Billeder på siden
PDF
ePub

ἁμῖν τὸ Βρασίλα κατεφαίνετο, καί τιν ὁδίταν
ἐσθλὸν σὺν Μοίσαισι Κυδωνικὸν εὕρομες ἄνδρα,
οὔνομα μὲν Λυκίδαν, ἧς δ ̓ αἰπόλος, οὐδέ κέ τίς νιν
ἠγνοίησεν ἰδών, ἐπεὶ αἰπόλῳ ἔξοχ ̓ ἐῴκει.
ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος είχε τράγοιο
κνακὸν δέρμ ̓ ὤμοισι νέας ταμίσοιο ποτόσδον,
ἀμφὶ δέ οἱ στήθεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος
ζωστῆρι πλοκερῷ, ῥοικὰν δ ̓ ἔχεν ἀγριελαίω
δεξιτερᾷ κορύναν. καί μ' ἀτρέμας εἶπε σεσαρώς
ὄμματι μειδιόωντι, γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς·

99

Σιμιχίδα, πᾷ δὴ τὸ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις, ἁνίκα δὴ καὶ σαῦρος ἐν αἱμασιαῖσι καθεύδει, οὐδ ̓ ἐπιτυμβίδιαι κορυδαλλίδες ἠλαίνοντι; μετὰ δαῖτα κλητὸς ἐπείγεαι; ἤ τινος ἀστῶν

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

καὶ nach οὔπω wie Anth. Pal. 7, 630, 3 und wie et nach nondum bei Tac. Hist. 2, 95. Vgl. Krüger I, II § 69, 32 A. 6.

12. σὺν Μ. Musarum beneficio, gehört zu εύρομες (ευρομεν). Vgl. 2, 28.

13. Λυκίδαν. Vgl. Λύκος 14, 24 und 5, 8. Welchen Freund Theokrit unter diesem Namen uns vorführt, ist nicht zu ermitteln.

15. ἐκ. Vgl. 15, 123.

16. κνακὸν ist wie 3, 5 κνάκων von der natürlichen Farbe (lohfarben) des Bockes zu verstehen [nicht

ein vergelbter Pelz. Am.j So heisst es auch Anth. Pal. 6, 32, 4: κνακὸν ὑπηνήταν τόνδ' ἀνέθηκε τράγον. Die Farbe ergiebt sich aus der Vergleichung des Pferdenamen Kvακίας bei Paus. 6, 10 und aus Babr. fab. 113, 2 coll. 122, 12, wo der Wolf κνηκός und κνηκίας heisst. — δέρ μα. S. Anm. zu 3, 25. ν. ταμ. ποτόσδ. Zum Käsemachen braucht der Hirt den Lab. S. 11, 66. Der Geruch davon hat sich in das Fell,

.

15

20

das er um sich hat, gezogen. Wer Lust hat, mag die Erklärung des Schol. fest halten: εἰώθασι γὰρ οἱ τυροποιοῦντες ἀπορίᾳ χειρομάκτρων ἀποσπογγίζειν τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐν οἷς δερματίνοις εἵμασι περιβέβλην

ται.

17. γέρων. S. Anm. zu 15, 1920. 18-19. ῥοικ. κορύναν. S. zu 4, 49. — άγριελ. S. zu 5, 32.

20. ὄμματι μειδ. Vgl. 27, 69 ὄμμασιν αἰδομένοις. 15, 135. Pind. Οl. 5, 2 καρδία γελανεῖ δέκευ δῶρα. Pind. Pyth. 4, 181. Soph. Electr. 1297. είχετο, und es schwebt um die Lippen ein Lächeln. Voss. χείλους. S. Dor. § 48 und 80.

21. Σιμιχίδα. S. Einl. p. 2, Anm. 7.

22. σαῦρος. Virg. Εcl. 2, 9 nunc virides etiam occultant spineta lacertos. Vgl. gr. Ausg. p. 209-210.

23. ἐπιτυμβίδιαι hiessen die Haubenlerchen, weil sie sich gern in Grabstätten aufhielten. Mit der Femininalendung vgl. 29, 29. [Auch Ziegler schreibt jetzt ἐπιτυμβίδιαι für vulg. ἐπιτυμβίδιοι. Ersteres haben ausser den von Ahrens angeführten Handschriften und der ed. Iunt. auch codex 20 (= Palat. 330) und das Lemma des schol. cod. k.] - ἠλαίνοντι. S. Dor. § 126.

24. κλητὸς, als Gast geladen. Hor. Od. 4, 11, 13 ut tamen noris quibus advoceris gaudiis. Vor κλητός die Ultima von δαῖτα gedehnt

λανὸν ἔπι θρώσκεις; ὥς τοι ποσὶ νισσομένοιο
πᾶσα λίθος πταίοισα ποτ ̓ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει.
τὸν δ ̓ ἐγὼ ἀμείφθην, Λυκίδα φίλε, φαντί τυ πάντες
εἶμεν συριγκτὰν μέγ ̓ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν
ἔν τ ̓ ἀμητήρεσσι. τὸ δὴ μάλα θυμὸν ἰαίνει
ἁμέτερον· καίτοι, κατ' ἐμὸν νόον, ισοφαρίζειν
ἔλπομαι. ὁ δ ̓ ὁδὸς ἅδε Θαλυσιάς· ἦ γὰρ ἑταῖροι
ἀνέρες εὐπέπλῳ Δαμάτερι δαῖτα τελεῦντι
ὄλβω ἀπαρχόμενοι μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρῳ
ὁ δαίμων εὔκριθον ἀνεπλήρωσεν ἀλωάν.

ἀλλ ̓ ἄγε δή
ξυνὰ γὰρ ὁδός, ξυνὰ δὲ καὶ ᾠδά
βουκολιασδώμεσθα τάχ ̓ ἕτερος ἄλλον ὀνασεῖ.
καὶ γὰρ ἐγὼ Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κἠμὲ λέγοντι
πάντες ἀοιδὸν ἄριστον· ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθής

οὐ Δᾶν· οὐ γάρ πω, κατ' ἐμὸν νόον, οὔτε τὸν ἐσθλόν
Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλητᾶν

wie in οἷα vor χρή 14, 64 und in den übrigen gr. Ausg. p. 210 angeführten Stellen. Ahrens schrieb mit ed. Iunt. ἢ μετὰ δαῖτ' ἄκλητος.

25. τοι- - νισσομένοιο. S. Anm. zu 25, 67.

26. ἀείδει. Hesiod. Theog. 70 ἐρατὸς δὲ ποδῶν ὅπο δοῦπος ὀρώρει, νισσομένων πατέρ ̓ εἰς ὅν.

27-28. φαντί wie 2, 45. εἶμεν (wie 2, 41) vorangestellt wie z. B. esse bei Cic. pro Mil. 19, 50. μέγ' ὑπ. Vgl. 7, 100. Iliad.

2, 82.

30. Ισοφαρίζειν, natürlich σοι. Vgl. gr. Ausg. p. 212.

[ocr errors]

τε

31. Θαλυσιάς. Der Weg ist ein Erndtefestweg. S. gr. Ausg. p. 213. 32. εὐ πέπλῳ. Auf den alten Kunstwerken erscheint Demeter in vollständig umhüllendem Gewande. S. Müller Archäol. § 357. λεῦντι. S. Dor. § 126. 33. πίονι. Vgl. 7, 143. Catull 64, 3 pingues mensae. 35. ξυνὰ κοινή wie schon Homer, Iliad. 18, 309. Mit der Wiederholung des Wortes vgl. 9, 17. ᾠδά, uns verbindet der Weg, uns verbindet die Muse. So übersetzt richtig Bindemann, der wie Valck. für Vulg. ἀώς das nothwendige ᾠδά conjicirte. S. gr. Ausg. p. 213.

=

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ώτερος. Vgl. 11, 32 σώτερον = το ἕτερον. 8, 91. ἄλλον. S. 6, 46.

37. καπυρόν,,,argutum" (Virg. Ecl. 9, 36. Hor. Od. 4, 6, 25). Lucian. D. D. 22 μουσικός εἰμι καὶ συρίζω πάνυ καπυρόν. Phanocl. p. 141 (166) in Bergks Anth. v. 18 nennt das Haupt des Orpheus λίγειαν Ορφείην κεφαλήν. στόμα, „ore meo (Cic. pro Deiot. 10, 28) loquuntur Musae. Vgl. 16, 29. 22, 116. Mosch. 3, 72 Ὅμηρος, τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα. Schiller: ihm schenkte des Gesanges Gabe, der Lieder süssen Mund, Apoll.

37-38. κἠμὲ λέγοντι,,me quoque dicunt (ganz wie hier im Versus Adonius) vatem pastores, sed non ego credulus illis" (ganz der Tonfall ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθής), Virg. Ecl. 9, 33.

=

39. οὐ Δᾶν. S. 4, 17. οὐ γάρ πω, denn noch lange nicht. Vgl. Iliad 3, 302. 2, 419 wo dieselbe deutsche Wendung passt und πω nicht mit Fäsi = πως zu nehmen ist. So auch Iliad 3, 306. Odyss. 3, Virgil sagt im Anschluss an diese Stelle, Ecl. 9, 35: nam neque adhuc Vario videor nec dicere Cinna digna sed argutos inter strepere anser olores (v. 41).

226.

40. Σικελίδαν. Nach der Angabe des Schol. bezeichnet Theo

[ocr errors]

66

[ocr errors]

ἀείδων, βάτραχος δὲ ποτ ̓ ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω. ὡς ἐφάμαν ἐπίταδες· ὁ δ ̓ αἰπόλος ἁδύ γελάσσας τάν τοι ἔφα κορύναν δωρύττομαι, οὕνεκεν ἐσσί πᾶν ἐπ ̓ ἀληθείᾳ τι κεκασμένον ἐκ Διὸς ἔρνος. ὥς μοι καὶ τέκτων μέγ ̓ ἀπέχθεται, ὅστις ἐρευνῇ ἶσον ὄρευς κορυφᾷ τελέσαι δόμον εὐρυμέδοντος, καὶ Μοισᾶν ὄρνιχες, ὅσοι ποτὶ Χιον ἀοιδόν ἀντία κοκκύζοντες ετώσια μοχθίζοντι. ἀλλ ̓ ἄγε βουκολικᾶς ταχέως ἀρχώμεθ ̓ ἀοιδᾶς,

von

krit mit diesem Patronymicum den Asklepiades aus Samos, welchem sich uns noch Epigramme erhalten haben. Er war, wie der Schol. vermuthet, Lehrer des Theokrit. Von ihm heisst es bei Athen. 11 p. 473, Β: Σικελίδου παίζει πουλὺ μελιχρότερον. Φιλητᾶν. Philetas von Kos, Lehrer des Ptolemäus Philadelphus, wird vorzüglich als elegischer Dichter gerühmt. Prop. 4, 1, 1 Callimachi manes et Coi sacra Philetae, in vestrum, quaeso, me sinite ire nemus. Vgl. Prop. 5, 6, 3: 4,6, 3 vulg. Ovid. ex Ponto 3, 1, 58 u. a. 41. ἀκρίδας. So verhasst auch die Heuschrecke als Feindin der Pflanzungen ist (5, 108), so wird doch ihr Schrillen vom Landbewohner gern gehört und sie neben der Cicade als Sängerin gepriesen. Anth. Pal. 7, 195 ἀκρίς, ἐμῶν ἀπάτημα πόθων, παραμύθιον ὕπνου, ἀκρίς, αρουραίη Μοῦσα, λιγυπτέρυγε κτλ. - ώς τις. Vgl. 7, 76 und gr. Ausg. p. 215.

42. ἐπίταδες. S. Dor. § 31.

43. τάν τοι κτλ. Zwischen dem Artikel und dem dazu gehörigen Substantivum steht das Pronomen wie 6, 11. Nachahmung dieser Stelle ist Virg. Ecl. 5, 88.

44. κεκασμένον mit ἐπί c. Dativo Iliad. 20, 35, excellens veracitate tua.— ἐκ Διός, Iovis benefcio (vgl. 2, 30. 26, 31). - ἔρνος, ein edler Spross. Vgl. 28, 7. Anth. Pal. 5, 174 Ζηνοφίλα, τρυφερὸν θάλος. [τι κε κασμένον ist Conjectur Meineke's für vulg. πεπλασμένον. Für sie sprechen besonders die Varr. bei Ziegler. Vgl. gr Ausg. p. 216.]

45. ώς, ut tu odisti arrogantiam fastumque inanem. Ως steht mit

THEOKRIT VON FRITZSCHE. 2. Aufl.

45

gleicher Kürze wie 8, 52. [Diese Stelle bestimmt mich die hier gegebene Erklärung der vor nam vorzuziehen. ἐρευνῇ. Ovid. Trist. 5, 4, 7 tristitiae causam si quis cognoscere quaerit. Vgl. Hor. Od. 3, 24, 27. Dor. § 60.

46. εὐρυμέδοντος, eines hohen weit die Umgebung beherrschenden Berges. Hor. Epist. 1, 11, 26 locus effusi late maris arbiter. [Vulg. Ωρομέδοντος. S. gr. Ausg. p. 217, wo im Texte εὐρυμέδοντος zu lesen.]

47. Μοισᾶν ὄρν., die Musenhähnchen. Vgl. 24, 63. Dor. § 40. In ähnlicher Weise sagt Arist. Ran. 92 von tragischen Dichterlingen: ἐπιφυλλίδες ταῦτ ̓ ἐστὶ καὶ στωμύλο ματα, χελιδόνων μουσεία, λωβηταὶ τέχνης. Theokrit spättelt über das eitle Trachten gewisser Zeitgenossen, welche in grossartigen Epopöen mit dem göttlichen Sänger Homeros zu wetteifern suchen. Wen er besonders im Sinne habe, lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen. Bei diesen litterarischen Anspielungen im Munde des Hirten ist Theokrit unleugbar einmal aus seiner Rolle gefallen. Darauf bezieht sich vielleicht auch der Zusatz des Longin 33, p. 117 Weiske, Theokrit sei εὐτυχέστατος ἐν τοῖς βουκολικοῖς, mit einigen wenigen Ausnahmen, πλὴν ὀλίγων τῶν ἔξωθεν. Siehe meinen Vortrag, Verhandlg.der Philologen, Heidelb. 1865 p. 27. Χίος ἀοιδός heisst Homer auch 22, 218.

48. κοκκύζοντες. Pindar sagt Ol. 2, 86 von seinen Nebenbuhlern: λάβροι παγγλωσσία, κόρακες ως, ἄκραντα γαρύετον Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον. ἐτώσ. μοχθ. wie 1, 38.

8

Σιμιχίδα· κἀγὼ μὲν ὅρη φίλος εἴ τί κ ̓ ἀρέσκοι
τοῦθ ̓ ὅτι πρᾶν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον ἐξεπόνασα.“
Εσσεται Αγεάνακτι καλὸς πλόος ἐς Μυτιλήναν,
χῶταν ἐφ ̓ ἑσπερίοις ἐρίφοις Νότος ὑγρὰ διώκῃ
κύματα, χωρίων ὅτ ̓ ἐπ ̓ ὠκεανῷ πόδας ἴσχει,
αἴ κεν τὸν Λυκίδαν ὀπτεύμενον ἐξ ̓Αφροδίτας
ῥύηται· θερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῷ με καταίνει.
χαλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε θάλασσαν
τόν τε Νότου τόν τ' Εὗρον, ὃς ἔσχατα φυκία κινεῖ,

50. κηγὼ μὲν — scil. ἄρξομαι. Dafür sagt der Dichter bescheidener: vide, si forte placeat.

51. ἐξεπόνασα. Vgl. elaborare. Hor. Epod. 14, 12.

52. Εσσεται. Lykidas singt nun ein Lied, worinn er seinem geliebten Ageanax (vgl. Dor. § 36) glückliche Meerfahrt wünscht. Vergleichen lässt sich einigermassen die dritte Ode im ersten Buche des Horaz, wo dieser den Virgil, der nach Athen reisen will, mit frommen Wünschen begleitet.

53. ἐφ' ἑσπερ. ἐρίφοις, beim westlichen Stande der Böcklein. ἔριφοι, Hoedi, sind die drei Sterne ε, ζ, η am Erichthonius (Auriga) unterhalb der Capella. Sie stehen Anfang October bei Tagesanbruch hoch am westlichen Himmel. Die um jene Zeit häufigen Stürme brachte man mit dem angegebenen Stande dieser Sterne in Verbindung. Vgl. Virg. Aen. 9, 668, Hor. Od. 3, 1, 28. Zu ni vgl. Krüger I, II § 68, 41 Α. 2. — υγρά. Vgl. 22, 167. Pind. Οl. 7, 69 ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς.

54. χωρίων. S. zu 5, 82. Im Spätherbste, etwa im November, neigt sich der Orion Morgens bei Tagesanbruch zum Untergange und man kann da sehr gut sagen, er halte den Fuss auf dem Okeanos zurück, oder, weil es sich um den Untergang handelt, er halte seinen Fuss von seinem nächtlichen Laufe an. Vgl. 25, 221. Virg. Aen. 10, 763. Die Zeit, wo der Orion Morgens so am Himmel zu sehen ist, galt für eine stürmische. Daher sagt Hor. Od. 3, 27, 18: pronus Orion. Od. 1, 28, 21: devexus Orion.

50%

55

Virg. Aen. 1, 535: nimbosus Orion. 4, 52 aquosus Orion.

[ocr errors]

55. τὸν Λυκ., me, qui haec canto S. Anm. zu 1. 103. ὀπτεύμενον. S. Dor. § 50. Soph. bei Athen. 13 p. 564, Ο τοίαν Πέλοψ ἴυγγα θηρατηρίαν ἔρωτος, ἀστραπήν τιν ̓ ὀμμάτων ἔχει· ἐνθάλπεται μὲν αὐτός, ἐξοπτα δ ̓ ἐμέ.

56. φύηται. S. Anm. zu 25, 25. θερμὸς, flagrans" (Hor. Od. 1, 25, 13),,,ardens" (Quintil. 4, 2, 96), acer (Cic. Arch. 11, 28) amor.

αίθει,

- κατ

,,urit" (Hor. Od. 1, 19, 5).

[ocr errors]

57. ἁλκυόνες. Per dies placidos hiberno tempore septem incubat Halcyone pendentibus aequore nidis. Tum via tuta maris: ventos custodit et arcet Aeolus egressu, sagt Ovid. Met. 11, 745. Vgl. Aristot. Hist. An. 5, 8 p. 542, b, 5. - στορε σεῦντι. S. Dor. § 49. Virg. Aen. 8, 89 sternere aequor. τα κύ ματατάντε θάλασσαν. Wir würden kurz sagen: die Wogen des Meeres, der Grieche sagt: die Wogen und das ganze Meer überhaupt. Die Alten nannten diess die Figur des ἓν διὰ δουῖν, die man jetzt mit Unrecht verbannt. Der Ausdruck ist aber festzuhalten, wenn man ihn nur richtig versteht. Vgl. Id. 1, 1. Hand, index schol. hib. Jen. 1848 p. 4. Eur. El. 241. Die Römer haben diesen Gräcismus oft. Cic. 1 Cat. 13 quum (aegri) aestu febrique iactantur. Virg. Georg. 2, 192 pateris libamus et auro. Hor. Od. 2, 16, 33 (Nauck). Stat. Ach. 1, 355. C. F. W. Müller, Philologus 7 p. 297. Ovid. Met. 8, 712 annis aevoque solutus u. dgl.

58. τόν τε Νότον κτλ. Auch diese Accusative hängen von στο

ἁλκυόνες, γλαυκαῖς Νηρηΐσι ταὶ τὰ μάλιστα ὀρνίχων ἐφιλάθεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα. Αγεάνακτι πλόον διζημένῳ ἐς Μυτιλήναν ὤρια πάντα γένοιτο, καὶ εὔπλοος ὅρμον ἵκοιτο. κἀγὼ τῆνο κατ ̓ ἦμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων τὸν πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξῶ πὰρ πυρὶ κεκλιμένος, κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξει.

[ocr errors]

ρεσεῦντι ab. Vgl. Hor. Od. 1, 9, 10 divi — stravere ventos aequore fervido deproeliantes. Es ist kein Zeugma, wie Wüstem. will. ἔσχατα, algam infmam, der Seetang im tiefsten Meere, inverso mari (Hor. Epod. 10, 5). S. gr. Ausg. p. 220.

60. ὀρνίχων. Vgl. v. 47. — ἐφι λάθεν. S. Dor. § 120b.

62. εὔπλοος, nach glücklicher überstandener Meerfahrt möge er zu unserm Hafen wieder kommen. [Weiteres s. gr. Ausg. p. 221.]

63. τῆνο, quo die ille sospes ad me redierit. ἀνήτινον. Dill, anethum graveolens Linn., wurde von den Alten vielfach zu Kränzen verwendet. Alc. frg. 36 p. 278 (380) in Bergks Anth. άλλ' ἀνήτω μὲν περὶ ταῖς δέραισιν παρθέτω πλέκταις υποθύμιδάς τις, καδ δὲ χευάτω μύρον ὧδυ κατ τῶ στήθεος ἄμμι. Virg. Ecl. 2, 48. Theokr. 15, 119.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

60

65

genehme Herbe zu geben und zu bewirken, dass er sich länger hält. S. gr. Ausg. p. 222. [Analogien aus dem Gebrauche der jetzigen Griechen veranlassen mich, diese Erklärung der früheren vorzuziehen, nach der ich πτελεατικὸν οἶνον = genus vini arbustivum (Colum. 12, 41) nahm = Wein von Reben, welche an Ulmen gezogen waren. Von diesem Weine schreibt Athen. 1 p. 31, D Πολύβιος διάφορον οἶνον ἐν Και πύῃ φησὶ γίγνεσθαι, τὸν ἀναδεν δρίτην καλούμενον, ᾧ μηδένα συγκρίνεσθαι. Aber diess war italischer, nicht griechischer Brauch (Plin. H. N. 14, 3). Gewöhnlich schreibt man Πτελεατικὸν οἶνον und denkt an einen Ort Ptelea, über dessen Lage aber in den Scholien so verschiedene Ansichten sind, dass man daraus sieht, wie die alten Erklärer selbst im Dunkeln tappten.]

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »