Billeder på siden
PDF
ePub

COPYRIGHT, 1909, BY

VINCENT PARKE AND COMPANY,

NEW YORK

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]

« ForrigeFortsæt »