Billeder på siden
PDF
ePub

μαζὸν ἐθήλαζε, δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ, ὅς με κατασμύχων καὶ ἐς ὄστιον ἄχρις ιάπτει.

ὦ τὸ καλὸν ποθορεῦσα, τὸ πᾶν λέπας, ὦ κυάνοφρυ νύμφα, πρόσπτυξαί με τὸν αἰπόλον ως το φιλάσω. ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις.

τὸν στέφανον τίλαί με καὶ αὐτίκα λεπτὰ ποιησεῖς, τόν τοι ἐγών, Αμαρυλλὶ φίλα, κισσοῖο φυλάσσω, ἀμπλέξας καλύκεσσι καὶ εὐόδμοισι σελίνοις. —

16. δρυμῷ. Krüger II § 46, 2 Α. 2. - ἔτραφε. S. Dor. § 33.

17. κατασμύχων, lentis macerans ignibus (Hor. Od. 1, 13, 8). Vgl. Tibull. 1, 4, 81. Hor. Od. 3, 19, 28 me lentus Glycerae torret amor meae.

καὶ ἐς ὅστιον (Dor. § 35). Theokr. 30, 22. 7, 102. Catull 64, 93. Prop. 3, 34, 50 quem tetigit iactu certus ad ossa deus. Virg. Georg. 3, 258. Ovid. Met. 1, 473. Heroid. 16, 276. άπτει. Vgl. 2, 82. Georg. 2,

476. 18. τὸ καλὸν π. Hold schaust du mit den Augen drein, und dennoch bist du so ganz Stein. S. Anm. zu 3,3 und über ποθορεῦσα Dor. § 118. Theokr. 13, 45 ἔαρ ὁρόωσα. Aelian Hist. An. 14, 5 ἀνδρικὸν ὁρᾶν. Zu λέπας, cautes (Virg. Aen. 4, 366), saxum vgl. 10, 7. Ovid. Trist. 3, 11, 4 et dicam silices pectus habere tuum. Zinkgref: manches Tröpfelein kann erweichen einen Stein; doch dein steinern Herz kann erweichen gar kein Schmerz. [λέπας ist Conj. von Hartung für Vulg. λίθος. S. gr. Ausg. p. 125]. ὦ κυάνοφρυ. S. 17, 53.

19. πρόσπτ. Tibull 1, 4, 56. τὸν, hier den Hirten, so schmuck du dir ihn nur wünschen kannst. Das deutet der Artikel an. 1. Vgl.5, 88. 14, 56.

20. ἔστι κτλ. omnia, si dederis oscula pauca, dabis, kann man hier wohl mit Grever. sagen, obgleich bei Prop. 3, 15, 50 die neuere Kritik richtiger interpungirt: omnia si dederis oscula, pauca dabis.

ἐνκε

νεοῖσι. Virg. Αen. 1, 464. — ἁδέα. Vgl. 7, 78 εὐρέα. [Dass dieser Vers auch 27, 4 steht, ist eher ein

20

Beweis für seine Aechtheit an unserer Stelle als ein Beweis für das Gegentheil. Ziegler hat ihn mit Recht beibehalten.]

21. καὶ αὐτίκα, auch gleich auf der Stelle. S. gr. Ausg. p. 126 [xal αὐτίκα ist Conjectur von Ahrens für καταυτίκα, welche auch Ziegler jetzt aufgenommen].

λεπτά. Vgl. Odyss. 12, 174 τυτθὰ διατμήγειν, Odyss. 12, 388 τυτθὰ κεάζειν. Theokr. 9, 27 πέντε ταμεῖν, in fünf Stücke zerschneiden.

22. κισσοίο kann nicht mit και λύκεσσι ν. 23 verbunden, sondern muss als Genit. materiae genommen werden. Vgl. 1, 58. Der Epheukranz, eigentlich der Schmuck des Bacchus, wird oft erwähnt. Hor. Od. 1, 1, 29. Anakr. 46, 5. Hom. Hymn. 25, 1. Vgl. zu v. 23. φυλάσσω. Vgl. 2, 120.

κα

23. ἀμπλέξας, coronam redimitam rosis. Pind. ΟΙ. 2, 74 ὅρμοις ἀναπλέκειν χέρας καὶ κεφαλάν. λύκεσσι scil. ῥόδων. Vgl. Anth. Pal. 12, 8 μᾶλλον τῶν καλύκων έρυθαίνετο. Anth. Plan. 210, 5 ἐν και λύκεσσι ῥόδων. σελίνοις. σέλι vov ist das lateinische apium, unser Sellerie oder Eppich, apium graveolens L., dessen frische und kräftig riechende Blätter gern zu Kränzen verwendet wurden. Anacr. frg. 55 (53) ἐπὶ δ ̓ ὀφρύσιν σελίνων στε φανίσκους θέμενοι θάλειαν ἑορτὴν ἀγάγωνεν Διονύσῳ. In Verbindung mit dem Epheu erwähnt ihn z. B. auch Horaz, Od. 4, 11, 3: est in horto, Phylli, nectendis apium coronis, est hederae vis multa, qua crines religata fulges.

Ὤμοι ἐγώ, τί πάθω; τί ὁ δύσσοος; οὐχ ὑπακούει.

Τὰν βαίταν ἀποδὺς ἐς κύματα τηνῶ ἁλεῦμαι, περ τως θύννως σκοπιάζεται Ὄλπις ὁ γριπεύς· καῖκα δὴ ἀποθάνω, τό γε μὲν τεὸν ἡδὺ τέτυκται.

24. Ωμοι κτλ. Vor diesem Verse ist eine Pause. Der Hirt wartet, ob Amaryllis erscheinen werde. Da sie nicht erscheint, bricht er in den Klageruf aus, den wir schon Odyss. 5, 465. Ilias 11, 404 lesen. Krüger II § 54, 2 A. 4. τί ὁ δ. Der Hiatus ist derselbe wie Ilias 5, 465. [Siehe auch gr. Ausg. p. 127.]

[ocr errors]

mastrucam

25. τὰν βαίταν, (Quintil. 1, 5, 8). Mit einem Felle über den Schultern oder einem Ueberwurf aus Fellen angethan erscheinen die Hirten bei Theokrit auch 7, 15 und 5, 15. Vgl. Ovid. Met. 2, 680 illud erat tempus, quo te pastoria pellis texit. Arist. Nub. 71 ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἐκ τοῦ Φελλέως, ὥσπερ ὁ πατήρ σου, διφθέραν ἐνημμένος -, wozu der Schol. sagt ποιμενικὸν περιβόλαιον ἡ διφθέρα. Lucian Timon 5 ἐναψάμενος διφθέραν ἐργάζομαι τὴν γῆν. Vgl. Ebr. 11, 37 περιῆλθον ἐν αἰγείοις δέρμασιν. Noch jetzt sieht man in Rom im Frühjahr und Herbst die Hirten, welche ihre Ziegenheerden zum Milchverkaufe herumtreiben, halb in Felle gekleidet, den braunen Spitzhut auf dem Kopfe. ἀποδύς, um leichter springen zu kön

nen.

25-26. τηνῶ — ὧπερ. S. zu 3, 11. Virg. Ecl. 8, 59 praeceps aërii specula de montis in undas deferar: extremum hoc munus morientis habeto.

26. τ. θύννως σκοπ. Zur Erklärung dient Oppian Hal. 3, 620 flg. Der Thunfisch, scomber thynnus, der an Gestalt und Geschmack unserem Salm oder Lachs gleicht, wird noch jetzt vorzüglich bei Sicilien in Masse gefangen. Er kommt in Schaaren gezogen und sucht sich eine dem Winde nicht allzusehr ausgesetzte Bucht. *Ενθ ̓ ἤτοι, sagt nun Oppian v. 637, πρῶτον μὲν ἐπ ̓ ὄρθιον ὕψι κολωνὸν ίδρις ἐπαμβαίνει θυννοσκόπος, ὅστε κιούσας παντοίας ἀγέλας τε

25

κμαίρεται, αἵτε καὶ ὅσσαι, πιφαύσκει δ ̓ ἑτάροισι· τὰ δ ̓ αὐτίκα δίκτυα πάντα ὥστε πόλις προβέβηκεν ἐν οἴδμασιν. Ein solcher θυννο σκόπος ist hier Olpis.

27. καἴκα δὴ ̓ποθάνω, und wenn ich nun sterbe, so ist es, was deine Person anbelangt (ton sentiment) etwas Ergötzliches. Das Perf. drückt die Zuversicht aus, mit welcher der Sprechende das Eintreten der Sache voraussieht. Krüger II, II § 53, 3 Α. 4. Mit τὸ τεόν, welches der Scholiast cod. k pag. 29 bei Ziegler τὸ σὸν μέρος erklärt, vgl. Pind. Pyth. 11, 41 τὸ δὲ τεόν und die gr. Ausg. p. 128 angeführten Stellen. Haupt und Andere verbinden τὸ τεὸν ἡδύ, gaudium tuum. Allein ich habe noch kein Beispiel für diesen Ausdruck, wo das Neutrum eines Adj. der dritten Declination substantivirt ein Epitheton bei sich hätte, gefunden. Es passen nicht Aristot. Eth. Nic. 7, 3, 2 τὸ παρὸν ἡδύ. 7, 12, 2 τῷ αὐτῷ ἡδεῖ χαίρουσιν. Anders ist Mosch. 1, 3 Ἔρως δραπετίδας ἐμός ἐστι. Theokr. 14, 36 ἐμὸν κακόν. Ter. Phorm. 1, 5, 50 tua iusta. Ich nehme jetzt die schon früher empfohlene Conjectur von Briggs und Graefe dn statt un auf, während ich in der gr. Ausg. die Vulgata durch andere Interpunktion (Komma hinter γριπεύς und Kolon hinter ̓ποθάνω, so dass καἴνα μὴ ποθάνω mit dem Verhergehenden verbunden würde) zu retten suchte. Ahrens nimmt eine Aposiopesis an und schreibt καἴνα μὴ ἀποθάνω τό γε μὲν τεὸν ἡδὺ τέτυκται, was heissen soll,et si non moriar - in complexum tuum properabo. Quod vero ad te pertinet, (tibi) dulce est me mori". Diess verstehe ich nicht. Am leichtesten macht es sich Hartung, indem er den ganzen Vers 27 für unächt erklärt. Mit τό γε vgl. z. Β. Isocr. Areop. $ 40 τά γε πλήθη τῶν νόμων. Χen. Hell. 4, 2, 17 und daselbst Büchsenschütz.

ἔγνων πρᾶν, ὅκ ̓ ἔμοιγε μεμναμένῳ εἰ φιλέεις με οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατό τι πλαταγῆσαν, ἀλλ ̓ αὕτως ἀμαλῷ ποτὶ πάχει ἐξεμαράνθη.

εἶπε καὶ ἡ γραία ταληθέα κοσκινόμαντις, ἁ πρᾶν ποιολογεῦσα Παραιβατίς, ονεκ ̓ ἐγὼ μέν τὶν ὅλος ἔγκειμαι, τὺ δέ μεν λόγον οὐδένα ποιῇ.

ἦ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω, τάν με καὶ ἁ Μέρμνωνος Εριθακὶς ἁ μελανόχρως αἰτεῖ· καὶ δωσῶ οἱ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτῃ.

Αλλεται ὀφθαλμός μεν ὁ δεξιός· ἆρά γ ̓ ἴδησῶ

28-30. ἔγνων κτλ., ich erkannte es jüngst dass du mich nicht leiden kannst - als ich an dich dachte (ob du mich wohl liebst) und da nicht einmal das Fernlieb, das Mohnblatt (11,57). welches ich auf dem Arm klatschen lassen wollte, ein Bisschen knallte und sich fest auf die Haut legte (ποτεμάξατο, vgl. 12, 32), sondern so ohne Weiteres aufdem weichen Armehinwelkte. Mit ποτὶ (ν. 30) vgl. 1, 18 und 7, 138. Ausführliches s. gr. Ausg. p. 128-129. Unhaltbar ist die Conjectur von Haupt (Hermes III p. 141 fg.), ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, ἀλλ ̓ αὕτως ἀμαλῷ ποτὶ π. ἐξ.

31. κοσκινόμαντις. Wahrsagerei aus dem Siebe, besonders um Diebe zu entdecken, wird öfter erwähnt, z. B. Lucian. Alex. 9. Philostr. Apoll. Τ. 6, 11 p. 114 Kays. Dass noch heutzutage in Christenlanden Unfug mit dem Erbsiebe getrieben wird, ist bekannt. [Vulg. Αγροιώ statt & γραία, Ziegler & Γροιώ, Ahrens & Γραίω und v. 32 παραιβάτις. Vgl. jedoch gr. Ausg. p. 129-130.]

32. ποιολογεῦσα, ἡ παρακολου θοῦσα τοῖς θερισταῖς καὶ τοὺς στάχυας ἀναλεγομένη. Schol.

33. ἔγκειμαι,,,totus tibi immineo (Catull. 61, 173. Nachahmung?), in te ,,declino" (Hor. Od. 1, 33, 7), tibi acclinis sum (Hor. Sat. 2, 2, 6). Genes. 34, 19 καὶ οὐκ ἐχρόνισεν ὁ

30

35

νεανίσκος τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ἐνέκειτο γὰρ τῇ θυγατρὶ τοῦ Ἰακώβ. LXX.

34-36. ἦ μὰν κτλ. Nachahmung Virg. Ecl. 2, 42: praeterea duo sunt mihi ... capreoli..., quos tibi servo. Iam pridem a me illos abducere Thestylis orat: et faciet, quoniam sordent tibi munera nostra (vgl. ν. 36).

=

35. Εριθακίς nehmen andere als Appellativum · ἡ μισθώτρια. Der Dichter bedurfte aber eines Nomen proprium und wählte absichtlieh ein solches, welches als Appellativum eine schlüpfrige Nebenbedeutung hatte. Vgl. Hor. Sat. 1, 3, 40 Balbinum delectat polypus Hagnae. Cic. 2 Phil. 25 magister equitum cum Hippia vivit.

μελανόχρως. Diess fügt der Hirt hinzu, um Amaryllis noch mehr zu ärgern. Denn die schwarze Haut gilt keineswegs als Schönheit. Vgl. 10, 26-27 mit 11, 19.

36. ἐνδιαθρύπτη, weil du die Kokette mit mir spielest (eigentlich: du thust mir gegenüber als wolltest du zerbrechen, schwänzelst und drehst dich als wolltest du zerknicken fragilis Pediatia, Hor. Sat. 1, 8, 39). Vgl. 6, 15. Ael. V.

H. 3,
12.

37. άλλεται κτλ. Plaut. Pseudol. 1, 1, 105 nisi quia futurum est: ita supercilium salit. ἰδησῶ, Krüger II, 1 § 40 δράω, Buttmann gr. Gr. II p. 160.

αὐτάν; ἀσεῦμαι ποτὶ τὰν πίτυν ὧδ ̓ ἀποκλινθείς· καί κέ μ ̓ ἴσως ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐστί.

Ἱππομένης ὅκα δὴ τὴν παρθένον ἤθελε γᾶμαι, μᾶλ ̓ ἐν χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄννεν· ὁ δ ̓ ̓Αταλάντα ὡς ἴδεν ὡς ἐμάνη ὡς εἰς βαθὺν ἅλατ ̓ ἔρωτα.

τὰν ἀγέλαν χὡ μάντις ἀπ ̓ Ὄθρυος άγε Μελάμπους ἐς Πύλον· ὁ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίναισιν ἐκλίνθη, μάτης & χαρίεσσα περίφρονος ̓Αλφεσιβοίης.

τὰν δὲ καλὰν Κυθέρειαν ἐν ὤρεσι μᾶλα νομεύων οὐχ οὑτῶς ὧδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λύσσας, ὥστ ̓ οὐδὲ φθίμενόν νιν ἄτερ μαζοῖο τίθητι ;

[blocks in formation]

39. ἐπεὶ οὐκ κτλ. Vgl. die plötzliche Aenderung des Sinnes bei Tibull. 1, 2, 7. 1, 2, 11.

40-42. Ἱππομ. κτλ. Atalante, (v. 41) die Tochter des Schoeneus, durch das Orakel vor der Ehe gewarnt, verlangte von ihren Freiern, dass sie einen Wettlauf mit ihr, der raschen Läuferin, anstellten, der über ihre Vermählung oder den Tod des Freiers entscheiden sollte. Hippomenes, welcher um sie warb, erhielt von Aphodrite goldene Aepfel aus dem Hesperidengarten und warf diese hin und wieder auf den Weg, als er den Wettlauf mit Atalante hielt. Atalante, begierig dieselben aufzuheben, verspätete sich im Laufe und ward so von Hippomenes besiegt. Schol. Ovid. Met. 10, 560 u. a. 42. ὡς ἔδεν κτλ. S. 2, 82. uάvn. Der Hiatus vor der Hauptcäsar hat nichts auffälliges. Vgl. 5, 23. 11, 45. 22, 39. Odyss. 19, 192 Iliad. 7, 176. 7, 198. und oft bei HoBavv. Apulej. Met. II

mer.

=

40

45

5, p. 116
85 amoris profundi pedi-
cis alligat maga.

Ne

43-45. τὰν ἀγέλαν κτλ. leus, der Sohn der Tyro, König von Pylos, hatte erklärt, dass er seine schöne Tochter Pero nur demjenigen zur Ehe geben werde, welcher ihm als dva die Herden des Phylakos, die einst der Tyro gehörten, von den Höhen des Othrys in Thessalien bringen würde. Bias liebte die Pero. Da machte sich sein Bruder Melampus, der berühmte Arzt und Seher, auf, jene Herden für seinen Bruder zu holen; erhielt auch dieselben endlich von Phylakos als Lohn für weisen Rath, mit dem er diesem gedient hatte, und brachte sie nach Pylos, worauf Pero die Gattin des Bias und nachmals Mutter der Alphesiboea wurde. Vgl. Odyss. 11, 287 flg. 15, 226. Es ist also für den Hirten das Beispiel einer Liebe, die nach schweren Mühen doch endlich ihr Ziel erreicht.

[blocks in formation]

ζαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων Ενδυμίων, ζαλῶ δέ, φίλα γύναι, Ιασίωνα, ὃς τοσσὴν ἐκύρησεν, ὅσ ̓ οὐ πευσεῖσθε βέβαλοι.

Αλγέω τὴν κεφαλάν, τὴν δ ̓ οὐ μέλει. οὐκέτ ̓ ἀείδω, κεισεῦμαι δὲ πεσών, καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ' ἔδονται. ὡς μέλι τοι γλυκὺ τοῦτο κατὰ βρόχοιο γένοιτο.

von der Venus bei dem todten Adonis: πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο μεί νον Αδωνι, πανύστατον ώς σε κιχείω, ὥς σε περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μίξω. So, den Verblichenen umschlingend war nach dem Scholion Venus auf einem Bilde dargestellt (Bücheler, Rhein. Mus. 15 p. 454). Für μαζοῖο, das nicht zu ändern, spricht Catull. 64, 18. Das Präsens bezieht sich entweder auf solche bildliche Darstellungen oder auf eine Schaustellung ähnlich der, die wir Id. 15, 128 flg. bei dem Feste der Wiederbelebung des Adonis beschrieben finden.

49-50. ἄτροπον

Ενδυμ

A Luna consopitus putatur Endymion, ut eum dormientem oscularetur, sagt Cic. Tusc. 1, 38. Vgl. Theokr. 20, 37. Dazu Urlichs Chrestomathia Plin p. 17 (Plin. H. N. 2, 6, 9).

50. γύναι ist ehrende Anrede wie das altdeutsche frowe. Walther v. d. Vogelweide: scheidet, frowe,

Ev. Joh. 2,

mich von sorgen. Theokr. 24, 86. 2, 132.

50

4.

50-51. Ιασίωνα – βέβαλοι. Odyss. 5, 125 Ἰασίωνι ἐϋπλόκαμος Δημήτηρ ᾧ θυμῷ εἴξασα μίγη φι λότητι καὶ εὐνῇ. Dem Iasion vertraute Demeter ihre Mysterien an. Darauf beziehen sich die Worte oo' οὐ πευσεῖσθε βέβαλοι. Vgl. 26, 14. 51. πευσεῖσθε. S. Dor. § 195 und v. 53 κεισεύμαι.

52. ̓Αλγέω. Mit der Synizesis vgl. 4, 32. 12, 23. 4, 44. 5, 29. 5, 66. 5, 112, 5, 114. 8, 23. 8, 64. 2, 142.

53. ὧδε. S. Anm. 1, 13. Eben so singt der Jüngling bei Arist. Acharn 960 δεύρο δή, δεῦρο δή, καὶ σύ μοι καταδραμοῦσα τὴν θύραν ἄνοιξον τήνδε· εἰ δὲ μή, καταπεσών κείσομαι.

54. κατὰ. Vgl. 1, 118. — γένοιτο ist Ausdruck des Wunsches: nun so möge dir dies wie Honig süss die Kehle hinabgleiten. Corpore at exanimi crudelia lumina pascas. Vgl. Ovid. Met. 14, 728.

« ForrigeFortsæt »