Billeder på siden
PDF
ePub

AARSBERETNINGER OG MEDDELELSER

FRA

DET STORE KONGELIGE BIBLIOTHEK.

UDGIVNE

AF

CHR. BRUUN,

OVERBIBLIOTHEKAR.

FJERDE BIND.

1889-1897.

KJØBENHAVN.

GYLDENDALSKE BOGHANDEL.

THIELES BOGTRYKKERI.

HARVARD COLLEGE LIBRARY
IN MEMORY OF
WILLIAM HENRY SCHOFIELD
APRIL 6, 1931

T

1

Aarsberetninger..

Indhold.

Beretning om Finantsaaret 1889-90
Beretning om Finantsaaret 1890-91
Beretning om Finantsaaret 1891-92
Beretning om Finantsaaret 1892-93
Beretning om Finantsaaret 1893-94
Beretning om Finantsaaret 1894-95
Beretning om Finantsaaret 1895-96
Beretning om Finantsaaret 1896-97

.....

Side

CLXXXVI

I

XXVI

LII

LXXVIII

XCVIII

CXXIV

CXLVI

CLXVI

Meddelelser

1-470

Index Librorum Sæculo XVmo impressorum, quorum Exempla pos-
sidet Bibliotheca Regia Hafniensis, e schedis editus, quas scripsit
Jørgen Andresen Bølling, quondam Præfectus Bibliothecæ Regiæ
Hafniensis....

Libri xylographici

Libri typis impressi

Addenda ...

Corrigenda

Tabula Librorum supra nominatorum vel descriptorum secundum ordinem alphabeticum nominum urbium disposita 359 Tabula Nominum Typographorum

462

Designatio Librorum Virorum doctorum, qui in hoc indice
conficiendo consulti sunt....

1

3

5

354

356

468

Beretning om Finantsaaret 1889-90.

1. Den danske Afdeling.

Bibliotheket har i Finantsaaret 1889-90 modtaget Meddelelse om Oprettelsen af 16 nye Bogtrykkerier, nemlig 9 i Kjøbenhavn, 2 i Aalborg, 2 i Aarhus, 1 i Næstved, 1 i Randers, 1 i Slagelse.

Den aarlige Aflevering af Tryksager fra Bogtrykkerne har givet følgende Resultat:

I Kjøbenhavn er der fra 94 Bogtrykkere afleveret: 29 Aviser, 243 Tidsskrifter, 2257 Bøger (af hvilke 634 ere Smaaskrifter), 593 Sange, samt Plakater for 5 Theatre.

Fra 148 Bogtrykkere udenfor Kjøbenhavn er der afleveret: 161 Aviser, 76 Tidsskrifter, 1309 Bøger (af hvilke 708 ere Smaaskrifter), 364 Sange, samt Plakat for 1 Theater (i Grenaa). Ialt er der afleveret fra 242 Bogtrykkere: 190 Aviser, 319 Tidsskrifter, 3566 Bøger (af hvilke 1342 ere Smaaskrifter), 757 Sange, samt Plakater for 6 Theatre.

Alle de Bogtrykkere, som ved Udgangen af det foregaaende Finantsaar stode til Restance med deres Afleveringer, have i dette Finantsaar indsendt, hvad de da havde trykt. For hele Aaret 1889 staa 4 Bogtrykkere, alle udenfor Kjøbenhavn, til Restance, medens 3 Bogtrykkere, alle i Kjøbenhavn, staa til Restance for andet Halvaar af 1889. Fra 6 Bogtrykkere i Kjøbenhavn og fra 4 udenfor Kjøbenhavn (alle i Jylland) er der modtaget Meddelelse om, at de Intet havde trykt, som

a

« ForrigeFortsæt »