Billeder på siden
PDF
ePub

XXXV p. 312). Peerlk. coniecit raucae

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

cicadae pro raucis cicadis, quae lectio est in omnibus codd. Videtur V. D. parum intellexisse mecum, sensus enim est: comitantia arbusta ubique resonant cicadis, utpote quarum concentus aestu meridiei constantissimus cum Corydone tamquam ire videtur. Cf. E. Glaser a. h. 1. 27 te met., si] me met., sic Peerlk. fallit] P, fallat R. 32, 33, 39 eiecit Ribb., idem post 51 lacunam statuit; cf. W. H. Kolster p. 18 sqq., qui secutus est Ribbeckium, sed v. 32 et 33 retinuit. 53 pruna, et honos] 5, ed. Lipsiensis, Haupt, pruna: honos vulgo. 56 es] P2, est P1R. 57 certes] P, certet R. 71 saltem] lentis Peerlk., quod iungi vult cum viminibus. Ecl. III 7 interpunxit Peerlk. hunc in modum: parcius ista: viris tamen obicienda. memento, novimus etc. 26 iuncta] II vulgo, vincta Rybc. 38 facili] P2П vulgo, facilis Vbic1, Donatus apud Servium, fragilis Ra1.

tans?

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

88 qui

109

48 spectas] spectes b, non male, an sed vitulam spec84 est] Ryb, sit cm5, Servi exempl. te, Polio, amat] quem tu, Polio, amas Peerlk. 110. Secuti sumus Graserum, cf. Schaper Progr. Posn. p. 23 sqq.; et quisquis amores haut temnet dulcis, haut experietur amaros Ribb., Ladew. (quamquam cunctanter), et quisquis amaros aut metuet, dulcis aut experietur amores Peerlk., et quisquis amores haud metuet, dulcis aut experietur amores Wagn., et quisquis amores aut metuet dulcis (nominativus) aut experietur amaros Madvig adv. II p. 50.

[blocks in formation]

Ecl. IV 11 teque - inibit] codd. vulgo, tuque - inibis Peerlk. 12 Polio] orbis Schaper negans probabile esse poetam in nominibus propriis vocalem o elisione supprimere. At sunt exempla huius elisionis ut A. VII 38 Latio antiquo et A. VI 69 Phoebo et. 14 inrita] obruta Peerlk. 20 fundet] optimi codd., fundit y 1.26 parentis] y1bc, parentum Ry2.33 telluri infindere sulcos] y bcs vulgo, cf. A. V 142, tellurem inf. sulco R. 52 laetentur] Pybc, laetantur R, Wagn., Haupt. 53 tum] PRyabc, Ribb., Kolster, tam s vulgo. 55 vincet] RabcПs,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

vincåt P, ex quo Ribb. recepit lectionem vincat.

[ocr errors][merged small]

runt] optimi codd., aliquot abstulerint Servius dicit exhibere, quam lectionem recepit Schaper, cf. Progr. Posn. 1872 p. 40, tulerant II.

-

Ecl. V 18 iudicio nostro] iudice me noster Peerlk. 19 Hic versus Menalcae tributus est a Ribbeckio, quem secuti sunt Ladewig et Schaper secundum PRyabcП. Vulgo datur Mopso; cf. Lad. Schap. a. h. 1. (Anhang p. 196). 27 Poenos etiam gemuisse] Poeni etiam ingemuere Peerlk. 45 carmen nobis] nobis carmen Ribb. eiecit Ribb., restituit Kolster. 51. Post tollemus punctum posuit Peerlk. 63 carmina] carmine Peerlk.

[ocr errors]

49

Ecl. VI 10 leget] R, legat m. 14 iacentem] sepultum Peerlk. 15 inflatum hesterno] hest. infl. Peerlk. 24 videri] vieri Peerlk. 32-33 Peerlk. coniecit terraique pro terrarumque et ex omnia pro exordia, quae coniectura codice P, in quo est ex omnia, commendatur. 54 pallentes] pubentes Peerlk. sine causa, cf. Lad.—Schap. a. h. 1. 61. Post hunc versum lacunam unius versus statuit Kolster (Ecl. p. 112).

80 alte] recepi ex coniectura Ribbecki, ante codd., alis II, ortum ex insequenti versu, ubi alis legitur. 85 referri] referre M1P1 Rb.

[ocr errors]
[ocr errors]

-

Ecl. VII 5 cantare pares] quod praebent codd., sine iusta causa mutavit in pariter cantare Peerlk.; idem v. 11 huc in haec mutandum esse censet; sed cf. E. v. Leutsch Philolog. XXVII p. 27, qui codicum lectionem defendit comparans Ecl. IX 39 et Georg. II 4. 25 crescentem] РуacmП vulgo, nascentem Wagn., Haupt. 28 vati futuro] codd. vulgo, vatis futuri Peerlk. Sed melius Thyrsis de se tamquam de vate futuro loquitur, quam de alio quodam poeta, ut Peerlk. vult. 46 rara] grata vel gelida Peerlk. quaeque] MP, quaque bc2, quod recepit Wagn.

[ocr errors]

54

Ecl. VIII 1-4 eiciendos esse censet Peerlk. Piget repetere omnia, quae ille de his versibus plane perspicuis disputavit. Quid enim mendosi sit in illa structura 'Pastorum Musam, Damonis et Alphesiboei - dicemus' non videmus. Exstant hi quattuor versus in omnibus codicibus, neque

i

quidquam inest in iis, quod vel arti grammaticae repugnet vel indignum sit poetae ingenio. - 4 requierunt] codd. Servi, II habet liquerunt mutatum postea in requierunt, liquerunt m, requerunt b, linquer y. Non displicet liquerunt. — 11 in te desinet] scripsimus, desinet MacII, desinam Py1, in te desinam Ladew., tibi desinam Ribb., Schap. 26 In versu interpungendo secuti sumus W. Klouček (Krit. und Exeg. zu Verg. 1879 p. 1 sq.), cf. Philol. Anz. 1882 Nr. 4. 58 fiant] byacII, fiat MP, quod recepit Ribb. 74 hanc] Longob. Pieri, quod probavit Wagn., haec vulgo. 109 corripuit] vulgo, ut haec lambit II, quod placuit E. Glasero, cf. Kvíčala Verg. St. p. 251 sq.

Ecl. IX 6 quod nec vertat] quod non vert. II. 17 cadit] vel cadet codd., cadere Peerlk., quem infinitivum melius putat pingere pastorum dolorem. Quae coniectura repugnat rationi palaeographicae; nec magis codicibus nititur Peerlk. suspicans v. 29 pro cycni legendum esse caeli. 42 et lentae] et lente II (et in ceteris quoque cold.), lentae PM, en lentae Ribb. 46-50 Lycidae tribuit Ribb., quod probavit E. Glaser.

[ocr errors]

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ecl. X 1 laborem] Myabcs, Servi exempl., laborům P, qua ex lectione Ribb. recepit laborum. 3 neget quis] quis neget malimus. - 4 subterlabere Sicanos] subter, Dea, labere canos Peerlk., nec iure nec apte. 17. Hunc versum delevit Ribb., 16-18 eiecit Hitzig (Rh. Mus. XIV p. 482). 22 quid, Galle, insanis] II, cf. Kvíčala 1. 1. p. 252 sq., Gall., qu. ins. vulgo. 38-39 interpolatos existimat Пitzig 1. 1. p. 483 sq. 41. Post hunc versum lacunam unius versus statuit Ribb. 44-48 Peerlk. coniecit: nunc insanus amor duri Mavortis in armis te procul a patria (nec sit mihi credere quantum!) tela inter media atque adversos detinet hostis. 46. Post hunc versum excidisse versum putat Ribb. 53 malle pati] scil. quam qui me adhuc vexabat amoris dolorem; eam ob rem non necessarium videtur esse cum Peerlk. legere velle. -74 subrigit] II, cf. Kvíčala 1. 1. p. 210. Hanc lectionem sine ulla dubitatione

[ocr errors]

recepimus, cum codicum lectio subicit sensu videatur carere; subducit R.

GEORGICA.

[ocr errors]

I 7 tellus] vita Peerlk. temere. 35 relinquit] Pbc, Probus, Terentianus Maurus, reliquit MRy, Wagn. 47 avari] avaris Peerlk. 50 at] y, ac MPRbc, Wagn. 60 aeternaque] MRybcП5, alternaque P, quam lectionem Ribb. recepit in textum, sed proll. p. 312 abrogavit et ad vulgatam rediit. 100-103 uncis circumscripsit Ribb.: 'secundis caris Vergilium addidisse, nec tamen ad reliqui carminis contextum adcommodasse statui lect. Verg. 4.' 114 diducit] Bossler (Philolog. XXI p. 158 sq.), probaverunt E. Glaser et A. du Mesnil (Krit.-exeg. Beitr. zu Hor. und Verg. 1877 p. 18). 135 interpolatum esse censet Ribb.; sed hoc versu opus esse hoc loco, vere monuit Schaper (Progr. Berol. 1873 p. 11), cum respondeat versui 131, quo poeta dixerat remotum a love fuisse ignem; quem meditando homines ex silice elicere didicisse, apte v. 135 docet. 157 umbras] Pbc, Philargyrus, Ribb., umbram MRy, alii 168 eiecit Peerlk. 174 stivae, quae] sic iure Schaper praeeuntibus Vossio, Iahnio, Wunderlichio, neque opus est Schraderi transpositione v. 173 et 174, quam probavit Ribb. 187-192. De opinione Hanovi, qui hos sex versus post 203 transposuit, vid. Ribb. proll. p. 55. 195 felicibus] Klouček, fallacibus vulgo. 196 maderent] domarent Peerlk. 204-310 Quae Ribb. disseruit de his versibus, quos multifariam transposuit, refutata sunt a Schapero (Progr. Berol. 1873 p. 12). adverso] M et schol. Bern., averso PRybc.

[ocr errors]

-

218

236 caeru.

leae] MPRybc, caerulea b2, Wagn. Haupt. 242 sublimis] codd., sublimen Ribb. Ribb., densantur Mc.

248 densentur] PRybs,

257 et 258 ante 252 poni vult Ribb. et ante 259 lacunam esse existimat; Hanow 252-256 post 207 posuit eiectis versibus 257 et 258; sed cf. Schaper Progr.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

321 ferret] verrit Meiser N. Jahrbb. für Phil. und Paed. 1872 p. 19. 334 aut male a poeta positum aut interpolatum esse iudicavit Ribb. lect. Verg. 5; sed versus lectis verborum coloribus depictus vere Vergilianus est. 360 curvis] My, a curvis Rbc.365 impendente] codd., impellente Bossler 1. 1. p. 157 praeeunte Vossio. 393 operta] Peerlk., aperta vulgo. 404. Cf. 242. 418 vias] vices Ribb. veat] bene receptum est ex M, qui habuit moveat correcto v in n, moneat RybcП. 481 proluit] codd. plurimi, proruit Acron ad Hor. carm. IV 4, 66, prosiluit II, qua de lectione cf. Kvíčala 1. 1. p. 253, qui suspicatur prosilit fortasse legendum esse. 513 addunt in spatia] y2, addunt

in

[ocr errors]

457 mo

spatia R, addunt spatio M, addunt se in spatia c5, ardent, in spatia Schrader, addunt se spatio Wagn. Post 514 v. 498–502 poni vult Peerlk.

[ocr errors]

II 8 direptis] Myabc, dereptis Mentel. pr. 22 sunt aliae, quas ipse vias] Scaliger proll. in Manil. p. 9, Ribb., ali, quos ipse via M, alii quos ipsa via y, alii quos pse via abc5, Servius. 39-46 post v. 8 poni vult Hanow; idem 42 ante 41 posuit et pro da cum Peerlk. dare scribendum esse existimat; sed cf. quae Schaper de hac re acutissime disputavit in progr. Berol. 1873 p. 13 sq. 81 exsilit] y,

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

ur

Ribb., exit alii, exiit Wagn. 82 miraturque] miratasq M (corr. colore rubro), mirata usque Schaper.-126 tardumque] acidumque Peerlk., ingeniose. 129 ex Georg. III 283 huc translatus est ab editore Parmensi; cf. Ribb. lect. Verg. 4. 169 Decios, Marios] Deciosque mares Peerlk. haerens in Mario inter Decios, Camillos etc., recte; an Decios magnos? Decios Mures? 219 viridis] viridi R. 220 et] aut M corr. ex TT. — 256 quis cui] quisquis Ribb.; codd. utrumque exhibent. 261 deest in II, a manu recentiore in margine additus. — 267 arboribus-feratur] arboribus seges, ei, quo mox digesta ferantur Madvig 1. 1. p. 47. quae] que P, a add. man. 2; qua, quod recepit Schaper, commendat Spitta Quaest. Verg. 1867 p. 22.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »