Billeder på siden
PDF
ePub

a

1

a

4

5

6

nesaf y galler yr deint a dodi difyr oer dan y ganhýyll : a'r pryuet a ddygfydant yn y dúfyr rac gøres y ganhýyll.

§ 53. Rac høyd y myyn crôth dyn: kymryt gyer dauat. a blatt keirch, a deil ffiol y ffrud, a'r diwythyl yn y vvynt ivt. a dodi hönný vrthay : ac or byd craýn yndatef a bennha.

Rac høyd y myyn croth dyn heuyt. kymryt meið geiuyr ac ef yn symyl. a tharaý craf y geíuyr arnav, ae yuet tridieu. ar høyd a â ymeith.?

$ 54. Rac y3 cleuyt dygvyd. llosc gorn gauyr. a gellyng y uýc ambenn y dyn, ac frth yr arogleu hynny yn y lle y kyuyt; a chyn kyuodi y dyn odyno býrý bystyl ki yn' y ben : ac ny day idav y cleuyt hönný byth wedy hynny.

$ 55. Rac pob teirton yscriuenner y myön tri aual yn tri diwarnaút. Yn yr aual kyntaf o naglapater. Yn 5 yr eil aual xo nagla 6 filius. 6

Yn y trydyd aual 8 o ragla spiritus sanctus. A'r trydyd dyd ef a uyd iach. Or mynny wybot pa wed y dêl y dyn a gleuycho ae yo uyv, ae y uary oe gleuyt kymer y llysseyyn a elwir y uedyges a brió ýynt a rýym Ýrth y deugyuys, ac os y uyú y у claf, yn y lle ef a gýsc, ac ony dichavn 11 kyscu ef a uyd marý.

56. Or mynny na bych uedý; yf y bore lloneit plisgyn Vy o sud y vedon chwerý. Or mynny na bydd ludedic yr a ymdeych,12 gf y bore loneit plisgyn ýy o sud y ganwreid gyt ac garllec, ac ny brívy 13 ac ny blinhey yr meint a 14 gerdych y dydd hönný.

$ 57. Or mynny tynny meddavt y ar dŷn bøyta Saffyr briú ar dvfyr ffynnavn.

$ 58. Or mynny uot yn llawen yn wastat býyta Saffyr y myýn býyt neu diaýt, ac ny bydy trist vyth, a gvagel rac bøyta gormod; rac dy varý o tra llewenyd.

da 10

2

7

1 Nid yr yndav yn T. Ymaith, T.

8 Nid yw y yn T;

4 Ar, T 5 Yo, T. 6 Nid yw aual yn T.

Uagla, T.

8 Nid yw aual yn T 9 Nid yw y yn T. 10 Os vyvyd a, T. 11 Ddichon, T. 12 Ymdeith, T 13 Vrvy, T. 14 Y, T.

[ocr errors]

§ 59. Or mynny na bých wenýynic. ģf loneit plisgyn wỹ o sud y llysseu a elwirà llygeit crist; ac ny byd hawd gennyt sorri. Or mynny uot yn iach yn wastat, ģf loneit llúy beunyd o sud yr hockys. a iach uydy yn wastat.

$ 60. Or mynny uot yn diweir býyta beunyd beth or llysseu a elwir yr hyd ac ny chytsynnyy y byth a chyffro godineb.

$ 61. Rac ymdineu croth (sef yý hynny mynet allan.) pennaf kyuared yř kymryt flýr gwenith. ae bobi trøy uelyn nań wy? a mel: a brivav yndav blev døy vron ysgyuarnoc, ae grassu dan y lludý. ac3 yuet nus buch eil al*.

$ 62. Or mynny na dêl y dannoed ítt byth y gyniuer gyeith ģdymolchych. kyffro dy glusteu oe myýn ath uyssed.

$ 63. Rac y crugyn kymer geilaýc neu iậr (herýyd ual y bo y dyn, ae yn yr ae yn treic) a dot y din wedyr blufyaře hyt pan uo marý yr ederyn Ýrthay. a hynny ae dywenwyna.

§ 64. Púy bynnac a uynno? tynnu dauattenneu, dodet frthunt llygat y dyd wedi briwer gyt a thrync ki : ac vynt a ddigvydant oll.

$ 65. Púy bynnac a uynno diua whein. dodet y wermot yn y môr trøy un atr; ac odyna dodet y sychu úrth yr heul. A gvedy vont sych digavn. a ymgyuarffo 8 ac øynt or chwein. Vynt a vydant ueirw. $ 66. Y diua kylyon. dotter y gannwreid yn y lle y

у gnottaont dyuot, ac a ymgyfarffo o honunt a'r llyseu vynt a vydant ueirw.

$ 67. Rac brath neidyr. yver sud yscay yr hýnn a vascara yr holl wenwyn. .

$ 68. Pýy bynnac a gollo y synnýyr neu y ymadravd. yuet sud y briallu o vyún y deuuis y collo; ac yn wir iach uyd.

у

[ocr errors]

5 Keu

1 Elwit, T. Velyneu wyou, T.

6 Bluffiav, T. 7 Vynn, T.

Ae, T. 4 OI, T.
* Ynigyffartfo, T.

syn, T.

4

$ 69. Pvy bynnac a vynno gøybot beth a uo ygcroth gøreic ueichavc, ae mab. ae merch, edrychet arnei oe heisted ac oe seuyll; ac os y droet deheu gyntaf a symut mab a arvydocaa; os yr asseu merch.

§ 70. Or mynny wybot gÝwahan rýg gýreic a morfyn nad uaen muchud y mywn défyr. a dyro idi oe? yuet; ac os gyreic uyd yn diannot hi a y 2 bissav; os morýyn nyt a mýy no chynt.

§ 71. Or mynny na chano y keilavc, îr y grib ac olev a mut uyd.

$ 72. Rac magyl ar lygat, dotter yndaý sud iddaw y dayar, ar magyl a tyrr, ar llygat a uyd diargywed a gloyv.

$ 73. Y mab bychan a ďalho ar wylav; irer y deugyuys a mêr hyd. a anuynychach yd výl.

ş 74. Or byd y3 crugyn yn lle perigyl ar dyn. a mynnu y symut oe le; ual hyn y symudír ; kymerer deil ffiol y 4 ffrud a gvasger ôr parth y mynner Ýrthav; ac ef a ffy rac y llysseu uotued a hanner.

$ 75. Mis Ionavr na lad waet, ŷf deir ffioleit o win ar dy gythlvng. keis uedyglyn, aruera o gic geiuyr a llysseuoed da.

$ 76. Mis Whevraýr ellýng waet ar uaýt y llav asseu, keis gyfleith a medyglyn ; a hynny a wna y llygeit yn da.

$ 77. Mis Mavrth aruera o výlment 5 ac o wreid y llysseu, ac o enneint, yn uynych na ellýng waet. Na chymer gyuot, kanys oeruel a uâc. ģf win melys ar dy gythlýng.

$78. Mis Ebrill ellớng waet, kymer ysgavn gyuot. bryta gic îr. aruera o diaýt týymyn: býyta dýy weith beunyd deu dameit o dauot yr hyd. gogel wreid y llyseuoed kanys trysgli a uagant, yf y uedon chvery.

$ 79. Mis Mei na výyta dim o benn, na thraet un llúdyn. aruera o diaýt tvymyn: bøyta dýy weith beunyd deu dameit

а

[ocr errors]

o

1 Yv, T. 5 Oelment, T.

2 Nid yw y yn T.

3 Nid yw y yn T.

4 Vid yw y yn T.

o dauot yr hyd ar dy gythlýng. kymer gyuot ysgavn ysgafl:: aruera o ueid oer. Ýf sud y fenigyl ar wermot.

$ 80. Mis Meheuin. kymer fioleít o dýfyr oer ar dy gythlýng beunyd : nac? ģf na chýryf na med: ġf laeth brýt.

ys y gýylaeth.

$ 81. Mis Gorffennaf na elling waet: kymer gyuot, aruera o ulodeu yo llysseu da : gogel yn da rac godineb.

$ 82. Mis Atst. aruera o gavl ; ac o lysseuoed : nac ģf na chýryf na med: kymer y pybyr gøynn y myýn Crvet.

§ 83. Mis Medi kymer tri llymeit o laeth yn gyntaf beunyd; pob peth a ellir yna y gymryt.* kanys aeduet vyd y llysseuoed ar ffrýytheu yna ; ar bara yn lludulyt.

$ 84. Mis Hydref, aruera o win newyd. býyta y pílcoes." kymer gyuot. Ởs gic îr, a llysseueu da.

$ 85. Mis Tachved. na chymer uehin : kanys yma y byd gvaet pob dyn gvedy keulav yndav yr hynn yssyd berigyl. yna y byd drvc penneu yr yscrubyl ; ar llysseu oll.

$ 86. Mis Racuyr, nac yf y kavl. nac 6 ûs y deil coch o'r caýl : na'r troetynneu, a lleihaa? dy waet.

§ 87. Pvy bynnac a ellyngo gvaet yn y deuuet 8 dyd ar bymthec o Vaýrth,' ny day arnav na'r kryt, na'r tisic yn y vlýydyn honno.

§ 88. Pvy bynnac a ellyngho gyaet yn y trydyd 10 dyd o ebrill ny byd dolur a'r y benn na'r uantwym yn y vlöydyn

y honno onys gýna dyrwest.

$ 89. A da heuyt yr 11 yr unuet dyd ar dec 12 ollóng gvaet or mis hynny. A da heuyt yý gellóng gvaet y pedwyryd dyd neur pumhet 13 o uis mei.

o $ 90. Pýy bynnae a ellyngho gyaet yn y deuuet dyd ar

6

4

1 Gyvot ýs gawl, T. 2 Na, T. 3 A, T. * Gymry, T.

5 Pil. 6 Ne, T. · Lleibau, T. 817, T. 9 Nid yw ar bymtheco 10 Y 3, T. i Nid yw yr yn T.

cors, T.

12 Yr 11, T. 13 Y 4 neur. 5, T

уп Т.

[ocr errors]

3

bymthec? o uis medi ny day arnav y uolwyst nar cryt na'r tisic yn y ultydyn honno.

$91. Y trydyd llûn o Ionaýr a'r llun kyntaf o whefraýr, a'r eil llun o uis hydref : pvy bynnac a ellyngho gvaet y dydyeu hynny. perigyl yý iday yuarw. Tri dydyeu yssyd yn y vlwydyn ; ac yn y rei hynny ny dylyir gellóng gvaet y* ueb, na chymryt diavt ueạeginyaeth. Nyt amgen, y dyd diwethaf o ebrill, a'r llun kyntaf o aýst a'r llun diwethaf o uis medi.

$ 92. Pøy bynnac a ellygo gvaet yn y rei hynny. ef a uyd marv. erbyn y pymthecuet 5 neu'r seithuet 6 dyd. A llyma yr achats. Y gythi a uyề llaýn yn yr amseroed hynny; ac o chymer diavt uedeginyaeth perigyl yv. Ac ot ŷs gic gøyd ef a uyd marw yn y trydyd, neu ynteu a uo Clarýr. ar benn y pythewnos, neu ynteu a vo marý yn y dydyeu dywededic hynny o agheu deissyuyt.

§ 93. Athraþon da a gaýssant y gøybot hýn. ac ae hyscriuennassant; Nyt amgen no bot deudec niwarnaút ar hugeint yn y ulwydyn yn beriglus. A gøybyd di pýy bynnac a aner yn un o honunt, na byd byv yn hir. a phúy bynnac a briotter yn un o honunt.? ef a uyd marw heb o hir. neu ynteu a uo byý trýy dolur a thlodi. A phúy bynnac a dechreuo neges yn un o honunt nya gorfenna yn da. Or dydyeu hynny yn Ionaýr y maent seith : nyt amgen y kyntaf ar eil. ar pedwyryd ar pumhet. ar deuuet ar bythec.8

Yn Whevraýr y mae tri. yr unuet ar bymthec. ar deuuet ar bymthec. ar deunavuet." Ym Mayrth y mae tri. y pymthecuet. ar unuet ar bymthec.

y ar deunaýuet.)

Yn Ebrill y mae deu. y trydyd. ar unuet ar bymthec.

7

9

10

[ocr errors]

1 17th, T.
2 Nid yw y yn T.

3 Tridieu, T. 4 Nid yw y yn T. $15, T.

67, T. i Nid yw na byd byv yn hir, a phvy bynnac a briotter yn un o bonunt yn T. 81, 2, 4, 5, 10, 15, 17, T. 916, 17, 18, T 10 15, 16, 18, T. 11 3 a'r 16, T.

« ForrigeFortsæt »