Billeder på siden
PDF
ePub

1

Den danske Stats

Statistik

fremstillet

bed

Adolph Frederik Bergsee.

første Bind.

Om den danske Stats naturlige Beffaffenhed og Befolkning.

Ad consilia de republica danda
Caput est nosse rempublicam.

Cicero.

Kjøbenhavn.

Trykt paa forfatterens Forlag

bo8 Bianco Luno.

1844,

« ForrigeFortsæt »