Billeder på siden
PDF
ePub

The poetical works
of William Wordsworth

William Wordsworth, William Michael Rossetti

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]

1

« ForrigeFortsæt »