Billeder på siden
PDF
ePub

ἃ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ ̓ ἀρκεύθοισι κομάσαι· [πάντα δ ̓ ἔναλλα γένοιτο, καὶ ἃ πίτυς ὄχνας ἐνείκαι.] Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει· καὶ τὼς κύνας ὥλαφος ἕλκοι, κἠξ ὀρέων τοὶ σκῶπες ἀηδόσι γαρύσαιντο “

66

λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε, λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

χὼ μὲν τόσο ̓ εἰπὼν ἀπεπαύσατο· τὸν δ ̓ ̓Αφροδίτα ἤθελ ̓ ἀνορθῶσαι. τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπη ἐκ Μοιρᾶν, χὼ Δάφνις ἔβα ῥόον. ἔκλυσε δίνα

beerstrauch, rubus fruticosus Linn.

anavda ist hier sicher Dornstrauch; welcher, lässt sich nicht bestimmen. Dagegen ist unter diesem Worte Theokr.6, 15 eine Distel zu verstehen. Hogg. p. 12 Fraas p. 205. Das Verbum pogέoitε ist ganz so wiederholt wie zollóv Iliad. 24, 516: οἰκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον. Tibull. 2, 1, 5 luce sacra requiescat humus, requiescat arator. Theokr. 7, 35. 15, 5. 9, 17. Weiteres gr. Ausg. p. 61. Aus anavda macht Virgil Ecl. 5, 39 paliurus.

[ocr errors]

133. νάρκισσος. Οb hier die auch bei uns in Gärten häufige Narcisse, narcissus poet., oder die Tazette, narcissus tazetta, zu verstehen sei, lässt sich nicht entscheiden. S. Wieseler, Narkissos p. 99 flg. Als Femininum braucht Theokrit das Wort wie Meleager Anth. Pal. 5, 147 und der Anonymus in Anth. Pal. App. 120 um das Liebliche der Blume recht hervorzuheben. Vgl. 10, 28. Aus gleichem Grunde schrieb Virgil Ecl. 5, 38 jedenfalls: pro molli viola, pro purpurea narcisso carduus et spinis surgat paliurus acutis, wie schon Heinsius nach Diomed. richtig statt purpureo vermuthet hat. άonavos ist wahrscheinlich Cypressenwachholder, iuniperus phoenicea. Abbildung: Reichenb. 11 Taf. 536.

134. Der Vers ist nach meinem Urtheile unächt. S. gr. Ausg. p. 62. Virgil kannte ihn, übersetzte aber Evalla (alles gehe bunt durch einander), falsch Ecl. 8, 58: omnia vel medium fiant mare, als wäre es έvála. Ovid. Trist. 1, 8, 5 flg. omnia naturae praepostera legibus ibunt.

135

Omnia iam fient, fieri quae posse negabam.

135. vάoxεl. S. Dor. § 22. ὤλαφος ἕλκοι, und den Jagdhund zause die Hindin. Voss. Ilias 17,

140

-.

558 ̓Αχιλῇος πιστὸν ἑταῖρον τεύχει ὅπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκή

[ocr errors]

σουσιν.

136. κἠξ ὀρέων κτλ., von den Bergen her die Käuze mögen mit den Nachtigallen um die Wette singen (eigentlich: zu ihnen hingewendet ihr Geschrei hören lassen). Vgl. 8, 6. Anthol. Pal. 9, 380 τολμῷεν δ ̓ ἐρίσαι σκῶπες ἀηδονίotv. Virg. Ecl. 8, 55 übersetzt certent et cycnis ululae, wo Andere cantent schreiben wollten.

138. άлέл. Haec ubi dixit, desiit. S. 7, 90 und gr. Ausg. p. 64.

139. λελοίπη. Οdyss. 14, 213 νῦν δ ̓ ἤδη πάντα λέλοιπεν. Tib. 1, 4, 82 deficiunt artes deficiuntque doli. Mit der Endung des Plusquamperpects vgl. z. B. die dritte Person von οἶδα on (Soph. Oed. R. 1525 u. a.) und von πάσχω ἐπεπόνθη (Aristoph. Eccl. 651).

140. ἐκ Μοιρᾶν, numine Parcarum. Vgl. 2, 30. 7, 44. ἔβα ῥόον, scil. Αχέροντος. Diess ist die gewöhnliche Deutung dieser Stelle, welche man nicht so rasch verwerfen kann. Die vorhergehenden Worte deuten den Tod des Daphnis sattsam an. Daraus kann sich jeder Leser abnehmen, welche Fluth nun gemeint sei. Vgl. 15, 136. 15, 86. 16, 31. 17, 47. Virg. Georg. 4, 478. Prop. 4, 18, 9 his pressus Stygias vultum demisit in undas. Mit dem Accusativus vgl. Odyss. 5, 449 còv ῥόον ἱκάνω und Theokr. 25, 258. exλvos, es umrauschte, umspülte der Strudel Hom. Hymn.

τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ. λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε, λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

Καὶ τὸ δίδου τὰν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι, Μοῖσαι, χαίρετ ̓ ἐγὼ δ ̓ ἔμμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ.

ΑΙΠΟΛΟΣ.

Πλῆρές τοι μέλιτος τὸ καλὸν στόμα, Θύρσι, γένοιτο, πλῆρές τοι σχεδόνων, καὶ ἀπ ̓ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις ᾁδεῖαν, τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ᾄδεις. ἠνίδε τοι τὸ δέπας ̇ θᾶσαι, φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει· Ὡρᾶν πεπλύσθαι νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς.

in Apoll. 75 ἔνθ ̓ ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ κλύσσει. Nachahmung (?) Catull. 65, 5-6 Lethaeo gurgite fratris Pallidulum manans alluit unda pedem. Weiteres gr. Ausg. p. 65.

141. τὸν Μοίσαις φίλον. Anklang bei Sil. Ital. Pun. 14, 466 Daphnin amarunt Sicelides Musae cet. Hor. Od. 1, 26, 1 Musis amicus, vgl. Od. 4, 6, 41.

143. Καὶ die Rede abschliessend

ταν

wie 8, 92. Arist. Ran. 164 καὶ χαῖρε πόλλ” (vgl. v. 144) ὦδελφέ. αἶγα. S. v. 25. σκύφος, scyphus bei Cic. Τusc. 1, 40, 97. Aleman frg. 26 μέγαν σκύφον, οἷά τε ποιμένες ἄνδρες ἔχουσι. ὥς κεν Krüger II, II § 54, 8 A. 4.

144. Μοίσαις Μοῖσαι. Dasselbe Wort am Schlusse beider Halbverse wie z. B. Ovid. Met. 1, 556 oscula dat ligno, refugit tamen oscula lignum. Met. 1, 327. 1, 353. 1, 393, 2, 7. Virg. Ecl. 10, 69. Theokr. 15, 90. Entgegengesetzte Begriffe an denselben Versstellen 4, 42 und 16, 59.

[ocr errors]

145. ᾀσῶ. Dor. § 14. Vgl. δοκησεῖς ν. 150.

146. μέλιτος. Honig ist Dichterspeise. Vgl. Theokr. 7, 82. Nach Pausanias 9, 23, 2 wurde Pindar als Kind von Bienen gefüttert. Vgl. Pind. Ol. 1. 6, 47.

147. ἀπ ̓ Αἰγίλω. Αἴγιλος ist der Name eines attischen Heros, nach welchem ein attischer Demos, des

145

150

sen Feigen berühmt waren, benannt ist. S. grosse Ausg. p. 67. ἀπὸ steht wie Xen. Anab. 7, 2, 19 Eɛvoφῶν ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. Virg. Ecl. 1, 8 aram saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. Theokr. 6, 15. 2, 53.

148. τέττιγος. Ilias 3, 151 ἀγορηταὶ ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οὔτε καθ ̓ ὕλην δενδρέῳ ἐφιζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν. Theokr. 5, 29.

=

=

149. θᾶσαι κτλ., schau' nur, wie herrlich es duftet. Naum. θᾶσαι, vide, specta, ein bei Theokrit öfter vorkommender dorischer Imperativ Aor. Med. (3, 12. 4, 50. 10, 41. 15, 65. Epigr. 16, 1) von θαέομαι (Pindar Pyth. 8, 45) = θηέομαι (Odyss.5, 75, Theokr. 22, 200). θεάομαι. Dazu Inf. θάσασθαι, id. 2, 72 und Particip. Fut. θασόμενος 15, 23. Vgl. Odyss. 18, 191 ἵνα μιν θησαίατ ̓ Αχαιοί. Auf das auffordernde Wort des Sehens θᾶσαι folgt die Ermahnung, einen andern Sinn zu gebrauchen, wie Soph. Εl. 1410 |ἰδού, μάλ' αὖ προεῖ τις. Ovid. Fast. 1, 75 cernis odoratis ut luceat ignibus aether et sonet accensis spica Cilissa focis. Hor. Od. 1, 14, 3-6 vides gemant. Vgl. auch Odyss. 17,545. Plaut. Mil. glor. 4, 6, 44 naso haec videt plus quam oculis. Hor. Sat. 2, 8, 77. Prop. 3, 16, 49. 3, 21, 5.

150. Ὡρᾶν. Die Horen, die oft in Gesellschaft der Huldgöttinnen erscheinen (Hom. Hymn. Apoll. 194),

ὧδ ̓ ἴθι, Κισσαίθα, τὺ δ ̓ ἄμελγέ νιν. αἱ δὲ χίμαιραι, οὐ μὴ σκιρτασεῖτε, μὴ ὁ τράγος ὔμμιν ἀναστῇ.

wirken durch ihre Gegenwart erfrischend und das Leben verschönernd; sie sind πολυγηθέες, ἐΰφρονες (Ilias 21, 450. Hymn. Apoll. 1. 1.). Vgl. Theokr. 15, 104-105. Pindar. Nem. 8, 1 Ωρα πότνια, κάρυξ ̓Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων. Οlymp. 13, 6. Daher sagt Alexis bei Athen. 2 p. 60, A: λοπὰς ὄξουσᾳ τῶν Ὡρῶν· ἅπαντ ̓ ἐνῆν γὰρ ἐν ταύτῃ καλά. Die handschriftlich gesicherte Lesart πεπλύσθαι st. πεπλύνθαι ist durch die Stellen bei Lobeck paral. p. 419 und 548 gerechtfertigt.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

τράγος κτλ. Die letzten Worte hallen am längsten in der Seele des Hörers nach. Daher ist bei dem guten Dichter der Schlussstein der ernsten Dichtung gern ein Gedanke, dessen moralisches Gewicht zu weiterem Nachdenken auffordert (z. B. Theokr. 26, 38. Pind. Ol, 5 Schl. und bei den Tragikern am Schlusse der Tragödien), gern das letzte Wort des heiteren Gedichtes ein harmloser Scherz (4, 63). Oft aber deutet auch der Dichter mit den letzten Worten ein freundliches Bild an, dessen weitere Ausmalung die Phantasie noch längere Zeit angenehm beschäftigt. Erschienen die Idyllen des Theokrit mit Illustrationen, so liesse ich hier die Hirten zeichnen umgeben von der Ziegenherde, in muthwilligen Sprüngen die Ziegen, zwischen ihnen in gravitätischer Ruhe den Zottelbock. Man vgl. die letzten Worte der zweiten Idylle mit ihrer Ruhe im Gegensatz zu den stürmenden Gefühlen, welche vorher herrschten, die Schilderung der Demeter am Schlusse von Idylle 7. Pindar Ol, 14 Schl. Ol. 11 Schl. Hor. Od. 1, 9, Schl. 2, 5 Schl. 4, 2 Schl. 3, 5 Schl. Virg. Ecl. 1 Schl.

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε, Θεστυλί· πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ, ὡς τὸν ἐμοὶ βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα,

II.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ.

II. Die Zauberin. Simaetha, ein von ihrem Geliebten, Delphis, verlassenes, von Eifersucht gequältes Mädchen, bereitet in stiller Mondnacht unter magischen Gebräuchen ein Zaubermittel, um das Herz des Ungetreuen sich wieder zu eigen zu machen, und erzählt dann den Hergang ihrer traurigen Liebe. Aehnliche Zauberscenen schildern Virg. Ecl. 8, 64 flg. Hor. Epod. 5. Hor. Sat. 1, 8, 23 flg. Ovid. Met. 7, 224 fig. Lucan. Phars. 6, 430. Lucian Dial. mer. 4. Uebrigens vgl. das Einl. p. 6 über dieses Gedicht Gesagte. 1. a. S. Einl. p. 20. uo. Virg. Aen. 5, 391 ubi nobis -? Athen. 14 p. 629, Ε: ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα; Aristoph. Ran. 986 τὸ τρύβλιον τέθνηκέ μοι. Iliad 3, 348. Hor. Epist. 1, 3, 15 quid mihi Celsus agit? Cic. 2 Catil. 2, 4 Tongilium mihi eduxit. Ibid. 5, 10 qui mihi accubantes.. eructant sermonibus suis caedem bonorum. · ταὶ δάφναι, die Lorbeerzweige, welche v. 23 gebraucht werden. sotvli. Thestylis, die Sklavin, erscheint als stumme Person wie Amaryllis bei Virg. Ecl. 8, 77. Den Namen entlehnte Theokrit, wie Schol. berichtet, aus Sophrons Mimus.-gí lτ qα, die Zauberkräuter, τὰ πρὸς φιλίαν oτqúvovτα qάquana. S. gr. Ausg. P. 74.

2. neléẞav, die Schüssel oder

[ocr errors]

Schaale, die v. 43 gebraucht wird. φοινικέῳ. Vgl. Anth. Pal. V, 205 πορφυρέης ἀμνοῦ μαλακῇ τριχὶ μέσσα δεθεῖσα. Virg. Εcl. 8, 64 effer aquam, et molli cinge haec altaria vitta. Der wollene Faden bindet. Die Purpurfarbe hat im Zauberwesen eine ganz besondere Kraft. Clem. Alex. Strom, 7, 6 p. 843 Pott. ἔρια πυρρὰ δεδίασιν. Martial. 9, 63. Aber sie hilft nach Geop. 15, 8 auch gegen Zauber, wie ja noch jetzt der Aberglaube das neugeborene Kind durch das rothe Armband oder das Fuhrmannspferd durch den rothen Frieslappen am Kummet vor Behexung und Berufung schützt. Vgl. Virg. Aen. 3, 405. οἰὸς άoto, lana tenerrima. Iliad. 13, 599 αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐυστρεφεῖ οἰὸς ἀώτῳ.

3. ὡς τὸν ἐμοὶ β. κτλ. Da ich den so lieben, aber gegen mich jetzt harten Mann bannen, durch Zauber fesseln, will. Ueber os vgl. 7, 25. 12, 28, über Bagus 3, 15. 1, 100, über evvta Dor. § 113. καταδήσομαι wie auch v. 10 und

=

159 mit Ahrens zu schreiben ist ligabo (Sen. Herc. Oet. 454) vinciam, ich will ihn durch magische Bande fesseln. Das ächt lateinische Wort von dieser Hexerei ist defigere. Plin. H. N. 28, 2, 4, 19. (Weiter s. gr.

usg. p. 75.) Vgl. naτádεois bei Plat. Legg. XI p. 933, xaτadɛouós bei Plat. Rep. II p. 364. Artemid.

ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ ̓ ὧ τάλας οὐδὲ ποθίκει,
οὐδ ̓ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές,
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ
ᾤχετ ̓ ἔχων ὅ τ ̓ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ ̓ ̓Αφροδίτα;
βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν
αὔριον, ὥς νιν ἴδω καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ.
νύν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι. ἀλλά, Σελάνα,
φαῖνε καλόν· τὶν γὰρ ποταείσομαι, ἅσυχε δαῖμον,
τᾷ χθονίᾳ θ ̓ Ἑκάτᾳ, τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι

Oneirocr. I, 77 p. 109 Reiff: οἱ ἐκ τῶν ἐρίων πεποιημένοι στέφανοι-φαρμακείας καὶ καταδεσμοὺς σημαίνουσιν. Das Gegentheil ist solvere, Hor. Epod. 5, 71 u. a. Uebrigens vgl. die Nachahmung bei Virg. Ecl. 8, 66. Frühere Lesart ist καταθύσομαι.

4. δωδεκαταίος. S. Anm. zu 25, 56. ἀφ ̓ ὧ, ex quo tempore. Vgl. unten v. 157, wo dieselben Ausdrücke wiederkehren. τάλας, mit kurzer Ultima, wie z. B. Anth. Pal. 9, 378. Vgl. Meineke zu Callim. p. 202. οὐδὲ ποθίκει, er

lässt sich nicht einmal bei mir sehen, geschweige dass er mir seine Liebe durch andere Aufmerksamkeiten kund thäte. — ποθίκει=προσίκει.

[ocr errors]

5. τεθνάκαμες. Dor. § 125. εἰμές. Dor. § 110. Ovid. Met. 1, 585 nescit vitane fruatur an sit apud manes.

τί

τες.

6. ἄραξεν deutet das heftige Pochen des ungeduldigen Liebhabers an. Arist. Eccles. 977 οὗτος, κόπτεις ; — καὶ τὴν θύραν γ ̓ ἤρατἀνάρσιος mit Wehmuth er, der böse, böse Mann. ἀλλᾷ, Ovid. Her. 3, 42 quo levis a nobis tam cito fugit Amor? Hor. Εpod. 15, 23 translatos alio maerebis amores. Ter. Hecyr. I, 2,93 animus paulatim elapsus est Bacchidi, atque huc transtulit amorem. Caes. B. G. 6, 22 magistratus transire cogunt agros alio. Vgl. unten v. 158. Ueber ἀλλὰ ἄλλῃ Dor. § 31.

w

[ocr errors]

7. ἔχων, secum ferens. Vgl. 22, 168. 4, 10. Wegen τε-τε vgl. Anm. zu 2, 77.

[blocks in formation]
[ocr errors]

10. ἐκ. Die Kraft geht aus von dem Räucherwerk. Vgl. 7, 6. Σελάνα. Selene ist hier die stille, sanft glänzende Mondgöttin, der das Mädchen v. 69 ihr Leid klagt, und deren Schein nothwendig zu Zaubereien ist. Hor. Epod. 5, 51 Nox et Diana, quae silentium regis, arcana cum fiunt sacra. Hor. Sat. 1, 8, 21. Ovid. Met. 7, 180 flg. Sen. Med. 75. Apul. Apol. p. 295. Elmenh. = 515 Hild.

[ocr errors]

5

[ocr errors]

10

11. φαῖνε, splende, fulge. Odyss. 9, 144 οὐδὲ σελήνη οὐρανόθεν προΰφαινε. τὶν. S. Dor. §. 96. — ποτ αείσομαι, σοὶ γὰρ προσυμνήσω (Schol.) ἄσυχε, tranquilla, tacita (Dor. § 22). Virg. Αen. 2, 255 a Tenedo tacitae per amica silentia Lunae littora nota petens. Tibull. 1, 8, 18. Tibull. 1, 2, 61 nocte serena concidit ad magicos hostia pulla deos. Stat. Theb. 1, 337 Titanis (Luna) late mundo subvecta silenti.

12. τᾷ χθον. θ ̓ Ἑκάτᾳ. Ηekate, Trivia, ist die wahre Zaubergöttin der Alten. Hor. Sat. 1, 8, 33. Virg. Aen. 4, 511. Ov. Met. 7, 194. Sie gilt nach der späteren Mythologie als die grauenvolle, hochmächtige Obwalterin des Schattenreiches und wird v. 33 identificirt mit Artemis, welche von Selene hier verschieden ist. Als Artemis waltet dieses Wesen auf der Erde, als Hekate in der Unterwelt. Orph. Αrg. 980 Ταρταρόπαις Εκάτη. Schol. ad h. 1. Orph. Hymn. in Fort. 3. Orph. Arg. 946. Anderwärts, wie z. B. Stat. Achill. I. 344, Hor. Od. 3, 22, 4 fliesst sie allerdings unter dem Namen diva triformis mit Selene zusammen. Nonn. Dion. 44, 191. σκύλακες, canes, ohne Beziehung

« ForrigeFortsæt »