Danmarks krigs- og politiske historie, fra drigens udbrud 1807 til freden til Jönkjöping den 10de december 1809, Bind 2

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Udvalgte sider

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 543 - La guerre permet les ruses, elle ne permet pas de engager pcrsonolleincnt sa parole d'honneur pour une chose, qui ne est pas vrai. Je ne prendrois pas la liberté de toucher ce point, Monseigneur, si mon but n'était d'éteindre tout ce, qui peut mettre de l'aigreur entre les deux nations avant la paix, pour que tout ce qui rappelle cette guerre puisse être enseveli dans l'oubli. Au reste je souhaiterai, que votre Altesse...
Side 16 - Pladsene være ryddeliggjorte, for at de til den Tid „begyndende Værker kan have fri Plads for deres Skudlinier.1' Endelig blev ved Kongeligt Rescript.
Side 125 - Majestæt havde megen Aarsag til Mistanke, og billig „Grund til Klage; desuagtet afholdt han sig fra al Bebrejdelse.
Side 233 - Cas?e, imod at de i Tidens Længde, »naar deres Kaar forbedre sig, da lidt efter lidt igjen afdrage ben'ieldte Aars Skatter, som saaledes ansees for en rentefri Gjeld.
Side 444 - Dem paa det Defensive, og blot i Tilfælde af at ,,et betydeligt Coup lod sig tænke, maae De vove et Udfald...
Side 89 - Forlegenhed i Overvejelse, hvori Danmark er bleven sat ved Eng„lands uventede Angreb og...
Side 390 - Jessen, kjæm„pede ved Oddens Kyst den 22de Marts 1808, i 3 Timer med 2 „engelske Linieskibe, tt'iltemoei , Kongedybets Helt, Duhierup og „Sotand med 69 (61) af Menigmand faldt. Rothe, Top, Verry, ,,7'osirup og 132 (124) saaredes. Vraget blev erobret; men „Danmarks Sohæder stadfæsledes.
Side 454 - Svenske Tropper rykke saaledes efter Krigens Love ind i „Eders Land, for al forekomme de Fiendlligheder, som true deres eget.
Side 182 - Rigs-Marchal var vant til, at der anvistes ham et passende Hotel til Bolig og i samme sorget for hans Taffel og (ivrig...
Side 166 - Marchallen fra denne engang fattede Anskuelse, saa ind„finder den sig dog atter ved den ringeste Anledning eller...

Bibliografiske oplysninger