Billeder på siden
PDF
ePub

ἡξῶ, ναὶ τὸν Πᾶνα, κακὸν τέλος αὐτίκα δωσῶν, εἰ μὴ ἄπει τουτῶθεν. ἴδ ̓ αὖ πάλιν ἅδε ποθέρπει. εἴθ ̓ ἦν μοι ῥοικὸν τὸ λαγωβόλον! ὥς τυ πάταξα!

ΒΑΤΤΟΣ.

θᾶσαί μ' ὦ Κορύδων, πὸτ τῶ Διός· ἡ γὰρ ἄκανθα ἀρμοῖ μ ̓ ὧδ ̓ ἐπάταξ ̓ ὑπὸ τὸ σφυρόν. ὡς δὲ βαθεῖαι τἀτρακτυλλίδες ἐντί. κακῶς ἡ πόρτις ὄλοιτο! εἰς ταύταν ἐτύπην χασμεύμενος. ἡ ῥά γε λεύσσεις;

ΚΟΡΥΔΩΝ.

ναὶ ναί, τοῖς ὀνύχεσσιν ἔχω τέ νιν' ἅδε καὶ αὐτά.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

50

schrieben, von späterer Hand in πάταξω geändert, παταξῶ haben codd. p und 5 (e) nach Ziegler. Die Vulgata ist πατάξω. Willkührlich schreibt Ahrens πεῖ θὴν—πατάξω;]

50. θᾶσαι. S. Anm. zu 1, 149. πότ τῶ 4. per Iovem (vgl. 1, 12). Von einem mit v oder anfangenden Worte erleidet das dorische ποτί die Apokope Theokr. 5, 74. 15, 70. Theokr. Epigr. 17, 9. Theokr. 11, 1. Epicharm. frgm. inc. 40, 8 (Lorenz) ποτθέμεν. Vgl. die Apokope in κατά (5, 143. 8,20. 26, 34. Bion. 1, 72 κάτθεο. Epicharm. frgm. Mus. 4, p. 238 Lor. κατθέμεν, inc. 7 p. 257. Lor. κατθανών. Iliad. 9, 320. Theokr. 17, 62. 22, 204. Iliad. 14, 435. Theokr. 16, 108. Odyss. 13, 208. 25, 256. Odyss. 8, 85-), in ává (16, 38. 16, 92. Iliad. 6, 71 Theokr. 22, 43. 20, 39 — 5, 9. 4, 31. Iliad. 4, 113 –), παρά (1, 33. 1, 74. 7, 66. 18, 1. Iliad. 4, 330), in ἄρα (22, 144. 25, 45. Iliad. 1, 8).

[ocr errors]

[blocks in formation]

ΒΑΤΤΟΣ.

ὁσσίχον ἐστὶ τὸ τύμμα καὶ ἁλίκον ἄνδρα δαμάσδει.

ΚΟΡΥΔΩΝ.

εἰς ὄρος ὅκι' ἕρπης, μὴ νήλιπος ἔρχεο, Βάττε ἐν γὰρ ὄρει ῥάμνοι τε καὶ ἀσπάλαθοι κομέοντι.

ΒΑΤΤΟΣ.

εἰπ ̓ ἄγε μ ̓ ὦ Κορύδων, τὸ γερόντιον ἡ ῥ ̓ ἔτι μύλλει τήναν τὰν κυάνοφρυν Ἐρωτίδα, τᾶς ποκ ̓ ἐκνίσθη;

5

ΚΟΡΥΔΩΝ.

ἀκμάν γ ̓ ὦ δειλαῖε· πρόαν γε μὲν αὐτὸς ἐπενθών καὶ ποτὶ τῷ μάκτρα κατελάμβανον ἀμος ενήργει.

ΒΑΤΤΟΣ.

εὖ γ ̓ ὤνθρωπε φιλοῖφα. τό τοι γένος ἢ Σατυρίσκοις ἐγγύθεν ἢ Πάνεσσι κακοκνάμοισιν ἐρίσδεις.

[ocr errors][merged small]

55. τύμμα. Vgl. v. 53 und 10, 4. ἁλίκον. S. Dor. § 22. μάσδει. Dor. § 117.

57. ῥάμνοι, vielleicht, wie Hogg. p. 133 will, Teufelszwirn, lycium Europaeum L., ein sehr dorniger Schlingstrauch mit aufrechten, hinund hergebogenen Aesten, der sich im Süden von Europa häufig findet und viel dorniger ist als der bei uns zu Lauben benutzte Teufelszwirn, lycium barbarum. Du Molin p. 160 denkt an crataegus oxyacantha, Weissdorn, Fée p. 94 an rhamnus zizyphus; beide ohne schlagende Beweise. ἀσπάλαθος ist jedenfalls ein sehr stachlicher Strauch, denn nach Plat. Rep. X p. 616, A werden damit die Tyrannen im Hades gegeisselt. Welcher Strauch darunter zu verstehen sei, sich nicht mit Sicherheit angeben. · κομέοντι. S. Dor. § 118. 58. u. Krüger II, I § 12, 4 A. 6. Theokr. 7, 19. το γερόντιον, derselbe, welcher v. 4 ὁ γέρων heisst. — μύλλει, wie permolere Hor. Sat. 1. 2, 35.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lässt

68

59. Ἐρωτίδα. Virg. Eel. 3, parta meae Veneri sunt munera. Vgl. zu 2, 151-152 und z. B. den Namen Erotion in Plauti Menaechm. 1, 2, 60.

60. ἀκμάν. S. Dor. § 31.

γε

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

60-61. ἐπενθών καί. Ilias 22, 247 ὡς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ' Αθήνη. Vgl. 15, 17. 25, 143.

61. μάκτρα. μάκτρα (Backtrog) σκεῦος ξύλινον ἀβακοειδές, οὗ φυρᾶν ειώθασιν. Schol. [τα μάκτρα Ahr. für vulg. τα μάνδρα. S. gr. Ausg. p. 153.] άμος wie 13, 25.

62-63. Σατυρίσκοις – Πά νεσσι. Die Satyrn, γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοεργῶν, wie Hesiod frgm.28 Schoem. sagt, jene bocksartigen, ausgelassenen Bewohner von Wald und Berg, zeichnen sich besonders aus durch Lüsternheit nach Wein und Weibern. Vgl. Theokr. 27, 3. 48. Noch unter ihnen stehen die Pane, Panes bei Ovid. Met. 14, 638, Panisci bei Cic. Nat. D. 3, 17 u. a., nach Nonn. Dionys. 14, 68 die Nachkommen des Hirtengottes Pan, ὧν ἐπὶ μορφῇ ἀνδρομέῃ κεκέραστο δασύτριχος αἰγὸς ὀπωπή. Wie in ihrer Gestaltung, so nähern sie sich auch in Wesen und Treiben der Thierwelt dergestalt, dass die rohe Sinnlichkeit sehr passend durch einen Vergleich mit ihnen angedeutet wird. Sie heissen κακόκναμοι wegen des Bocksfusses. Vgl. Hor. Od. 2, 19, 4 capripedes Satyri. Müller, Archaeol. § 385. § 387.

V.

ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ Η ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ.

ΚΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝ.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

Αἶγες ἐμαί, τῆνον τὸν ποιμένα τόνδε Σιβύρτα φεύγετε τον Λάκωνα· τό μευ νάκος ἐχθὲς ἔκλεψεν.

Koma

V. Die Wettsänger. tas, der Ziegenhirt, Sklave des Sybariten Eumaridas, und Lakon, der Schafhirt, Sklave des Thuriers Sibyrtas, begegnen sich, reizen sich gegenseitig durch allerhand Sticheleien, fordern sich zum Wettgesange auf, rufen einen Schiedsrichter herbei und streiten dann im Wechselgesange. Den Preis trägt Komatas davon. Das Wesen des ländlichen Wettgesanges lernen wir aus dieser Idylle und Id. 8 am besten kennen. Das Hauptgesetz desselben ist dies, dass, wenn und so oft der Eine gesungen hat, der Andere in gleich viel Versen einen Gedanken ausspricht, welcher dem von dem Ersten ausgesprochenen Gedanken ähnlich ist, aber schöner oder besser sein soll. In der achten Idylle, wo Daphnis Sieger wird, welcher dort an der zweiten Stelle singt, steht die Erwiederung v. 33-40 und 45-48 sogar mit der äusseren Form der von dem Anderen gesungenen Verse im Einklange. In den Entgegnungen des Lakon (5, 82 flg.) ist dies nicht überall der Fall. Da wir aber nicht mehr solche amöbäische Gesänge haben, so können wir nicht behaupten, dass eine solche durchgängige Concinnität in der Form der Verse

nothwendige Bedingung des Wettgesanges gewesen sei und dass Lakon wegen des theilweisen Mangels derselben als besiegt erklärt werde. Vgl. Anm. zu v. 138. Uebrigens zeigen die zwei in dieser Idylle vorgeführten, keineswegs idealen Charaktere, dass es dem Dichter nicht um Darstellung einer ätherischen Schäferwelt mit Puppen, sondern um poetische Schilderung von Menschen aus der Wirklichkeit zu thun war. 1. ¿ual, wie 5, 145 zur Hervorhebung des Wohlwollens. meus bei römischen Dichtern Tib. 1, 5, 21. 2, 5, 119. 1, 1, 57. Hor. Od. 3, 19, 28. Virg. Eclog. 1, 74 ite meae, felix quondam pecus, ite capellae.Zißvota. Siehe Dor. § 5. Sibyrtas ist der Herr des Lakon, S. v. 5.

So oft

[merged small][ocr errors][merged small]

ΛΑΚΩΝ.

οὐκ ἀπὸ τὰς κράνας; σίττ ̓ ἀμνίδες. οὐκ ἐσορῆτε τόν μεν τὰν σύριγγα πρόαν κλέψαντα Κομάταν;

ΚΟΜΑΤΑΣ.

τὰν ποίαν σύριγγα; τὸ γάρ ποκα, δῶλε Σιβύρτα,
ἐκτάσα σύριγγα; τί δ ̓ οὐκέτι σὺν Κορύδωνι
ἀρκεῖ τοι καλάμας αὐλὸν ποππύσδεν ἔχοντι;

ΛΑΚΩΝ.

τάν μοι ἔδωκε Λύκων, ὠλεύθερε. τὶν δὲ τὸ ποῖον Λάκων ἀγκλέψας πόκ ̓ ἔβα νάκος; εἰπέ, Κομάτα οὐδὲ γὰρ Εὐμαρίδᾳ τῷ δεσπότα ἧς τι ἐνεύδειν.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

τὸ Κροκύλος μοι ἔδωκε, τὸ ποικίλον, ἁνίκ ̓ ἔθυσε ταῖς Νύμφαις τὰν αἶγα· τὸ δ ̓ ὦ κακὲ καὶ τόκ ̓ ἐτάκευ βασκαίνων καὶ νῦν με τὰ λοίσθια γυμνὸν ἔθηκας.

3. οὐκ ἀπὸ κτλ. scil. έρχεσθε oder ähnlich. Die Frage dient hier dazu einen Befehl auszudrücken willst du wohl gleich? Vgl. 4, 46. 5, 102. Cic. Tusc. 3, 12, 26: nolite ad me abire! illico istim! Aehn

lich ist 5, 109 μὴ λωβασεῖσθε τὰς ἀμπέλος; ihr werdet mir doch meine Weinstöcke nicht zu Grunde richten wollen?

4. μεν τάνσ. Dieselbe Wortstellung finden wir 15, 31. 15, 69. Theokr. 5, 19. Vor dem Verbum und Artikel steht μεν 5, 109. 20, 5. Am Schlusse des Verses finden wir diesen Genitivus 8, 15. 15, 71. 7, 119. S. Weyl spec. lex. Theokr. p. 17.

[ocr errors]
[ocr errors]

5. τάν ποίαν. Krüger I, II § 50, 4 A. 7. Theokr. 5, 8. πόκα. Vgl. 4, 7. δῶλε. S. Dor. § 34. Virg. Ecl. 3, 25 cantando tu illum? aut unquam tibi fistula cera iuncta fuit?

6. ἐκτάσα. S. Dor. § 194.

7. καλάμας αὐλ. im Gegensatze zu der sieben- oder gar neunröhrigen Syrinx, Theokr. 8, 18. ποππύσεν. S. Dor. § 127. Diess übersetzt Virg. Ecl. 3, 27: stridenti miserum stipula disperdere carmen. Calpurn. 10, 10 sed pro carminibus male dissona sibila reddit.

8. ὠλεύθερε, höhnisch gesagt, entspricht dem δῶλε ν. 5.

9. Λάκων ἔβα. Vgl. zu 1,

[blocks in formation]

5

10

ἀγκλ. ἀνακλέπτειν, furtim sublegere, gebildet wie ἀναρπάζειν. [ἀγκλ. die besten Codd. für ἐκκλ.] 10. Εὐμαρίδα ist evidente Conjectur von Meineke für Vulg. Εὐμάρα. Vgl. v. 73, 119. τῷ δε

-

[ocr errors]

ης

σπότα, σου. Vgl. 11, 67. (= ἦν τι ἐνεύδειν. Odyss. 3, 349 von einem armen Manne, ᾧ οὔτι χλαῖναι καὶ ῥήγεα πόλλ ̓ ἐνὶ οἴκῳ οὔτ ̓ αὐτῷ μαλακῶς οὔτε ξείνοισιν ἐνεύδειν. Theokr. 24, 136. Krüger II, II § 55, 3Α. 22. — Der Hiatus von τι ist wie Odyss. 15, 83 u. a. Zur Sache vgl. 5, 50. [τι, welches ich de poet. bucol. p. 63 nach Gerhards Vorgange statt to, wie noch Mein. hat, empfohlen hatte, ist durch die Codd. bei Ahr. p. 37 und Ziegler p. 26 bestätigt.]

12. ταῖς Νύμφαις. S. zu 1, 12. 12–13. ἐτάκου, du vergingst vor Neid. Virg. Ecl. 7, 26 invidia rumpi. Vgl. Virg. Ecl. 3, 14 quae tu, perverse Menalca, et quum vidisti puero donata, dolebas et, si non aliqua nocuisses, mortuus esses.

13. βασκαίνων, das lateinische fascinans (Virg. Ecl. 3, 103), durch bösen Blick behexend. Vgl. 6, 39. Hor. Epist. 1, 14, 37 obliquo oculo commoda alterius limare. S. Obbarius ad Hor. 1. 1. p. 226 flg. Grimm, d. Myth. 624. τα λοίσθια, zur guten Letzt". Vgl. Note 4, 3. 23, 40

29

ΛΑΚΩΝ.

οὐ μὴν οὐ τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον, οὔ τέ γε Λάκων τὰν βαίταν ἀπέδυσ ̓ ὁ Καλαιθίδος ἢ κατὰ τήνας τᾶς πέτρας, ὤνθρωπε, μανεὶς εἰς Κρᾶσιν ἁλοίμαν.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

οὐ μὰν οὐ ταύτας τὰς λιμνάδας, ὠγαθέ, Νύμφας, αἵτε μοι ἵλαοί τε καὶ εὐμενέες τελέθοιεν,

οὔ τευ τὴν σύριγγα λαθὼν ἔκλεψε Κομάτας.

ΛΑΚΩΝ.

αἴ τοι πιστεύσαιμι, τὰ Δάφνιδος ἄλγε' ἀροίμαν. ἀλλ ̓ ὧν αἴκα λῆς ἔριφον θέμεν

[blocks in formation]

ἔστι μὲν οὐδέν

ἀλλά γέ τοι διαείσομαι, ἕστε κ ̓ ἀπείπῃς.

ΚΟΜΑΤΑΣ.

ΰς ποτ' ̓Αθαναίαν ἔριν ἤρισεν. ἠνίδε κεῖται ὤριφος· ἀλλά γε καὶ τὸ τὸν εὔβοτον ἀμνὸν ὅρισδε.

τὸ πύματον. Anders ist Plat. Phaed. p. 60 ὕστατον = zum letztenmale.

14. Πᾶνα τὸν ἄκτιον. Pan ist eigentlich schirmende Gottheit der Triften und Herden, νόμιος θεός bei Hom. Hymn. in Pan. 5, und empfängt als solcher z. B. die 5, 58 erwähnten Opfer. Aber auch die Fischer verehren ihn als Beschützer des Gestades, in dessen Nähe wir uns die hier sprechenden Hirten zu denken haben. Anth. Pal. 10, 10 Πανά με τόνδ' ἱερῆς ἐπὶ λισσάδος, αἰγιαλίτην Πᾶνα, τὸν εὐόρμων τῇδ ̓ ἔφορον λιμένων, οἱ γριπῆες ἔθεντο κτλ. - τ έ wie 1, 5.

15. τὰν βαίταν. S. 3, 25. ἀπέδυσ'. S. 5, 19 und 1, 103. ὁ Κα λαινίδος, der Sohn der Kalaethis. S. gr. Ausg. p. 159.

16. μανείς, von panischem Schrecken (Plut. Caes. 43. Pomp. 68) befallen. εἰς Κρᾶσιν. Der Krathis, der sich bei Sybaris in den Sinus Tarent. ergiesst, ist bekannt durch Ovid. Met. 15, 315. ἁλοίμαν. Vgl. v. 20 ἀροίμαν.

17. Νύμφας. Wie Pan v. 15-16, so können auch die Nymphen mit unheimlichem Schrecken erfüllen und den Verstand verrücken. Vgl. νυμφόληπτος, lymphatus. Liv. 7, 17. 19. τεῦ = σοῦ (nicht τινός!!). 20. τὰ Δάφν. ἄλγεα, sprüch

15

20

wörtlich von einem schweren Leide. Vgl. 1, 19. — άρ οίμαν. S. zu 1, 60. Zu Missverständniss führt dieUebers. bei Ameis:,,si crederem... in me susciperem.” Apoll. Rhod. 4, 64 ἄλγος αείρειν.

[ocr errors][merged small]

αἴκα.

21. ών. S. Dor. § 34. Vgl. 1, 4. λῇς. Vgl. 1, 12. θέμεν. Virg. Εcl. 3, 36 pocula ponam. 3, 32 de grege non ausim quidquam deponere tecum. Vgl. Theokr. 8, 13-15.

21-22. ἔστι μὲν — ἱερόν, scil. τὸ διαείδειν σοι, es ist zwar kein Heiligthum, zwar nichts besonderes, mit dir zu streiten, weil es zu leicht ist dich im Wettgesange zu besiegen. παροιμία ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων, Schol.

23. ύς κτλ., sprüchwörtlicher Ausdruck um den Kampf des Unverständigen gegen den Verständigen zu bezeichnen. Das Schwein gilt für dumm; daher &ς Βοιωτία, Pind. Ol. 6, 90. Aehnlich das lateinische sus Minervam, scil. docet, bei Cic. ad fam. 9, 18 u. a. ποτ = ποτί, πρός wie 7, 41 (nicht ποτέ!). Uebrigens s. gr. Ausg. p. 161. κεί ται, praemii instar. Arist. Eth. Eud. 1, 3 p. 8 Fritzsche ἡ εὐδαιμονία κεῖται τοῖς παρασκευάζουσιν αὐτοὺς ποιούς τινας καὶ τὰς πράξεις. 24. ὅρισε ὅριζε, defni, de

=

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »