Billeder på siden
PDF
ePub

$ 106. O glyn avu dyn yrth y assen: kymer y bore pan gyuotto yr heul (dan ganu dy bader) y gyglennyd a tharay ef a'r gørýf newyd: a dyro yr claf oe yuet y myýn enneint nav nieu.

$ 107. Rac pessychu : mortera uedwon chverv. a býrý y sud y myyn llaeth berwedic, a hidyl ef. ac aruer o honaý.

Arall yv: berø grochaneit o dýfyr yn y el dan y hanner. Ac yna kymysc blaút rýc ac ef, a dot emenyn yndav, ac aruer o honay

yn

vrýt. § 108. Y lad pryuet y us? y myýn kylla neu groth : kymer sud yr eruin a dot arnav; ac vynt a doant allan. Arall yv: kymer dyrneit o risc y persig úrth y dayar sech, ac ģf ar dy gythlýng gyt a llaeth geiuyr. ac vynt a doant oll allan.

$ 109. Y ostýng kalledi ? boly: dot halen ac arment; y uo gymein o bop un ae gilyd ; a dôt ar dân y myyn craesset ; a gât ar y tân ef yn y uố ual køyr yn výygyl. a gýna o hýnný deissenneu, a gossot øynt yn y tu ôl yr dyn.

$ 110. Rac brath neidyr : yuet sud yr erllyryat gyt ac olew a 3 halen. Sud y gannýreid heuyt gvedy briwer ac yd hidler a 4 frthlad gvenýyn.

Arall yý: kymer emhennyd keilavc coch. a rut, a dyro ar lefrith, neu laeth geyueu, neu win oe yuet: a dột beth o gic y vronn yn vrút úrth y brath a hynny a dynnyn y úrthay a'r keilavc yn vyv.

$ 111. Rac llyngher : kymer laeth buch y bo llo gýryf yn y sugnav; a blavt heiờ a mel: a berú y myýn padell. yn y el iwt, a dôt ef yn dýym úrth y groth.

Arall yý: gýneythur bara o heið. a chnevillon gvedy dirisgler, a býyta hýnný.

Arall yý: morteru y rut gøyry 5 ar gannwreid. ac yuet y sud hýnný.

[blocks in formation]

$ 112. Or byd gyreic heb allu escor y llwyth. rýymer deil y gannyreid úrth y mordøyt asseu; a thynner yn ebrýyd ymeith wedy yd escoro, rac tvallt y hannyan.

§ 113. Rac chýyd a' dolur ygglinyeu : Briv rut, a mel a halen. a dôt érthay; a hynny a weryt yr høyd.?

§ 114. Rac dolur arennau : taray y centaure ar dýfyr oer. a dyro yr claf oe yuet.

$ 115. Rac tra sychet. yvet y centavrya drýy dýfyr tvym. hynny a tyrr sychet ac a burhâ dvyvron. ar kylla.

$ 116. Rac y urech : kymer 3 lludý grûc. a lludý gvenyn neu ysmalaes ; a lludý corn karý a mel. ac îr ef a hýnný.

$ 117. Rac trachwyt: kymer yr eruin a berý drøy laeth geiuyr: ac yf ef, a hynny ae tyrr.

$ 118. Rac llosc tân neu gyfyr. dôt deil y liliým y myýn llaeth bervedic a gossot ar y weli. yn y uo iach.

$ 119. Rac llesteir pissav. kym! emhennyd ysgyuarnavc. a tharav hýnný ar win arogleu avr. ac ģf ef.

$ 120. Rac brath neidyr: dyro y myyn* olev sud y fenigyl. neu raphan, neu y rut, neu y wermot : ac yuet hýnný. neu výyttaet.

$ 121. Rac chwydu gvaet : bervi y uilffei drøy win. neu laeth ae yuet : a hynny ae tyrr; neu uervi y

betonica 5 y myyn llaeth geiuyr, neu win. a hýnný ae tyrr.

$ 122. Rac attal maessa : Berý dvfyr a gýreid ysgall mân or koet: a dyro y dýfyr hýnný idav oeo yuet.

$ 123. Púy bynnac a uo ry vrâs. yuet y ffenigyl. a hynny ae kulha.

$ 124. O byd llidyavc yuet yr apiým yn 8 uynych, a hynny a weryt llit, ac a wna llewenyd. $

125. Ot al ' sarff yggeneu dyn, neu or byd yndav bryuet ereill byv, trawet arment ar win yn dev, ac yuet hýnný. ac ef a geiff rydit. 1 Nid yw a yn T. 2 Y chvyd, T.

: Kymryt, T. 4 Mwyn, T. 5 Betoni, T. 6 Nid yw oe yn T. 7 Nid yw y yn T.

8 Y, T.

9 Or él, T.

$

126. O genir pryuet y myún dyn, neu lúdyn. Dot arnav wreid y dragrans ; ac ef a uyd marý y pryf yn diannot.

Arall yý tarav deil y ditaen ar win kadarn. ac yuet ar y gvthlóng.

§ 127. Rac llygher. yvet ffioleit o sud y plantaen. i? yr erlyryat. a dodi y llysseu hýnný ar y uogel.

Arall yý tarav y vilffei ar wîn. ac yuet ar y gythlyng un weith. ac vynt a doant oll allan y dyd hønný. $

128. Rac y cryt: yuet sud y rut. a gvin. a llygket 3 tri gronyn o'r koliandrým, ac yuet yr apiým drøy défyr (.i. y maelis). a chynnull y plantaen gan dywedut dy pader, ac yuet hýnný drøy win a phybyr. Kymer sud y ganwreid wedy briwher. a sud y wermot. chymysc ac olew hawdýym. ac îr dy gorff yn gvbyl dridieu ar un tu, ac ef a diffyd y crytá heb olud.

§ 129. Or byd hagen kryt kadarn ar dyn. pâr idavo uynet myýn enneint, a mogel rac kyhørd y? dýfyr ae vreicheu; a chymmer eido y dayar a berý ef yn ffest. a gossot yn vrýt

у benn, a gollóng gvaet ar y ureich ; ac ef a uyą iach drýy nerth duý.

$ 130. Rac chýydu ac ucheneideu ; tarav dyrneit a hanner o'r betonica ar dýfyr mýygyl ac yuet hýnný. Y torri chvyt. kymer y8 betonica a berý drøy uel. A mortera ef; a gýna o hýnný pedeir pelen; a dyro un beunyd or pedwar dieu idaý y yuet y myýn tvymyn.

$ 131. O chymer dyn wenwyn, yuet sud y ditaen a gvîn.

§ 132. Y torri gvaetlino o ffroeneu, kymer blaen teir 10 dynhaden a tharav øynt y gyt; a dot у

bastei honno yn dy fynaf ac y gellych yn y ffroenau. Arall yý kymer y vilffyd. a mortera drvy wîn egyr a dôt yn y ffroeneu, ac ef a dyrr y gvaetlin. Dragavus, T. 2 Nid yw i yn T.

3 Llyngchet, T. * Hawodvym, T. 5 Vervt, T. 6 Idiav, T.

A, T.

8 Nid yw y yn T. 9 Gvaetlyn, T. 10 Vid yw teir yn T. 110, T.

ar

1

7

a

3

5

$ 133. Rac chýydu : yuet y uilffei drýy wîn myygyl yn y uo iach. Arall yý dodi y geilleu y myýn gvin egyr.

§ 134, Rac byderi o at-gleuyt; kymer bystyl buch, a llaeth bronneu a mêl, a dot yn havd dýym yn dy glusteu. Medeginyaeth na phaela yý honno.

$ 135. Llyma gampeu y keñin : Da yv yuet y sud rac chýydu gvaet. Da yý y wraged a uynno kael plant vwytta kennin yn uynych. Da yý kymryt keñin a gvin rac vrath neidyr, neu aniuel arall. Da yv úrth weli plastyr o geñin a mel. Da rac a hên has: neu ysgeueint sud y kennin a llaeth bronneu. Da yý sud y kenin. a bystyl gauyr a mel yn dri thraean rac byderi. a hynny y dodi yn dýym yn y glusteu, neu yn y ffroeneu. Da yý rac dolur o benn.

Da yÝ y * kenin a gwin. rac dolur o arrenneu. Da yv yo kenin y gyuannu asgýrn. ac y aeduedu cornøyteu. O dodir y 6 kennin a halen Ýrth weli ef ae kae yn ehegyr. Or? bøyteir y8 kenin yn amrýt, wynt a barant uedvi. Nerthau dynyon yo dêl gyaetlin uņunt a wnant. wynt a úrthladant vygydorth yr amysgar. argvedus ynt yr kylla, nac yn uerwedic nac yn amrút y kymerer kanys temigyaú y greu 10 a wnant rac y

a tostet : a múc o honunt a ymdyrcheif yr penn. ac a lesteir a golúc ac a wnant gyelet breudwydon arythyr ofynaýc: 11 ony vwyteir yn gyntaf y letus neu y popin neu y kyfryý hynny y 12 eu hardymheru: Y lad y pryuet a aner ygkylla neu groth.

$ 136. Y rei ny allant kynnal na 13 bøyt na diaýt namyn yli chýydu : kym! ynllefoliým 15 tharav myyn gýin myygyl. a dyro yr claf oe yuet.

$ 137. Yn erbyn gyenwyn taray dry gneuen a their or

2 Yw rac, T.

5 Nid

yu y yn T. yo y yn T. ус ууп Т.

1 Havddvyn, T.

3 Bas, T. 4 Nid yw y yn T.
6 Nid yw y yn T. 70, T. 8 Nid yw y yn T.
10 Gieu, T.
11 Ofnavc, T.

12 Yw, T.
15 Millefolium, T.

9 Nid 14 Nid

13

A, T.

ffigys sychyon adyro ? o deil y rut. a phymthec gronyn ar hugeint o halen. a dyro yr claf ar y gythlúng.

$ 138. Llyma y petheu yssyd da rac y kic drýc; nyt amgenn alým gøynn a valo yn plyor. a býrý y ploor hønný arnav.

Rac yr un ryý: kymer llyffant du.ny allo namyn cropyan: a maed a gvialen yn y llittyo. Ac yn y chýydo yn y uo mary: a chymer ef a dot y myýn pridell; a chae y bridell am danav hyt na chaffo ? y móc vynet allan, na'r gøynt y myýn. ae losgi yn y bridell yn y uo yn lludw. a býrý y lludý hynny arnay.

Arall yý kym? týrch dayar. a llosc yn yr unryú agved. a býrý y lludý arnav.3 Yn

yr un ryv uod gýna lludý o gic dyn; o'r kyfryý le ac y

bo y dolur. o gellir y gaffel o neb ryú fford. ac yn yr un môd a hynny lludý carlýng gøynn yn yr un ryý losgyat ac y dywetpýyt uchot ae uýrý arnav.

Arall yý kym24 y saúl a uynnych o benneu garllec. a llosc Vynt ar laýr glân ; a phan výynt yn tanllyt, diffod vynt a dafynneu mêl, a gýna ploor o honav a býrý arnav. a rýym arnav plastyr ympenn y trydyd dyd gvedy golcher; berý vlavt

ryc a gyaet hých y gyt, a dot hýnný úrthaý5 gvedy golcher, ac ar warthaf hýnný. y plastyr a mêl berwedic a'r trayan o halen ; a hynny beunyd. Arall yý. kym? gen march, a'r dannet oll yndi ; a llose gýpaneit o hýnný. a chymysc ef a phybyr. ac a blonec : ac ir a hýnný, a thempra drýy saes, a dot beunyd y plast’ 6 hýnný arnav. hyt ym penn y pythewnos.

Arall yý kym'? mêl a melyn vy. ac arment; kyffeith mân. ae kymyscu ygyt ae výrý arnav. dýyweith beunyd. puedic 8 yý.

a blaýt

1 A dyrneit, T. 2 Ny chatto, T. 3 Arall yy kymr. gicuran yr un ryw Josgyat: a bvrw y lludw arnav, T. 4 Kymer, T. 5 Nid yw vrthav yn T. 6 Plaster, T. Kymer, T.

* Provedic, T.

7

« ForrigeFortsæt »