Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Kjøbenhavn.
Forlagt af Universitetsboghandler C. 9. Reigcl.
Trykt i Bianco lunos Bogtrykkeri.

1847.

Gamle og nye Noveller

af

St. St. Blicher,

udgivne

web

P. £. Møller.

Syvende Deel.

Wordlyset. *)

Nordlys! – mistyð ei, Landsmand, dette Ord !
Her er ej Tanke om et lys i Nord;
Nej! kun et lidet Glimt paa Nordens Himmel;
Et muntert Blus, et venligt Aftenstjær
Kan ej, vil ei fordunkle Stjerners Hær,
Men snoer sig fredlig blandt den lyse Vrimmel.

Et Nordlys ej uliig er Stjaldens flugt:
Han svinger fig fra Jordens mørke Bugt,
Hans Sjel, som Jiden, ftedse opad stræber.
Han mellem Himmelen og Jorden gaaer,
Og dog den første her han aldrig naaer,
Men føler tidt, han end ved Jorden klæber.

Nordlyset flaggrer frit nu her, nu der,
Afverler i mangfoldigt farvestiær:
Snart laaner det fit blege Skin fra Maanen,
Snart som en Fakfel rød og frygtelig
For Jordens Børn det varsler blodig Krig,
Og fnittrer som et fyn fra Tordenblaanen.

*) Forsang til et æsthetist Maanebskrift af dette Navn, der udkom i Randers,

og bror Blider først vakte almindelig opmærksomhed ved de Noveller, han ber leverede.

« ForrigeFortsæt »