Billeder på siden
PDF
ePub

iaeth nefolaidd, ac yn gorlòni mynwesau yedigawl a'i greadur dyn. Y mae Duw yn lluoedd seraphaidd, sydd yn ehedeg gyda llywodraethwr moesawl, a dyn yn ddeiliad chyflymder melldenawg, trwy ororau uwch- moesawl darostyngedig i'w gyfreithiau, a'r wybrenaidd goleurwydd a gogoniant byth- berthynas hon sydd yn cyfansoddi dyn yn awl.

fod moesawl: ond cariad yw y prif ganolMae yr egwyddor hon yn mhob bod rhin. bwyntyr haul tragywyddawl sydd yn pel. weddawl, yn arlywiaw holl gyfundraeth ydru amrywiaethau anfeidrawl o ogoniant deir-ranawg dyn. Mae y galluoedd natur- a goleuni heb yr hwn y byddai y cyfan yn iawl, moesawl a deallawl, yn eu gwahanawl wagle, yn llyngclyn o ddihanfodiaeth, gangenau a'u deddfau, yn derbyn eu cyfar- Tremiwch ar y nefoedd, y ddaear a'r mor ; wyddiadau lliosawg o'r ffynnonell weithiawl amrywiaeth o'r Duwdod yw y cyfan. Pe hon. Trwyddi hi y mae yr holl beirianwaith anadlai melwawd o eneuau cerubaidd, cariad naturiawl, yn îs wasanaethgar i weithrediad- a darawai y sain; pe tòrai caniadau rhy: au y gallu mewnawl. Y mae yn arddangos- feddawl ar wybrenau gwrandawaidd, yno iad cywiraidd o garedigrwydd a rhinwedd byddai cariad yn glywedig. A ydyw gwelmoesawl. Ai yr enaid ydyw ? hi a lanwyd edigaethau gwynfydedig y nefoedd yn goleuâ thân ac anian y Duwdod. Ai y dëall aw ysprydoedd angylion ? cariad sydd yn ydyw ? hi a ymhyfryda yn yr amlygiadau lledaenu y pelydrau. rhyfeddawl o alluogrwydd a daioni anfeidr- Lle nad oes cariad, ni's gall fod yno awl a eglurir yn y bydysawd cymhlethedig. ddedwyddwch. Y mae cariad yn absenawl Y mae yn tremiaw ar y ser, ac yn gweled yn nhymhestloedd brwmstanaidd uffern, ac goleuni Duw; ar yr haul, ac yno yn canfod yn y gwen-ffaglau brytheiriawl o dân sydd yr arwydd-lun ardderchocaf o'i fodolaeth; yn ymdaenu yn dònau dros ei dyfn-for cynar y lloer, ac yn darganfod gorwychedd hyrfawl. Ni chlywir ef yn yr ucheneidiau nawseiddiawl ei Fab mewn cnawdoliaeth er sydd yn taraw oddi wrth ebychiadau hyllcymhwysaw ei ogoniant at ein gweledigaeth seiniawl cydwybod ddirboenaidd; ac nid yw feidrawl; ar yr eigion, a'r eang-fyd dyfrawl yn teyrnasu ychwaith yn y fynwes sydd yn a ddyry ddarluniad o'i ras; ar y tylysau dargysgu yn y bedd distawaidd, ar yr hwn aneirif sydd yn dyfrithiaw y gwagder dider- y mae ser chwyl-wybiawg, yn eu gwyliadwr, fyn, ac ynddynt y gwelir trugareddau afrif- iaethau, nosawl, yn ardremiaw yn ddibaid awl y Jehovah; ar y nefoedd, a'r wybrenau mewn dysglaerdeb gwreichionawl. ëangfaith, “ trigfa ei orseddfainc,” ac yno meddiant o gariad puraidd a rhinweddawl y mae rhengau iesin o sylweddau anadna- yn yr enaid yn rhoddi ardduniant annirnadbyddus, yn ymdrochi yn arloywder mawr-for wy ar ei feddiannydd, ag sydd yn ymëangu ei gariad a'i ddysglaerdeb gorchuddiawl. Os yn dragywyddawl “ yn nisglaerdeb gogon. ystyriwn berffeithderau a phrïodoliaethau y iant y Tad,” ac yn tebygoli “i wir lun ei Duwdod, pa un bynag ai tragywyddawl, berson Ef.” Bydd i'r cariad oroesi llosgiad naturiawl, neu foesawl, nid ydym yn gweled terfynawl elfenau, cyfundraethau drylliedig ond agweddiadau amryfal yr egwyddor o defnyddiau, a chlul olaf naturiaeth ymoddwyfawl gariad. Priodoliaethau tragy- llyngawl. Egora y cariad hwn i'r saint, tụ wyddawl y Duwdod ydynt gynneddfau han- hwnt i annhrefn bydoedd dymchweliadawl, fodawl dwyfawl gariad : y priodoliaethau olygfeydd anfeidrawl o oleuni tra hyfrydnaturiawl, y rhai hyny a arferir yn nghrëad aidd, ac ardremiadau perlewygawl o ogonigaeth a chynnaliaeth y bydysawd ; ei iant difrycheulyd, a ymëanga pan fyddo briodoliaethau a'i berffeithderau , moesawl, oesau wedi treiglaw ymaith, yn lliosocach megis y mae yn sefyll yn berthynasawl â na man-ronynau bydysawd, neu y mymrynphawb .creaduriaid rhesymawl, ond yn enw. au a gorpholynt y gwagder diderfyn.

Y mae

Hir y bu yr egwyddor hon yn destyn ym

EGLURHADAETH YSGRYTHYRAWL. chwiliadau philosophyddaidd, ac ymresymiadau celfyddydawl; ond, och! caddug

LLAWER a fu ymresymiadau doethwyr o oes anhydraidd wrth ddysglaerdeb meidrawl, a

i oes mewn perthynas i laddiad byddin Senahuliodd dros arwel dysgeidiaeth, a thywyll

cherib; fel ein hysbysir ddarfod i angel yr Arwch tragywyddawl amdoisai

glwydd daro pump a phedwar ugain a chanto y meddwl

filoedd o'r Assyriaid mewn un noson. Yn dynawl, pe na buasai cariad anfeidrawl wedi pelydru yn nhudalenau dadguddiad i ddyn, mysg eraill

, y diweddar ben-ieithydd Johnson,

mewn ymddiddan a'i hoff gyfaill Boswell, a a thrywanu cymmylau terfyngylch tywyll

adroddai ei farn fel y canlyn:-“Ni ddylem aidd amser. Arddengys enaid dyn, heb ddylanwad y cariad hwn, gymmysgedd di- dy biaw fod yr angel yn myned oddiamgylch ffeithach a garwach na hwnw o ba ûn y

a chleddyf yn ei law, gan eu gwanu bob yn neidiodd y bydysawd i fodolaeth, pan gyf.

un ac un ; eithr mwy rhesymol yw meddwl ododd ein cyfundraeth ddaearawl o dywyll

iddo ddefnyddio rhyw weithredydd natur

iol galluog, cyffelyb i'r Samyel.wch henafaidd,“ pan gydganodd sêr y borau ac y gorfoleddodd holl feibion Duw,” mewn Gyda golwg ar y drych-feddwl uchod, y un gân gynghaneddawl o berlewygfeydd, ac dodwn y nodiadau dilynol ger gwydd ein y cyfarchasant well i enedigaeth byd ag darllenwyr, gan ragnodi, mai gwahanol oedd i gynnwys etifeddion anfarwoldeb, ie, i enwau ar yr unrhyw awel danllyd, yw fod yn breswylfa dymmorawl y Duwdod. Simyel, Sumiel, Samyel, Sumoom, Simoom,

Yn ddiweddaf, cariad yw sail colofnau &c. “Ar yr 16eg, am haner awr wedi deg, tragywyddoldeb, ffynnonell gobaith anfarw gadawsom El Mout ; oddeutu unarddeg, fel awl, gwrthrych y gân nefolaidd, a sylwedd yr oeddym yn ymhyfrydu yn yr olwg ar dadguddiawl Bod anfeidrawl ac annirnadwy. gopa crugol y Chiggre, at yr hwn yr

oeddem Cariad yw ffynnonell pob llawenydd; a lle yn dynesu, a lle dysgwyliem ddiwalliad o mae heddwch yn tywallt ei dylanwad sanct- ddwfr da, bloeddiai Idris, "Cwympwch ar aidd yn y fynwes, rhaid fod yno gariad. eich wynebau, canys wele y Simoom! Can

Megis yr ydym yn cyfaddef bodolaeth fyddwn niwl yn dyfod o'r De-Ddwyrain, o haul neu seren wrth eu goleuni, felly pa le liw coch-las, cyffelyb i'r bwa, ond ei fod yn bynag yr ydym yn cael heddwch a llawen- fwy gwasgaredig, ac yn deneuach; nid oedd ydd; cariad, a chariad yn unig, yw yr hyn fwy nag ugain llath o led, ac yr oedd oddeutu sydd yn bwrw allan y pelydrau sanctaidd. deuddeg troedfedd uwch y ddaear. Math o Y mae “ ffydd, gobaith à chariad,” oll o wridiad ar yr wybr ydoedd, yn ymsymud yn ddechreuad nefolaidd, ond y mwyaf o hon- dra buan, oblegyd prin y gellais droi i ynt yw cariad. Hon yw nwyd oruch-rëolaidd gwympo ar y ddaear, a'm pen tua y Gogyr enaid'; y mae holl deimladau, galluoedd, ledd, oni theimlwn wres ei, lifiant ar fy a chynneddfau eraill dyn yn derbyn ei dy- wyneb; gorweddasom fel meirwon ar y lanwad cyfriniawl, ac yn profi ei goruch- ddaear, hyd oni fynegodd Idris i ni fod yr wyliaeth anweledig. Cariad yw rhwymyn awel wedi myned drosodd; yr awel danllyd undeb, a naturiaeth amrywiedig, bydd i hon a aethai heibio mae yn wir, ond yr awel gyfunaw angylion a dynion, nefoedd a denau oedd yn parhau mor boeth, fel yr ardaear, a chymmysgu caniadau y saint å swydem iddi ein mogu.-Digalondid cypheroriaethau angylion, pan ddygir arwydd ffredinol a feddiannodd ein pobl, aethant yn ion buddugoliaeth yn y diwedd trwy ddorau dawedog, ac yn ofnus, a'r hyn a ddywedent grisialaidd paradwys, ac eu bwrir wrth droed wrth eu gilydd, nid oedd namyn sibrydaeth faingc y Brenin Tragywyddawl.

o wag-dybiau, er cynyddu ofnau, a suddo meddyliau eu gilydd ymhellach.

* * * *

[ocr errors]

iaeth nefolaidd, ac yn gorlòni mynwesau y 1 edigawl a'i greadur dyn. Y mae Duw yn lluoedd seraphaidd, sydd yn ehedeg gyda llywodraethwr moesawl, a dyn yn ddeiliad chyflymder melldenawg, trwy ororau uwch-moesawl darostyngedig i'w gyfreithiau, a'r wybrenaidd goleurwydd a gogoniant byth- berthynas hon sydd yn cyfansoddi dyn yn awl.

fod moesawl: ond cariad yw y prif ganolMae yr egwyddor hon yn mhob bod rhin. bwynt-yr haul tragywyddawl sydd yn pel weddawl, yn arlywiaw holl gyfundraeth ydru amrywiaethau anfeidrawl o ogoniant deir-ranawg dyn. Mae y galluoedd natur- a goleuni heb yr hwn y byddai y cyfan yn iawl, moesawl a deallawl, yn eu gwahanawl wagle, yn llyngclyn 0 ddihanfodiaeth, gangenau a'u deddfau, yn derbyn eu cyfar-Tremiwch ar y nefoedd, y ddaear a'r mor ; wyddiadau lliosawg o'r ffynnonell weithiawl amrywiaeth o'r Duwdod yw y cyfan. Pe hon. Trwyddi hi y mae yr holl beirianwaith anadlai melwawd o eneuau cerubaidd, cariad naturiawl, yn is wasanaethgar i weithrediad- a darawai y sain; pe tòrai caniadau rhy: au y gallu mewnawl. Y mae yn arddangos- feddawl ar y wybrenau gwrandawaidd, yno iad cywiraidd o garedigrwydd a rhinwedd byddai cariad yn glywedig. A ydyw gwelmoesawl. Ai yr enaid ydyw? hi a lanwyd edigaethau gwynfydedig y nefoedd yn goleuâ thân ac anian y Duwdod. Ai y dëall aw ysprydoedd angylion ? cariad sydd yn ydyw ? hi a ymhyfryda yn yr amlygiadau lledaenu y pelydrau. rhyfeddawl o alluogrwydd a daioni anfeidr. Lle nad oes cariad, ni's gall fod yno awl a eglurir yn y bydysawd cymhlethedig. ddedwyddwch. Y mae cariad yn absenawl Y mae yn tremiaw ar y ser, ac yn gweled yn nhymhestloedd brwmstanaidd uffern, ac goleuni Duw; ar yr haul, ac yno yn canfod yn y gwen-ffaglau brytheiriawl o dân sydd yr arwydd-lun ardderchocaf o'i fodolaeth; yn ymdaenu yn dònau dros ei dyfn-for cynar y lloer, ac yn darganfod gorwychedd hyrfawl. Ni chlywir ef yn yr ucheneidiau nawseiddiawl ei Fab mewn cnawdoliaeth er sydd yn taraw oddi wrth ebychiadau hyllcymhwysaw ei ogoniant at ein gweledigaeth seiniawl cydwybod ddirboenaidd; ac nid yw feidrawl; ar yr eigion, a'r eang-fyd dyfrawl yn teyrnasu ychwaith yn y fynwes sydd yn a ddyry ddarluniad o'i ras; ar y tylysau dargysgu yn y bedd distawaidd, ar yr hwn aneirif sydd yn dyfrithiaw y gwagder dider- y mae ser chwyl-wybiawg, yn eu gwyliadwrfyn, ac ynddynt y gwelir trugareddau afrif-iaethau , nosawl, yn ardremiaw yn ddibaid awl y Jehovah; ar y nefoedd, a'r wybrenau mewn dysglaerdeb gwreichionawl. Y mae ëangfaith, “ trigfa ei orseddfainc,” ac yno meddiant o gariad puraidd a rhinweddawl y mae rhengau iesin o sylweddau anadna- yn yr enaid yn rhoddi ardduniant annirnadbyddus, yn ymdrochi yn arloywder mawr-for wy ar ei feddiannydd, ag sydd yn ymëangu ei gariad a'i ddysglaerdeb gorchuddiawl. Os yn dragywyddawl “ yn nisglaerdeb gogon. ystyriwn berffeithderau a phrïodoliaethau y iant y Tad,” ac yn tebygoli “i wir lun ei Duwdod, pa un bynag ai tragywyddawl, berson Ef.” Bydd i'r cariad oroesi llosgiad naturiawl, neu foesawl, nid ydym yn gweled terfynawl elfenau, cyfundraethau drylliedig ond agweddiadau amryfal yr egwyddor o defnyddiau, a chlul olaf naturiaeth ymoddwyfawl gariad. Prïodoliaethau tragy-llyngawl. Egora y cariad hwn i'r saint, tụ wyddawl y Duwdod ydynt gynneddfau han- hwnt i annhrefn bydoedd dymchweliadawl, fodawl dwyfawl gariad : y prïodoliaethau olygfeydd anfeidrawl o oleuni tra hyfrydnaturiawl, y rhai hyny a arferir yn nghrëad- aidd, ac ardremiadau perlewygawl o ogonigaeth a chynnaliaeth y bydysawd ; eiiant difrycheulyd, a ymëanga pan fyddo briodoliaethau a'i berffeithderau , moesawl, oesau wedi treiglaw ymaith, yn lliosocach megis y mae yn sefyll yn berthynasawl â na man-ronynau bydysawd, neu y mymrynphawb .creaduriaid rhesymawl, ond yn enw. au a gorpholynt y gwagder diderfyn.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Yn

Hir y bu yr egwyddor hon yn destyn ym- EGLURHADAETH YSGRYTHYRAWL. chwiliadau philosophyddaidd, ac ymresym

LLAWER a fu ymresymiadau doethwyr o oes iadau celfyddydawl; ond, och! caddug anhydraidd wrth ddysglaerdeb meidrawl, a

i oes mewn perthynas i laddiad byddin Senahuliodd dros arwel dysgeidiaeth, a thywyll- cherib; fel ein hysbysir ddarfod i angel yr Arwch tragywyddawl a amdoisai y meddwl glwydd daro pump a phedwar ugain a chanto dynawl, pe na buasai cariad anfeidravl wedi filoedd o'r Assyriaid mewn un noson.

mysg eraill, y diweddar ben-ieithydd Johnson, pelydru yn nhudalenau dadguddiad i ddyn, a thrywanu cymmylau terfyngylch tywyll

mewn ymddiddan a'i hoff gyfaill Boswell, a

adroddai ei farn fel y canlyn :-“Ni ddylem aidd amser.

Arddengys enaid dyn, heb ddylanwad y cariad hwn, gymmysgedd di

dybiaw fod yr angel yn myned oddiamgylch ffeithach a garwach na hwnw o ba un y

a chleddyf yn ei law, gan eu gwanu bob yn neidiodd y bydysawd i fodolaeth, pan gyf.

un ac un ; eithr mwy rhesymol yw meddwl ododd ein cyfundraeth ddaearawl o dywyll

iddo ddefnyddio rhyw weithredydd naturwch henafaidd, “pan gydganodd sêr y borau

iol galluog, cyffelyb i'r Samyel.ac y gorfoleddodd holl feibion Duw,” mewn Gyda golwg ar y drych-feddwl uchod, y un gân gynghaneddawl o berlewygfeydd, ac dodwn y nodiadau dilynol ger gwydd ein y cyfarchasant well i enedigaeth byd ag darllenwyr, gan ragnodi, mai gwahanol oedd i gynnwys etifeddion anfarwoldeb, že, i enwau ar yr unrhytu awel danllyd, yw fod yn breswylfa dymmorawl y Duwdod. Simyel, Sumiel, Samyel, Sumoom, Simoom,

Yn ddiweddaf, cariad yw sail colofnau &c. “ Ar yr 16eg, am haner awr wedi deg, tragywyddoldeb, ffynnonell gobaith anfarw- gadawsom El Mout ; oddeutu unarddeg, fel awl, gwrthrych y gân nefolaidd, a sylwedd yr oeddym yn ymhyfrydu yn yr olwg ar dadguddiawl Bod anfeidrawl ac annirnadwy. gopa crugol y Chiggre, at yr hwn yr oeddem Cariad yw ffynnonell pob llawenydd ; a lle yn dynesu, a lle y dysgwyliem ddiwalliad o mae heddwch yn tywallt ei dylanwad sanct- ddwfr da, bloeddiai Idris, 'Cwympwch ar aidd yn y fynwes, rhaid fod yno gariad. eich wynebau, canys wele y Simoom! Can

Megis yr ydym yn cyfaddef bodolaeth fyddwn niwl yn dyfod o'r De-Ddwyrain, o haul neu seren wrth eu goleuni, felly pa le liw coch-las, cyffelyb i'r bwa, ond ei fod yn bynag yr ydym yn cael heddwch a llawen- fwy gwasgaredig, ac yn deneuach; nid oedd ydd; cariad, a chariad yn unig, yw yr hyn fwy nag ugain llath o led, ac yr oedd oddeutu sydd yn bwrw allan y pelydrau sanctaidd. deuddeg troedfedd uwch y ddaear. Math o Y mae

ffydd, gobaith a chariad," ollo wridiad ar yr wybr ydoedd, yn ymsymud yn ddechreuad nefolaidd, ond y mwyaf o hon- dra buan, oblegyų prin y gellais droi i ynt yw cariad. Hon yw nwyd oruch-rëolaidd gwympo ar y ddaear, a'm pen tua y Gogyr enaid ; y mae holl deimladau, galluoedd, ledd, oni theimlwn wres ei lifiant ar fy a chynneddfau eraill dyn yn derbyn ei dy- wyneb; gorweddasom fel meirwon ar y lanwad cyfriniawl, ac yn profi ei goruch- ddaear, hyd oni fynegodd Idris i ni fod yr wyliaeth anweledig. Cariad yw rhwymyn awel wedi myned drosodd; yr awel danllyd undeb, a naturiaeth amrywiedig, bydd i hon a aethai heibio mae yn wir, ond yr awel gyfunaw angylion a dynion, nefoedd a denau oedd yn parhau mor boeth, fel yr ardaear, a chymmysgu caniadau y saint â swydem iddi ein mogu.-Digalondid cypheroriaethau angylion, pan ddygir arwydd ffredinol a feddiannodd ein pobl, aethant yn ion buddugoliaeth yn y diwedd trwy ddorau dawedog, ac yn ofnus, a'r hyn a ddywedent grisialaidd paradwys, ac eu bwrir wrth droed wrth eu gilydd, nid oedd namyn sibrydaeth faingc y Brenin Tragywyddawl.

o wag-dybiau, er cynyddu ofnau, a suddo meddyliau eu gilydd ymhellach.

[ocr errors]

* * * *

[ocr errors]

Cygynted ag y daethom i'r gwastadoedd, 2. Dilynir ef gan wynt cynhyrfus. teimlem arwyddion cryfion o'r Simoom, ac 3. Bydd rai oriau yn myned heibio. ychydig cyn deuddeg, ein .carcharor yn 4. Effeithią ar y meddwl, drwy wanychu gyntaf, ac yna Idris, a floeddient, “ Y Si- y corph, a maethu digalondid. moom! Y Simoom!Gap fy nghywreindeb 5. Y mae perygl i anadlu. nid allwn gwympaw heb edrych o'm hol ; 6. Y mae yn dra niweidiol i rai yn cysgu, yn agos i'r de, ychydig i'r dwyrain, can- 7, Y mae ei effeithiau ar y rhai nad yw fyddwn y niwl lliwiedig fel o'r blaen; ym- angeyol iddynt, yn wanychol, a pharhäol. ddangosai yu deneuach a glasach yn awr; 8. Y mae i'w deimlo, ac yn cael ei yn debyg i fứg tra theneu, ac oddeutu gyffelybu i dân mogedig. llathen o'i ganol wedi ei liwio fel y podwyd 9. Y mae ei ymlediad oddeutu haner uchod. Cwympodd pawb ar eu wynebau, milldir, weithiau mwy, neu lai. a'r Simoom a aeth heibio gyda gwynt cy- 10, Fel y gochelo y teithydd ei anadlu i fröus : parhaodd i chwythu fel hyn, hyd yn mewn, y mae yn anghenrheidiol iddo ei agos i dri o'r gloch, fel ein cymmerwyd oli ganfod yn gyntaf, yr hyn ni's gall bob amser, yn gleifion yn yr hwyr; a phrin yr oedd yn neillduol yn y nos. genym nerth digonol wedi ei adael i lwytho Y nodiadau uchọd mewn perthynas i natur ein camelod, - Dystawrwydd, a math o ac effeithiau y Simoom, drwy eu golygu ddiofalwch anobeithiol am fywyd, oeddent mewn cydmariaeth, a eglurant amgylchiadau ei effeithiau dioed ainom, a chan ystyried a gofnodir yn 2 Bren. xix. ac Esa. xxxvii. cyflwr y càmelod, dechreuais ofni bod bedd. Cydmarer yr ail o'r nodiadau uchod â'r rod tywodog wedi ei ddarbod erom, ae ad 2 Bren, xix. 7. a Esa, xxxvii. 7. Tybia rhai fyfyriwn ar hyny gyda gradd o ymroddiad.” mai at hyn y cyfeiriai y prophwyd yn yr

Feithydd arall a ddywedai,“ Cefais gyf: ymadroddion hyny, Esa. XXX. 27, 28, 33.teusdrá ddwywaith i sylwi ar efeithiau yr “ A’i dafod sydd megys tân ysol; ej anadi awelon tanllyd hyn gyda gradd o fanyl. hefyd megys-afon lifeiriol, a gyrraedd hyd rwydd : -adroddaf yn unig yr hyn a welais o haner y gwddf ;-anadl yr Arglwydd megys barth masgnaehydd a dau deithydd, y rhai a afou o frwmstan sydd yn ei henyn hi.” darawyd yn eu cwsg, ac a fuant feirw yn y Dinystriwyd byddin Senacherib yn nos. fan: rhedais attynti edrych a allwn I wneud Dichon fod swyddwyr a milwyr yn dra es, dim erddynt; ond yr oeddynt wedi meirw geulus, a'u bod yn uchder eu rhwysg buddyn barod drwy sugno yr awel danllyd i'w ugol yn eu tybied eu hunain yn eithaf di: mewn.-Gellir edrych yn hyf ar y goruch- ogel, fel nad oedd wyliadwriaeth effro ion, dri neu bedwar gwrhyd oddiwrthynt; yr ganddynt; dichon eu bod wedi treulio yr hyn a ofna y gwladwyr fwyaf, yw i'r awel eu hwyr mewn gloddest, ar y nos gyntaf o'u goddiwes yn eu cwsg, yr hyn ni bydd yn hymosodiad ar y ddinas ; ac felly i'r miloedd aml; o herwydd mai dros ddau neu dri mis gysgu mewn meddwdod ac anystyriaeth, heb o'r flwyddyn y byddant yn gyffredin ; a ymdroi yn eu mentyll, fel y bu eu llawenhefyd y gwylwyr effro, cygynted ag y teim. ydd hunan-hyderus yn un achlysur o lant arwyddion o'i ddyneshad, ydynt ofalus leiaf o eu dinystr. Onid oedd yr Assyriaid am ddeffroi y cysgaduriaid, y rhai hefyd a

yn gydnabyddus a gweithrediad y cyfryw arferant orchuddio eu hwynebau â'u men. oruchiọn yn eu gwlad eu hunain, gallasent tyll gan fynychaf tra yn cysgu.

fod yn fwy anochelgar, ac yn fwy, agored i'w Oddiwrth y dyfyrion uchod, gelwir sylw niweidiau, o ddiffyg adnabod yr arwyddion neillduol y darllenydd at a ganlyn :

yn y nos. 1. Ymddengys y goruchion yn y dydd,

Ymddengys wrth wag-ymffrost Senacherib megys mwg teneu.

wrth Hezekiah fod ei fyddin yn dra lluosaws,

« ForrigeFortsæt »