Billeder på siden
PDF
ePub

§ 69. Pŕy bynnac a vynno gŵybot beth a uo ygcroth greic ueichavc, ae mab. ae merch, edrychet arnei oe heisted ac oe seuyll; ac os y droet deheu gyntaf a symut mab a arvydocaa; os yr asseu merch.

§ 70. Or mynny wybot gýwahan rúg gŵreic a morŵyn naḍ uaen muchuḍ y mywn dýfyr. a dyro idi oe1 yuet; ac os greic uyḍ yn diannot hi a y2 bissaý; os morvyn nyt a mýy no chynt.

§ 71. Or mynny na chano y keílavc, îr y grib ac olev a mut uyḍ.

§ 72. Rac magyl ar lygat, dotter ynda suḍ iddaw y dayar, ar magyl a tyrr, ar llygat a uyd diargywed a gloyý.

§ 73. Y mab bychan a ḍalho ar wylav; irer y deugyuys a mêr hyḍ. a anuynychach yd vŷl.

$74. Or byd y3 crugyn yn lle perigyl ar dyn. a mynnu y symut oe le; ual hyn y symudír; kymerer deil ffiol y ffrud a gvasger ôr parth y mynner vrthaý; ac ef a ffŷ rac y llysseu uotued a hanner.

§ 75. Mis Ionavr na laḍ waet, ŷf deir ffioleit o wîn ar dy gythlvng. keis ueḍyglyn. aruera o gic geiuyr a llysseuoed da.

§ 76. Mis Whevraýr elling waet ar uaft y llav asseu. keis gyfleith a medyglyn; a hynny a wna y llygeit yn da.

§ 77. Mis Marth aruera o výlment 5 ac o wreid y llysseu, ac o enneint, yn uynych na elling waet. Na chymer gyuot, kanys oeruel a uâc. ŷf win melys ar dy gythling.

§ 78. Mis Ebrill elling waet, kymer ysgafn gyuot. bŵyta gic îr. aruera o diaft týymyn : býyta dry weith beunyd deu dameit o dauot yr hyd. gogel wreid y llyseuoed .kanys trysgli a uagant, yf y uedon chverv.

§ 79. Mis Mei na výyta dim o benn. na thraet un llýdyn. aruera o diaýt túymyn: býyta dýy weith beunyd deu dameit

1 Yv, T.

2 Nid yw y yn T.

3 Nid yw y yn T.

4 Nid yw y yn T.

6 Oelment, T.

o dauot yr hyd ar dy gythling. kymer gyuot ysgafn ysgafl:1 aruera o ueiḍ oer. yf sud y fenigyl ar wermot.

§ 80. Mis Meheuin. kymer fioleít o dýfyr oer ar dy gythling beunyd: nac2 ŷf na chýrýf na med: ŷf laeth brýt. ys y gvylaeth.

§ 81. Mis Gorffennaf na elling waet: kymer gyuot, aruera o ulodeu y3 llysseu da: gogel yn da rac godineb.

§ 82. Mis Aýst. aruera o gafl; ac o lysseuoed: nac ŷf na chýryf na med: kymer y pybyr gŵynn y myýn Crýet.

§ 83. Mis Medi kymer tri llymeit o laeth yn gyntaf beunyd; pob peth a ellir yna y gymryt. kanys aeḍuet vyd y llysseuoed ar ffréytheu yna; ar bara yn lludulyt.

§ 84. Mis Hydref, aruera o win newyd. býyta y pílcoes. 5 kymer gyuot. ŷs gic îr. a llysseueu da.

§ 85. Mis Tachved. na chymer uehin: kanys yma y byd graet pob dyn gedy keula yndav yr hynn yssyd berigyl. yna y byd drvc penneu yr yscrubyl; ar llysseu oll.

§ 86. Mis Racuyr. nac yf y kaýl. nac ŷs y deil coch o'r cafl: na'r troetynneu, a lleihaa' dy waet.

8

§ 87. Pvy bynnac a ellyngo graet yn y deuuet dyd ar bymthec o Vavrth,9 ny ḍav arna na'r kryt, na'r tisic yn y vlvydyn honno.

10

§ 88. Pvy bynnac a ellyngho graet yn y trydyd dyd o ebrill ny byd dolur a'r y benn na'r uantwym yn y vlvydyn honno onys gýna dyrwest.

$ 89. A da heuyt yý 11 yr unuet dyd ar dec 12 olling graet or mis hýnný. A da heuyt y gelling graet y pedwyryd dyd neur pumhet 13 o uis mei.

§ 90. Pvy bynnae a ellyngho graet yn y deuuet dyd ar

cors, T. yn T.

13 Y 4 neur. 5, T

1 Gyvot ŷs gawl, T. Ne, T.

6

2 Na, T. 3A, T.
7 Lleibau, T.
817, T.
10 Y 3, T.
i Nid yw yr yn T.

4 Gymry, T.
Nid yw ar bymthec o
12 Yr 11, T.

5 Pil

bymthec1 o uis medi ny ḍav arnav y uolwyst nar cryt na'r tisic yn y ulvydyn honno.

2

§ 91. Y trydyd llûn o Ionaýr a'r llun kyntaf o whefraýr, a'r eil llun o uis hydref: pŕy bynnac a ellyngho graet y dydyeu hynny. perigyl y◊ iḍa y2 uarw. Tri dydyeu3 yssyd yn y vlwydyn; ac yn y rei hynny ny dylyir gelling gvaet y* ueb, na chymryt diavt ueḍeginyaeth. Nyt amgen, y dyd diwethaf o ebrill, a'r llun kyntaf o avst a'r llun diwethaf o uis medi.

§ 92. Pŕy bynnac a ellygo graet yn y rei hynny. ef a uyd marv. erbyn y pymthecuet 5 neu'r seithuet dyd. Allyma yr achats. Y gythi a uyḍ llavn yn yr amseroed hynny ; ac o chymer diaýt uedeginyaeth perigyl yý. Ac ot ŷs gic gyyd ef a uyd marw yn y trydyd, neu ynteu a uo Clarýr. ar benn y pythewnos, neu ynteu a vo mar yn y dydyeu dywededic hynny o agheu deissyuyt.

§ 93. Athravon da a gavssant y gýybot hún. ac ae hyscriuennassant; Nyt amgen no bot deudec niwarnaýt ar hugeint yn y ulwydyn yn beriglus. A gŵybyd di pýy bynnac a aner yn un o honunt. na byd by yn hir. a phy bynnac a briotter yn un o honunt. 7 ef a uyd marw heb o hir. neu ynteu a uo byý trvy dolur a thlodi. A phúy bynnac a dechreuo neges yn un o honunt nys gorfenna yn ḍa. Or dydyeu hynny yn Ionawr y maent seith: nyt amgen y kyntaf ar eil. ar pedwyryd ar pumhet. ar deuuet ar bythec.8

Yn Whevraýr y mae tri. yr unuet ar bymthec. ar deuuet ar bymthec. ar deunavuet."

Ym Mavrth y mae tri. y pymthecuet. ar unuet ar bymthec. ar deunavuet.10

Yn Ebrill y mae deu. y trydyd. ar unuet ar bymthec.

11

3 Tridieu, T.

2 Nid yw y yn T.
4 Nid yw y yn T.
Nid yw na byd byv yn hir, a phvy bynnac a briotter
81, 2, 4, 5, 10, 15, 17, T. "16, 17, 18, T

1 Y 17th, T.
515, T. 67, T.
yn un o honunt yn T.
io 15, 16, 18, T.

11 3 a'r 16, T.

Ym Mei y mae pedwar. y pymthecuet. ar unuet ar bymthec. ar deuuet ar bymthec. ar ugeinuet.1

Ym Mehevin y mae ûn. sef yý hýnný yr 2 eil.3

4

Ym mis Gorffennaf y mae deu. y pymthecuet. ar deuuet ar bymthec.5

Ym Afst y mae deu. y deunavuet. ar ugeinuet."

Ym mis Medi y mae deu. yr unuet ar bymthec. ar deunavuet.8

9

Ym mis Hydref y mae 10 ûn. y whechet."

13

Ym mis 12 Racuyr y mae deu. y pymthecuet ar ugeinuet.1 Ym mis1 Tachwed y mae tri. yr unuet ar bymthec. ar deuvet ar bymthec. ar deunavuet.15

Pŕy bynnac a amheuo yr ymadrodyon hynn. gýybydet ef y uot yn gallach. nor neb a gauas y gýybot yn gyntaf.

§ 94. Rac chyd y myýn croth neu galedu, berý linat trýy laeth geiuyr a dot ýrtha yn vynych.

§ 95. Y estýng chvyd o draet ac esgeireu. kymer wreiḍ y greulys ae risc a berý drvy dýfyr: a gvedy y berwer býrý ymmeith yr uchaf, a chymer y perueḍ a chymysc hên ulonec ac ef; a gossot ar vrethynn neu gadach ef, a dot wrth y draet neu y esgeireu y bo yr 16 chwyd ynḍunt ac ef a â ymeith.

$ 96. Rac chýyd neu dolur yggvarreu: mortera wreid y celidonia a llysseu y wennavl a'r ffenigyl a phennau garllec; a gvnegyr neu win ac emenyn, a rýym ygkylch dy vynýgyl; a hynny a ostýng y dolur a'r chvyd.

§ 97. Rac graetlin y ffroenau bervi garllec trwy lastýr llefrith; ae yuet, prouedic yý.

§ 98. Rac llosc yn neb ryý aelaýt; kymer wreid y liliým 17 gýynn a golch yn da. a berý yn ffest drvy dýfyr: odyna briý

[blocks in formation]

yw

mis
yn T.

[blocks in formation]

yv hvnnv yr yn T.
618, 20, T. 7 Nid yw mis yn T.
10 Nid yw y mae yn T.
11 6, T.

yw mis yn T.

16 Bo'r, T.

13 15, 20, T.

17 Liliwyn, T.

14 Nid yw mis yn T.

15 16, 17, 18, T.

yn vân: a chymysc ag oleý; ac ychydic o wynn wŷ, a gossot hýnný ar liein: a dot ýrthaí y bore ar nôs: ac ar vwyhaf1 vo o'r plastyr hýnnw gore vyḍ.

Arall yý llosc2 risc eidorýc. yn lle glân. a býrý arnaý y lludý hýnný. a hynny ae gýna yn iach.3 Arall yý llosci redyn a chymysgu y lludw hýnný a gýyn vŷ: neu ynteu olev: ac elia ac ef; a hynny ae gýna yn iach yn ebrýyd ac yn enryued.

§ 99. Medeginyaeth rac y tan gýyllt: sef yý hýnný y kic drýc ual nat ymḍangosso erbyn penn y tridieu: kymmer gavs da a mortera yn ffest: a chymysc a mel yn y uo gloy; ac ir ac ef yn vynych: a dot arnav deil y kavi: ac ny welir dim o honaý erbyn penn5 y tridieu.

$ 100. Rac brath ki kyndeirave; mortera yr eidral a blonec y gyt: neu uortera gennyn a gŵîn egyr, neu hat y ffenigyl a mel a dot vrthav.

§ 101. Rac dolur bronneu; mortera wreid y greulys. a hên vlonec. a dot frthunt.

§ 102. Y dyn a gollo y synnýyr. kymer lygat y dyḍ. a'r brytýn. a'r saluia (i. saies.) a tharav ar wîn ; a dyro yr claf oe yuet bymtheg nieu.

7

§ 103. O chaletta boly megys na aller mynet y ystyllen; kymer linat a dýfyr, ac oḍyna berý yn fest y myýn crochan. Ac odyna dot ef y myýn padell a llawer o waet. a mehin, a býyta hýnný yn9 vrýt.

§ 104. Rac y parlis, kymer y brytýn a mortera. a hidyl y suḍ ar amkan ffioleit uechan, a dyro yr claf oe yuet yggwaŵr 10 dyd duý nadolic.

§ 105. Rac graetlýn 11 0 12 dvy ffroen. kymer kymeint ac a drickyo y rýng penn dy dri bys or betonica wedy briver yn ffest drýy halen, a dot yn y ffroeneu. ag ef a dyrr yn ebrýyd.

2 Nid yw llosc yn T.
Gvinegyr, T.

1 Vyaf, T. Nid yw penn yn T. 10 Nid yw yggwavr yn T.

6

[blocks in formation]

11 Gwaethyn, T. Ꭰ

12 Y, T.

SY, T.

4 Y deil, T.

9 Y, T.

« ForrigeFortsæt »