Billeder på siden
PDF
ePub

ctum congessi, quae in variis editionibus et apud Wissowam Theocr. Theocr. p. 44 seqq. dispersa commemorabantur, sed ipse multis locis nondum a quoquam indicatis numerum auxi. Pseudo-Draconis frequentia testimonia cur spreverim, apparet ex iis, quae nuper ad Bionis Epitaph. Adon. pag. 26. dixi, in tomo secundo huius operis plura disputaturus. Pauca alia testimonia, quae potissimum in Patribus extare referuntur, ideo omisi, quia ipsos locos inspicere non licuit, quum scriptoris mihi aut nulla exemplaria suppeterent aut diversa ab iis, unde loci allati erant. Parum enim utile esse existimavi, si tantum indicarem, id quod plerique editores fecerunt, ubi Bucolicorum verba allata vel respecta essent. essent. Sed diligenter testimonia ita protuli, ut appareat, quae verba quaque forma allata sint, idque num addito poëtae nomine an tacite. Enotavi etiam varias lectiones, partim in Var. Lect. partim in Testimm., exceptis levissimis.

5) Imitationes quum haud raro utilissimae sint ad lectiones vel confirmandas vel corrigendas, etiam has conquisitas apponere placuit; quarum multas, e Graecis potissimum scriptoribus, nemo ante indicaverat. Cavi autem ne pro imitationibus venditarem, ut olim solebant, quaecunque apud recentiorem scriptorem similiter dicta sunt. In iis tamen scriptoribus et libris, qui apertis bucolicorum Graecorum imitationibus pleni sunt, facilius imitationem agnovi. Quosdam locos inter imitationes recepi, fortasse non optimo iure eo relatos, sed vel sic ad emendandam codicum lectionem utiles; nec minus eos locos toleravi, quae recte imitationes haberentur, nisi carmina vel versus, quo pertinent, in suspicionem caderent.

Restat ut viris de hoc opere bene meritis debitas gratias agam. Gratissimo igitur animo primum bibliothecarum. praefectos nomino, qui insigni liberalitate et humanitate libros, partim pretiosissimos, mihi usurpandos permiserunt: Geelium bibliothecae Lugdunensis praefectum, Hahmannum Ilfeldensis, Hoeckium Gottingensis, Klemmium Dresdensis, Naumannum Lipsiensis urbicae, Petersenium Hamburgensis

Iohann., Schoenemannum Guelferbytanae (qui nuper longis et gravissimis corporis malis morte liberatus est), Streuberum Basileensis. Deinde plurima me profiteor Ameisio debere, qui, per plus quindecim annos in Bucolicis Graecis emendandis et interpretandis ipse singulari diligentia et cum optimo fructu versatus, noluit Hesiodeum illum zɛo̟auέa κεραμεῖ φθονοῦντα imitari, sed rogatus atque non rogatus omnem suum apparatum criticum collationum, editionum, dissertationum candidissime mecum communicavit. Nec levia sunt, quae Bethmanni amicitiae debeo; qui historiae Germanicae fontibus conquirendis Italiae bibliothecas perlustrans, in Vaticana habitans, de codicibus bucolicis haud pauca scitu digna et quaedam adeo utilissima mihi retulit, denique codicum Vaticanorum conferendorum interpres fuit. Duebnero quam egregia ornamenta haec editio accepta referat, et haec praefatio et quaevis fere pagina docet. Non satis docent, quam incredibili patientia, quam ipse saepe verebar ne fatigarem, mea causa in codicibus minutissime excutiendis et, si qua dubitatio relicta esset, iterum iterumque evolvendis desudaverit. Praeter hos Bucolicis meis humanissime et officiosissime praestiterunt, quantum vel rogaveram vel occasio ferebat, Bonitzius, Em. Braunius, Guil. Dindorfius, Freiburgerus, Halmius, Lorentzenius, Ios. Muellerus, Schneiderinus, Wuestemannus, quorum merita fere suis locis accuratius indicavi. Nihil vero magis cupio, quam ut omnes, quicunque huius operis aliquam partem sibi vindicare possunt, operae suae ne poeniteat.

Scripsi Hannoverae d. x. Novemb. MDCCCLV.

H. L. Ahrens.

CORRIGENDA ET ADDENDA.

THEOCRITUS.

I, 59. leg. ἄχραντον. τῷ

II, 158. 159. Praefero iam lectionem a God. Hermanno propositam al δ ̓ ἔτι καί με | λυπεῖ, et λυπεί praeter 23. legitur in h. F. N. P. IV, 7. leg. n'

v,

30.

[ocr errors]

ὥριφος VII, 50. εἴ τοι ἀρέσκει

VIII, 22.
[77.] -
IX, 18.

X,
16.
XII, 13.

ἄνωθεν. pro ἄνωθεν,
ἁδὺ δὲ χὰ
κεῖται. pro κείται,
πρᾶν
ὃ μὲν
22. - Οὐρανίωνες
XIII, 12.
οὐδ'

XVI, 45. leg. Báoßitov s sine libris.
XIX, 123. - Αργει ἓν sine libris.
XX, 9. Eynvooav ex cod. 9.

26 et 135. leg. άsido ex cod. 9.
178. leg. ὥλλο

A. IN TEXTU.

BIO.

IX, 10. leg. ' ¿dídaone ut vulg.

MOSCHUS.

I, tit. add. (II.), et item in superscriptionibus paginarum.

63. leg. ɛuvas es sine libris.

75. - βελέεσσι ut vulg.

145. leg. лɛτηoɛa ex Iunt., quae lectio etiam in Var. Lect. male

omissa est.

II, tit. add. (I.) et item supra in pag. 207.

INCERTI.

I, [42.] leg. adev.

IX, 175. leg. ἠὲ σέ· δέρμα

B. IN VARIA LECTIONE.

AD THEOCRITUM.

I, 25. add.,,implet Philet."

38. leg.,,tois de Wech. vulg., Tois de Call., Toiode 16. Med. Ald.

Iunt."

BUCOLICI GR. I.

55. davua etiam in 231.

59. add. „név tv Steph."

62. Post Aida noτòv add.,,cf. ubi Lethaeum potaveris amnem Philet.“ ibid. Enlɛládovta etiam in Med. Ald. Call.

64. Inter codd. Gregorii άdéa potius A., άdea Aug., ὧδε c., ἀ Β., ἅδε αἱ φωναί a.

ἄδε

71. add.,,flevissent Philet."

[86.], uav iam Lov.

83. opaluous etiam codd. Gregorii.

85. yɛlavt etiam Greg.

86. paluos ap. Greg. potius solus c. pro vulg. ούς.

88. add.,,& dia v. 1. in Scholl., affuit alma Venus summo generata
tonante Philet."

95. leg. κάλιος et δεδύκει,“
122. add.,,canes rapidas
126. leg. μίν pro μὲν.

cervus agat Philet."

II, 3. add. „Delphidi ut irato magicum componere carmen

5. ouès etiam Wech.

[ocr errors]

76. add.,,damippum Philet."

93. dala prima Comm. II.

115. με Lov.

[ocr errors]

10. add.,,nunc autem magicis cantabo Delphida verbis Philet."
26. leg.,,ng άлnvns superscr. i 95,"

28. leg.,,v ada Med. Ald. Iunt., év ada Call."

31. leg.,,zánov Med. Ald."

123. add.,,alenta Philet."

128. κύτισον iam Cam.

148. leg.,,Lips"." et item ubicunque Lips. in Var. Lect. affertur.

158. add. saevis cantabo sedula philtris Philet."

"

III, 36. oa y iam Gourm.

IV, tit. add.,,ev tỷ Alyovi (i. e. Idyll. IV.) Sch 3. 4. 5. P. Bar. ad Theocr. III, 1."

2. leg.,,on, all' (k5) Iunt. Call."

45. Aέnagyos iam Bas. II., leuce Philet.

V, tit. Philet. in ed. princ. potius,,Aepolica ac Poemenica" habet; titu

lum Comatas enotaveram ex ed. Paris.

148. 1. 5. leg.,,ĥ què“ pro „né μɛ“

149. 1. 4. leg.,,k." pro,,k5."

VI, 22. leg. „ov tòv v6. Antt., où ròv Wech. vulg.“

ibid. add.,,0 utinam videam Philet."

VII, 24. add. ‚‚— Elb.“

17. leg.,,oud' avràs Iunt."

24. add.,,agnum etiam subnecte tuum pro pignore pinguem Philet."
114. add.,,xάvagos Ald."

40. add.,,cotytaris_Philet."

[ocr errors]

39. leg.,,o dav Ald. Call." 68. μεμνημένος etiam Antt. 154. Ei etiam p1.

VIII, 20. del. „,ov natadŋow vulg.“ 90. 92. os iam Wech.

possim Philet."

XIII, 33. leg.,,@xεd'“
XIV, 45. Evdenάta iam Cam.

XII, 12. leg. „τ☎ dε] D5 pr., tadɛ D5 corr. et vulg.“ 27. Nioαio iam Wech.

IX, 3. leg.,, vñò åvτì tỷs ní.“

X, 32. Versus in Burn. legi traditur, qualem Toupius constituit. 47. ovτos etiam Ziegl. tac.

50. v potius L. quam Ald.

XV, 27. add.,,gravibus contrita flagellis Eob."
114. add.,,xovora láßαoroa Ald."

XVI, 52. leg.,, ¿dáv] 23. B3. D. L. M5. Y. vulg., ¿vðáv 9.
XVII, 75. олηdei potius L. quam Iunt.

100. lato potius 9 sec.

XVIII, 2. dάllovτa nóμais vάxivdov etiam Db. mg.
XIX, 61. leg.,άng ayolov ct.“6

95. ὑπερούριον iam Brodaeus coniecerat.
XX, 40. пɛgúzɛoav codd. teste Brodaeo.
148. uv etiam D.
XXII, 2. γυναιξιν Cam.

XXIII, 21. leg.,,nos k. Comm." 34. Pt. potius 'Azinio.

Ep. XXIII, 2. Kleita etiam Brodaeus.

AD BIONEM.

VIII, 2. leg. „B.“ pro,,]

AD MOSCHUM.

II, 6. εinoσ iam Gesnerus in corollario Stobaei p. 390. Eobanus potius vertit,,inter quater quinos“.

,,N."

[ocr errors]

AD INCERTOS.

I, tit. add. „Μόσχου ἐπιτάφιος Βίωνος Urs.“

52. Interrogationis notam post uέlioua iam Stephanus poni iusserat ed. II.

126. μελίσδεν etiam p.

III, 26. άлçα líav primus Stephanus proposuit in ed. II.

54. add.,,o izdus 11."

63. 1. 4. leg.,,Iunt. Call." pro ,,Iunt. Ald."

VI, 8. 1. 2. del.,,cf. Imitt.“
VII, 53. uitgav etiam Brodaeus.

69. In c. D. hoc carmen excipiunt hi versus: dévváo tàv oýgiyya
τεῶν πάλιν ὄλβιε ποιμὰν ] τῶν καὶ ποιμαιγνίων (ποιμαγνίων c.)
ἑτέρην σκεψώμεθα μολπάν (μόλπαν e', μόλπην c).

VIII, 28. δόμον κάτα, πολλὸν Iunt.

76. ouócoat iam olim H. Stephanus coniecerat ed. II. p. 363. IX, 8. 1. 5. leg.,.ov' Eva" pro,,ove' Eva."

33. add.,,oineɛiwv 9.“

ibid. 1. 3. del. ,,9." post,,w.“

126. leg.,,ovvάnu' puncto expunctorio infra 7 posito D."
139. ὑπεροπλίη etiam Brodaeus.

C. IN TESTIMONIIS.

AD THEOCRITUM.

I, [77. 78.] Gregorius Theocritea usque ad xaτatovyεi affert; desunt in a. b. Aug., verba einέ tε x. t. 2. in c. Meerm.

66

IV 55. add.,,Hesych. oooízov s. n.‘

"

VI, extr. leg. ,,45" pro ,,46.“

AD INCERTOS.

V, 28. Referente Coxio in Catal. Bibl. Bodl. quinque versus 28. 29. [30. 31.] 30. extant in antiquo codice miscellaneo Barocc. nr. 50.

« ForrigeFortsæt »