Billeder på siden
PDF
ePub

lida infunditur, gallinarum quoque adips et quaedam pinguitudo blattae, si caput avellatur; hanc tritam una cum rosaceo auribus mire prodesse dicunt, sed lanam qua incluserint post paulum extrahendam; celerrime enim id pingue transire in animal fierique vermiculum. Alii binas ternasve 140 in oleo decoctas efficacissime auribus mederi scribunt et tritas in linteolo inponi contunsis. Hoc quoque animal inter pudenda est, sed propter admirationem naturae priscorumque curae totum in hoc loco explicandum. Plura earum genera fecerunt: mollis, quas in oleo decoctas verrucis efficaciter inlini experti sunt. Alterum genus myloecon appellavere circa 141 molas fere nascens; has capite detracto attritas lepras sanasse Musa et Picton in exemplis reliquerunt; tertium genus et odoris taedio invisum, exacuta clune, cum pisselaeo sanare ulcera alias insanabilia, strumas, panos diebus viginti uno inpositas, percussa, contunsa et cacoethe, scabiem furunculosque, detractis pedibus et pinnis; nos haec etiam auditu fastidimus. At Hercules Diodorus et in morbo regio 142 et orthopnoicis se id dedisse tradit cum resina et melle; tantum potestatis habet ars ea pro medicamento dandi quidquid velit. Humanissimi eorum cinerem crematarum servandum ad hos usus in cornea pyxide censuere aut tritas clysteribus infundendas orthopnoicis aut rheumaticis; infixa utique corpori inlitas extrahere constat. Mel utilissimum auribus quo- 143

,

R'.

rosace, V. lanam, VR2.

curam, Kr.

---

om. d. blattae, VR2. blatta, R'. blattam, d. рапат, R'd. extrahendum, OV. celebre, § 140. ternasque, VRTd. contusas, V. § 141. myloecon, codd. Barbari. mylocon, d. milocon, VR. his, VRTd. Inde Pintian. legi posse coniicit his attritis, quamquam ipse pronior ad lectionem vulgatam servandam. adtritas, V. muscum pictem, V. muscam picte, R. muscum pycten, T. m' cu" pyctem, d. muscam pycten, I. muscam pictam, d. Musa cum Pitanaeo, Gronov. Sine melioribus libris nihil hic proficietur. requirunt, V. et odoris, V R. ex odoris, Td. invitum, R'. percussa, R2d. percussae, V. percusse, R'. et cacoethe, R. et cacoetis, V. cacoethe, dẞr. et pennis, V R. pinnisque, Td. nos, Rd. non, V. haec, om. R1. auditu, VTr. audita, Rdẞr.

[ocr errors]

§ 142. Ad, V. Hercules, V Rd. Hercule, codd. Gel. Br. (codd. Gel.) reget, V1. regio, V 2. rege et, R'.

regio et, R2d et in orthopnoicis, codd. Gel. redisse, V R'. et melle, V R. Humanissimi, Vd. Humaniscensuere, VR2 d. cenere, R'. aut tritas, R2. aut reumatismis, R. et reumatismis, R'd. et illitas, V. illita, Rd. constat, d. con

se id dedisse, d (codd. Gel.) sedisse, R2. cum melle, R'd. ars ea, V Rd. ea ars, ẞr. sim, R'. Humanissimis, R 2. autoritas, R'. auctoritas, V d. reumaticis, V. aut asthmaticis, K. stant, V R.

376 NATURALIS HISTOR. LIB. XXIX. CAP. VI. SECT. 39.

que est, in quo apes inmortuae sint. Parotidas conprimit columbinum stercus vel per se vel cum farina hordeacia aut avenacia, noctuae cerebrum vel iecur cum oleo infusum auriculae aut parotidi, multipeda cum resinae parte tertia inlita, grylli sive inliti sive adalligati. At reliqua morborum genera, medicinam ex iisdem animalibus aut eiusdem generis sequenti dicemus volumine.

§ 143. inmortuae, VRd. emortuae, Br. sint, VR. sunt, dẞy. num, VR 2d. palumbinum, R'. vel per, R2d. per, VR1.

columbi

avenacea, R 2d.

arenacea, R'. harenacea, V. noctuae, V Rd. noctuaeque, Br. auriculae a parotide, VT d. auricula eo parotide, R. parte tertia, VR. tertia parte, dßy. Ad, V. medicinam, V R d. medicinasque, Br.

C. PLINI SECUNDI

NATURALIS HISTORIAE

LIBER XXX.

CAP. I. SECT. 1. Magicas vanitates saepius quidem ante- § 1 cedente operis parte, ubicumque causae locusque poscebant, coarguimus detegemusque etiamnum; in paucis tamen digna res est de qua plura dicantur, vel eo ipso quod fraudulentissima artium plurumum in toto terrarum orbe plurumisque saeculis valuit. Auctoritatem ei maxumam fuisse nemo miretur, quandoquidem sola artium tris alias inperiosissimas humanae mentis conplexa in unam se redegit. Natam primum 2 e medicina nemo dubitat ac specie salutari inrepsisse velut altiorem sanctioremque medicinam, ita blandissimis desideratissimisque promissis addidisse viris religionis, ad quas maxume etiamnunc caligat humanum genus, atque, ut hoc quoque suggesserit, miscuisse mathematicas artis, nullo non avido

Ad hunc librum toti sunt excussi VRd.

§ 1. antecedente, VRTd. antecedentis, B. poscebat, R1. detegemusque, R. detegimusque, V (ex emend.) d. etiamnum in paucis; tamen, r. res est, R2. res, VR'. re, Td. fraudelentissima, V. orbi, R1. quandoquidem, VR2. quandoque, R'd. inperiosissimas, R. periosissimas, Vd. menti, K. redegit, R2. redigit, VR d.

§ 2. primum e, Rd. primum, . prima, V. dubitat, d. dubitant, 8. dubitavit, VR. ac, VR2. a, R1d. Om. 8. salutis, K. irrepisse, VR. sanctioremque, VRTd. sanctioremque quam, B.. desiderantissimisque, V d. missis, R'. religionis, R2d. relegionis, V. religiones, R'T. ad, R'Kd. quam, K. etiamnunc, VR. etiamnum, dẞy. caligat, Rd. calligat, V. adlegat, r. adligat, K. suggesserit, R2. suggerit, VR'Td. suggessit, K'. successit, K 2. miscuisset, R'd. mathematicas artes, VR. artes mathematicas, dßr.

Omitt. VR'.

futura de sese sciendi atque ea e caelo verissime peti credente. Ita possessis hominum sensibus triplici vinculo in tantum fastigi adolevit ut hodieque etiam in magna parte gentium praevaleat et in oriente regum regibus inperet.

2. Sine dubio illic orta in Perside a Zoroastre, ut inter 3 auctores convenit; sed unus hic fuerit an postea et alius, non satis constat. Eudoxus, qui inter sapientiae sectas clarissimam utilissimamque eam intellegi voluit, Zoroastren hunc sex milibus annorum ante Platonis mortem fuisse prodidit; sic et Aristoteles. Hermippus, qui de tota arte ea diligen- 4 tissime scripsit et viciens centum milia versuum a Zoroastre condita indicibus quoque voluminum eius positis explanavit, praeceptorem a quo institutum diceret tradidit Agonacen, ipsum vero quinque milibus annorum ante Troianum bellum fuisse. Mirum hoc in primis, durasse memoriam artemque tam longo aevo, conmentariis intercidentibus, praeterea nec claris nec continuis successionibus custoditam. Quotus enim 5 quisque auditu saltem cognitos habet qui soli nominantur Apusorum et Zaratum Medos Babyloniosque Marmarum et

se, d.

e caelo, R2. caelo, VR1d. fastigii, R. fas. di, V'. fas, R'. fastidia, d (vid. adnot. sequentem). fastigium, V2K. adolevit, V. adolebit, R2. adelebit, R'. dolebit, d. regum, R2d. grecum, V. reco, R'. legibus, r.

§ 3. Eudoxius, d. Zoroasten, VR. Zoroastrem, d. Nos iustam terminationem restituimus.

§ 4. arte ea, V Rd. ea arte, ẞy. diceret institutum, d. Agonacen, Kd 2. Agonacem, codd. Barbari. Agonaccen, V. Agoneten, O. Aganacen, d'. Abonacem, T. Agoneiscen, R'. Az, Ř2. Azonacem, Br. durasse memoriam, R. duras eorum, V1. durasse eorum, V2Td. artemque, VR. artem eamque, Td. commentariis, VTd. commentariis non, RBY. intercedentibus, R'. claribus, R1. succisionibus, VR'.

[ocr errors]

§ 5. auditu, R2 (codd. Gel.) commi auditu, VR'. communi auditu, Td. habet, VRd (codd. Gel.) nominantur, Vd. cognominantur, Rßy. Ариsorum, VRd. Apuscorum, B. Babyloniosque, VRTd. Babyloniumque, B. Marmarum, VRTd. Marmarideum, B. Marmaridrum, r. Arabantiphocum, VTd. Arabantephocum, R'. Arabantipphocum, R2. Araban Tiphocum, 0. Arabem Hippocum, B. aut Assyrium, d. Abasirium, T. Avasirium, R. Asirium, V (ante a una littera erasa videtur). Assyrium vero, ß. Tarmoendam, VRd. Tarmoandam, T. Zarmocenidam, ß. quorum monimenta, R2d. Omitt. VR1T. arte ea, V. ea arte, Rd. in Ulixis, VR2d2. in Ulisix, R1. Ulixis in, d'. totumque, R2d2. de totumque, VR'd'.

rum,

§ 6. Protea, R2. propterea, V d. praeterea, R'. inferum, VRd. inferocodd. Gel. B. vocatione, R1. quoniam, V. Telmisum, ita nos scripsimus ex optimis codd. 5, 107. Telmesum, RV d. Telmessum, Br. religiosissimam, VR2 d. religiosi///, R'.

Thesalas, V. matres, V (ex

Arabantiphocum aut Assyrium Tarmoendam, quorum nulla exstant monimenta? Maxume tamen mirum est in bello Troiano tantum de arte ea silentium fuisse Homero tantumque operis ex eadem in Ulixis erroribus, adeo ut totum opus non aliunde constet; siquidem Protea et Sirenum cantus 6 apud eum non aliter intellegi volunt, Circe utique et inferum evocatione hoc solum agi. Nec postea quisquam dixit quonam modo venisset Telmisum religiosissimam urbem, quando transisset ad Thessalas matres quarum cognomen diu optinuit in nostro orbe alienae gentis. Troianis utique 7 temporibus Chironis medicinis contenta ea, solo Marte fulminante, miror equidem Achillis populis famam eius in tantum adhaesisse ut Menander quoque litterarum subtilitati sine aemulo genitus Thessalam cognominaret fabulam conplexam ambages feminarum detrahentium lunam. Orphea putarem e propinquo primum pertulisse ad vicina usque superstitionem a medicina provectum, si non expers sedes eius tota Thrace magices fuisset. Primus, quod exstet, ut equi- 8 dem invenio, conmentatus est de ea Osthanes Xerxen regem

emend.) RTd. urbes, codd. Barbari, թ. aliena gentis, R2. aliena gente, ØVR1. aliena genti, Td. alienigena, Gronov. Mihi potius Plinius scripsisse videtur alienas gentis, ut illud cognomen Thessalarum matrum etiam in alienas, ad Thessaliam non pertinentes gentes transierit.

[ocr errors]

§ 7. utique, ØVR1Td. itaque, R2 (codd. Barbari et Gelenii) ßy. medicinis, R2T. medicis, V (ex emend.) R'd. contenta ea, ita nos scripsimus suppleto ex superioribus per synesim nomine Thessaliae. contentae a, V. contente et, R'Td. contenta et, R2 (codd. Gel.) Br. cum Chironis medicinis contenta esset, codd. Barbari. fulminati, R'd. Achillis, VRd (codd. Gel.) illis, codd. Barbari. famem, V. adhaesisse, om. R'. subtilitati sine aemulo, V.

eade

subtilitatis in. mulo, R. subtilitatis in aemulo, d. subtilitati, codd. Gel. quoque soccorum salibus sine aemulo, Pint. Thesalam, V. cognominaret, VRd. cognominarit, P. propinquo, R. propinquorum, V d. e propinquo eam, Gronov. pertulisse, V. protulisse, . intulisse, Rdßr. vicina usque superstitionem a medicina, ita nos scripsimus partim codices, partim Gronovii coniecturam secuti. vicina usque superstitionem medicinae, O. vicina usque superstitutionemae medicinae, V. vicina superstitionem ac medicinae, R. vicinas usque superstitionem ac medicinae, R. vicinas usque superstitiones ac medicinae, B. vicina usque superstitionem ac medicinae, Tdr. vicinam usque superstitionem a medicina, Gronov., cuius est a medicina, reliquis e codd. petitis. De Orpheo medico v. Lobeck. aglaoph. p. 242. Add. supra § 2. provectum, VRTd. profectum, ßɣ. expers, VR 2d (codd. Gel.) expersi, T. expersis, R'. — Thrace, Rd (codd. Gel.) Tracen, V. Thracem, T. Thracia, K. - fuissent, R'.

§ 8. Primus, R'. quod exstet, VRTd. quod exstat, K. mentatus est, VRTd. commentatus, Br.

Xerxen, VR.

exstat, B. conXerxem, dẞr.

« ForrigeFortsæt »