Billeder på siden
PDF
ePub

RHAGYMADRODD.

GYDWLADWYR SERCHOG,

Wele gylch blwyddyn wedi treiglo o amgylch, er pan anfonasom ein cennad gyntaf i gynniwair yn eich mysg dan

у

ffurf o Gyhoeddiad misol ; ac yn awr wele ni yn anfon y deuddegfed allan, a'i neges yn lled gyffelyb i'w frodyr, sef ceisio boddio rhai, ac addysgu eraill.

Ceisiasom ofalu ac amcanu at hyn yn ein holl rifynau, a gobeithiwn na bu ein llafur yn ofer, mwy nac y bu

yn annerbyniol hollol ychwaith. Ymdrechasom i gadw pob sylwadau pigog, cecrus draw, ac e ddichon i ni ddigio rhai drwy wrthod cyhoeddi eu Gohebiaethau : ond ni chauasom ein dorau rhag unrhyw ysgrif a ymddangosai yn deilwng a chydwedd ag ansawdd ein Cyhoeddiad.

Cawsom brofiad oddiwrth rai, eu bod yn “Garwyr llwyddiant y Cynniweirydd” mewn gweithred a gwirionedd ; i'r rhai y dymunem ddychwelyd ein diolchgarwch diffuant am eu caredigrwydd: ond cyfarfu ein cenhadon gweiniaid ag awyr wenwynig yspryd pleidgar i raddau tra nerthol mewn rhai parthau; ar yr hyn ni sylwn ychwaneg na’n bod yn gobeithio na raid i ni fyw yn hir i allu gorfucheddu yr angenfil anghristaidd hwn yn Nghymmru; ie, yn Mrydain Fawr hefyd.

Gallwn (lystiolaethu yn ddibetrus, nad myned ar ffordd unrhyw Gyhoeddiad buddiol arall oedd ein hamcan yn cyfodi y Cynniweirydd i gychwyn, a dangoswn hyny drwy y cyfnewidiad a amcanwn ei wneyd yn enw ac ansawdd ein Cyhoeddiad ar ddechreu y flwyddyn newydd : oblegyd, er ein bod yn meddu lle da i ddysgwyl lluosogiad mawr yn nifer y derbynwyr a'r Gohebwyr at y Cynniweirydd y flwyddyn nesaf yn ol ei

gynllun presenol; yr ydym yn dewis ei droi yn NEWYDDIADUR HANESYDDOL yn unig, fel na chaffo neb le i dybied ein bod yn ceisio ymwthio i randiroedd Cyhoeddiadau eraill.

Gan ostyngedig obeithio y cawn gefnogiad ein cydgenedl i ddwyn y Newyddiadur allan ; fel

у

caffont un Papur Newydd misol rhad, yn eu hiaith, yr ydym yn cymeryd ein cennad oddiwrthynt y waith hon,

Gan ein cyfrif ein hunain

Eu gostyngeiddiaf wasanaethwyr,

Y Y CYHOEDDWYR.

Rhagfyr 1af, 1834.

DANGOSEG.

178

Aberth dynol, Anghraifft 0....
..26, 119, 153 | Anffyddiaeth

134
Adar, Yspaid dëoriad ac oes rhai .... 317

-yn nychdod i foesgarwch 12
Adfyfyrdod ar loan 19. 5. ..
164 Anffyddiaid, sylwadau ar

261
Ioan 1. 16
201 Araeth y Brenin

93, 278
-pwysig,

298 Attebion.. ...111, 175, 238, 270, 335
Adolygiad Geiriadur Cymmreig a Seis'nig 50 Athraw da

17
y drych cywir....

143 Athraw, ardderchowgrwydd swydd 107
y Cynniweirydd

146 Athrawon yr Ysgolion Sabbathawl, Gwir-
Cofiant Mr. R. Jones, Rhoselan 240 ioneddau teilwng o’u sylw, 16, 44, 77
Englynion E. R.

336 138, 107, 204, 237, 266, 304, 330, 963.
Adroddiad Cymdeithas Ysgolion Sab-

-hanesion difyrus er calordid i 170
bathawl America....
55 | Athroniaeth naturiol, elfenau

18
Iwerddon 92 Aur, toraeth 0....

61
-y Gymdeithas Fiblaidd.... 344 Awgrym bwysfawr

16
Addoliad Hindwaidd

280
- i ystafellyddion

287
Affrica, syched am Gènadon Cristion- Awdurdod y gwirionedd

75
ogol yn

252 Awyren, Englynion i'r
-dylanwad cynnyddol yr Ysgryth-

-yn cael ei defnyddio yn mrwydr
yrau yn...
345 Fleurus

352
Agerddlong dystryw
60 Awyrawl, y llong..

283
Angau wedi ei orchfygu..
133 Bengal, y Genhadaeth yn

153
Angeuol, damwain
224 Barn Duw ar falchder..

181
Anghredadyn yn yr ystorm, yr
13 Barn Sior III. am bregeth

181
Ail-adeiladu addoldai yn yr Tudia Beddargraph

178
Orllewinol
280 | Bibl, y.

234
Amddiffyniad y rhyw fenywaidd 319 Bibl, dwyfoldeb a rhagoroldeb y 233
America, unol daleithiau yr .. 190, 222, 277 Gymdeithas, darlith ar lesa v1
alltudion Pwylaidd yn

224
effeithiau y...

65
- llythyr o'r
309 -englyn i'r

178
Amgylchiad hyuod
....61, 224 Boddlonrwydd

10
Amherawdr, y Gwladwr a'r

320 Buchdraeth yr Anghydffurfwyr, 23, 53, 88,
Amherodraeth Rwssia, ëangder

59 118, 147, 178, 214, 243, 272, 307, 339, 370
Amser, sylwadau ar

169

Caethiwed yn mysg Cristionogion 315
Anianyddiaeth
..48, 139, 174 Caethion, rhyddaad y

..221,252
Anian, rhyfeddodau

83 -cyfarchiad llywydd Jamaica aty 253
Annerchion i'r Cynniweirydd 112, 213, 242 Cairo, dychryniadau Ty y lloerigion yn 62
Annerch i'r Cynniweirydd, ac Emyn

Cariad Dwyfawl

3
i wybodaeth....
85 Caru gelynion ....

76
Anwybodaeth

..17, 105, 134 Casgledigaethfa Ysgrythyrol .. 209, 328,368

-yr

[ocr errors]
[ocr errors]

a

43

-yr oes

207

-anwar

Casgliadau y Cymdeithasau crefyddol 56 Cymmru newydd, Deheubarth .... 922
Cenllysg arswydus ..

375 Cymdeithas Genladol Llundain 218
Cepfigen yn lladd ei pherchen

43

-Manchester 221
Cephalonia, daeargryn

318
-Traethodau crefyddol..

220
Chili, marchwriaeth yn

351

-Fiblaidd Drindodaidd 219
China, yr efengyl yn

192

-Geuhadol Eglwys Loegr
-ymdrechiadau i efengyleiddio 251
-golwg obeithiol ar genhedloedd 345

yn y Wyddgrug

54
Cholera, y

-Feiblaidd Ffrancaidd

319
Chwedl am y Parch. G. Whitefield, Dr.

Thramor..

57
Foster, T. Towle, ac R. Baxter 179 Cymdeithasfa Llangefni..

221
Chwedl am Harri VIII.

287
y Wyddgrug

119
Clefyd yr ysgyfaint..

110 Cyngor, y 224.—Ymraniad yn y 101
-y ddueg
352 Cynnyrch toraethog o byş

159
Coelgrefydd Indostan.

56 Cyrn, i'w symud oddiar draed 84
Cofio Crist

297 Cynghorion amaethyddol, &c. 20
Cofiant Socrates
..216, 246 Cynniweirydd, cyfarchiad i'r

242
D. Jones Bont uchel 311, 341, 371

-annerchion i'r 112, 213
Cockroaches, cyngor i'w difa

83
Cofion fy oes, dyfyrion o

Cynniweirydd, englyn i'r

146
63
-croesawiad i'r

52
Columbia, daeargryn yn

192
Corwynt dychrynllyd

Cynnydd mewn gras

11
282, 320

Cysgaduriaid yn Nhy yr Arglwydd,
Crefyddol, cyfarchiad at rieni 330

cyfarchiad at ..

235
Crefydd natur
Crefyddwyr rhagrithiol

Daeargrynfàau

285
10

Damweiniau 32, 125, 224, 280, 284, 351
Crefydd a moesoldeb

297 Darlith ar fuddioldeb yr Ysgol
Creulondeb ar y mor

Sabbathawl......

301
125 Detholion moesol a duwinyddol, 9,
159

42, 75, 98, 103, 133, 137, 166,
Crist, dyoddefaint a gogoniant

87
-Person

200, 234, 297, 326,

..96, 129 Daearyddiaeth Ysgrythyrol, 49, 82, 88
-Cyfryngdod
-emynau ar ymgnawdoliaeth 113, 177 Dammegion yr Arglwydd Iesu

142, 211

232
-canjad am enedigaeth

355
Cristionogaeth

12
Dëongliadau nodedig..

329
-prawf

33

Deongliad i ddychymyg Mr. Mwyrı-
Cwsg, englynion

113
deg

145
Cwyn y Sabbath

286
Cybydd, ystrywiau

127
-marwolaeth arswydus

Diddymiad yr undeb âg Iwerddon 120
Don Miguel, hanesyn am..

352
Cydwybod

...75, 100
Cyfattebolion hynod..

Duges Caint a'r Dywysoges Victoria 376

320 Don Carlos, Marwolaeth Tywysoges 320
Cyfandir, ymweliad y frenines a'r..
284 Diarhebion Arabaidd

47
Cyfarwyddiadau i wrando y gair 236

Drwgdybiaeth

46
cyfreithiol

84
Drygau Meddwdod

265
moesol ......18, 82, 141
18, 82, 141 Dwyfoldeb yr Ysgrythyrau

293
Cyfarchiad at Fwngloddiwr

242 Dyledswydá Cristionogion i arfer eu
Cyfarfod ysgolion Treffynnon

54
talentau .

265
Cyfreithiau y tlodion..

Dynol, y corph

259
-ysgrif diwygiad

315
Dyfyrion pregeth

208
-yr yd ..

122
Dystryw trwy dan

256
Gyfrifon ysgolion Sabbathawl

32
Dyffryn Jehosaphat

211
Cyfnewidioldeb dyn ..

52
Dysgeidiaeth deuluaidd

107
Cylchwyl cyfundeb yr Ysgolion Sab-
bathawl

116

Duw, myfyrdodau ar weithredoedd 170
y Gymdeithas Fiblaidd.

1, 37
180

-profion o fod ..
Cyfeillion, yr epistol blynyddol at y89,

Diwygiad eglwysig...

121
247
Cymmedroldeh

11
136

-y cam cyntaf at
-cymdeithas..

79
220

Dybenion yr Ysgol Sabbathawl
-i ieuenctyd
Dyfrglwyf, rhag y

84
92
Dyn,
cyfnewidioldeb

52

234

22 Deddfoldeh, am .

71 Dewrder morwynig

180

191

« ForrigeFortsæt »