Billeder på siden
PDF
ePub

DZIEŁA JÓZEFA SZUJSKIEGO.

DZIEŁA

JÓZEFA SZUJSKIEGO

WYDANIE ZBIOROWE.

Serya II. Tom VII.

OPOWIADANIA i ROZTRZĄSANIA.

TOM III.

W KRAKOWIE,

W DRUKARNI «CZASU» FR. KLUCZYCKIEGO I SPÓŁKI
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.

1888.

[merged small][ocr errors][merged small]

Z WYKŁADÓW

O DZIEJACH CYWILIZACYI POLSKIEJ ').

Prelekcja I.

Przedmiotem naszego kursu ma być rys dziejów cywilizacyi polskiej od początku XIV do końca XVI wieku, a więc w granicach odpowiadających przestrzeni dziejów politycznych od restauracyi państwa i królestwa w Polsce za Władysława Łokietka, aż do rezultatów politycznych pierwszych trzech elekcyi. Oczywiście dzieje cywilizacyi i dzieje polityczne, nigdy się w zupełności nie pokrywają dzieje polityczne dadzą się odgraniczyć na epoki większemi wypadkami, dzieje cywilizacyi, pomimo, że w przebiegu swoim skutki polityczne wywołują i nawzajem od wypadków politycznych zależą, nie dają się przyciąć wedle tych wypadków, a i tutaj będziemy musieli sięgnąć wstecz i przesunąć się poza termin, aby dać zaokrąglony obraz. Porozumieć się musimy naprzód co do pojęcia dziejów cywilizacyi. Historya jako nauka jest jedną, ogarniającą wszystkie objawy życia ludzkości lub narodu w przeszłości. Obchodzą ją i tłumaczyć ona winna zarówno przyczyny, przebieg i skutki wypadków politycznych, jak fakta całego życia społeczeństwa, a więc fakta religijne, naukowe i artystyczne, odnoszące się do jego duchowej pracy i duchowego życia, fakta jego istnienia społecznego a więc jego urządzenia polityczne, administracyjne, sądowe, fakta istnienia jego ekonomicznego, a więc fakta

1) W półroczu zimowem r. sz. 1877/8 wykładał Szujski na Uniwersytecie: Historyą cywilizacyi w Polsce od XIV do schyłku XVI w. Pomiędzy rękopisami Szujskiego znalazły się skrypta tych wykładów; pierwsze prelekeye są zupełnie wykończone, następne tylko szkicowane, tak że do ogłoszenia zupełnie się nie nadają. P. W.

Dzieła J. Szujskiego. Ser. II. Tom VII.

1

« ForrigeFortsæt »