Opowiadania i roztrząsania, Bind 3

Forsideomslag
W. Druk. "Czasu,", 1888

Fra bogen

Almindelige termer og sętninger

Populęre passager

Side 100 - Excudent alii spirantia mollius aera, credo equidem, vivos ducent de marmore vultus, orabunt causas melius, caelique meatus describent radio et surgentia sidera dicent: 850 tu regere imperio populos, Romane, memento; hae tibi erunt artes; pacisque imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos.
Side 202 - Bobrzyński na str. 447, mówiąc: „Jakiekolwiekbyśmy też dzisiaj naszego upadku wydobywali przyczyny, czy to ucisk ludu przez szlachtę, czy poniżenie miast, czy rozstrój moralny i przyćmienie inteligencji, wszystko to będą tylko podrzędne zjawiska, które gdzie indziej w gorszym nieraz występowały świetle, ale żadnego narodu nie przyprawiły o utratę politycznego bytu. Wszędzie bowiem gdzie indziej istniał rząd, który dostrzegłszy złego, prędzej lub później je naprawiał...
Side 362 - Litwie, w koniecznej ze społeczeństwem rozterce lub w uległości dla tegoż społeczeństwa. Organiczność społeczeństwa -za Piastów istniejąca, stracona. Unia narodów, wobec zewnętrznych niebezpieczeństw pożądana, staje się momentem, gdzie się państwo z konieczności roztapia w olbrzymiej przestrzeni, gdzie w miejsce utworzenia uporządkowanego organizmu pozostaje zadanie podbicia go cywilizacją jednego obyczaju i wiary.
Side 360 - Że wojen u nas religijnych nie było, to tylko dowód, że „nikt w nic nie wierzył mocno. O to, w co ludzie wierzą, biją się — „wojna jest znakiem życia. Naród polski bywał zawsze leniwym „do wojny, do pospolitego ruszenia, lubił wygódki - ale za to „fanfaron wielki, bo ten tylko chełpi się, kto czuje niedostatek „rzeczy, z której się chełpi. Chełpliwość i naśladownictwo, to na„sze dwa znamiona, a naśladuje ten, co niema nic własnego...
Side 361 - XIV wieku, z wyjątkiem budynków klasztornych i niektórych kościelnych, Polska jest krajem drewnianego budownictwa i ziemnej fortyfikacyi. Cywilizacya, która jako usamowolniony i wszechwładny Kościół, jako emancypacya rycerstwa, jako wolne osadnictwo na prawie niemieckiem ją przenika, przyprowadza polityczny byt Polski na brzeg przepaści, część jej terrytoryum odrywa do Niemiec, część do Czech. Widocznie władza polityczna pozbawiona była wszelkiej wiedzy kierowania ruchem społeczeństwa.
Side 337 - Królu, nie każ mi nic przeciwko prawu, nie winienem ci więcej nic, jedno podymne, wojnę, a tytuł na pozwie, i nie karz mnie, ani sądź o cześć, ani o gardło moje, jedno z radami koronnemi urzędnie, nie ustanawiaj na mnie nowego nic, ani poboru, ani statutu bez zwolenia ') Fausti Socini Opera I, 78.
Side 360 - A w naukach, w kunsztach, w sztukach cóżeśmy stworzyli? Jestże poezja, architektura, lub malarstwo, lub muzyka polska? Czyśmy mieli kiedy co polskiego na świecie, prócz rubaszności? — Ubiór od zachodniej Europy, potem od Wschodu pożyczony. Język narodowy porzucony dla umarłego, łacinskiego, potem porzucony dla żyjącego, francuskiego. Literaturka nasza z konceptów włoskich, z maksym Cycerona, z wierszyków francuskich, z ballad niemieckich wyarlekiniona.
Side 194 - Bez unii nie mogliśmy się ostać, a unia nas wewnętrznie strawiła. Takie jest błędne koło naszego upadku." Gdyby te uwagi zapisane na 449 i 450 karcie dzieła p. Bobrzyńskiego były mu przyświecały w ciągu pracy, gdyby był baczył, że spóźnienie się za zachodnią Europą nie było winą narodu, a objęcie zadania wschodniego było jego...
Side 172 - Teoretycznie można nie przywiązywać do pewnej formy rządu więcej wartości, niż do drugiej, można powiedzieć, że wielkie cele ludzkie, lub narodowe, dadzą się przeprowadzić tak dobrze przy wyjątkowo rozumnym...
Side 320 - Litwy obran, a miejsce obierania w Polsce, a potem na Królestwo Polskie pomazan i koronowan w Krakowie będzie, któremu obieraniu, wedle przywileju Aleksandrowego niebytność której strony przekazać niema, albowiem powinnie, et ex debiło, Rady i wszystkie stany Korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wzywane być mają.

Bibliografiske oplysninger