Billeder på siden
PDF
ePub

gyntaf o angheredigyrбyth kynvigen athra trбy geissa6 pob vn [12] ragori ar yllall myбn tragrymder gall6 byda61. medeant a maбreth. pandiskynnant o achos sythter kalonneu a aghytundeb y trablutheu maбr yrei aedewis crist argl6yth genym ynyscriuenedic dan y henwi ny gyssegredic euegil ef. nyd amgen trabluthe nog y pleid kyuod ynerbyn pleid. tarnas yn erbyn tarnas. braád yn erbyn braád. taad yn erbyn ymab. ymab yn erbyn ytaad ac aruthredigyon arбython adiskynnant o neef. ac ereill aymdangossant nyr heál. ny syyr. ny lleбat. trбy gymmysc mar6walaytheu. crynnant dayar. anewy-[2] neu. ac aruthredigyon arбython myбn tonneu a lleisseu ymoroyth. ar llifdyuyreth. ag6ybythed pa6b med crist pan diskynnant bod tarnas nef ynagos nyd amgen no dyd braб a teruyn byd. ¶ Bellach gwedy pandaruythant yr arбython hyn háylaá ny teruyneu y ymdagossant ereill o newyth. yrei auythant уnvбy o dolureu a galareu. hyd na bo ha6d ydyn yn vy6 yd6yn nay diothef. ¶ y gouudyon hyn herwyth daroganneu a diskynnant nyr amser ydel melltigedic angcrist yr hán y syd reid agotheuus gan dew y dyuod [22] y бybod gwastadráуth a fyrfder a gaffer myбn dyn ny fyth 6rth y broui.

Angcrist bellach herwyd deall rei or doython ac athraбon ykyluethdodeu aymdegis nyr amser y bo crist yn vyl pedwarcant atheir blyneth o oydran. ar hán awetto geni agcrist o gyd annyan gбr agáreic nyrdбyll6yd. achos herwyth yr yscriptur lan ac ymmadra6d Ieuan abostol ny lyuir a elwyr apocalipsis nyr amser hynny y datrбymir y kuthreul penaf yny messur ybu datrбymedic yn amser yr ymmera6dyr ffrederic pan wnayth lla6er o ouudyon ar yr [3] escob

Church.

These troubles will first come from uncharitableness, envy, and presumption, through each one seeking to surpass the other in excellence of worldly power, possession, and greatness, when, through hardness of heart and disagreement, there will happen the great troubles which Christ the Lord has left to us written, mentioning them by name, in His sacred gospel: such troubles, to wit, as the rising of faction against faction, kingdom against kingdom, brother against brother, father against the son, the son against the father; and amazing signs will appear from heaven, and others will appear in the sun, in the stars, and in the moon, accompanied with deaths, earthquakes, and famines, and amazing signs in waves and voices of the seas and the floods. And let all know, says Christ, when these happen, that the kingdom of heaven is at hand, that is, the day of judgment and the end of the world. Now, when these signs have proceeded in their course to an end, others again will appear, which will be (the cause of) greater sufferings and sorrows, so that it shall not be easy for living man to bear or endure them. These afflictions, according to predictions, will happen at the time when the accursed Antichrist shall come, who must, and is permitted by God to, come in order to know the constancy and firmness that may be found in man's faith when he is tried.1 Now Antichrist, according to the understanding of some of the wise men and masters of the arts, will appear at the time when Christ shall be 1403 years old. And whoever says that Antichrist is born of the natural union of man and woman is deceived. For, according to the Holy Scripture and the statement of John the Apostle in his book, which is entitled Apocalipsis, at that time Satan will be unbound in the manner he was unbound in the time of the Emperor Frederic, when he caused many afflictions to the

1 Lit., in man in his faith at his testing.

2 Lit., the chief devil.

maбr ay dyбolyon bobloyth ac ymdegys ef yg carusalem ac nyr ardaloyth y tramáya6th crist dan pregethu yuaár en6 ef. ac yn tystolauthu may ef y6 gwir crist. ac ef uyd ac auu ac asyth.

¶ Nyr amser hynny y datcloant dбy anfythedolyon genethlaeid nyd amgen no Gog a magog yrrei a ydewis yr ymmera6dyr Elisaunder yn gloedigyon myán ynyssoyth ar ystlysseu y moroyth hyd ar yramser ydoe Angcrist. yrei hyn adoant ac aymdangossant yr gárhau ythau credu a gwethu ythau. ac yr kydarnhau. kynárthau a maбrhau yuchel[32]en6 ef myбn dyбolyayth. ¶ yr agcrist hán trбy vod dy6 yngothef aymdēgys yngybelled myбn maбreth a methyant. aruthter a creulonder hyd pan varno ef na bo dyn ynvy6 a allo rodi kyuerbyn ytha6. ¶ Ef bellach trбy vot dyб yngothef awna ac adengys yn rith gwyrtheu llawer o anreuethodeu maár tráу dáyll hudolyayth yrei ni welsit gynt arei herwyth tyb dyn myбn gwangred na allei neb ygnuthyr onyd gwir dy6 ehun. ¶ Bellachyrynreuethode u hyn achymmysc gwangred adall-[4] ant synháуreu ydynnyon hyd pan diskynnant anirif o bobyl ydayar yr credu a gwethu ytha6. T Ar sa61 adrigant myбn fyrfder ycred trбy rothi kyuerbyn ytha6 herwyth ygallu adrewenir ochlethy feu aedewir myбn ammarch maár hyd heбlyth a messyth. at yrrei yhenuyn y gwir dy6 yr ymbarch ac vynt angylyon yth ykyrchu ay coranu yn verthyryon kyssegredigyon ny neef kyn ori ygwayd. ¶ Ac ereill a ouynnokahant y greulonder ef agilant yogoueu ycrei[42]gyth ar tarrenni ac yna yochuahant ygeni dan dywedud y geireu hyn ychwi greigyth ar tarrenni káуthách arnym yr yndiuyrru. ¶y gouudyon hyn agerthant ac aymdangossant yn dolurus dros 6yneb ydayar dan gynnythu apharau hyd teir

great bishop1 and his godly people, and he will appear in Jerusalem, and in the districts which Christ traversed, preaching his great name and testifying that he is very Christ, and that he will be, and was, and is.

At that time will be unbound two unbelieving nations, namely Gog and Magog, whom the Emperor Alexander left locked up in (certain) islands, on the confines of the seas, until the time when Antichrist should come: these will come and will appear in order to do homage to him, to believe in and submit to him, and in order to strengthen, support, and magnify his high name by deification. This Antichrist, through the permission of God, will appear in greatness, authority, awfulness, and cruelty, to such a degree that he will think that there will be no man living who shall be able to make opposition to him. He, moreover, by permission of God, will, through the deception of illusion, perform and show forth, in the guise of miracles, many great wonders which had not been seen before, and which man, in his feeble faith, will think no one could do but the true God himself. And now these wonders, combined with weak faith, will blind the senses of men, so that numberless hosts of the people of the earth shall fall down to acknowledge and submit to him.

And those who shall continue in the firmness of their faith, opposing him according to their power, will be pierced with swords, and will be left in great dishonour in the streets and the fields; to whom the true God, in order to do honour to them, will send angels to take them and crown them as holy martyrs in heaven before their blood is cold. And others, who shall fear his cruelty, will retire into the caves of the rocks and the cliffs; and there they will lament that they have been born, saying these words: Ye rocks and cliffs, fall upon us to destroy us. These afflictions will go on and make themselves grievously felt over the face of the earth, increas1 I.e., the Pope.

blyneth a hanner yrei nyd ha6th ygothef. gan auethant o trablutheu. ryueleu. newбneu, a llathuaeu. nyr amser hynny ha6th vyd gwelet dagreu llithredigyon hyd gruthyeu y gwyr ar gбrageth ar meiboneu disynбyryon. haáth vyd gwelet dyn yngarthu dбyla6 a lleis tuchan gantaá. haáth vyd [5] clybod dyn ynwynnychu y ageu heb ydyuod y thaб. ¶ Bellach ar diweth yteir blyned a hanner y kyffroant deu or profбydi gynt megys Enoc ac heli yrei yr pan anet ysynt vyбedigyon arei agyuodassant yr angylyon trбy wбrtheu dy6 nyr hen oyssoyth ac aydugassant yparadбys dayraбl ny lle ymaynt yngyrf ac yn eneideu ynymaros ar amser ydel ygelyn agcrist. acyna ydoant ac y ymdangossant ythaб ef ar he6lyth kayrussalem dan ymlid ac ymgyuethli6 ac ef ygreulonder yan [52] gred aydбyll hudolyayth trбy yrei ytбyllassei ef pridwerth ygwir dy6 yr ycolli. ¶ ynteu trбy gymryd ynsor arabu arna6 ef dбyn ruthur ythunt awna myбn ynuуdráуth ygythreulayth ay llath dan ado ykyrf yn ammarchus hyd yrheбlyth tri dieu atheirnos dan drayd ygelynyon. ac ar diweth ytridiwarnot trбy wбrtheu ygwir dy6 ykyuodant o vyirб yvyб ygбr nyt ymedy ay wasnaythgar kywir ar ynerthu myбn gouudyon. ¶ Agwedy pan darfo yr angcrist hán trбy dyб yngothef yn hyd Ꭹ teir blyneth [6] a hanner trбy y arsageu ef achreulonder yglethyf caffel y hynt ar dбyllaб prydwerth dyб trбy

« ForrigeFortsæt »