Billeder på siden
PDF
ePub

PRO

MODERNI FILOLOGII

A LITERATURY

VYDÁVÁ

KLUB MODERNÍCH FILOLOGŮ.

REDAKTOŘI

JAN MÁCHAL, JOSEF JANKO A PROKOP MIR. HAŠKOVEC.

ROČNÍK SEDMY.

V PRAZE 1921.

NÁKLADBM KLUBU MODERNÍCH FILOLOGŮ.

TISKEM EDVARDA LESCHINGRA V PRAZB

[ocr errors]

Obsah sedmého ročníku.

I. Část slavistická.

ČLÁNKY:

1

Poznámky

278

26

2 nových polských prací literárně historických. Napsal Mil. Hýsek. Str. O kvantitě dvouslabičných ā- a jā- kmenů s původním přízvukem na kon

covce a s praslovanskými dlouhými vokály. Napsal Fr. Trávníček 14, 73, 150 Jankó. (Řada 111.)

a příspěvky k českému slovníku etymologickému. Napsal jos. Etymologica. Podává Prokop Lang:

18, 76, 152, 212,2 K pramenům Vrchlického Epponiny. Napsal Arnošt Kraus.

981 Slavistické publikace zahraniční za války. Podává Miloš Weingart Zeyerova Griselda. Napsal Dr. Viktor Novák,

65, 141 První redaktoři Schönfeldských novin po Krameriusovi. Napsal Alois

70, 132 Hranice českopolská a jazykové poměry na Hlučínsku a Hlubčicku. Napsal

· 129, 209 Stč. stupiti a sstúpiti. Napsal Fr. Trávníček Dvojnik Dostojevskuga. Napisao Dr. Dragutin Prohaska Jak překládala Božena Němcová slovanské pohádky do němčiny. Podává

Získal

Boh. Vydra

. 193

. 200 204, 271

Jos. Lelek

. 257

ÚVAHY:

.

40 . 100

M. Nehajev: Studija o Hamletu (Dr. Fr. Sedláček)
Kamil Suchý: Slovenská mluvnice (Miloš Weingart).
André. Mazon: Lexique de la guerre et de la révolution en Russie.
J. Свенціцкий: Нариси з історії української мови. (М. Wеіngart)

(M. Weingart) · ZPRÁVY

. 238 . 241

52, 121, 184, 251, 307

[ocr errors][merged small]

MAIN LIBRARY

ČLÁNKY:

Za o. Wagnerem. Napsal Fr. Tichý
C. Louis Leipoldt. Napsal Dr. Frant. Kalda

30 84, 157, 217, 284

« ForrigeFortsæt »