Den danske civile centraladministrations embedsetat, 1660-1848

Forsideomslag
Bianco Lunos Kgl. Hof-bogtrykkeri, 1889 - 398 sider
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 84 - Marts 1808 besternte, at alle Forestillinger for Fremtiden skulde indsendes direkte til Kongen i Stedet for at refereres for ham i Gehejmestatsraadet.
Side 127 - Lenssagerne og en Del af Revisionssagerne under 5. Departement (disse sidste dog kun til 31.

Bibliografiske oplysninger