Opfindelsernes bog: en oversigt over menneskets kulturhistoriske udvikling og fremskridt paa videnskabens, kunstens, industriens og handelens omraader fra tidligste tid til vore dage

Forsideomslag
Forlagsbureautet, 1877

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Indhold

Menneskeslægtens kulturhistoriske
1
Menneskeslægtens Alder
8
Arternes Dannelse Menneskeracer
14
Aktive og passive Folk
20
De menneskelige Drifter som Anledning
27
Jagt
37
Berusende Drikke 44
48
Boliger
54
Hällristninger
358
Hieroglyfer
364
Runeskrift
371
Chifferskrift
380
Stenografi
389
Danmark og Norge
402
Blindskrift
412
Tryk med bevægelige Typer
418

Klædedragt
60
Pynt 64
70
Moden
77
Stenalderen
86
Jernalderen
97
Værktøj
106
Forberedende Skridt i Bygningskunsten
113
Ornament
119
historien
212
Anlæget af Stæder
296
Kloaker
300
Renholdelse af Gaderne
308
Papirfabrikationen
317
Tilvirkning af Papir ved Haandkraft
333
Pap
342
Skriftens og Skrivekunstens Historie
349
Den gamle Bogtrykkerkunsts Teknik
430
Korrektur
442
Hurtigpressen
449
Satinermaskinen
464
Xylografien
483
Illustrerede Værker
491
m i Danmark
499
Kobber og Staalstikkunsten
505
Liniemaneren
512
Aquatintamaneren
519
Danmark
525
Lithografiens Historie
538
Manererne
545
Oliefarvetryk
551
Fabrikation af Værdipapirer
561

Andre udgaver - Se alle

Bibliografiske oplysninger