Valdemar den andens jydske lov: efter den Flensborgske codex ; tilligemed den 1590 foranstaltede ny Udg. af Loven og den af Ekenberger 1593 besörgede plattydske Overs. af samme

Forsideomslag
Peder G. Thorsen
Berling, 1853 - 332 sider
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Udvalgte sider

Populære passager

Side 6 - ... forandrede Form, som Händskrifterne af Loven og Sproget havde i Slutningen af 15. Arhundrede. Til de latinske Glosser og Anmaerkninger, som ledsage Udgaven, har derimod Bogens Tittel aleñe Hensyn, i det denne endog slet ikke naevner den ogsâ deri indeholdte latinske og danske Text.

Bibliografiske oplysninger