Billeder på siden
PDF
ePub

*

Lodwin, pys y ceirw.

Marubiwm rubens, morddynaid pabi yw.

cochon, morddynaid duon. Loliwm, gwyg, bwlwg yr yd. Marabiwm albwm, morddynaid Lotus urbanus, pys y ceirw.

gwynnon, morddynaid llwydLolia, craf y nadredd.

on, llwyd y cwn, llwydyn Ligna omnia, tafod yr hydd.

chwerw, perwherwyn. Lobgyry, y tewlaeth.

Mala, afalau, pwmmod. Lucoion, melyn y gauaf, melyn Malwm aurantiwm, afal euron, y gwelydd, murwyll.

euronen, eurbwmp. Lupinus, îlewyg y blaidd, Malwm terræ, bara' r moch, y Lycopus, llysiau'r fam.

mochwraidd, egel. Lychnis, rhoscampau, yr elfan- Melampyrwm albwm, biwlith, nog, bannogan.

buelith. Lysimachiwm, helyglys, gwaed- Melilotus, meillion y ceirw. lys.

Melisa, gwenynllys, gwenynLichen marina, llaswyr.

ddail, llysiau'r gwenyn, llys. Libanws, llibanwydd, y tus- iau'r mêl, gwenynog, llyswydden.

iau'r mel, mellys. Lycopsis, tafod yr ych mawr. Melaniwm, ysgidiau'r gog. Lycopodiwm, crafanc y blaidd, Melanthiwm, bwlwg Rhufain,

gwinedd y blaidd, mwswn y bwlwg lledfegin.
mynydd.

Mentha, mynt, forlys. Lychnitis, cas gan y cythraul. Mespilws, ceri, cerien sarphLutëola, aurfanal, y corrfanal, wydden, sarphwydd. melynog y waun.

Meticulwm, dail meiwon. Lunaria, gwlanllys, y wlanog, Mercurialis, sawdl y crydd, llys

cadenllys, y lloerlys, can- iau'r gwr da. wyll adar.

Melitotwm, y wydroeth, y wewLuciola, tafod y neidr.

yrllys.

Mercuralia, craf y geifr.
M.

Mercuriwm, argyry, arian byw.

Mentastiwm, mynt y meirch. Malva, malw, malwedlys, mal-Mentha aquatica, mynt y dwr.

wottan, malwedlys, malwed. Merica, þanal, banadi.
og, malwydd, y feddalac, Minera, glist, mynor.
melfedlys, hoccys.

Mezerion, llosglys, llysiau'r llosg, Malva sacra,

malw bendigaid, y bliwyn, bliw, bliwlys, yr holihocc

yw, hoccys godrwyth. Mair.

Mezerion albwm, yr odrwyth Malvaviscus, malw y morfa, wenn, canys blodau gwynmalw yr hel

non a fydd arno, nidwydden Mastic, gwm, llysnof, llysnofedd y gwydd, llysnodd.

Mezerion rubwm, yr odrwyth Macia, y mas.

rudd, blodau rhuddgochion a Matrisilva, gwyddfid, y mel- fydd arno, nidwydden goch.

wydd, melwydd y perthi. Mirica, dynhaden, epome. Mamoria, crafanc yr arth. Millifoliwm, y filwydd, llysiau'r Maturalis, craf y geifr.

gwaedlin, milddail. Marmorilla, y drydon, llysiau Morwm, mwyaren,

cychwlyn, cychwlyn. Morus, mwyarwydd, mieri, drysi. Majorana, eidran.

Morus arbaria, mwyarbren, Magistrantia, pelydr ysbain.

mwyarwydden, morwydd.

wenn,

y ferwr.

yr ardd.

Morella major, mochlys. Nastwrtiwm agrestis, berwr Morella minor, y droedrudd.

gwyllt. Morsus caline, y glwydd. Nastwrtiwm lapidwm, berwr Morsus galina, gwlydd, brech- cerrig. lys, y llynnorlys.

Nastwrtiwm sylvestris, garlleg Morsus diaboli, y gaswenwyn, bara'r cythraul, tamaid y

Nardus, nardd, yr eliog, gwrthlys cythraul. Milesolis, y gromil, y gromel. Nectaria, marchalan. Miety atorcu, yr yswydd, ys- Neurospaston, mieri Mair, rhos wydden.

y cwn, breilenllwyn bêr. Morsella major, llysiau'r môr, y Narce, ysgyllys. morllys.

Nepta, mynt y gath. Morsella minor, llysiau Bened, Nepte, erfin. benediglys.

Nicea, y bengaled. Myrta, llysiau'r giau, gieulys, Nice alba, y benlas. gewynllys.

Nigea nigra, y bengaled. Myrtus, myrtwydd, mordywydd. Nigella, ysgithlys, githlys, llysMyrtus silvestris, gwyrlin, gwir- iau'r gith, hefyd dynaid.

linwydd, gwyrlinen, helygen Nigella Romana, bwlwg Rhufain. bêr, helyg y waun, helyg y Nomma, y llwyn gyfagwy, y chwain, mordywydd y gors, faccwyog, baccwyog.

helyg y gors, corrhelyg y gors. Numularia, y canclwyf, yr hollMyrtus hortensis, gwyrlin y

gur, arianllys.
y gerddi, gwirlin lledfegin, Nux juglans, cnau ffreinig.

myrtwydd, mordywydd. Nux avelana, cnau cestin. Muraliwm, y murlwyn, pelydr | Nymphea, alaw, rhos y dwr,

y gwelydd, llysiau'r murddin. breilen y dwr. Muscus, mwswrn, mwswgl. Nucus, collen, cneuwydden, collMysotis, clust y lygoden.

wydden. Myacanthon, celyn y mor, mor- Nucus sylvestris, collen wyllt. gelyn, y cysglys.

Nucus barbaratus, collen ledMyriophyllwm, milddail ior- fegin.

orth, milwydd. Myrra, myrr, gwm.

0. Myrtoselinon, clust y lygoden.

Odorata, rhocclys, fforlys, ysN.

pigan, yspiglys, bleision,

sychlysiau. Napus, erfinen, erfin.

Occularia, llysiau'r olwg, y Nappiwm, yr erfinog, erfinllys. wyrddoneli. Nasturtiwm, berwr, mwstarth. Occulis Dei, ut spensolis, llysiau Nast wrtiwm hortensis, berwr Crist, golwg Crist. geradi.

Occulis Christi, y wyrddonell, Nastwrtiwm aqaticwm, berwr gwerddonllys, golwg Crist, dwr, berwr ffynonau.

llygad Crist, goleudrem. Nastwrtiwm gallicwm, berwr Occulis bovis, llygad yr ych.

ffrengig, berwr gerddi. Olusatrwm, march berllys y Nastwrtiwm porcin wm, berwr gerddi, perllys y cestyli. moch.

Olus, cawl, march ferwr, berwr Nastwrtiwm pratensis, berwr teulu. meusydd.

Olibanwm, ystor, tus gwyllt.

am ran wen.

Occulus caninus, llygad y ci. Paralys, samwl, samylen, deigreu Oleoselinon, march berllys yr hel, Mair, llygad Ebrill, corfannog

march berllys y môr, yr hel- y waun, y dew bannog fechan, ogan.

priellau penclwm. Occulus leporis, llygad yr ys- Polianthys, corfannog yr ardd, gyfarnod.

sammwl y gerddi, priellau'r Oenanthe, y tormaen, yr eglyn, ardd, priellau corbi, corbien, y gromii.

corbiod. Os mundi, pỹs y llygod, gwyg. Panis cuculi, suran y gog, suran Osimwm, brenhinllys.

y coed, surfeillion. Organ, mesuriaid, meswraidd, y Phalaris, yr eigryn, gwenith yr mysyriad.

ysgyfarnog, crydwellt. Oreoselinon, perllys y mynydd, Panicwm, y gibog, ciboglys. gwidigdda

Panis porcinws, clor, cnau'r Origanwm sativwm, corfynt y moch, bara'r hwch. gerddi.

Parietaria, llysiau'r pared, parOriganwm sylvestris, corfynt y edlys.

crieigiau, mynt y creigiau. Partheniwm, tormwyth gwynn, Oricwm, blorlys, bloran. Orchis, yr erith, ceilliau'r ci, y Palmus, y llymddreiniog, y llew

galdrist, tegeiriau ystongroes. ydd, y palflys. Orpina, y fywydog, yr orpin, Papaver, bwlwg, pabi y cysglys, briweg.

drewlys. Orobanche, tagwyg.

Papaver erraticwm, bwlwg yr Ostris, y gingroen.

yd, cysglys yr yd. Osiliwm, tringol, suran.

Papaver sativwm, bwlwg yr Organwm, mynt maenau, maenau- ardd, bwlwg lledfegin. llys, maenllys, mynt y graig. Palma Christi

, llun llaw Crist, Olewm, eliw, gliw, olew.

llysiau'r fam. Olea, gliwydden, éliwydden, ol. Pastinacia hortense, pannas. ewydden.

Pastinacia agrestis, pannas y Ophioscorodon, garlleg gwyllt,

moch, efyrllys. craf y meusydd.

Peplws, llaeth y cythraul. Oxys, suran y coed.

Petalitis, corn y carw, corn yr Oxalis corvi, suran y frân.

hydd. Oxalys, suran yr yd.

Pedram, y by byrllys. Oxylapathwm, tafol Mair, tafol | Pespalle, hefyd gwrthlys, yr surion.

l'escaballe, S alan hen. Oxytriphyllwm, meillon coch- Pescoliwm, bing, y droedrydd,

y on, rhuddfeillion, hefyd sur- Pelitaicwm, llawredyn y ddaear. an, tringol.

Porrwm, cenin. Ophioglosswm, tafod y neidr. Pes leonis, troed y llew, y feid

y iog lwyd, (gwel ymlaen 1.G.) Peristerios, y dderwen fendigaid,

cas gan gythraul, gwylldarf, Pacitaria, coantafawl

tarfellyll. Patoria, bibasinpen, gyta y ffer Persicaria, dail y dindost, eliniog

rhag pob goch, y bengoch. gweli.

Perforata, y gandoll, gowallon, Peretus, pelydr.

godwallon. Panis oncli, surion y coed. Pes leporina, troed yr ysgyfarnog. Petilion, peuros, breilan segli: Pes milvi, troed y barcud.

*

Pes corvi, troed y frân.

Pix, pyg. Pes anserina, troed yr wydd. Picea, pygwydden, ffyrwydden, Pes puli, troed y cyw.

terrwydden. Portulaca, troed y cyw. Pigula minor, tafod yr edn, tafod Potamogitwm, llynnwellt, dyr- y deryn. wellt, gwellt y dwr.

Polygonwm, y ganhewin. Perpacantha, troed yr arth. Polyanthemwm, blodau'r menyn, Pes alauda, troed yr hedydd, y beneurad, troed y frân. blodau'r hedydd.

Pæonica casta, Pesvituti, y fabcoll.

blodau'r brenin Pentafoliwm, pump dalen. Pæonoia, blodau'r brenin, coronPervincia, perfagl.

llys. Periphoron, pluf y waun, plufy Polypodiwm, rhedyn y deri, gors, pluf y brwyn.

rhedyn y canddo, llawredyn Pes muli, y fábcoll.

y derw. Pesiliwm, llysiau silin.

Polipopiwm, llawredyn y llwyf, Pes leonis, troed y llew, y feidiog llwyfredyn. las, llysiau'r gerwyn, y ger

Pinus, pinwydden, ffinydwydd. wynllys, llysiau'r cwrw, cyr- *Polipopiwm lilinwm, llawredyn flys.

y llwyf. Perpensa, bolgarn yr ardd, y Pneunomanthe, blodau Mihanggwrthlys.

el. Pencedanwm, ffenigl y moch, Portulaca, porpin. piglys, pyglys.

Polygalwm, llysiau Crist. Pedicularia, y lleulys, llysiau'r Potamogeton, 'llyriad y llynn, lau, llewyg y llau.

llyriad y dwr. Pentaffilwm, dail y pumpys. Potentilla, y dinllwyd, y dorrPhilistis, tafod yr hydd, y tan- llwyd. llvy, dail y tanllosg.

Pulegiwm, pigle y brymlys, Philochares, chwerwyn llwyd, breflys, coluddlys.

llwyd y cwn, llwyd y galchen. Pulmonaria, llysiau'r ysgyfaint, Phaseolus, ffa ftreinig, ffa mar- callodr y derw. chell.

Prosopis, cyngaw, y gyccwallog, *Petrosiliwm perllys, mynach- cyccwallys. lys, sewlys.

Prunioli, bwyd llyffaint, ellyllys, +Petrosiliwm olioselinwm, yr yr ellyllog.

halogan, yr helogan, march- Pursa pastoris, pwrs y bugail, berllys yr hél.

llysiau'r tryfal. Piganiwm, hefyd | blodau'r Prunella, y feddyges ddu.

} brenin, rhos y | Pulagiwm, berge. brenin, rhos y mynydd, pioni. Puenica, puingc. Pisosella, clustiau'r llygoden. Pseudo narcissus, yr ylfinog, Pilocella, y dorllwyd.

croeso gwanwyn. Pimpinela stepmodo, llysiau Psillion, llysiau'r chwain, y llysy rawt, llysyrlys.

chweinllys. Plantago major, 'liydan y ffordd, Psychotrophón, bittain, danyr egorllys.

, }

nogen, y ddeiniog. Plantago minor, y llwynhidydd, Pulicaria, llysiau'r chwain.

ystelynes, ystelynllys. Pternica, ystrewlys, trewlys, dail

y trew,

* Petroselinon. I. M. + Petrosilion Oleoselinon. 1. M.

* Polypodium, yn ddiamau. I. M.

Pungentia, sinsir y gors, yr ith- | Rosa, rhos, brail, breilwy, egroes

rog, githran y gors, y boeth- wydd.
wraidd.

Rosa canina, rhos gwylltion, Primilavois, priellan, priellen, breilwy gwyllt, rhos crewyll, samwl.

ciros, rhos y cwn, rhos y Pympyrnel, llysiau'r cryman, perthi. brathlys.

Rosa solis, y dawddrudd, toddPyretrwm sylvestris, pelydr edigrudd, y dawddlys, *ariangwyllt.

llys, gwlithlys. Pyrola, y goedwyrdd, gwyrdd y Rosmaris, rhosmari.

gauaf, gwyrdd y coed. Rhibes, rhyf, rhyfwydden, rhyfPyrus, geligwydd, peranwydd, on, rhyfonwydd. Pyrwm, peranen, geligen, grwn- Rhibes aquatica, rhyf y nentydd, en, grwnigen, rhwnigen.

rhyfon y nentydd, rhyfon Pyren, cerien, ceri, had neu duon.

gnewyll, ffrwythau a llysiau. Rhibes hortensis, rhyfon lledPyrethrwm, pelydr, y pelydre. fegin, rhyfon y gerddi, rhyfon

cochon. Q.

Rubia silvestris, y fandon, llysi

au’r erydd. Quercus, derwen, darwydden, Rubia minor, friwydd wenn, deri, derwydd, derw.

briwydd, briwlys. Querculus, derwen Gaersalem. Rubia, y wreiddrydd, cochQuercula benedicta, y dderwen wraidd, cochlys.

fendigaid, cas gan gythraul. Rubus, mwyarwydd, mwyaren. Quinquefoliwm, y pumpys, dail Rumex, tafol

, suranog. y pumpys.

Rumex medicinalis, marchdafol Quinquenervia, ystylynes, y y meddig, tafol briwddail. llwyn hidydd.

Ruscus,

celyn Mair, celyn

Ffrainc, celyn Gwent, corR.

gelyn, celyn y wrach.

Ruta, rhud, rhuw, torrwenwyn, Rapum, erfinen, erfin.

gwenwynllys, llysiau'r echRanunculus, troed y från, chwys rysaint.

Mair, blodau'r menyn, eg-
yllt.

S. Raspis, afan, mafon, meiwon, Sata, yd, ceri, cnewyll, had, meiwydd, mefynwydd, mef

gwyfon, grawn. ynen. Rhaphanus hortensis, rhuddugl Satoria, yr heonllys, yr uchelfar, lledfegin.

gwysglys, gwysgonllys. Rhaphanus agrestis, rhuddugl y

Satella, ydig, efr, gwenith y cythmeirch, rhuddugl gwyllt.

raul, had y drwg. Rhamnus, rhafn, pren rhafn, Satyriwm, tegeiriau.

rhafnen, rhafnwydden, mwy: Satureia, sewyrllys, y selsiglys, ar ffrengig.

llysiau'r selsig, y sorelys. Rhabarbarwm, y suranog fawr, Salix equina, rhawn y march,

Salix, helig, gwielwydd. march dafol y gerddi. Rhesta bovis, cas gan arddwr,

cedor y wrach. hwp yr ychen, drain y gaf

aelon, tegwch meinwen. Arienllys, undoubtedly. 1. M., i.e. Ronilla, eunof, ewnof gwyllt.

the same as gwlithlys.

« ForrigeFortsæt »