Billeder på siden
PDF
ePub

engelsk
Chrestomathie

tilligemed

en kort

Grammatik,

til Brug for de höiere Klasser.

Udarbeidet

af
H w i din g.

Andet giennemseet Oplag.

Kjöbenhavn, 1817.
Paa G, Bonniers Forlag.

for Erobrer ialdes the Alcxander of his age, eller nogle ftore Erobrere Alexanders: eter ogsaa naar et Fællesnavn underforstades som : the Thames, det er, the river Thames: eller naar det hendez at det gives mange personer af samme Havn, som: the two Scipios.

Om Substantivernes Dannelse fra Singularis tit Pluralis.

Pluralis dannes i almindelighed. ved at lægge et s til Singularis, rom: book, books; table, tables ; men endes Singus

[ocr errors]

SS, X faa fordrer udtalen at det tilføjes es, som: church, churches; brush, brushes; wateh, watches; witness, witnesses; fox, foxes.

Endes Singularis paa If, fe eller f, faa forandres fog fe i Pluralis til ves, Tom: calf, calves; knife, knives; leaf, lea

ves.

De, fom endes paa ff, rf og oof, føls ge den almindelige Reget, 101x: cliff, cliffs; muff, muffs; roof, roofs; dwarf, dwarfs.

I 2

undtagen staf, staves, og turf, tur.

ves,

Grief. -chief, mischief, handkerchief, relief, reproof, strife, faae ligeles des kun et s i Pluralis. Endes Singularis paa y

forandres dette y i Plurálig til ies; rom family, fa. milies: city, cities,

Følgeride afvige ganske fra de alminde: lige Regler:

Singularis.
Die, Jærning.
Mouse, Muus.
Louse, fuus.
Goose, Saas.
Foot, Fod.
Tooth, Tand.
Penny, Loftiling.

Ox, Dre.
Cow, Roe.
Sow,

Gviin.
Child, Barn,
Brother, Broder..

Pluralis.
Dice, Jærninger:
Mice, Nuus.
Lice, fuus.
Geese,

28.
Feet, Fødder.
Teeth, Jænder.
Pence, Loftillin-

ger.
Oxen, Drne.
Kine, Køer.
Swiné, Sviin.
Children, Børn.
Brethern, Brødre,
men kun i figurlig
Forftand, ellers
Brothers.
Chicken, Aylins
ger; dette bruges
ogsao regelret, laas

Chick, styling.

Singularis.

Man, enneste,

Mand. Woman, Fruentims

Ajer onio

ruralis.
ledes:

Chicken,
Chickens.
Men, Mennesker,

Mænd.
Women,' Fruens

simmer, foner.

nian,

y Singularis udtales o fom, u, i Plus talis fom i.

Uue de Ord, som komme af man duo: ne deres pluralis som det; fein : horse.

en Rytter, horsemen; Statesman en Stateniano statesmen.

Nogle Orde Singularis og Pluralis er ben samme, rom sheep, Faar; deer, Raa: opri people, folk; business, Forretning; cheese, Dit; hair, þaar;. pair, Par; pound, Pund; fish, Fift ; foot, Fodfolt; hois, Rytteri.

Nogle bruges kun i pluralis, som: alms, uimiffe ; Alps, Ulperne ; annals, Aarbogir; ashes, Uffe ; billows, Blæse: bæg; bowels, Tarme ; dregs i Bermi; scissa 's, Sar; snuffers, lyfisar; embers, uffe; entrails, Ini volde; folks, Folk riches, Rigdom; politicks, Polititen; nathi malicks, Mathematiker; thanks, Tat: sigeile; victuals, Fødevatre; wages, Løn.

Nogie Ord, fjørt de ere · Piuralis, bruges dog kun i Singularis, som: your

« ForrigeFortsæt »