Billeder på siden
PDF
ePub

285 | Java

26

256

267

347

rhwng yr

-tan yn..

279 104

Dychymyg, grym

314 Dywalgi, effeithiau ofn ar

351 Juggernauth, pererindod at Edinburgh, tan yn

320 Kerry, ymladdfa waedlyd yn Etengyl, gweddio am lwyddiant yr 289 Llofruddiaethau 29, 60, 126, 255, 283, 318 Effeithiau

уг
hinsawdd ..
319 Lloffion o bregethau

101 Eglurhadaeth ysgrythyrol, 5, 39, 102, 131, Llongddrylliadau....

32, 124 167, 260, 291.

Llongwr yn cael ei argyhoeddi Eglwys, teimladau Mair at yr 131 Llosgiad y Bibl....

118 a'r wladwriaeth, ysgariaeth

Senedd-dai Prydain 190 Llyn tro y Niagara

350 Englynion seis'nig

222 Llynlleifiad, Cymdeithas Genhadol 275 Englyn i'r iaith Gymmraeg

177

-cyfarfod amaethyddol 348 Emyn y morwr 23

284 Enaid colledig, y galar prïodol am 303 | Llythyr Aliquis

15 Enaid, gwerth

257 -y Parch. G. Burden at ei fab 45 --anfarwoldeb yr

259 -y diweddar Mr. J. Lloyd .. 171 Enfys, yr 22 -y diweddar J. W. P......

268 Enllib 172 Llythyr o'r America ...

309 Etifedd yn alltud gartref, yr

202 | Manion ac Olion

...64, 128, 288 Etholiad cyffredinol, yt

161 Marwolaethau 127,160, 192, 282, 311,376 Etholedigaeth ammodol, ac ewyllys Marwnad y Parch. J. W. o Ledrod 305 rhydd 225 Meddwdod, effeithiau ..

61 Etholedigaeth gras

227

-yr adroddiad seneddol am Farteg, Terfysg yn

192 Meddwl dynol, y Ffordd iachawdwriaeth

326 Meistri duwiol, y budd o fod danynt 332 Frainc, 58, 96, 123, 155, 189, 253, 276, Melancthon

64 313, 346,

373 Mersey, dygwyddiad arswydus ar 376 Ffraethder duwiol benyw ieuanc 180 Merthyrdod y cristion Tyrcaidd 115 Ffyddlondeb cawrfil

126 Moddion, prydlonrwydd yn y 320 Galareb T. Evans o'r Aberffraw 212 | Moesgarwch

107 Gofynion, 175, 238, 270, 304, 334 Molawd am wlaw

214 Gogoneddus waith trugaredd 229 Montgomery ar weddi, a chyfieithiad 51 Gor-eneininad 60 Mordaith ysprydoledig

262 Gorphenwyd

133 Myfyrdod cynghaneddol arEs, 33. 34. 207 Granada Newydd..

277
-ar farwolaeth

293 Gras Duw yn bob peth yn y pryn

Oedi, y canlyniadau arswydus 0..45, 321 edigaeth 230 Oldham, terfysg yn.

160 Groeg 347 Pechadur edifeiriol

176 Gwaredred yr Iuddewon 191 Pechod

241 Gwaredigaeth hynod.... 60 Pedr Fawr

64 Gwddf us, i wellhau 84 Peiriant rhyfel newydd

286 Gweithfa gwybodaeth 287 Pererin profedigaethus, y

112 Gwyrthiau Crist.... 264 Persia,

28, 59 Haelioni y bendefiges Hewley 57 Peswch, cyngor rhagddo

84 Hispaen, 27, 58, 96, 123, 155, 190, 223, Plant, rhybudd i rieni..

159 254, 276, 313, 346, 373,

Poland

28 Holland a Belgium

156 Portugal, 28, 58, 96, 123, 155, 190, 223, Hunanddyrchafiad

350 254, 277, 313, 346, 373. Hunanoldeb

17 Port Wine Prydeinaidd, ffordd i Hunan-ymddiddan am farwolaeth 73 wneyd ..

84 Hungary 254 Pregeth i bwrpas

267 Hynafiaeth 152 Pregethu, cyfarfod

309 Iawn, yr

52 | Priodasau

....127, 160 India Ddwyreiniol, newyn yn....60, 282 Pysgodyn, boddi

351 rhyferthwy yn yr 61 Rhagfarn, y gwir yn gorchfygu. 13 India Orllewinol 345 Rhagluniaeth nodedig

25 Indiaidd, cyfarfod gan y pennaethiad 274 Rhosesmor, testunau pregethau yn.. 153 Iwerddon, ...28, 313 Rhyfel cartrefol .

160 Jamaica 59 Rhyddad y caethion

271

[ocr errors]

..30, 61

Rhyfeddodau celwyddog Pabydd

Talwobrwyon

191 iaeth. 217 Teulu hynod

: 349 Rwssia, 28, 58, 277 Testynau Diolchgarwch

345 Sabbath, Cwyn y

71 | Twrci

124, 314, 373 -Y 122 Tywysog, y ddau

323 Y gyfraith am gadw y 190 Tymhestloedd Satan yn ceryddu pechod 302 Ty gwledd yn dy galar.

280 Siwgr.. 158 Tystiolaeth hen wr

303 Syria, Sweden..... 314 Urddas y gwirionedd dwyfol

199 Seneddol, Hanesion 28, 93, 121, 156, 190, Y dylif

359 224, 254, 277, 315

Ymddiddan rhwng ei fawrhydi a'i brif Switzerland 254 weinidog

375 Symbylau

103 Ysgolion Sabbathawl, buddioldeb yr 13, 80 Stephan, Englynion ar Ferthyrdod.. 113

-holion o barth yr 52 Sylwadau 231 Ysgotland, y llifeiriant yn

181 Tabula Eudicheimonica 269 Ysgyfaint, clefyd yr

110 Tad yn cael ei argyhoeddi gan ei Yspeiliad treisgar

284 blentyn

302 Ysprydol, ar effaith amcanedig benTrefnyddion calfinaidd, Ysgol i

dithion

353 bregethwyr y.... 69 Zante, daeargryn yn

..116, 150

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

NID oes unrhyw destyn mor deilwng o fy- Wrth lewyrch hon y gwelir mai teml fawr fyrdod y meddwl dynol, ag yw hanfod Duw- yw y byd hwn, wedi ei chyssegru at wasandod a'i gymmeriad. Yma y cawn ollwng ein aeth yr uchel lor, a'i chywreiniaw â cherfiad. holl alluoedd i weithredu hyd eithafoedd ym- au tystiawl o'i fod a'i fawredd ef; fel na's egniad, heb arswydo rhag dyhyspyddu y gall y dyn ystyriawl lai na chanfod ei law testyn byth; o herwydd mai môr anamgy- ef yn lluniad pob' creadur, a chlywed ei ffrediadol o ryfeddodau hawddgar yw. Llawer foliant ef yn ddadseiniedig drwy holl anian, un a dreuliodd ei oes mewn dwys fyfyrdod nes y mae ei feddwl yn cael ei lenwi â pharch ar ddirgel brydferthion natur, gan drystiaw iddo. Mewn trefn i allu profi ý gwirionedd llawer gyda hwy yn ei ddydd ; ond erbyn uchod o fod Duw, y mae yn anghenrhaid i nesu o nos angau, y cyfan a ddïangent o'i ni brofi yn gyntaf oll, fod rhyw beth yn y wydd, ac ef a adewid yn unig a digysur : byd heblaw a welir â llygaid y corph, yr hyn ond y neb a ymdreulio mewn myfyrdod ar er na's gwelwn yr ydym yn ei addef. Fel Dduw a'i briodoliaethau, a fwynhâ yr hyfryd hyn y mae y gwynt yn fath o hylif anwel. wch mwyaf o'i fyfyrdod yn ei fywyd, a gyf-edig, etto yr ydym yn deall, ac yn credu nerthir drwyddi yn wyneb angeu, ac a dy. wrth ei effeithiau, ei fod :-y tân ni's gwelwn, wysir ganddi i fwynhâd o wledd dragywyddol. etto yr ydym yn credu ei fod wedi ei wasY naill sydd yn debyg i blant yn gwario eu garu drwy holl naturiaeth yn y fath fodd, hamser i chwilio am gragen brydferthach nac fel y gellir gweled ei effeithiau, drwy guro, arall yn mysg mân gregin y môr; y llall sydd neu rwbio y naill ddefnydd wrth arall; megys cloddiwr medrus, mewn mwn-glawdd poen ni's gwelir, etto gwybyddir ei fod drwy aur goludog, yn ychwanegu at ei olud syl- deimlad; felly er na's gwelir Duw, gall weddol bob dydd. Y mae y grëadigaeth pawb wybod ei fod wrth a wnaeth efe; ac y weledig, yn debyg i lyfr-gell lawn o lyfrau mae lluoedd oddiar brofiad yn gwybod ei fod. rhagorol, yn cynnwys ynddynt oludoedd o'r Y mae yn amlwg hefyd fod yr holl bethau wybodaeth odidoccaf; eithr y mae mòr dy- a welir, dan lywodraeth rhyw un Bod galluog well, na's gellir canfod i ddarllen un yn a doeth ; yr hwn a fedda awdurdod ar bob gywir, heb gymhorth y llusern o ddadgudd peth, i beri iddynt oll gydogwyddo, yn eu iad dwyfol.

gwahanol weithrediadau, at yr unrhyw am. B

can; pe amgen gallasai y naill fod wedi | galluog arni; ae onid yw mor rhesymol i ni gwrth-dynu a gwrth bwyso y llall, nes gasglu oddiwrth lywodraethiad amlwg y dyrysu a dystrywio naturiaeth cyn hyn y grëadigaeth, fod iddi lywodraethwr doeth, yr cyfryw fod ni's gwelir à llygaid o gnawd; hwn y mae calonau breninoedd daear yn ei ac ni all rheswm anianol gael darluniad mor law; ac nad yw penaduriaid uchelaf byd, symmwys o'r fath un yn un-man, na thrwy namyn rhaglawiaid yn ei lywodraeth ef? un cyfrwng, ag yn rhòl y datguddiad Megys yr argraffa y celfyddwr medrus ei dwyfol. Y mae y fath gysson-drefn gynnil | enw ar ei gelfydd-waith, heb fod cywilydd wedd drwy holl ansawdd y grëadigaeth, fel ganddo arddelwi y cyfryw fel ei waith; felly na raid i neb ond a fyno fod yn ddall, am y mae Duwdod wedi ei gerfio drwy holl mheu am Dduw.

waith Duw. Ni wnaeth Duw erioed waith A ammheuir gan neb, ond ynfydion, pan bychan; y mae pob darn o'i weithredvedd welir tŷ ar y bryn, neu lestrar y môr, na bu ef yn orchestion, o raian yr afonydd hyd yr dan olygiad adeilydd medrus? felly gan Himmalayan gribawg; o'r bywion manaf hyny, onid ydyw anweledig bethau Duw er hyd y cawr-filod cryfaf, ac o fan ronynau erëadigaeth y byd, wrth eu hystyried yn y anian hyd y cyrff wybrenol mwyaf, gwelir pethau a wnaed i'w gweled yn amlwg, sef ei görchestwaith dwyfol yn dysglaerio.—Ymdragywyddol allu ef a'i Dduwdod? Onid afael yn yr abwydyn distadlaf, a chynnyg ef yw cydweithrediad yr amrafael olwynion i'r lluniedydd medrusaf, gan ofyn iddo mewn oriadur, er ei chysondeb a'i defnydd- wneuthur ei debyg heb ddefnydd; rhaid iddo ioldeb, yn dangos nad cydgyfarfod yn ach addef nad all, ac na faidd gynnyg y fath’ lysurol neu yn ddamweiniol a wnaethant, beth : ïe, a phe cenhadid iddo gymmeryd o eithr eu cyd-gyfleu yn eu sefyllfa bresennol holl ddefnyddiau anian ei gyfran wrth ei yan ryw law gywrain? ac onid yw sidellau ewyllys at ei waith, er y gallai ei lunio a'i manylaidd y cyrph wybrenawl yn dangos liwio yn debyg, etto byddai mor annhebyg i doethder eu Perydd mor ddiwrthddadl?

-waith Duw ag y dichon' i beth marw fod i Ai-am nas gwelsom Dduw yn creu y byd, fywiołyn. Dyro un o gregin y môr i'r athronyrammheuwn ei greu gan Dduw ? llawn mor ydd doethaf, a gofyn iddo wneud ei tħebyg synwyrol fyddai i ni ddadleu pan welom hen heb ddefnydd; pe treuliai ei oes yn yr ymbalas, neu hen fonachlog, na adeiladwyd mo gais, nid allai ond synnu yn y diwedd wedi honynt gan neb, am na's gwelsom ni hwy methu ; ac felly gorfyddai addef i ryw un' yn cael eu hadeiladu ; eithr nid ydym mor doethach nag ef ei chywreinniaw.—Yn gyddisynwyr a gwadu yr olaf, pa ham gan ffelyb y gellid ymresymmu yn helaeth ar ei hyny yr ammheuwn y blaenaf? Onid oes waith fel Cynnalydd pob peth,—"Gan agormyrdd mwy o gywreinwaith yn ffurfiad a yd ei law, y mae yn diwallu pob peth byw a'i chyd-drefniad dosbeirth y grëadigaeth, nac ewyllys da.” O’i gigfa ef y mae bwystfilod sydd mewn unrhyw adeilad ?

y wîg yn cael ymborth; yn ei ġdlan ef y Ai am nas gwelwn ef yn eistedd ar ei or- mae adar y nef yn cael eu digoni; yn ei sedd ddyrchafedig, yn llywodraethu hon ddyfroedd ef y mae pysg y mỹr yn chwarae anian, o'r cerub gogoneddusaf i'r bywionyn eu hedyn; ar ei ddaear ef y mae anifeiliaiđ distadlaf, o'r blaned fwyaf hyd fan-lwch y y maes yn cael eu diwallu'; a dyn, er uched clorianau, yr ammheuwn ei lywodraeth ef? ei ffroen, ni fedd un da dymunol ond ei llawn mor rhesymol a fyddai i ni ammheu a ddoniau ef; ei wlan a'i lin ef yw ein gwisgoes Frenin yn Mrydain, am na's gwelsom oedd, a gochelwn eu cam-arfer, rhag eu dwg ni ef mewn llawer parth o Gymmru; ond yr oddi arnom, ac ein gwna yn noeth-lymmun ydym yn casglu wrth y llywodraethiad sydd fel y dydd ein ganed. Ei fwrdd sydd wedi ar y dalaeth, bod llywodraethwr doeth à ei hulio, pa le bynag y mae bywiolion mewn

amser.

ángen ymborth, a digonedd o'r ddarpariaeth yn crafangu o fewn cylch si ëangrwydd yr gyfaddusaf iddynt ger eu llaw; a gwelir ei holl grëndigaeth ddefnyddiawl a dëallawl, ddoethineb, ei olud, ei awdurdod, ei haelioni, Y mae yn ymëangu trwy anfeidroldeb, ac a &c., yn dysglaerio yn dra nodedig yn hyn: belydra yy nygwyddiadau amdreiglaidd er cymmaint o amrywiaeth afrifol o greadur: parhad tragywyddawl. Hon yw yr egwyddor iaid ydynt ddibynawl arno ef am gynnal. rymusaf yn yr enaid; y mae yn gweithredu iaeth, drwy gymaint amrywiaeth o lwybr ymarweddiad moesawl myrddiynau. au, nid yw yn esgeuluso un o honynt, nac Arddengys prif lywodraethwr y bydysawd, yn camgymeryd y ffordd o'u cynnal un yn mhob ysgogiad o'i weinyddiaeth ddirfawr

Fel Llywiawdr pob peth hefyd, y a rhyfeddawl, yr amlygiadau arddunolaf ac mae yn ei amlygu ei hun yn nodedig: wrth uchelaf o ddwyfawl gariad. Darestynwn eią amnaid v'i ewyllys, agorai môr dan wialen golygiad ar y grëadigaeth ddefuyddiawl; y nes rhoddi ffordd i genedl ddewisedig Duw mae ei gariad yn gorddysglaeriaw yn y fyned drwodd ; safai natur yn ei gyrfa, heb planedau distawaidd sydd yn cyflawni oy í haul na lloer brysuro i fachludo ddiwrnod cylchdröadau' yn y gwagder uchawd, yą cyfan, fel y dialai ei bobl ar eu gelynion.- ngolwg yr "athronydd eresawg yn nghanol Yr amser a ballai i draethu am bethau a nosí y mae yp arlywiaw gwawr ymdoriadwnaed yn erbyn, ac uwchlaw natur, er am- awl y dydd â gorwychedd a gogoniant an. lygiad o'i benarglwyddiaeth ef.

hydraeth ; ei gwelir yn y mynydd mawr. Wrth ddiweddu, defnyddiaf eiriau anffael. yddig a rhyfeddawl, yr hwn y mae ei uch, edig y Salmydd ysbrydoledig," Mor Hüos eddau yn gladdedig yn y cymmylau, peu yn og yw dy weithredoedd O ARGLWYDD! arwisgedig â mantell o gainwychedd tragy: gwnaethost hwynt oll mewn doethineb; wyddawl. Y mae pob blodeuyn gwênedig Hawn yw y ddaear o'th gyfoeth : 'felly y mae yn mlagur ei ieuenctyd yn dadgan hyfryd. y môr mawr llydan,” &c. Salm civ. 24, 25. wch'ei grëawdydd, tra mae yr eginyn gwaelaf Y Salm hon sydd deilwng o'n darlleniad ys- sydd yn blaendarddu dan huan gwanwyuawl, tyriol oll.

yn glas-wênų yn mhrydferthwch cariad Dyger ninnau i edrych ar waith ei fysedd dadguddiawl, Crëwyd y lloer a'r ser i rëol, ef nes synnu iddo gofio ain ddyn, a gosod o eiddiaw y nos; y maent hefyd yn arlywiay hono ei serch ar y fath greaduriaid gwrth- âġ awdurdod nefolaidd y dyfn-for ëang, ac ryfelgar a ni. A chofied ein darllenwyr yn ariannu y tònau sydd yn lluchiaw ar y hoff, mai ynfyd yw y neb a ddywedo' yn ei glenydd pellenicaf. galon nad oes Duw. Salm xiv. 1.

Amlygir yn oghyfansoddiad crëaduriaid VERITAS. didranc, ddoethineb a gallu, gweithrediadau

pa rai à arlywir gan ddylanwad dwyfaw. MR. GOLYGWR,Cyfieithiais y Traethiadau gariad. Pa fath olygiant ardderchawg ac canlynawl oddi ar y dybiaeth eu bod yn ofuadwy sydd yn dadguddjaw ei hun i'r rhyglyddu hyny; os bernwch eu bod yn meddwl myfyriawl, yn llywodraeth foesawl werth sylw eich darllenyddion, y maent at y Bod annherfynawl hwnw sydd yn gorlenwi eich gwasanaeth: amgen, bydded eu rhan anfeidraldeb, ac yn byw yn dragyfyth! Pa gyd a'r gwrthodedigion.

fath amlygiadau o gariad a gofaledd anILĻAUDATUS.

nrhaethawl! Ystyriwch y bendithion cyTRAETHIADAU AR DDWYPOL sylltiedig â'r cariad hwn-bod deallawl wedi GARIAD.

ei gynnysgaeddu ag enaid yn teby goli yn CARIAD yw y. testyn arddunolaf a chynnwys- barhaus i natur y Duwdod, ao yn cyfranogi edicaf a ddefnyddiodd alluoedd dëallawl o'i berffeithderau. Mae yr egwyddor hon dynion neu angylion ; mae yn sylfon sydd yn tragywyddawl dderchalu adsain y beror

« ForrigeFortsæt »