Repertorium over Legater og milde Stiftelser i Danmark, med Faeroerne, Island, Gronland og de Vestindiske Oer: Stiftede for Udgangen af Aaret 1894 ...

Forsideomslag
G.E.C. Gad, 1899
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 35 - Sldl., oplagte til 141 Rdl. 4 Mk., hvis Renter hvert Aars 11. Marts skulde tildeles 4 Lemmer i Fattighuset udenfor Vesterport, derefter 4 fattige Guds Børn i Budolphi Sogn. Legatet er indgaaet i Kommunens Formue. Fundats af 11. Marts 1685 (Hofman IV, S.23 og 184; Hald.
Side 9 - Rdl. Sp., nu 64,500 Kr., hvis Renter uddeles i Portioner paa 200 og 600 Kr. for 4 Aar til Studerende, fortrinsvis til Descendenter af Legatstifterindens Brødre, Biskop 'i Aalborg, Dr. theol. Matthias Foss (f. 12. Okt. 1627 f 8.
Side 5 - Kr. 52 ø.8 og 8), hver af Pedellerne 8 Kr. Kollegiet bestyres af Universitetet ved en af Konsistorium valgt Eforus. Ved Besættelsen af Pladserne have Stifterens og hans Hustrus Paarørende, den fornemste og ældste skiftevis i hver...
Side 20 - Kr. 67 ø., til Søndags Aftensangsprædikener. Renten skal deles mellem Sognepræsten og den residerende Kapellan. Legatet er indgaaet i Kirkens Formue. Fundats af 11. Marts 1685 (Hofman IV. S 23 og 53). Rskr.
Side 5 - Sept. 1700) Død udgjorde Boets Midler 27,752 Rdl. 40 Sk. Cr., men nedgik til 18,982 Rdl. 40 Sk., hvoraf 12,800 Rdl. anvendtes til en Bygning, som fuldførtes 1705, afbrændte 1728 og gjenopbyggedes 1731.
Side 250 - Carolinebørneasylet i Lellinge, Resten uddeles i Lodder paa 400 Kr. til værdige, unge Mænd, 300 Kr. til værdige, unge Kvinder til videre Uddannelse; Legatet kan tilstaaes flere Aar i Træk.

Bibliografiske oplysninger