Billeder på siden
PDF
ePub

BIRKERØD.

Danmarks Statistik.

Udarbejdet

af

V. Falbe-Hansen og Will. Scharling.

Tredje Bind.
Samfærdselsmidlerne.
Omsetningsmidlerne.
Omsætningen.

Forlagsbureauet i Kjøbenhavn.

(G. E. C. Gad. 0. H. Delbanco. F. Hegel. C. C. Lose.)

Trykt hos J. Jørgensen & Co,

1878.

[blocks in formation]

III. Jernbanerne.

A. Anlæget S. 38 -12 8.

Roeskildebanen S. 39-40; Korsørbanen: Lov 27.

Febr. 1852 S. 40–41; Jernbanelove uden Resul-

tater: 20. Aug. 1853, 31. Juli 8. A., 16. Febr.

1856, 15. Febr. 1857 S. 41-42; Helsingørs-

og Klampenborgbanen: Lov af 19. Febr. 1861

S. 42; Kjøbenhavns nye Banegaard: Lov 13. Marts

1863, Anlægsomkostninger for Vest- og Nord-

banen S. 43–44.

Paatænkte Jernbaner i Jylland (Lov 31. Juli

1853), Underhandlinger med Peto, Forunder-

søgelser S. 44-49; den jydske Tværbane: Lov

4. Marts 1857 og Koncess. 21. Okt. 1859 S. 50;

den østjydske Længdebane: Lov 10. Marts 1861

S. 51–53; Kontrakt af 18. Marts 1861 S. 54–55;

Banelinion Vejle-Aarhus: Love af 19. Jan. 1863

og 26. Maj 1866 S. 55–57; den fyenske Stats-

bane: Loy 11. Febr. 1863 S. 57–58; Banenættet

af 1861: Udførelse og Anlægskapital S. 58-59;

„ det danske Driftsselskab“ og dets Opløsning

ifølge Lov 14. Marts 1867 S. 59-63.

Den sjællandske Sydbane: Kröhnkes Projekt,

Lov 9. Febr. 1866 og Lov 21. Juni 1867 S.

64–69; Koncess. 24. Jan. 1868 S. 69; Falster-

Banen S. 69; Anlægsomkostninger for Syd-

sjælland- og Falster-Banerne S. 69–71.

Den sjællandske Nordvestbane: Lov 26. Febr.

1869 S. 71-72; Lov 25. Juni 1870 Salg af

Falster-Banen Koncess, af 2 Oct. 1871 S. 73–

74; Kontrakt om Anlæget og Anlægsomkostninger

S. 75; Dobbeltspor til Roeskilde: Love af 26.

Febr. 1869 og 23. Maj 1873 S. 76; de sjællandske

Baners Anlægsomkostninger: Aktiekapital og Pri-

oritetslaan S. 76-77.

Frederikssundsbanen: Love 23. Maj 1873 og

24. Maj 1875, Koncess. 16. Maj 1876 og Bekjgj.

af 17. Juli 1876 S. 78 (jfr. S. 73–74); Lov-

forslag om en Bane fra Kjøbenhavn til Hellerup,

et Dobbeltspor paa Klampenborgbanen og en Havne-

bane i Kjøbenhavn S. 79; Forslag om en Hørs-

holms-Bane S. 80; Lov 24. Maj 1875: Dobbelt-

spor til Klampenborg (Koncess. 19. Novbr. 1875)

og Havnebane i Kjøbenhavn S. 80–81.

Paatænkte Baner paa Sjælland, paa hvilke der

ikke længer kan gives Koncession: Love af 16.
April 1873 og 24. Maj 1875 (Kjøbenhavn-Dragør,

« ForrigeFortsæt »