Billeder på siden
PDF
ePub

gron doddaid.

Botris, derwen Gaersalem. Clematitis, ysgarllysc bychan. Bransí, crynllys, crynddail, y Cardus niger, ysgall duon.

Cardus maculatus, ysgallen fraith. Brassicca, breswg, bresych. Crassula minor, y ffaflys, yr Brionia, coedrwym, greol y cn, orpin.

eirin gwion, gwion y perthi. Cardamonia, grawn Paris. Belliwm, priellau Mair, deigren Capillis Veneris, gwallt y ForMair, sammwl.

wyn. Beata, melged, sewlys, Caprifoliwm, gwyddfid, gwyddfel, Beta, y chwecclys.

Cynanthemis, llygad yr ych. Bardana, cyngaw, baw mwcci. Capnonia, mwg y ddaiar. Barba senis, barf yr hen wr. Carex, hesg, gellesg, gelesg. Branca, trigon, tygron.

Cassythia, llysiau'r llindag. Bonia, hiawl.

Cardus Veneris, cribau'r pannwr. Boletus, grion, grionen.

Calendula, sensegl, rhuddos. Bacca palustris, llus, llusi. Chimilla, y feidiog las. Bacchar, menig Mair, meddyg y Coronopus, dant y llew. bugail.

Consolida major, cyfardwf. Bacciferia, gruglys.

Crithmwm, ysgyrydlys y mor. Barbarea, berwr Ffrainc. Cardus benedictus, ysgall benBatws, mwyarwydd, mwyar. digaid. Benedicta, y fabcoll.

Chamepitys, palf y gath. Berberis, y pren melyn, drain Cornus silvestris, pisgwydden. ysbin, greol ysbin.

Camilon, ysgall y blaidd. Bifoliwm, gefellys.

Cineria, llysiau'r llydw. Bipennula, gwlydd Mair. Capsella, mwstarth. Bismalva, malw yr hêl.

Consolida minor, llygaid y dydd. Blephara, alaw, llynnon. Coronopus, erllyriad y mor, Blitum, blithan.

Cyclamenis, didol, didenol.

Carota, moron, dawcan goch, C.

ciwig yr ardd.

Calaminthus, mynt y gath, mynt Caro, garddwy.

bendigaid. Chamaerops, dail yr ysgyr. Cynosrhodes, rhos y cwn, breilwy Chelidonia, melynllys, llysiau'r y perthi.

wenol, y ddilwydd felen. Convolvulus, y taglys. Centauria, bustl y ddaiar. Cicerbita, ysgall y moch. Calamentha, mynt y mynydd. Canopican, cyfoglys. Cariophiliwm major, benigan, Cimbaria, llysiau'r geinog. clawen ffrengig.

Consolida media, glesyn y coed. Cariophiliwm minor, pinc, ceian, Crispinus, yspinwydd, y pren ceilys.

melyn. Cumminwn, llysiau'r hedydd. Cucumerasinus, dynaid gwynCochlearia, chwerfwr, y chwerfell, golofan.

Crithamon, eliglys, githrell. Cyperus, ysnoden Fair, gelinllys. Cannabis, cywarch. Consolidaregia, yspardunllys, Cawlis, cawl, callorlys.

yspardun y marchog. Castania, cestin, cnau cestin, Ceraswm, ceiros.

cestinen, cestinwydd. Capina, corwynwyn, ceninog. Chameleucis, troed yr

ebol. Cæpa, gwynwyn, egryn, egran.

Cinamoniwm, canel. Chamaedaphne, perfagl. Crocus, saffar, y feddyges felen. cedd y cwn. Crambe sativa, yscedd y gerddi,

non.

cwn.

Consolia, mader, llysiau Mair.

Çanufenta, corfanadi.
Chamaemiliwm, milwydd.
Cedrus, cedryswydd, llibanwydd.

D.
Clobina, dulys, alisantr,
Clutumws, yr engraff.

Dans leonis, dant y llew.
Cladiolws, yr hylythr, y gloria. Dastys, nele, y gandoll.
Cariophilis, claw, clawen, y

clawen, y Dragontia, neitrlys. clawan, y clewyn.

Diapensia, clust yr arth, yr Centoria, ystol Crist.

olchyddes. Concloida minor, yswinfri. Digitalis, ffiol y ffrith, byssedd y Cetra, redyn y gogau. Cisampelis, berthlys.

Dancus, nyth yr aderyn, panCristagalli, arian gwion.

ygan, panwg, ciwig. Comeria, barf y bwch. '

Daphnoides, clust yr ewig, glas Cicuta, cegyr, cegyr oer, cegyr

y gaiaf, nidwydden las. Bened.

Dictamen, y ddittain. Cnita mattifera, y bumystl, Dactytia, gofyslys. pymystl.

Dardana, cyngaw. Catabrica, blodau'r gog. Deliteria, clych Enid. Cynoocrambia, yr yscedd, ys- Damasconia, llydan y ffordd.

E. yscedd lledfegin. Ciglesia, pigle, woodstarre. Enulacampana, marchalan y Coliandria, coliawndwr, colian- llwyglas.

coliandr, brwysg- Ebulwm, ysgaw bendigaid, gwaed edlys.

y gwyr, corysgaw. Cyanws, y clafrlys.

Endiva, yr ysgellog. Crenaria, bwlwg yr yd.

Elleborwm, pelydr ysbain, y Calendula, swyn-ystres.

torrgos, y torrlaeth. Craspula,' y ganhewin.

Enfragon, y waedlys fawr. Cardamwm, berw'r lledfegin. Erythrodanwm, y wreiddrudd, Culaniwm, llysiau'r dom, y din- y gochwraidd, madr. llys, dail y dindost.

Erygiwm, ysgall boglynog. Confeiria, gludoglys y cwmffri, Ervwm, pys yr aran. llysiau'r cwlan.

Ebulusia, y greulys fawr. Cadania maria, berwr.

Erigerwm, y benfelen. Casofoliwm, craf y geifr.

Enfatorwm, y feon chwerw. Canfeged, cyflaith.

Efatica, cynglennydd. Colocasia, mynt y meirch. Erratica, treigledlys, elinog goch, Castania, castain, cneuwydden, y benrudd. gestin, cestinen.

Eleboniwm nigrwm, y gloerllys Convolvulws major, cloffrwym y fawr.

cythraul, cloffrwym ymwcci. Eruca, y pybyr gwynn. Codyla, yr amranwen.

Erisimwm, berw'r gauaf. Cam, claer, orchwyrydd. Ebuntia, ysgaw bendigaid, gwaed Calemintwm, mynt y feisdon.

y gwŷr. Cifrwm, erwaint.

Elebiarni, cyflaith. Carifoliwm, y fabcoll.

Equisetwm, rhawn y march. Cessesta, banadl, banal.

Elatine, llysiau'r gerwyn. Cucnander, us maeldaf, zena. Eleborws, troed yr arth, llewyg Crimillimwm, y gromil:

y llynger, llyngerllys.

drwn,

Eupatoriwm, y drydon, troed y

dryw, drywlys.
Euphrasia, golwg Crist.
Eringo, morgelyn, y cwsglys.
Erica, grug, y grelys.
Eleniwm, marchalan.
Ervilia. gwyg, pys yr adar.

Filicula virginea, gwallt y For

wyn.
Fragania, corwynwyn, cibellau,

cibellys, y cebyddlys.
Filitis, tafod yr hydd,
Funda sexsanet, ysgall.
Filape, dywlath, dywla.

G.

F. Fabaria, berwr Taliesin, yr orpin, Gicumala, y ddalen ddu, y goedffaflys, y fywydog.

wyrdd, glas y gauaf. Febrifuga, tormwyth, chwerwyn Grosula, gwyfon barfog, gwyfongwynn, yr amranwen.

en farfog, grwys eirin, grwys Fungus, grion, madarch, ffwnge eirin Mair.

y ddaiar, mwg y ddaiar. Grossularia, grwyswydd. Farfara, troed yr ebol, pesychlys. Galingal, ysnoden Fair, ysnoden Farfaria, y bittain, dannogen, llys. cribau sanffred.

Gingibera, sini, sinsyr, ginber, y Filex, rhedyn, ffil-lys.

torwynt. Fragaria, gwlydd syfi.

Gallicristi, y geiniogwellt. Fraga, syfi.

Gramen, glaswellt, porwellt, tonFistularia, bolog y waun, llys- wellt, maeswellt, ffwynwellt, iau'r cwn.

gweirwellt, gwyran. Flos Veneris, boled Olwen, y Grifoliwm, emeillion.

taglys mawr, y tagwydd. Grifoliwm minus, meillion. Felterre, y ganrhi goch. Grifoliwm albwm, meillion Olwen. Ffurfur, y greifion.

Grifoliwm rubrwm, marchfeillFumws terræ, mwg y ddaiar.

ion, meillion cochion, rhuddFfenicula, ffunel, #fenigl.

feillion. Ffascoli, ffa ffreinig.

Glastwm, gweddlys, llasarlys, y Filix boretica, llawredyn.

glaslys, glaston. Ficaria, gwenith y gog,

Granwm gnidwm, pybyr y mynFlos Adonis, pabilledfegin,

ydd. bwlwg lledfegin.

Graphaliwn, llwydym y ffordd, Filix aquatica. rhedyn y gors, y llwydlys,

rhedyn Crist, rhedyn cyfr-Gith, llysiau'r bara, gith, y githdwy.

lys. Ffebilion, y tresgl.

Geminalis, y ganhewin, y clymFflamula, y fflamboeth, blaen y lys, clymmogan. gwayw, y fflammog.

Gabsus, y fewog, blewlys, blewFilix aquatica, rhedyn y gors, ynog

rhedyn Crist, rhedyn bendig- Grinaletwm, yr iororth, llysiau aid.

iororth. Faba, ffa, panar.

Gruina, y droedrudd. Ffemolin, ffunel, ffenigl. Galiwm, melynllys, llysiau'r Filipendula, y grogedyf.

cower, melyn y twyn. Fontinalia,' llyriad y llynn. Glycyrrhiza, melottai, glyr, glyf, Farinaria, cannllys, y paill, rhe- melanllys. dyn y mynydd.

Gladiolns, gelesc, yr hylythr. Fascula aurea, ysgubaur, llwyn Geraniwm, robinllys, y droedeuro eurwaith.

rudd.

Gyrytelaeth

Hedera terrestris, y feidiog las, barbatus

llysiau'r gerwyn, eiddiau'r Grana Parisi, grawn Paris.

ddaear, y cyrflys, y gerwynGesticlws, salnuaiog, craf y nad- llys. redd.

Hedopnis, dant y llew lleiaf. Garaseca, tanclys, tanced, tan- Heliochrysos, blodau'r haul, cedlys, tansi, tansli.

euros, eurbenn. Generum, hefyd yw.

Helnus, hesg, gelesg. Glaucis, marchfeillion, meillion Heptapleurws, llwynhidydd. cochon.

Heptapleuron, llydan y ffordd.

у Geribiwm ola, perwaint.

Heleniwm, marchalan, llysiau'r Geum, у fabcoll.

eli. Gromentwm, magmodor, ystraf Helionwm, tafod yr hydd. llob.

Heptaphylwm, tresgl melyn, Gratia Dei gras Duw,

melyn yr eithin. Gratiola yr yrddon, yr orddon. Hepatica, yscenllys, llysiau'r afu, Guadwm, y glaslys, y glaiarllys, goferllys, clust yrassen, y lasog.

cynglennydd y dwr. Geribiwm ola, perwaint.

Helleborus niger, troed yr arth. Granum, grawn, had, ceri, ascer, Helxine, y berthlys, y gynghafcnewyll.

og, cwìm y gwydd, cwlm y Glans, mês, mesen, castinen, coed, y gylmog: cneuen, cestin.

Hirudinaria, melynllys, llygadlys, Gith, grawn Rhufain, hefyd ĝd. llygadlym, llysiau'r wenol..

Hieraciwm, y felenydd.
H.

Hipposelinon, dulys, alisantr,

marchberllys, perllys y berHerba regia, yr odrwyth.

llan. Herba perforata, eirinllys, erin- Horminiwm, clais, had llygaid,

llys, godwallon, y gandoll. y werddonell. Herba Roberti, у

droedrudd. Hyacinthus, sanau'r gog, groeso'r Herba sardonia, troed yr er- haf, glas y llwyni, clych yr eos. ydd.

Hyperia, llysiau Ieuan, y ganHerba pulicaris, y chweinllys, doll fechan.

llysiau'r chwain, llewyg y Hpericwm, llysiau Ieuan, y ganchwain.

doll fawr, y godwallon fawr. Herba prati, chwys Arthur, er- Hipoglosswm, tafod y march,

waint, melys y waun. Hypogesia major, llysiau'rgwayw, Herba paralysis, priellau, samwl, y fyddarllys, bywlys mawr.

samylan, llysiau'r parlys, y Hypogesia minor, bywlys bach, dewbannog, clych Euron.

llysiau'r to, briweg y cerrig, Herba Joanis, llysiau Ieuan, y cynffonllys. gandoll.

Hypomarathrwm, ffunel y cwn, Herba Jovis, llysiau'r gwayw, y

iororth. fywlys fawr, bywlys mawr. Hyoscyamos, llewyg y iàr. Herba pedicularis, y llaullys, Hydrolapathwm, suran hirion,

irion, llewyg y llau.

tafol y dwr. Herba crucis, llysiau'r grog: Herba Walteri, llysiau Ġwallter.

I. Herba stipiti, wodsawr. Hedera, eiddew, iddieu, iorwg, Jacea alba, y benlas, y gaswenwyn.

eiddionwg, eiddan, eidwydd. Juncus, brwynen, pabwyren.

Jacea nigra, y bengaled. Laurentiana, glesyn y coed, glas Janis barba, llysiau pen tai, llys- y coed, y goedwyrdd.

iau tai, tolys, y toflwyn. Labeo, dynhaden fül. Janipiwm, egroes.

Lapathwm, suran y maes. Jayrys, y fyddarllys.

Lanandula Introlewm, y ieuawd, yr wr

y ieuawd, yr wr. Lestagiwm omnigawne, tafod nerth.

yr hydd. Jarucia, iarwg, madar.

Lapa, tafol,“parel dock.” Jassa nigra, mad felen, llysiau'r | Laparwm, athulm, trwython, hadfelen.

Lapacwm, trwythlys. Ibiscus, malw y morfa, malw Lactuca agrestis, y gwla. yr hel, meddalai,

Latacea ortril diwrpletus. Jecoraria, cynglennydd, y llefan- Lapaciwm rocudiwm, cyngaw. og, llinwysg yr afon.

Lemoniwm, lemwn, euronen sur. Inguinalis, dail tenewyn, tene- Lentistws, yr yswydd. wynllys.

Ledea, y benlas, y glafrllys. Juniperus, beryw, berywydd, Leucacantha, ysgallen wenn, eithinen bêr, eithin y cwrw,

gwynysgall, ysgallen fraith. berweddlys.

Levisticwm, perllys y meirch. Ischas, huddygl y march. Leucophyllwm, y dewbannog Iris, elestr, elestron, y gelesg, y fawr, gwynllys. gleiflys.

Lencacanthamis, amranwen. Inguinaria, y dinllwyd.

Lepidwm, berwr gwyllt. Ipericon, eurinllys, y gandoll, Lens palustris, bwyd hwyaid, godwallon.

llinhad y llynn. Ipia minor, y wenolydd. Libadiwm, y ganrhi goch, yr Junonis, alaw'r dwr, y gannaid, heinllys. gwili.

Liliwm, alaw, lili, blodau Essyllt, Isopus, isob, ysgyllys.

elestron.

Liliwm convaliwm, clych Enid, L.

gwenonwy, alaw crewyll.

Liliastrwm, y taglys, llindag y Labwrnwm, pyswydd.

perthi, y llinclwm, cyfnydd. Laurus, llorwydd, dail y cwrw, Libanotis, pyglys, ffenigl y moch.

diodwydd, y bae, y bae- | Limonia, frithlys, y ffrithogan, wydd.

y goedwyrdd Lactuca, gwylaeth, llaethoglys, Ligwstrwm, gwyros, gwewydd. llaethlys, llaethogan.

Lichen, yscenllys, y llefanog, y Lactuca saliva, llaethlys, gwy- lleglyn, cynglynydd. laeth, lledfegin.

Linagina, llindag, llindro. Lactuca sylvatica, llaethlys y Lithospemwm, tormaen. maesydd, gwalchlys.

Lingua canis, tafod y ci. Laver, perllys y nant, dyfrllys. Lingua cervina, tafod yr hydd. Lactucella, ysgall y moch. Lingua leonis, tafod y llew. Lavendula, llafant, llafanllys, Lingua hircina, tafod y bwch.

llysiau'r dillad, llogellys. Lingua bovis, tafod yr ych, Lanceolata, llwynhidydd.

bromwerth yw. Lappago, cribau'r pannwyr. Ligustrwm, priellyn, priallen. Lattyris, llysiau'r cyfog. Lingen avituli, glesyn y coed. Lagopus, meillion cedenog. Lingua avis, tafod yr edn. Lappa, y cyngaw.

Lintistws, yr yswydd. Laureola, clust yr ewig.

Litoria, yr un yw.

« ForrigeFortsæt »