Bible Word Search: Bible Extracts and World Search Puzzles

Forsideomslag
GIL Publications, 2004 - 188 sider
* Unique approach to presenting God's Word* Bible Scriptures and Word Search Puzzles* Puzzles made from key words in Scriptures* Excellent gift for puzzle enthusiasts* Great witnessing tool* Effective lessons for Sunday School youth classes* Reference tool for finding scripture
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Almindelige termer og sætninger

Bibliografiske oplysninger