llysiau'r chwain, llewyg' y Hpericwm, llysiau Ieuan, y gan

chwain. Herba prati, chwys Arthur, er- Hipoglosswm, tafod y march,

waint, melys y waun. Hypogesia major, llysiau'rgwayw, Herba paralysis, priellau, samwl, y fyddarllys, bywlys mawr.

samylan, llysiau'r parlys, y Hypogesia minor, bywlys bach,

dew bannog, clych Euron. llysiau'r to, briweg y cerrig, Herba Joanis, llysiau Ieuan, y cynffonllys. gandoll.

Hypomarathrwm, ffunel y cwn, Herba Jovis, llysiau'r gwayw, y

fywlys fawr, by wlys mawr. Hyoscyamos, llewyg y iår. Herba pedicularis, y llaullys, Hydrolapathwm, suran hirion, llewyg y llau.

tafol y dwr. Herba crucis, llysiau'r grog; Herba Walteri, llysiau Ġwallter.

I. Herba stipiti, wodsawr. Hedera, eiddew, iddieu, iorwg, Jacea alba, y benlas, y gaswenwyn.

eiddionwg, eiddan, eidwydd. Juncus, brwynen, pabwyren.

[ocr errors]

Hypoaparath

Jacea nigra, y bengaled. Laurentiana, glesyn y coed, glas Janis barba, llysiau pen tai, llys- y coed, y goedwyrdd.

iau tai, tolys, y toflwyn. Labeo, dynhaden fül. Janipiwm, egroes.

Lapathwm, suran y maes. Jayrys, y fyddarllys.

Lanandula Introlewm,y ieuawd, yr wr- Lestagiwm omnigawne, tafod nerth.

yr hydd. Jarucia, iarwg, madar.

Lapa, tafol,"parel dock." Jassa nigra, mad felen, llysiau'r Laparwm, athulm, trwython, hadfelen.

Lapacwm, trwythlys. Ibiscus, malw y morfa, malw Lactuca agrestis, y gwla. yr hel, meddalai,

Latacea ortril diwrpletus. Jecoraria, cynglennydd, y llefan- Lapaciwm rocudiwm, cyngaw.

og, llinwysg yr afon. Lemoniwm, lemwn, euronen sur. Inguinalis, dail tenewyn, tene- Lentistws, yr yswydd. wynllys.

Ledea, y benlas, y glafrllys. Juniperus, beryw, berywydd, Leucacantha, ysgallen ,

wenn, eithinen bêr, eithin y cwrw,

gwynysgall, ysgallen fraith. berweddlys.

Levisticwm, perllys y meirch. Ischas, huddygl y march. Leucophyllwm, y dewbannog Iris, elestr, elestron, y gelesg, y fawr, gwynllys. gleiflys.

Lencacanthamis, amranwen. Inguinaria, y dinllwyd.

Lepidwm, berwr gwyllt. Ipericon, eurinllys, y gandoll, Lens palustris, bwyd hwyaid, godwallon.

llinhad y llynn. Ipia minor, y wenolydd. Libadiwm, ' y ganrhi goch, yr Junonis, alaw'r dwr, y gannaid, heinllys. gwili.

Liliwm, alaw, lili, blodau Essyllt, Isopus, isob, ysgyllys.

elestron.

Liliwm convaliwm, clych Enid, L.

gwenonwy, alaw crewyll.

Liliastrwm, y taglys, llindag, y Labwrnwm, pyswydd.

perthi, y llinclwm, cyfnydd. Laurus, llorwydd, dail y cwrw, Libanotis, pyglys, ffenigl y moch.

diodwydd, y bae, y bae- Limonia,' frithlys, y ffrithogan, wydd.

y goedwyrdd. Lactuca, gwylaeth, llaethoglys, Ligwstrwm, gwyros, gwewydd. llaethlys, llaethogan.

Lichen, yscenllys, y llefanog, y Lactuca saliva, llaethlys, gwy- lleglyn, cynglynydd. laeth, lledfegin.

Linagina, llindag, llindro. Lactuca sylvatica, llaethlys y Lithospemwm, tormaen. . maesydd, gwalchlys.

Lingua canis, tafod y ci. Laver, perllys y nant, dyfrllys. Lingua cervina, tafod yr hydd. Lactucella, ysgall y moch. Lingua leonis, tafod y llew. Lavendula, llafant, llafanllys, Lingua hircina, tafod y bwch.

llysiau'r dillad, llogellys. Lingua bovis, tafod yr ych, Lanceolata, llwynhidydd.

bromwerth уw. Lappago, cribau'r pannwyr. Ligustrwm, priellyn, priallen. Lattyris, llysiau'r cyfog. Lingen avituli, glesyn y coed. Lagopus, meillion cedenog. Lingua avis, tafod yr edn. Lappa, y cyngaw.

Lintistws, yr yswydd. Laureola, clust yr ewig.

Litoria, yr un yw.

*

pabi yw.

[ocr errors]

Lodwin, pys y ceirw.

Marubiwm rubens, morddynaid

cochon, morddynaid duon. Loliwm, gwyg, bwlwg yr yd. Marabiwm albwm, morddynaid Lotus urbanus, pys y ceirw.

gwynnon, morddynaid llwydLolia, craf y nadredd.

on, llwyd y cwn, llwydyn Ligna omnia, tafod yr hydd. chwerw, perwherwyn. Lobgyry, y tewlaeth.

Mala, afalau, pwmmod. Lucoion, melyn y gauaf, melyn Malwm aurantiwm, afal euron, y gwelydd, murwyll.

euronen, eurbwmp. Lupinus, flewyg y blaidd. Malwm terræ, bara' r moch, y Lycopus, llysiau'r fam.

mochwraidd, egel. Lychnis, rhoscampau, yr elfan- Melampyrwm albwm, biwlith, nog, bannogan.

buelith. Lysimachiwm, helyglys, gwaed Melilotus, meillion y ceirw, lys.

Melisa, gwenynllys, gwenynLichen marina, llaswyr.

ddail, llysiau'r gwenyn, llysLibanws, llibanwydd, y tus

iau'r mêl, gwenynog, llyswydden.

iau'r mel, mellys. Lycopsis, tafod yr ych mawr. Melaniwm, ysgidiau'r gog. Lycopodiwm, crafanc y blaidd, Melanthiwm, bwlwg Rhufain,

gwinedd y blaidd, mwswn y bwlwg lledfegin. mynydd.

Mentha, mynt, florlys. Lychnitis, cas gan y cythraul. Mespilws, ceri, cerien sarphLutëola, aurfanal, y corrfanal, wydden, sarphwydd. melynog y waun.

Meticulwm, dail meiwon. Lunaria, gwlanllys, y wlanog, Mercurialis, sawdl y crydd, llys

cadenllys, y lloerlys, can- iau'r gwr da. wyll adar.

Melitotwm, y wydroeth, y wewLuciola, tafod y neidr.

yrllys.

Mercuralia, craf y geifr.
M.

Mercuriwm, argyry, arian byw.

Mentastiwm, mynt y meirch. Malva, malw, malwedlys, mal- Mentha aquatica, mynt y dwr.

[ocr errors]

wottan, malwedlys, malwed. Merica, þanal, banadl.
og, malwydd, y feddalac, Minera, glist, mynor.
melfedlys, hoccys.

Mezerion, llosglys, llysiau'r llosg, malw bendigaid, y bliwyn, bliw, bliwlys, yr holihocc

yw, hoccys godrwyth. Mair.

Mezerion albwm, yr odrwyth Malvaviscus, malw y morfa, wenn, canys blodau gwynmalw yr hel

non a fydd arno, nidwydden Mastic, gwm, llysnof, llysnofedd y gwydd, llysnodd.

Mezerion rubwm, yr odrwyth Macia, y mas.

rudd, blodau rhuddgochion a Matrisilva, gwyddfid, y mel. fydd arno, nidwydden goch.

wydd, melwydd y perthi. Mirica, dynhaden, epome. Mamoria, crafanc yr arth. Millifoliwm, y filwydd, llysiau'r Maturalis, craf y geifr.

gwaedlin, milddail. Marmorilla, y drydon, llysiau Morwm, mwyaren,

cychwlyn, cychwlyn. Morus, mwyarwydd, mieri, drysi. Majorana, eidran.

Morus arbaria, mwyarbren, Magistrantia, pelydr ysbain.

mwyarwydden, morwydd.

Malva sacra,

wenn.

berwr

y ferwr.

Morella major, mochlys.

Nastwrtiwin agrestis,

berwr Morella minor, y droedrudd.

gwyllt. Morsus caline, y glwydd. Nastwrtiwm lapidwm, Morsus galina, gwlydd, brech- cerrig. lys, y llynnorlys

Nastwrtiwm sylvestris, garlleg Morsus diaboli, y gaswenwyn,

bara'r cythraul, tamaid y Nardus, nardd, yr eliog, gwrthlys cythraul.

yr ardd. Milesolis, y gromil, y gromel. Nectaria, marchalan. Miety atorcu, yr yswydd, ys- | Neurospaston, mieri Mair, rhos wydden.

y cwn, breilenllwyn bêr. Morsella major, llysiau'r môr, y Narce, ysgyllys. morllys.

Nepta, mynt y gath. Morsella minor, llysiau Bened, Nepte, erfin. benediglys.

Nicea, y bengaled. Myrta, llysiau'r giau, gieulys, Nice alba, y benlas. gewynllys.

Nigea nigra, y bengaled. Myrtus, myrtwydd, mordywydd. Nigella, ysgithlys, githlys, llysMyrtus silvestris, gwyrlin, gwir- iau’r gith, hefyd dynaid.

linwydd, gwyrlinen, helygen Nigella Romana, bwlwg Rhufain. bêr, helyg y waun, helyg y Nomma, y llwyn gyfagwy, y chwain, mordywydd y gors, faccwyog, baccwyog.

helyg y gors, corrhelyg y gors. Numularia, y canclwyf, yr hollMyrtus hortensis, gwyrlin y gur, arianllys.

y gerddi, gwirlin lledfegin, Nux juglans, cnau ffreinig.

myrtwydd, mordywydd. Nux avelana, cnau cestin. Muraliwm, y murlwyn, pelydr Nymphea, alaw, rhos y dwr,

y gwelydd, llysiau'r murddin. breilen y dwr. Muscus, mwswrn, mwswgl. Nucus, collen, cneuwydden, collMysotis, clust y lygoden.

wydden. Myacanthon, celyn y mor, mor- Nucus sylvestris, collen wyllt. gelyn, y cysglys.

Nucus barbaratus, collen ledMyriophyllwm, milddail

ior- fegin. orth, milwydd. Myrra, myrr, gwm.

0. Myrtoselinon, clust y lygoden.

Odorata, rhocclys, forlys, ysN.

pigan, yspiglys, bleision,

sychlysiau, Napus, erfinen, erfin.

Occularia, llysiau'r olwg, y Nappiwm, yr erfinog, erfinllys. wyrddonell. Nasturtiwm, berwr, mwstarth. Occulis Dei, ut spensolis, llysiau Nastwrtiwm hortensis, berwr Crist, golwg Crist. gerddi.

Occulis Christi, y wyrddonell, Nastwrtiwm aqaticwm, berwr gwerddonllys, golwg Crist, dwr, berwr ffynonau.

llygad Crist, goleudrem. Nastwrtiwm gallicwm, berwr Occulis bovis, llygad yr ych.

ffrengig, berwr gerddi. Olusatrwm, march berllys y Nastwrtiwm porcinwm, berwr gerddi, perllys y cestyli. moch.

Olus, cawl, march ferwr, berwr Nastwrtiwm pratensis, berwr teulu. meusydd.

Olibanwm, ystor, tus gwyllt.

amran wen.

Occulus caninus, llygad y ci. Paralys, samwl, samylen, deigreu Oleoselinon, march berllys yr hel, Mair, llygad Ebrill, corfannog

march berllys y môr, yr hel- y waun, y dewbannog fechan, ogan.

priellau penclwm. Occulus leporis, llygad yr ys- Polianthys, corfannog yr ardd, gyfarnod.

sammwl y gerddi, priellau'r Oenanthe, y tormaen, yr eglyn, ardd, priellau corbi, corbien, y gromil.

corbiod. Os mundi, pỹs y llygod, gwyg.

Panis cuculi, suran y gog, suran Osimwm, brenhinllys.

y coed, surfeillion. Organ, mesuriaid, meswraidd, y Phalaris, yr eigryn, gwenith yr mysyriad.

ysgyfarnog, crydwellt. Oreoselinon, perllys y mynydd, Panicwm, y gibog, ciboglys. gwidigdda.

Panis porcinws,

clor, cnau'r Origanwm sativwm, corfynt y moch, bara'r hwch. gerddi.

Parietaria, llysiau'r pared, parOriganwm sylvestris, corfynt y edlys.

crieigiau, mynt y creigiau. Partheniwm, tormwyth gwynn, Oricwm, blórly's, bloran. Orchis, yr erith, ceilliau'r ci, y Palmus, y llymddreiniog, y llew

galdrist, tegeiriau ystongroes. ydd, y palflys. Orpina, y fywydog, yr orpin, Papaver, bwlwg, pabi y cysglys, briweg.

drewlys. Orobanche, tagwyg.

Papaver erraticwm, bwlwg yr Ostris, y gingroen.

yd, cysglys yr yd. Osiliwm, tringol, suran. Organwm, mynt maenau,maenau- ardd, bwlwg lledfegin.

llys, maenllys, mynt y graig. Palma Christi, llun llaw Crist, Olewm, eliw, gliw, olew.

llysiau'r fam. Olea, gliwydden, eliwydden, ol- Pastinacia hortense, pannas. ewydden.

Pastinacia agrestis, pannas y Ophioscorodon, garlleg gwyllt, moch, efyrllys. craf y meusydd.

Peplws, llaeth y cythraul. Oxys, suran y coed.

Petalitis, corn y carw, corn yr Oxalis corvi, suran y frân.

hydd. Oxalys, suran yr yd.

Pedrai, y by byrllys. Oxylapathwm, tafol Mair, tafol | Pespalle, hefyd gwrthlys, yr surion.

l'escaballe, Salan hen. Oxytriphyllwm, meillon coch- Pescoliwm, bing, y droedrydd.

, , on, rhuddfeillion, hefyd sur- Pelitaicwm, llawredyn y ddaear. an, tringol.

Porrwm, cenin. Ophioglosswm, tafod y neidr. Pes leonis, troed y llew, y feid

iog lwyd, (gwel ymlaen I.G.) P.

Peristerios, y dderwen fendigaid,

cas gan gythraul, gwylldarf, Pacitaria, coantafawl

tarfellyll. Patoria,' bibasinpen, gyta y ffer Persicaria, dail y dindost, eliniog

rhag pob goch, y bengoch. gweli.

Perforata, y gandoll, gowallon, Peretus, pelydr.

godwallon. Panis oncli, surion y coed Pes leporina, troed yr ysgyfarnog. Petilion, peuros, breilan segli. Pes milvi, troed y barcud.

- yr

*

« ForrigeFortsæt »