Billeder på siden
PDF
ePub

SPEPSINE
PANCREATINE

DTASTASE
LACTIC.

ACID
KYDRO

ACID

American Homoeopathist

[ocr errors][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »