Biografiske data om 330 norske: norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner, 1628-1885

Forsideomslag
A. Cammermeyer, 1885 - 402 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.
Biografier og portrætter af norskfødte generaler i tiden 1628-1885
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Udvalgte sider

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 72 - Courage sans conduite Est un seigneur sans suite Conduite sans courage Est un pauvre personnage.
Side 257 - Eigenschaften und Meriten, fiihret eine sittsame, edelmiithige Conduite, ist aufmerksam und actif im Dienste, hat Gelegenheit gehabt sich in der Fortification zu iiben, wesfalls er mehr den (sic) einer Gelegenheit niitzlich employeret und distinguiret werden kan (sic).< Sundt, Michael ( Vilhelm} v.
Side 105 - var en Mand af gode Studeringer, en klog Verdensmand og havde i Krigsvæsenet gjennemgaaet en god Krigsskole under Hertugen af Marlborough og Prinds Eugenius.
Side 254 - Staffeldt besad et lyst Hoved, et skarpt Blik, megen Dygtighed og Energi. Han var en Ærens Mand, der var miskjendt af sin Samtid, men hædret af Efterslægten.
Side 258 - Begreb, der snart kand fatte, hvad som forestaaer, applicerer sin tiid udi Største Flittighed paa sin fonction og Tieneste. Findes habil og bequem til at forestaae høyere Charge og Commandoe samt døgtig til Major. Ridzer og tegner vel samt formerer ProspectCort, hvorudi det skulle være.
Side 170 - Liitzow er af den Slags, som man altid ønsker at have under sin kommando.
Side 40 - Til Guds samt Kongens og min egen Ære, vil jeg med Attraa Sværdet føre og bære.
Side 264 - Statur og god Exterieur, opfører sig vel, godt Begreb, flittig, forestaar sin Charge med Flid og exactitude.
Side 72 - er af den Slags, som man altid ønsker at have under sin Kommando...
Side 204 - Entlediget fra de ham betroede Poster og udnævnt til General at blive staaende i Detaillen d.

Bibliografiske oplysninger