Billeder på siden
PDF
ePub

$ 69. Pớy bynnac a vynno gøybot beth a uo ygcroth gyreic ueichavc, ae mab. ae merch, edrychet arnei oe heisted ac oe seuyll ; ac os y droet deheu gyntaf a symut mab a arvydocaa ; os yr asseu merch.

$ 70. Or mynny wybot géwahan róg gøreic a morýyn nad uaen muchud y mywn défyr, a dyro idi ool yuet; ac os gtreic uyd yn diannot hi a ya bissav; os morýyn nyt a mýy no chynt.

$ 71. Or mynny na chano y keílavc, îr y grib ac olev a mut uyd.

§ 72. Rac magyl ar lygat, dotter yndaý sud iddaw y dayar, ar magyl a tyrr, ar llygat a uyd diargywed a gloyý.

$ 73. Y mab bychan a dalho ar wylar; irer y deugyuys a mêr hyd. a anuynychach yd vgl.

$ 74. Or byd y: crugyn yn lle perigyl ar dyn, a mynnu y symut oe le; ual hyn y symudír ; kymerer deil ffiol y * ffrud a gvasger ôr parth y mynner frthay; ac ef a ffy rac y llysseu uotued a hanner.

$ 75. Mis Ionaýr na lad waet, yf deir ffioleit o win ar dy gythlyng. keis uedyglyn, aruera o gic geiuyr a llysseuoed da.

$ 76. Mis Whevrayr ellýng waet ar uavt y llav asseu, keis gyfleith a medyglyn; a hynny a wna y llygeit yn da.

$77. Mis Maýrth aruera o vélment 5 ac o wreid y llysseu, ac o enneint, yn uynych na ellýng waet. Na chymer gyuot, kanys oeruel a uâc. ģf win melys ar dy gythlýng.

$ 78. Mis Ebrill ellyng waet, kymer ysgavn gyuot. bøyta gic îr. aruera o diaýt tvymyn : býyta dýy weith beunyd deu dameit o dauot yr hyd. gogel wreid y llyseuoed .kanys trysgli a uagant, yf y uedon chvery.

$ 79. Mis Mei na výyta dim o benn, na thraet un llédyn. aruera o diaýt tøymyn: bøyta dýy weith beunyd deu dameit

Yv, T. Oelment, T.

2 Nid yw y yn T.

3 Nid yw y yn T.

4 Nid yw y yn T.

5

o dauot yr hyd ar dy gythlýng. kymer gyuot ysgavn ysgafl:? aruera o ueid oer. ģf sud y fenigyl ar wermot. $

80. Mis Meheuin. kymer fioleít o dýfyr oer ar dy gythlúng beunyd : nac? ýf na chýryf na med: Ýf laeth brýt. ys y gøylaeth.

$ 81. Mis Gorffennaf na ellyng waet: kymer gyuot, aruera o ulodeu y llysseu da : gogel yn da rac godineb.

§ 82. Mis Avst. aruera o gaúl; ac o lysseuoed : nac ģf na chýryf na med: kymer y pybyr gøynn y myýn Crøet.

$ 83. Mis Medi kymer tri llymeit o laeth yn gyntaf beunyd; pob peth a ellir yna y gymryt. kanys aeduet vyd y llysseuoed ar ffrýytheu yna ; ar bara yn lludulyt.

$ 84. Mis Hydref, aruera o win newyd. bøyta y pílcoes." kymer gyuot. Ởs gic îr. a llysseueu da.

$ 85. Mis Tachved. na chymer uehin : kanys yma y byd gyaet pob dyn gvedy keulav yndav yr hynn yssyd berigyl. yna y byd drýc penneu yr yscrubyl ; ar llysseu oll.

$ 86. Mis Racuyr, nac yf y kavl. nacố ýs y deil coch o'r carl: na'r troetynneu, a lleihaa? dy waet.

$ 87. Pvy bynnac a ellyngo gvaet yn y deuuet 8 dyd ar bymthec o Vavrth, ny day arnav na’r kryt, na'r tisic yn y vlöydyn honno.

§ 88. Pvy bynnac a ellyngho gyaet yn y trydyd 10 dyd o ebrill ny byd dolur a'r y benn na'r uantwym yn y vlvydyn honno onys gýna dyrwest. §

89. A da heuyt yr 11 yr unuet dyd ar dec 12 ollóng gvaet or mis hynny. A da heuyt yý gellóng gvaet y pedwyryd dyd neur pumhet 13 o uis mei.

$ 90. Pýy bynnae a ellyngho gyaet yn y deuuet dyd ar bymthec? o uis medi ny day arnay y uolwyst nar cryt na'r tisic yn y ultydyn honno.

cors, T. yn T.

1 Gyvot ŷs gawl, T.

Ne, T.

10 Y 3, T. is Y 4 neur. 5, T

Na, T. 3 A, T. Gyr T. 5 Pil. Lleibau, T. 817, T. Nid yw ar bymthec o 11 Nid yw yr yn T.

13 Yr 11, T. Y 17th, T.

$ 91. Y trydyd llûn o Ionayr a'r llun kyntaf o whefravr, a'r eil llun o uis hydref : pvy bynnac a ellyngho gvaet y dydyeu hynny. perigyl yý idav yo uarw. Tri dydyeu 3 yssyd yn y vlwydyn; ac yn y rei hynny ny dylyir gellýng gvaet y 4 ueb, na chymryt diavt ueạeginyaeth. Nyt amgen, y dyd diwethaf o ebrill, a'r llun kyntaf o avst a'r llun diwethaf o uis medi.

$ 92. Pøy bynnac a ellygo gvaet yn y rei hynny. ef a uyd marv. erbyn y pymthecuet 6 neu'r seithuet @ dyd. A llyma yr achats. Y gythi a uyề llayn yn yr amseroed hynny; ac o chymer diaýt uedeginyaeth perigyl yv. Ac ot ýs gic gøyd ef a uyề marw yn y trydyd, neu ynteu a uo Clarýr. ar benn y pythewnos, neu ynteu a vo marý yn y dydyeu dywededic hynny o agheu deissyuyt.

§ 93. Athravon da a gavssant y gøybot hýn. ac ae hyscriuennassant; Nyt amgen no bot deudec niwarnaút ar hugeint yn y ulwydyn yn beriglus. A gøybyd di přy bynnac a aner yn un o honunt. na byd byy yn hir. a phúy bynnac a briotter yn un o honunt.? ef a uyd marw heb o hir. neu ynteu a uo byv trvy dolur a thlodi. A phøy bynnac a dechreuo neges yn un o honunt nys gorfenna yn da. Or dydyeu hynny yn Ionavr y maent seith : nyt amgen y kyntaf ar eil. ar pedwyryd ar pumhet. ar deuuet ar bythec.8

Yn Whevraýr y mae tri. yr unuet ar bymthec. ar deuuet ar bymthec, ar deunavuet.

Ym Mavrth y mae tri. y pymthecuet. ar unuet ar bymthec. ar deunavuet.10

Yn Ebrill y mae deu. y trydyd. ar unuet ar bymthec. 11

2 Nid yw y yn T. 3 Tridieu, T. 4 Nid yr y yn T. 515, T. 67, T. i Nid yw na byd byv yn hir, a phvy bynnac a briotter yn un o honunt yn T. 81, 2, 4, 5, 10, 15, 17, T. 916, 17, 18, T 1o 15, 16, 18, T. 11 3 a'r 16, T.

Ym Mei y mae pedwar. y pymthecuet. ar unuet ar bymthec, ar denuet ar bymthec. ar ugeinuet.

Ym Mehevin y mae ûn, sef yý hýnný yr2 eil.3

Ym mis * Gorffennaf y mae deu. y pymthecuet. ar deuuet ar bymthec.

Ym Avst y mae deu. y deunavuet. ar ugeinuet.

Ym mis? Medi y mae deu. yr unuet ar bymthec. ar deunaýuet.8

Ym mis. Hydref y mae 10 ûn. y whechet."
Ym mis 12 Racuyr y mae deu. y pymthecuet ar ugeinuet.13

Ym mis14 Tachwed y mae tri. yr unuet ar bymthec. ar deuvet ar bymthec, ar deunatuet.15

Pýy bynnac a amheuo yr ymadrodyon hynn. gøybydet ef y uot yn gallach. nor neb a gauas y gøybot yn gyntaf.

$ 94. Rac chøyd y myyn croth neu galedu, berý linat trøy laeth geiuyr a dot úrthav yn vynych.

$ 95. Y estýng chýyd o draet ac esgeireu. kymer wreid y greulys ae risc a berý drøy défyr: a gvedy y berwer býrý ymmeith yr uchaf, a chymer y perued a chymysc hên ulonec ac ef; a gossot ar vrethynn neu gadach ef, a dot úrth y draet neu y esgeireu y bo yr 16 chwyd yndunt ac ef a â ymeith.

$ 96. Rac chýyd neu dolur yggvarreu: mortera wreid y celidonia a llysseu y wennaúl a'r ffenigyl a phennau garllec ; a gynegyr neu win ac emenyn, a rýym ygkylch dy vynýgyl ; a hynny a ostýng y dolur a'r chvyd.

$ 97. Rac gvaetlin y ffroenau berýi garllec trwy lastýr llefrith ; ae yuet, prouedic yv.

$ 98. Rac llosc yn neb ryy aelaýt; kymer wreid y liliým 17 gøynn a golch yn da. a berý yn ffest drøy dýfyr : odyna briv 115, 16, 17, 20, T. 9 Nid yw sef yv hvnnv yr yn T.

32, T. yw mis yn T. $ 15. 17, T. 618, 20, T. 7 Nid yw mis yn T. 18, T. 9 Nid yw mis yn T. 10 Nid yu y mae yn T.

11 6, T. yw mis yn T. 13 15, 20, T. 14 Nid yw mis yn T.

1816, 17, 18, T. 16 Bo'r, T. 17 Liliwyn, T.

4 Nid

816, 12 Nid

Arall yý

yn vân : a chymysc ag olev; ac ychydic o wynn wŷ, a gossot hýnný ar liein : a dot úrthay y bore ar nós : ac ar vwyhaf? vo o'r plastyr hynnw gore vyd.

Arall yý llosc? risc eidorýc. yn lle glân. a býrý arnav y lludý hýnný. a hynny ae gýna yn iach.3 llosci redyn a chymysgu ylludw hønný a gýyn vý: neu ynteu olev: ac eliav ac ef; a hynny ae gýna yn iach yn ebrýyd ac yn enryued.

§ 99. Medeginyaeth rac y tan gøyllt: sef yý hýnný y kic drýc ual nat ymdangosso erbyn penn y tridieu : kymmer gavs da a mortera yn ffest: a chymysc a mel yn y uo gloyv; ac ir ac ef yn vynych : a dot arnav deil“ y kayl: ac ny welir dim o honay erbyn penn y tridieu.

$ 100. Rac brath ki kyndeiravc; mortera yr eidral a blonec y gyt: neu uortera gennyn a gvîn egyr, neu hat y ffenigyl a mel a dot Ýrthaý.

§ 101. Rac dolur bronneu ; mortera wreių y greulys. a hên vlonec, a dot Ýrthunt.

$ 102. Y dyn a gollo y synnøyr. kymer lygat y dyd. a'r brytýn. a'r saluia (i. saies.) a tharav ar wîn ; a dyro yr claf oe yuet bymtheg nieu.

§ 103. O chaletta boly megys na aller? mynet y ystyllen; kymer linat a8 dýfyr, ac odyna berý yn fest y myýn crochan. Ac odyna dot ef y myýn padell a llawer o waet. a mehin, a bøyta hýnný yno vrýt.

$ 104. Rac y parlis, kymer y brytýn a mortera. a hidyl y sud ar amkan ffioleit uechan, a dyro yr claf oe yuet yggwayr 10 dyd duý nadolic.

§ 105. Rac gvaetlýn 11 o 12 dýy ffroen. kymer kymeint ac a drickyo y rýng penn dy dri bys or betonica wedy briver yn ffest drøy halen, a dot yn y ffroeneu. ag ef a dyrr yn ebrýyd.

1 Vyaf, T. ? Nid yw llosc yn T. 3 Iach yn ebrwyd, T. 5 Nid yw penn yn T. 6 Gvinegyr, T. 7 Eliyr, T.

8Y, T. 10 Nid yw yggwayr yn T. 11 Gwaethyn, T. 19 Y, T.

D

4 Y deil, T.

.9Y, T.

« ForrigeFortsæt »