Billeder på siden
PDF
ePub

, Jeg er Fruen paa Lindenborg“ hvinede hun, og satte Hænderne, iffe juft i Siderne, men paa Grebene af to Dolfe, som fad der i Bæltet.

Jægeren blev forfkræffet ved at høre, hvem han havde for fig:

,,Nu ffal jeg ftrar være her igjen med Fiælen“ sagde han ydmygt, og løb hen til det nærmeste Huus, fra hvilket han snart medbragte Brædtet.

Nu bad han Begge staae af Heftene, for hvilke han lovede at førge, indtil man kom tilbage. Derpaa førte han dem hen til Fodstien over Mosen, flyede Ridefogden Brædtet, og gav ham fornøden Underretning om dettes Brug over Rødnerne.

Nu ftrede begge afsted, han foran. De kom til den første. Han anbragte den smalle Bro, gif først over, hun bagefter. Man kom til den anden Mudderfanal. Dgsaa denne passeredes lyffeligt – af ham; men da hun fom midt paa Fjælen, vippede den, og hun faldt i Polen, og under Strigen om Bistand, som Fogden enten iffe funde, eller ikke vilde yde, fant hun ned i Pludderet, og er ikke fiden kommen op: Vildmosen blev bendes Dubliette.

Dette blev snart befjendt. Den fromme Eusebius førte strar fin Datter og Svigersøn ind paa Lindenborg, hvor de skal have levet i mange Aar, men omsider være nedlagt i Kirkegaardens Dublietter, uden Efterkommere.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »