Billeder på siden
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

I

GNACT TANSKI Syn Tomasza Tańskiego Podwojewodzego Wyszogrodzkiego i Konstancyi z Wqsowiczów, urodził się w roku 1761. Odbył swoie nauki w Konwikcie Warszawskim Xięży Jezuitów, gdzie znakomici w uczonym świecie Naruszewicz i Wyrwicz postrzegali iuż w młodym Tańskim co do nauk, rzadką poiętnost i dowcip, co do obyczajów łagodność, skromność i cierpliwość, a umieiąc naznaczać prawdziwy rzeczom szacunek, iak naypo= myślnieysze na przyszłość powzięli o nim nadzieie.

Wyszedłszy z konwiktu bawił czas nieiaki przy Oginskim Kasztelanie Trockim, który poważaiąć wzrastaiące w młodzieńcu talenta, chciał się nim opiekować i los mu w domu swoim zapewnić ; lecz Tański w czasach owych już znacznie chylącey się do upadku Oyczyzny, przez cnotliwe wychowanie pięknemi napoiony zdaniami, pragnął poświęcić życie swoie usłudze publiczney. Zaczął do tego spoz

[ocr errors]

tkliwszły dla dobrze myślących straty. W takiem położeniu układane pisma musiały bydź w znaczney części z tego zbioru wyięte. Wydrukowane są z kopersztychem Autora, w formacie Zbioru Pisarzów Polskich edycyi Tadeusza Mostowskiego.

Bezstronna Publiczność naznaczy mu przyzwoite mieysce w rzędzie kraiowych Pisarzy. Wydawcy zaś fkładaią winny hold przyjaźni, idą za głosem swoiego serca i przekonania, zachowuiąc pamiątkę cnotliwego człowieka i pożytecznego obywatela.

Tentavit quoque, rem si digne vertere posset. Horat: Epi: 1. Lib: 11.

GEORGICON

O ZIEMIANSTWIE

PUBLIUSZA WIRGILIUSZA MARONA,

RYMOPIS M.

CZYLI

Sequiturque Patrem non passibus aequis.

Virg:

Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur nihil eft Agriculturâ melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine, nihil libero dignius Cicero de Officiis lib: I. §. XLII.

[ocr errors]

Aleć między wszystkiemi rzeczami, z których się ludzie zapomagaią, albo czego dobrego doftawaia żadna rzecz nad rolą, a uprawowanie iey, nie ieft lepsza, żadna nie ieft pożytecznieysza, żadna milsza, żadna poczciwemu szlachetnemu człowiekowi nie ieft przyftoynieysza.

TOM I.

Tłum: Stanisława Koszutskiego.

« ForrigeFortsæt »