Antikvarisk Undersögelse over de ved Gallehuus fundne Guldhorn

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Udvalgte sider

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 43 - Conferebantur etiam primo multa praedia nudo verbo, absque scripto vel charta, tantum cum domini gladio, vel galea, vel cornu, vel cratera ; et plurima tenementa cum calcari, cum strigili, cum arcu, et nonnulla cum sagitta.
Side 1 - De ved Gallehuus i Aarene 1639 og 1734 opgravne Guldhorn, ere af adskillige blevne undersøgte, uden dog at være kommen til nogen vis Formodning, 40« enten om Figurernes Betydning, eller hvorfra disse kostbare Alderdommens Konstarbeider skulde være komne til os, ifald de ei her ere forarbeidede. Formedelst den Lighed, som adskillige i vore Tider opdagede Monumenter synes at fremvise med de her forekommende Forestillinger, indbydes Lærde til ved Sammenligning med saadanne, enten med stærkere...

Bibliografiske oplysninger