Billeder på siden
PDF
ePub

Til hvem der vil tilegne sig det.

En Mide i den Gammelost, man falder Jorden,

var fravíet ud og feet fig om i Norden; Har bort sig om, opsnappet Ert og Andet, San her saa der, i Staden og paa Lindet.

Den gamle mand, som han gaaer ned ad Batte,
Har Þang til stedse meer og meer at maffe,
Fortælle hvad han haver hørt og seet,
Ja selv hrad der er tænkt blot, ifte sfeet.

Tag ogsaa dette da for gode Vare!
Ved bans Dpdigtelser er ingen Fare.
Bild Dig fun ind: i Ammestuen nu
Til Eventyr og Viser lytter Du!

Dog noget Sandt er vel i disse Blade,
Hvad det kan være, jeg vil overlade
Til Hvers behagelige eget Skjøn,
Kan det behage da - det er min Løn.

Gamle og nye Noveller

af

St. St. Blicher.

Femte Deel.

« ForrigeFortsæt »