Martin Andersen Nexø: en litteraer skitse

Forsideomslag
H. Aschehoug, 1919 - 85 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 47 - Til Læseren! Den brave knægt, jeg her sender ud i verden, nykonfirmeret og fuld af appetit, er det ørkesløst at gaa rundt og søge fader-lighed til. I tolv aar har jeg nu kælet for ham paa min maade, og alle hans glæder og sorger har lydt i mig selv fra jeg kunde krybe - i mit sind, i mine tarme, paa mine rygstykker.
Side 47 - Pelle Erobreren" skulde være en Bog om Proletaren — altsaa om Mennesket selv — der nøgen, kun udstyret med Sundhed og Appetit melder sig i Livets Sold; om Arbejderens brede Gang over Jorden paa hans endeløse, halv ubevidste Vandring mod Lyset!
Side 36 - Riven kan ikke tage det op, det bliver liggende. Og Sæden drysser og drysser: idet den bindes, idet den sættes sammen, idet den læsses; hvergang den røres, drysser den. Og Himlens glade Fugle kommer, og Markens smaa Dyr, alt hvad der ikke er lovordnet og nyttebestemt og afrettet. »Drys, drys fødes der én; drys, drys dør der én; drys, drys kommer Sol 447 og Regn!
Side 64 - De [D: arbejderne] skal gribe efter den - og græde af Glæde og Stolthed over at finde sig selv i den. Kanske opkalder de ogsaa deres Børn efter den af bar Taknemmelighed!
Side 47 - baade dig og mig, alle os, som kommer fra Dybet og stiger opad for at faa Del i den nye Dag. Før var han det usleste Kræ, Jorden bar, og nu er han Helten i Livets store Roman ; hele Verden vogter paa ham. Alt det har han selv udrettet — og med de bare Hænder; en Helt saa fattig paa ydre Glans er aldrig før set.
Side 17 - Idag var som iforgaars, akkurat; jeg havde ingen Tømmermænd af nogen Art, Konfirmationen betød ingen festlig Indvielse til en ny Verden. Pludselig lagde Far Slæggen og sagde: „ Det er bedst du gaar ud og finder dig en Plads ; for nu herefter skal du sørge for dig selv.
Side 68 - Fugle* klippe, og ny Erindringer flyver op, for hvert Skridt man gør. Af en eller anden Grund er Balkabugten, der som en lys Halvmaane krummer sig ud til Snogebækpynten, det Sted, hvor min Barndom endnu ruger, og hvor jeg for hvert Skridt kan fange et levende Minde ind. Her paa Sandet lader der sig hvile ud som ikke noget andet Sted, og herfra har jeg det selvfølgelige Udsyn over Jorden og Menneskene, som ene giver den styr* kende Følelse af Sammenhæng.
Side 62 - Det sad som en lys Tro i ham, at han og hans skulde forny Jorden ; Almuen skulde gøre den til et Paradis for de mange — som den allerede havde gjort den til et Paradis for nogle faa.
Side 36 - Overflødighedshorn, og det, der flød over, var saa godt som det, der blev inden for Rammen. For Livet havde intet Formaal ud over det at leve og dø og opstaa igen; at boltre sig, broget, uberegneligt, lunefuldt, som et Føl boltrer sig i Enge, fordi det ikke kan lade være; at strø Blomster paa Gravene og sætte Døden til Skaffer i Gildeshuset.
Side 17 - Sliderkondi* tion, trænet og sejg; jeg løb ikke let træt og gik ikke af Vejen for noget. Men dette var alligevel for haardt. Fra Kl. tre halv fire Vintermorgen til henad ni Aften var jeg uafbrudt paa Færde med Arbejde, der altid laa paa Grænsen af Kræfterne, ofte langt over dem. Blot en eller anden lille Ting gik skævt, eller jeg et Øjeblik sank sammen i for* tvivlet Selvopgivelse, hobede Arbejdet sig op om mig som et Bjærg af Ufremkommelighed.

Bibliografiske oplysninger