Billeder på siden
PDF
ePub

a dichon èi bod gynifer dair gwaith a'r nifer | Aredin tua machlud haul, lle yr éssteddai y å laddwyd. Gallašai awel danllyd, haner trigolion yn oerni yr hwyr. Y main-seddau milldir, 'new filidir led, wrth fyned dros ger y drysau yn yr heolydd, a'n had gofient o wersyll mor fawr, ladd llawer iawn o filoedd, eiriau Job.—Yr un. a bod fel ysgubelt angedol iddynt yn eu

1 Sam. xxvi. 7. “ Ac wele, Saul yn gorcwsg; tra y gallasai y rhai oeddynt o ddau wedd ac yn cysgu yn y wersyllfa, a'i waewtù ei lwybr ddiangc rhag ei niwed, y rhai ffon wedi ei guthio i'r ddaear wrth er oben: pan gyfodasant yu foren dranoeth a welent nydd ef. _Deuai mab i bendefig Persiaidd ? eu cydfilwyr yn géłaneddaŭ meirwon ger- gyfarfod y cennadwr Prydeinaidd, gan Naw. Ğall y flwfrdrà a'r gwendid cydfyneđol wneuthur esgusawd am absennoldeb ei dåd, a'r awel hon, roddi rheswm i ni am ddy- yr hwn (meddai) oedd yn ymorphwys wedi chweliad gorfodol Sènácħerib adref, er y gall- Mudded táith faith ; ar ein dyfodiad i'r penasai fod ganddo ef fyddin "luosog wedi y tref, canfyddem ef yn gorwedd mewn penty; Neihad uchod a wnaed arni.

wedi cwympo i drýmgwsg ar y llawr, a'i Y Talmud Bábiłonaidd å gadarnhâ mai bicеll wedi ei phlannu ger ei obennydd; yr trwy fellt y dinystriwyd yr Assyriaid. hyn yn y gwledydd hyny sydd arwydd hyd Josephus a ddywedai, " Ar ddychweliad Se heddyw, mal yn nyddiau' Sanl, o'r lle y nacherib o'r rhyfel Aiphtaidd, efe a gafodd y gorphwysa gwř mawr.

Morier's second, fyddin a adawsai dan Rabsace, ágoś wedi ei journey through Persia. Iwyr ddystrywio gan blå barnol, yr hwn a Esa. i. 8. “Merch Sion a adewir megis ysgubodd 185,000 o'u gwyr, rhwng swyddwyr lluesty mewn gwinllan, megis. Iletty meton a milwyr y nos gyntaf y gwersyllasant ar gardd cucumerau.” — Arferid penty ar y gyfer y ddinas.”—Gwel · Taylor's Com: Ganges (tu hwnt i Maddapore) er cysgod i panion to the Bible, Fragment IV.

ddyn a osodid yno i wylied a chadw pomp1 Sam. xxvi. 20. ** Canys brenhin Israel a iynau y dwfr, yinysg gwraidd sychion ý ddaeth allan i geisio chwannen, megis un yn rhái ei gwelid yn sefyll :-Esgob Calcutta, it hela petris yn y mynyddoedd.-Y petris yn olygai hyn yn eglurhad priodol ar yr ymadyr ynysoedd Groegaidd; ydynt y rhai coes- rodd uchod, lle y dywedir fod Sion' megys goch ; . y mae trigolion rhai o'r ynysoedd lletty mewn gardd cucumerau. hyn yn rhy dlodion i brynu pylor, ac arfer- Salm cxxi. 6. Nith derý yr haul y dydd, ánt hela yr adar ar draed, nes eu blino na'r lleuad y nos.-Y mae effaith goleuni cymmaint fel y gallont eu dal à Hàw yn y lloer ar y llygaid yn y wlad hon yn dra rhwydd. Oni all hyn eglurhau y geiriau niweidiol, mynych eich rhybuđdir gan" y uchod ?-Carne's Letters from the East. trigolion (megys y gwnant hefyd yn Arabia)

Gen. xxv. 29, 30. “A dywedodd Esar i orchuddio eich llygaid pan yn cysgu wrth Jacob, Gad i mi ufed, attolwy, o'r cawl allan. "Y mae yn hynod na buasai yr ys coch yma.”—Ein hwyr-bryd oedd gynnwys- grythyr uchod, " Ni’th dery yr haul y dydd, edig o fân-bys, am y rhai mae yr ynys yn na 'r Neuad y nos,” wedi cael ei hegluro nodedig. Ymddengys eu bod o'r un rhyw- oddiwrth yr amgylchiad hwn yn gynt, gan ogaeth a'r rhai y gwnaeth Jacob ei gawl o fod cyfeiriad mor amlwgʻat hyn debygid yri honynt gynt, am yr hwn y gwerthodd Esau y geiriau. ---Carne's letters from the East. ei enedigaeth-fraint; oblegyd y maent o liw Esa. v. 11.'“ Gwae y rhai a gyfödant yn coch wedi eu berwi, fel y rhai a grybwyllit fore i ddilyn diod gadarn, a arhosant hyd yr uchod.-Yr un.

hwyr, hyd oni" ennyno y gwin hwynt._ Job xxix. 7. “ Pan awn i allan i'r porth Ebrill 15, 1813. ""Wrth ddychwelyd o farchtrwy y dref ;, pan barottown fy eisteddfa yn ogfa foreuol, tua saith y böreữ, gwelwn yr heol.”-Arferem fyned i'r heol yn gy- 1 gwmni o'Bersiaid trwsiadus, oddeutu deugaiú

[ocr errors]

66 Eich

lath y naill du i'r ffordd, yn eistedd ar (nid trwy anwybodaeth a chyfeiliornad) yn lawr-len, ger ystlys bryncyn a gyfodai yn y meddalu ysprydoedd ei bobl, ac yn toddi eu dyffryn, a ffrwd ddwfr fechan yn llifo o'u calonau â'i gariad a'i ras trwy Iesu Grist; blaen ; a'u gweision a'u meirch yn eu ham- gan adchwelyd ffurfiau celyd eu serchiadau gylchynu. Deallais wedi hyny mai ar draul i sefyllfa o doddiad, ac yna eu ffurfio, eu harMilwriad o'r fyddin frenhinol y darparid y graffu, a'u cyfnewid, yn raddol a chynyddol wledd, a'u bod ynghanol eu digrifwch pan drwy holl waith eu sancteiddhâd, nes y del: oeddwn I yn myned heibio, canys yr oedd-ont o'r diwedd yn fân-ddarluniau (miniaynt oll yn ymddangos yn feddwon iawn. tures) perffaith o hono ef mewn gogoniant.

Cyfarfuom a chwmni mewn amgylchiad Gan hyny, y mae dïofalwch am y gwirionedd cyffelyb yn nifyr-dai y brenin un dydd; a yn eithaf gwallgofrwydd, yn elyniaeth ymgwelsom fod y Persiaid yn arfer cyfodi yn arferawl at Dduw a'n iachawdwriaeth ein foreu i yfed gwin, gan ei gyfrif yr amser hunain ; ac os maethu y cyfryw agwedd a goreu i ymloddest, fel y dilynont eu diod wnawn, yr ydym yn aros yn weision pechod, gadarn hyd yr hwyr. Dichon yr arferion am nad ufuddhasom o'r galon i'r efengyl.hyn, y rhai ydynt mor hollawl wrthwyneb | Dr. S. H, Cox, o America. i'r eiddom ni, egluro yr ysgrythyr uchod Y gwlith boreuol. Hos. vi. 4. gyda grym adnewyddol.-Morier's Travels. mwynder sydd yn ymado fel cwmwl y boreu, ac

Esa. xxvii. 5. “Neu ymafled yn fy nerth, fel gwlith boreuol.--Teithydd dwyreiniawl a gwneled heddwch a mi,8c.—“Yr ydwyf a ddywedai, “ Gan na feddem orchudd ond yn meddwl y gallaf gludo ystyr y geiriau y nefoedd, fe'n gwlychid hyd y croen â uchod mewn modd dealladwy i bawb, drwy gwlith y nos yn fynych; ond cygynted ag y amgylchiad a gymmerodd le yn fy nheulu cyfodai yr haul, ac y gwresogai yr awyryn ddiweddar.

Un o'm plant bychain a gylch ychydig, y tarth'a ymwasgarai, a'r droseddasai, am yr hwn yr ystyriwn yn ddy- lleithder mawr a gawsai y tywod drwy y ledus arnaf ei geryddu; gelwais ef attaf, a gwlith, a sugnid yn llwyr yn y fan.” Mor dangosais ddrwg y trosedd iddo, ac mor hawddgar yr eglura hyn eiriau y prophwyd ofidus oedd genyf orfod ei gospi o'r herwydd; ysprydoledig! Pa fodd y mae y gobaith a yntau a'm gwrandawai yn ddystaw, yna allasai loni calon llawer tad a chyfaill cu, rhuthrodd i'm breichiau ac ymdorodd mewn mewn ieuengctyd, yn enciliaw o'r golwg, fel dagrau.—Cynt y gallaswn dori fy mraich fy y gwlith o flaen haul y boreu.Sacred Star, hunan na'i daro am ei drosedd erbyn hyny, Vol. i. p. 16. canys efe a ymaflasai yn fy nerth, ac a Rhwygo dillad.

“ Y mae amser rwygo, wnaethai heddwch â mi.”—Parch. R. Toller. ac amser i wnio.Preg. iii. 7. Un o hen

Rhuf. vi. 17. I Dduw y bo diolch,&c. arferion yr Iuddewon yw rhwygo eu dillad Cyfieithiad cywir o'r geiriau hyn a fyddai ar dymhorau o alar neu gystudd : ac y mae fel y canlyn:-“I Dduw y bo y diolch, nad yr arferiad yn cael ei chynnal yn barhaus ydych, er i chwi fod, yn weision pechod, ymhlith rhai o'r llwythau dwyreiniol pan eu canys o'r galon yr ufuddhasoch i'r ffurf o goddiweddir gan ryw beth trallodus. Cymathrawiaeth eich traddodwyd iddi.” Y cyf- mysgai yr Iuddewon lawer o foes-ddefodau â eiriad cydmariaethol sydd eglur. Megys y hyn; gwnaent y rhwyg weithiau oddi fynu i gwna y delidydd medrus, pentwr gwerth- wared, bryd arall o'r godrau i fynu. Hyd fawr yn ystwyth drwy doddiant i dderbyn yr gofynawl y rhwyg oedd lled llaw. Pan argraff a fynner, a'r ffurf a amcaner ei roddi wnaid y rhwyg ar farwolaeth rhiaint, ni's arno, ac na oddefa i un gau-ffurf ei anurdd gwnient ef i fynu eilwaith; ond pan ar ol aw; ond a'i dyru yn ofalus i'r ffurf amcan- eraill, hwy a'i gwnient yn mhen deng niwr. edig; felly y mae Duw, trwy ei wirionedd nod ar hugain, Felly, meddwl Solomon yn

ranau.

y geiriau uchod yw, bod amser i ymgystudd- af, byddaf yn edrych i fynu tua 'r nef, fel io, ac amser i ymgysúro.Sacred Star, Vol. y lle yr wyf yn myned i fyw byth ynddo ; i. p. 16.

yna, yn edrych i lawr i'r ddaear, gan ystyried Phylacterau Iuddewig, Gwneuthur yn leied o honi a allaf ei fwynâu neu ei llydain cu phylacterau.” Matt. xxiii. 5. Y ddymuno yn fuan; yna y byddaf yn edrych. phylacterau Iuddewig oeddynt ddarnau bych o amgylch, ac yn ystyried gynnifer ydynt fwy ain o femrwn, neu ysgrif-groen, ar yr hwn yr truenus na mi, ac felly yn ymfoddloni.” ysgrifenid rhanau o'r gyfraith, gan eu ham- Pan fyddo dyn unwaith wedi ymdroi yul wisgo â chroén llo, du, a'u rhwymo o gylch ddwfn mewn euogrwydd, nid oes ganddo dir y talcen a'r fraich aswy. Yr Iuddewon a'u diogel i sefyll arno: ond y mae pob peth yn hystyrient mal ordinhad ddwyfol, aç a syl- ansicr dan ei draed. Gall fod y camweddau faenent eu tyb ar Exod. xiii. 9, a chyffelyb a gyflawnodd eisoes mewn cyssylltiad an

Credent mai yr amcan o honynt, yn weledig âg eraill, am y rhai nid oes ganddo gyntaf oll, oedd eu cadw mewn cof o'r addysg- y dyb leiaf; ac efe a all gael ei wthio, pan iadau hyny y dylynt wneyd sylw gwastadol leiaf yr amcana, i amryfuseddau y meddyliai o honynt: ac yn ail, i beri iddynt barch yn ei hun unwaith yn analluog i eu cyflawni.ngolwg y cenhedloedd. Eithr wedi hyny, Esgob Porteus. hwy a ddiraddiwyd yn offerynau coel-grefydd, Y mae y sawl ydynt yn dëall gwerth am. ac a ddefnyddid fel cyfareddion i yru ys- ser, yn ei ddefnyddio mal y gwna y gofalus prydion drwg ymaith. Dr. Lightfoot a dyb. | a'i arian; gwnant i ychydig gyrhaedd yn iai y gallai fod ein Iachawdwr yn eu gwisgo mbell.—Hanway. ei hun, yn ol defod û wlad, ac nad hyny yr Dywaid y chwedl am lygoden a fuasai oedd yn ei ddyfarnu, ond balchder a rhag- fyw ei holl oes mewn cist, iddi ddygwydd rith y Phariseaid, yn eu gwneuthur yn llydain ymgrafu i fynu ar yr ymyl unwaith, a chan ac eglur, er mwyn eu gweled gan ddynion.- edrych o amgylch, bloeddiai mewn syndod, Dr. Townley.

“Ni feddyliais I erïoed bod y byd mor fawr!" Y cam cyntaf at wybodaeth, yw gwybod ein bod yn anwybodus. Pwnc mawr i ni yw

adnabod ein lle: o ddiffyg hyn, y mae dyn Na siaradwch oddieithr bod genych ryw o sefyllfa anghyhoedd, yn lle gofalu am ambeth gwerth ei ddywedyd.-Pa ham y rhed- gylchiadau ei“ gist,” yn ceisio edrych allan wch heb unrhyw newydd ?-Esgob Butler:

yn wastad, ac yna yn dyfod yn athronydd !. Pwy bynag a dalo ymweliad annymunol, Yna rhaid iddo gael gwybod pob peth, a neu a siarado yn hwy nac y byddo y gwran- rhyfyga geisio treiddio i ddyfnion ddirgeldawwyr yn dewis ei glywed, sydd euog o niw-ion Duw: heb ystyried mai meidrol yw dyn, ed na all ei gyweirio, ac yn cymmeryd ym- ac na fedda alluoedd i amgyffred a barnu aith yr hyn nad all ei roddi yn ol.—Johnson. am drefniad goruchel pethau. Ni's gallwn

Y rhifyddiaeth calettaf a goreu a allwn ei ni ffurfio unrhyw wybodaeth am bethau ysddysgu, yw hyn,-cyfrif ein dyddiau fel y prydol, oddieithr yr un a ddysgir i ni gan dygom ein calon i ddoethineb; ond rhaid i Dduw yn ei air; a lle yr ymattalio ef, rhaid ni ddysgu hyn gan Athraw dwyfol.-Satur- i ninau dewi.-Cecil. day Magazine.

Er mai unffurf yw tôn y gôg, pair hyfrydPan ofynodd cyfaill i esgob Italaidd, yr wch beunydd, o herwydd ein bod yn canfod hwn a ddyoddefasai lawer o erledigaeth gyda fod yr haf yn dyfod : ond, y mae yr hyfrydthymer addfwyn a thawel, pa fodd y cyr-wch hwn yn gymmysgedig â phrudd-der, o haeddasai y fath foddlonrwydd? efe a atteb-herwydd ein bod yn adgofio yr å heibio yn odd, “ Trwy iawn arfer fy llygaid : yn gynt. fuan. Dyma yr ystyriaeth sydd yn chwerwi

C

[ocr errors]

DETHOLION MOESOL A DUWINYDDOL.

[ocr errors]

Eich

Hath y naill du i'r ffordd, yn eistedd ar (nid trwy anwybodaeth a chyfeiliornad) yn lawr-len, ger ystlys bryncyn a gyfodai yn y meddalu ysprydoedd ei bobl, ac yn toddi eu dyffryn, a ffrwd ddwfr fechan yn llifo o’u calonau â'i gariad a'i ras trwy Iesu Grist; blaen; a'u gweision a'u meirch yn eu ham- gan adchwelyd ffurfiau celyd eu serchiadau gylchynu. Deallais wedi hyny mai ar draul i sefyllfa o doddiad, ac yna eu ffurfio, eu harMilwriad o'r fyddin frenhinol y darparid y graffu, a'u cyfnewid, yn raddol a chynyddol wledd, a'u bod ynghanol eu digrifwch pan drwy holl waith eu sancteiddhâd, nes y del: oeddwn I yn myned heibio, canys yr oedd. ont o'r diwedd yn fân-ddarluniau (miniaynt oll yn ymddangos yn feddwon iawn. tures) perffaith o hono ef mewn gogoniant.

Cyfarfuom a chwmni mewn amgylchiad Gan hyny, y mae diofalwch am y gwirionedd cyffelyb yn nifyr-dai y brenin un dydd; a yn eithaf gwallgofrwydd, yn elyniaeth ymgwelsom fod y Persiaid yn arfer cyfodi yn arferawl at Dduw a'n iachawdwriaeth ein foreu i yfed gwin, gan ei gyfrif yr amser hunain ; ac os maethu y cyfryw agwedd a goreu i ymloddest, fel y dilynont eu diod wnawn, yr ydym yn aros yn weision pechod, gadarn hyd yr hwyr. Dichon yr arferion am nad ufuddhasom o'r galon i'r efengyl.hyn, y rhai ydynt mor hollawl wrthwyneb Dr. S. H. Cox, o America. i'r eiddom ni, egluro yr ysgrythyr uchod Y gwlith boreuol. Hos. vi. 4. gyda grym adnewyddol.--Morier's Travels. mwynder sydd yn ymado fel cwmwl y boreu, ac

Esa. xxvii. 5. “Neu ymafled yn fy nerth, fel gwlith boreuol.—Teithydd dwyreiniawl a gwneled heddwch a mi,86.—“Yr ydwyf a ddywedai, “ Gan na feddem orchudd ond yn meddwl y gallaf gludo ystyr y geiriau y nefoedd, fe'n gwlychid hyd y croen â uchod mewn modd dealladwy i bawb, drwy gwlith y nos yn fynych ; ond cygynted ag y amgylchiad a gymmerodd le yn fy nheulu cyfodai yr haul, ac y gwresogai yr awyryn ddiweddar.

Un o'm plant bychain a gylch ychydig, y tarth'a ymwasgarai, a'r droseddasai, am yr hwn yr ystyriwn yn ddy- lleithder mawr a gawsai y tywod drwy y ledus arnaf ei geryddu; gelwais ef attaf, a gwlith, a sugnid yn llwyr yn y fan.” Mor dangosais ddrwg y trosedd iddo, ac mor hawddgar yr eglura hyn eiriau y prophwyd ofidus oedd genyf orfod ei gospi o'r herwydd; ysprydoledig! Pa fodd y mae y gobaith a yntau a'm gwrandawai yn ddystaw, yna allasai loni calon llawer tad a chyfaill cu, rhuthrodd i'm breichiau ac ymdorodd mewn mewn ieuengctyd, yn enciliaw o'r golwg, fel dagrau.-Cynt y gallaswn dori fy mraich fy y gwlith o flaen haul y boreu.—Sacred Star, hunan na'i daro am ei drosedd erbyn hyny, Vol. i. p

16. canys efe a ymaflasai yn fy nerth, ac a Rhwygo dillad.

“ Y mae amser i rwygo, wnaethai heddwch â mi.”—Parch. R. Toller. ac amser i wnio.Preg. iii. 7. Un hen

Rhuf. vi. 17. I Dduw y bo diolch,&c. arferion yr Iuddewon yw rhwygo eu dillad Cyfieithiad cywir o'r geiriau hyn a fyddai ar dymhorau o alar neu gystudd : ac fel y canlyn:-“I Dduw y bo y diolch, nad yr arferiad yn cael ei chynnal yn barhaus ydych, er i chwi fod, yn weision pechod, ymhlith rhai o'r llwythau dwyreiniol pan eu canys o'r galon yr ufuddhasoch i'r ffurf o goddiweddir gan ryw beth trallodus. Cymathrawiaeth eich traddodwyd iddi.” Y cyf- mysgai yr Iuddewon lawer o foes-ddefodau â eiriad cydmariaethol sydd eglur. Megys y hyn; gwnaent y rhwyg weithiau oddi fynu i gwna y delidydd medrus, y pentwr gwerth wared, bryd arall o'r godrau i fynu. Hyd fawr yn ystwyth drwy doddiant i dderbyn yr gofynawl y rhwyg oedd lled law. Pan argraff a fynner, a'r ffurf a amcaner ei roddi wnaid y rhwyg ar farwolaeth rhiaint, ni's arno, ac na oddefa i un gau-ffurf ei anurdd gwnient ef i fynu eilwaith; ond pan ar ol aw; ond a'i dyru yn ofalus i'r ffurf amcan. eraill, hwy a'i gwnient yn mhen deng niwredig; felly y mae Duw, trwy ei wirionedd nod ar hugain, Felly, meddwl Solomon yu

mae

ranau.

y geiriau uchod yw, bod amser i ymgystudd- af, byddaf yn edrych i fynu tua 'r nef, fel io, ac amser i ymgysuro.--Sacred Star, Vol. y lle yr wyf yn myned i fyw byth ynddo; i. p. 16.

yna, yn edrych i lawr i'r ddaear, gan ystyried Phylacterau Iuddewig,

Gwneuthur yn leied o honi a allaf ei fwynâu neu ei llydain eu phylacterau.” Matt. xxiii. 5. Y ddymuno yn fuan; yna y byddaf yn edrych. phylacterau Iuddewig oeddynt ddarnau bych o amgylch, ac yn ystyried gynnifer ydynt fwy ain o femrwn, neu ysgrif-groen, ar yr hwn yr truenus na mi, ac felly yn ymfoddloni.” ysgrifenid rhanau o'r gyfraith, gan eu ham- Pan fyddo dyn unwaith wedi ymdroi yu wisgo â chroen llo, du, a'u rhwymo o gylch ddwfn mewn euogrwydd, nid oes ganddo dir y talcen a'r fraich aswy. Yr Iuddewon a'u diogel i sefyll arno: ond y mae pob peth yn hystyrient mal ordinhad ddwyfol, aç a syl- ansicr dan ei draed. Gall fod y camweddau faenent eu tyb ar Exod. xiii. 9, a chyffelyb a gyflawnodd eisoes mewn cyssylltiad an

Credent mai yr amcan o honynt, yn weledig ag eraill, am y rhai nid oes ganddo gyntaf oll, oedd eu cadw mewn cof o'r addysg- y dyb leiaf; ac efe a all gael ei wthio, pan iadau hyny y dylynt wneyd sylw gwastadol leiaf yr amcana, i amryfuseddau y meddyliai o honynt: ac yn ail, i beri iddynt barch yn ei hun unwaith yn analluog i eu cyflawni. ngolwg y cenhedloedd. Eithr wedi hyny, Esgob Porteus. hwy a ddiraddiwyd yn offerynau coel-grefydd, Y mae y sawl ydynt yn dëall gwerth am. ac a ddefnyddid fel cyfareddion i yru ys- ser, yn ei ddefnyddio mal y gwna y gofalus prydion drwg ymaith. Dr. Lightfoot a dyb. a'i arian; gwnant i ychydig gyrhaedd yn iai y gallai fod ein Iachawdwr yn eu gwisgo mbell.—Hanway. ei hun, yn ol defod ŷ wlad, ac nad hyny yr. Dywaid y chwedl am lygoden a fuasai oedd yn ei ddyfarnu, ond balchder a rhag- fyw ei holl oes mewn cist, iddi ddygwydd rith y Phariseaid, yn eu gwneuthur yn llydain ymgrafu i fynu ar yr ymyl unwaith, a chan ac eglur, er mwyn eu gweled gan ddynion.- edrych o amgylch, bloeddiai mewn syndod, Dr. Townley.

“Ni feddyliais I erioed bod y byd mor fawr!" Y cam cyntaf at wybodaeth, yw gwybod ein bod yn anwybodus. Pwnc mawr i ni yw

adnabod ein lle: o ddiffyg hyn, y mae dyn Na siaradwch oddieithr bod genych ryw o sefyllfa anghyhoedd, yn lle gofalu am ambeth gwerth ei ddywedyd.-Pa ham y rhed- gylchiadau ei“ gist,” yn ceisio edrych allan wch heb unrhyw newydd ?--Esgob Butler.

yn wastad, ac yna yn dyfod yn athronydd ! Pwy bynag a dalo ymweliad annymunol, Yna rhaid iddo gael gwybod pob peth, a neu a siarado yn hwy nac y byddo y gwran- rhyfyga geisio treiddio i ddyfnion ddirgeldawwyr yn dewis ei glywed, sydd euog o niw-ion Duw: heb ystyried mai meidrol yw dyn, ed na all ei gyweirio, ac yn cymmeryd ym

ac na fedda alluoedd i amgyffred a barnu aith yr hyn nad all ei roddi yn ol.—Johnson. am drefuiad goruchel pethau. Ni's gallwn

Y rhifyddiaeth calettaf a goreu a allwn ei ni ffurfio unrhyw wybodaeth am bethau ysddysgu, yw hyn,-cyfrif ein dyddiau fel y prydol, oddieithr yr un a ddysgir i ni gan dygom ein calon i ddoethineb; ond rhaid i Dduw yn ei air; a lle yr ymattalio ef, rhaid ni ddysgu hyn gan Athraw dwyfol.–Satur- i ninau dewi.-Cecil. day Magazine.

Er mai unffurf yw tôn y gôg, pair hyfryd. Pan ofynodd cyfaill i esgob Italaidd, yr wch beunydd, o herwydd ein bod yn canfod hwn a ddyoddefasai lawer o erledigaeth gyda fod yr haf yn dyfod : ond, y mae yr hyfrydthymer addfwyn a thawel, pa fodd y cyr-wch hwn yn gymmysgedig â phrudd-der, o haeddasai y fath foddlonrwydd ? efe a atteb-1 herwydd ein bod yn adgofio yr odd, “Trwy iawn arfer fy llygaid : yn gynt- fuan. Dyma yr ystyriaeth sydd yn chwerwi

с

DETHOLION MOESOL A DUWINYDDOL.

â heibio yn

« ForrigeFortsæt »