Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

.

38

En Dag i Thorshavn, af P. A. Holm

29
Et Mode, af Fr. Palud a n-Müller
Isabella eller Elisabeth, Dronning af Danmark, af Chr. H. Kalkar 42
Thee, Caffe, Cacao, af 98

54 Ved det yderste Hav," et Billede af H. C. Andersen.

62 En lille Reiseerindring, af 6. N. R.

65

$t. Helenes Kilde, et Sagn af G. R.

69

Himmelens fugle og Markens filier, af F. E. Boisen

77

fano, af I.

80

94

Stercoscopet, af L. V. Lorenz
Anglomanien, en social Skizze af - 2
Om Sædekornets Lægning, af N. 6. Hofman (Bang)

100

105

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

A ar 1855.

[ocr errors]
[ocr errors]

..

[merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small]

S. 14.
M. 15.
I. 16.
2. 17.
T. 18.
F. 19.
L. 20.

Naar Masken er altfor filosofiift, er gjerne Hove: det selv altfor øde og tomt.

Der gives de Ting i Verden, som maae tages i en Fart, hvis det ellers ffal lykkes, f. Gr. Medicin, et Batteri, en Rone.

S. 21. M. 22. T. 23. 2. 24. I. 25. F. 26. L. 27.

Andues Raad.
Føi til dit eget et Raad af en' Anden,
Bedre af To fees Sandhedens Dag:
Get Speil Ansigtet viser for Manden,
Dog kun ved tvende han skuer fin Bag.

S. 28.
M. 29.
I. 30.

« ForrigeFortsæt »